Tuşba'da 63 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çarpanak ada - Tuşba - Van
E1902: ÇarxapanSurpAsdvadzadzin [ Erm "kötülük-gideren Meryemana" ]
■ Çarxapan (`kötülük giderici`) adada bulunan eski Ermeni manastırının lakabıdır. Aynı manastır Gduts (`gaga`) adıyla da anılır. SN
  Özyurt mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Panzis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Panz (Çolpan) köyüne bağlı Panzavank' Manastırı bu mevkide idi. SN
  Ağartı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912, 1928k: Ayanıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy yakınındaki Urartu kalesinin sivil yuerleşimi üzerindedir. Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
  Çitören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Xarabe [ Tr ]
E1912: Pert | Norküğ [ Erm "kale-yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Bıruki) yerleşimi
  Arısu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Almaşat
E1902: Amenaşad [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dibekdüzü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Anavank
E905, E1912: Ananavank/Annavank [ Erm "Aziz Anania manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dimaşk'lı Aziz Anania İsa'nın talebelerinden biriydi. Reliklerinin Ermenistan'a getirildiği rivayet edilir. SN
  Topaktaş mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Mermit
E905, E1912: Marmed/Marmet [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Alaköy
E1902, E1912: Alür [ Erm "un?" ]
E1267: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
  Dağönü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: İririn
E1902: Érérin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 938 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Tevekli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1960-: Zikter
E1902: Dzagtar/Dzagdar [ Erm ծակդար "deliktepe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 231 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. (VanV). SN
  Atmaca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Xavins
E1912: Xavents [ Erm "katmanlar, büklümler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bardakçı mah - Tuşba - Van
1928k: Bardakçı
E1912: Çıraşén [ Erm ջրաշէն "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
  Yeşilsu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: B. Amık
E666, E905: Amug/Amgupert [ Erm amig? "keçi, oğlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amgupert `keçi kalesi` demektir. Urartulardan kalan Amüg/Amik kalesi 7. yy'da Şiraklı Anania'nın coğrafyasında zikredilmiştir. Tovma Ardzruni vekayinamesi, Vaspuragan kralı I. Gagik tarafından 10. yy başında Araplardan fethini kaydeder. SN
  Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946k: Dirleşen
E1912, 1928k: Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Güveçli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Koçeni [ Erm ]
E1912: Köçani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Bıruki) yerleşimi
  Göllü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902: Göllü
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 1912'de 12 hane Ermeni ve 40 hane Kürt nüfus. SN
  Halkalı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Xiciç
E1901, E1912: Xıjişk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane kadar Ermeni nüfusu ve Aziz Stepanos'a adanmış kilisesi vardı. SN
  İskele mah Van - Tuşba - Van
E1902: İskele
E390, E1912: Avants [ Erm "çiftlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında tümü Ermeni olan 300 hane nüfusu vardı. Tarihi Avants köyü 19. yy başlarında göle battığı için daha içeride yeniden inşa edilmiştir. ■ Ermenice <> (çoğ. <>, tamlayan hali <>) esasen `çevre duvarlı ve iç avlulu yapı topluluğu` anlamına gelir (İng court, Alm Hof gibi). Daha sonra `surla çevrili kasaba` anlamı kazanmıştır. SN
■ 1915 olaylarından sonra Avanıs bölgesi Trabzon ve İran (Küresünni) başta olmak üzere göç almıştır. metonio
  Özkaynak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Bayerek
E1912: Pagakrag [ Erm "ağılçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kalecik mah - Tuşba - Van
1901hb: Kalecik
E1902: Lezk [ Erm Լեզք ]
E474: Aralezk [ Erm "Ara-yalayanlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 5. yy'da Xorenli Movses'in Mar Abas Katina vekayinamesine atfen aktardığı efsaneye göre Asur kraliçesi Şamiram sevgilisi Ara'nın cesedini hayata dönmesi için bu yerde köpek-tanrılara yalattırır. MÖ 4. yy'da Eflatun Devlet kitabında aynı efsaneye değinerek Ermeni Er'in ölüler aleminden geri geldiğini aktarır. 1914'te 1178 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Esenpınar mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Noravanıs
E1912: Norovants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şahgeldi mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912: Şahgeldi [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Bıruki) yerleşimi
  Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Şeyxkara [ Kürd şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Adır ada - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902: Lim [ Erm "ada" ]
E666: Limn [ Erm "ada" ]
■ Lim Anabad manastırı en erken 884 yılına ait bir yazıtta belgelenmiştir. 20. yy başında manstır yarı-metruk fakat sağlamdı. SN
  Yeniköşk mah - Tuşba - Van
1968k: Köşk
E1902: Adnagants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tabanlı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Sorsurat
E1912: Sosrat [ Erm Tsortsorpert "Tsortsor kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yaylıyaka mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Adır
E1912: Ader [ Erm adr? "mecusi tapınağı ateşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1914, 1928k: Şeyxatiye/Şeyxayine? [ Kürd/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1912: Çıraşen [ Erm "suköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
  Beyüzümü mah - Tuşba - Van
E1912, 1928k: Şahbağı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
  Tuşba ilçe - Tuşba - Van
Ur: Tuşba
■ Van bölgesinin Urartu zamanındaki adı, 2014'te yaratılan idari birimin adı olarak benimsenmiştir. SN
  Aşıt mah - Tuşba - Van
1928k: Poğanıs
E1912: Boğants [ Erm "oluklar/boğazlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alabayır mah - Tuşba - Van
E1902: Averag [ Erm "harabe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 60 hane Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Kumluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Norşin
E1912: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Pirgarip mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912: Pirgarip [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ocaklı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Komk
E1912: Komk/Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Kasımoğlu
E1902, E1912: Kusnents/Güsnents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yemlice mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Zorava [ Kürd "gürsu" ]
  Gedikbulak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912: Canik-Madur [ Erm "Canik şapeli" ]
E905, 1928k: Canik
1928k: Timar (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Redkan yerleşimi (6 hane) Qazi
  Çobanoğlu mah - Tuşba - Van
1916ht: Çobanoğlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Adıgüzel mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902: Adıgözel [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 226 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Gölyazı mah - Tuşba - Van
1928k: Mıxginir
E1912: Mıxıgner [ Erm ]
  Çomaklı mah - Tuşba (Erçek bucağı) - Van
1916ht: Nabad [ Erm anabad "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürd (Redki, Bıruki) yerleşimi. Buradaki Redkilerde, Bırukilerde beraber Erivan'dan göç etmişler. Qazi
  Derebey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Derebeğ
E1912: Darabeg | Tevfikbeg [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  Akçaören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912, 1928k: Ağcaviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Meydancık mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912: Mergancuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Koç mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916ht: Koç [ Erm "kütük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağdaşan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Bağdaşan
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Ermişler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Mîrek [ Kürd mîrek "beycik" ]
E1902: Asdvadzadzin [ Erm "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan tarihi Meryemana kilisesinde İsa'nın annesine ait olduğu rivayet edilen terlik ve başörtüsü bulunur ve inanç sahiplerince ziyaret edilirdi. SN
  Kozluca mah - Tuşba (Erçek bucağı) - Van
1928k: Kozluca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Değirmenözü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Ardeviz
E1912: Ardavéz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çolpan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Panz [ Erm ]
E1912: Paz [ Erm "şahin" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çakırbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Çakırbey
E1912: Tırkaşen | Çakırbeğ [ Erm "Türk köyü" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km