Trabzon'da 684 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Fidanbaşı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Timara
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dolanlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Aroz [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çetrik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Çetrik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Oğuz mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Türkelli
1830: Nefsi Oğuz
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ 19. yy'da Oğuz nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Düzköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Düzköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Resullü mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Resullü
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yenicami mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ağırtaş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Gâvurkıran [ Tr kıran "kenar, yan mahalle" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ `Gavur kırma` eylemi sözkonusu değildir. SN
  Ardıçatak mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ambarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Ambarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Pelitçik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Pehliçukur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kalegüney mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Kalegüney
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960: Görenli
1928: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
  Geyikli mah - Şalpazarı - Trabzon
1830: Alagâvur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şahmelik mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Şahmelik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Bizans veya Geç Roma dönemine ait kalesi vardır. SN
  SeyitAhmet mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Seyitahmet
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kutluca mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Xuplu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kabasakal mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Kabasakal
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Tepeağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Tepeağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Güdün mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Güdün
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Denizli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Denizli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Akkese mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830, 1914h: Akkilise
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gökçeköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Gökçeköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928: Dereköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Üzümözü mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h: Kızılüzüm
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Aksaklı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Aksaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
1916h: Kireç | Şarlıpazarı [ Tr "Şarlı (Beşikdüzü) pazarı" ]
1902hk: Şarpazarı
1800~: Ağasar (idari bölge) [ Tr akhisar ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Aslı Şar pazarı veya Şarlı Pazarı olup, bu yerde şal yapıldığı için bu adı aldığı rivayeti halk etimolojisidir. ■ Ağasar esasen ilçe merkezi içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. İlçe merkezi eski Kireç köyüdür. SN
  Sayvancık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: İstil [ Yun stili "dikilitaş, direk" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Korkutan mah - Beşikdüzü - Trabzon
1960: Ağılbağı
1928: Korkudan
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yeşilköy mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914h: Abdallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ 14.3.1953 tarihli kararla Abdallı olan adı Yeşilköy olarak değiştirildi. SN
  Simenli mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Simenli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Kasımağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1968: Karamağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Akçiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dorukkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Dorukkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Takazlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Takazlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gölkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Gölkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928: Çamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sütpınar mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Kıranmahalle [ Tr kıran "kenar" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çarlaklı mah - Şalpazarı - Trabzon
1830: Çarlaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Karakaya mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h: Karakaya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Nefsişarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Nefsişarlı [ Şarlı (Beşikdüzü) nahiye ve kaza merkezinin eski yerleşim ye ]
  Doğancı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Doğancı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sayvançatak mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Sayvançatak
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Bozlu mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Bozlu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Beşikdüzü ilçe - Beşikdüzü - Trabzon
1914h: Büyükliman
1830, 1914h: Şarlı (idari bölge)
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Eski Şarlı nahiyesinin merkez yerleşimi kasaba yukarısındaki Nefsişarlı mahallesidir. Sahil yerleşimi 19. yy sonlarında gelişmiştir. 1940 yılında resmiyete geçen Beşikdüzü adı yakındaki Beşik Dağı'na izafeten verilmiştir. SN
  Bayır mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gürgenli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
1914h: Turalı
  Ağaçlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Kancuma
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Adacık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Adacık
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Zemberek mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Zemberek
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çeşmeönü mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Yuvabolu
1830: Yavebol
1681, 1914h: Yavabolu | Görele
Y75: Liviópolis [ Yun "Livius/Livia kenti" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Beşikdüzü bölgesinin fetih öncesi dönemdeki merkezi olan kale, Augustus'un eşi olan imparatoriçe Livia onuruna adlandırılmış olabilir. Köyün Türkçe adı Yobol şeklinde telaffuz edilir. Bir dönem Görele (şimdiki Eynesil) kazası merkezi idi. SN
  Hünerli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Kefli
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Vardallı mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Vardallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sayraç mah - Tonya - Trabzon
1968: Kumyatak
1914h: Sayraç
■ Yakçukur, Turali, Kozluca, İskenderli mahallelerinden oluşan alana Sayraç adı verilir. SN
  Çamlık mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a: Çamlık
1876s: Bedromida [ Yun Petrómita "Küçük Petroma" ]
  Yaylacık mah - Vakfıkebir - Trabzon
<1913a: Kamuxa [ Yun ]
  Bozalan mah - Vakfıkebir - Trabzon
1928: Boşnaklı
1913a: Mağula [ Yun magoúla "tepecik, höyük" ]
  Karatepe mah - Vakfıkebir - Trabzon
Eski adı: Cikandoz [ Yun tzikántôn "Çerkez? yurdu" ]
■ Eski Yunanlıların Zygoi/Zixoi, Gürcülerin Cikebi olarak andığı Kuzey Kafkasya kavmi muhtemelen Çerkesler veya onların bir boyudur. Karş. Çayeli-Esendağ (Cigaron), Çayeli-Yamaç (Cigaron), Sürmene-Ortaköy (Cigaron) ve Trabzon Merkez Çağlayan (Ciganoy). SN
  Güneysu mah - Vakfıkebir - Trabzon
1960: Kabasakal
1876s: Bodamlı [ Yun potámi "akarsu, dere" ]
  Kalemli mah - Tonya - Trabzon
1876s: Manganabo [ Yun ]
  Melikşah mah - Tonya - Trabzon
1876s: Melikşe
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Vakfıkebir ilçe - Vakfıkebir - Trabzon
1902hb: Folbazar | Vakfıkebir [ Yun folí "yuva" ]
■ Eski adı muhtemelen Fol Köyü (Tonya-Kalınçam) Pazarı anlamında. Köy isimlerinin hemen hepsi 20. yy başında Rumca olduğu halde ilçe nüfusunun daha o tarihte çoğunlukla Çepni adı verilen Alevi geçmişe sahip unsurdan oluştuğu anlaşılıyor. SN
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
1876s: Ağırköy
  Kalınçam mah - Tonya - Trabzon
1914h: Fol | Maden [ Yun fóli "yuva" ]
1902hb: Folköy
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
  Kösecik mah - Tonya - Trabzon
1876s: Lefkiye / Lefkiya [ Yun léukia "kavaklık" ]
  Şenocak mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s: Şova [ Yun ]
  Karasu mah - Tonya - Trabzon
1928: Karasu
  Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
1928: Ortamahalle
1902hb: Tonya
Y1400~b: Thoanía
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. 19. yy sonunda ilçe (idari birim) nüfusu 8000 Müslim ve 1676 Rum hane idi. SN
  Hacıköy mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a: Hacıköy
1876s: Adanoz [ Yun ]
  Soğuksu mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s: İbsalda [ Yun psalídi "makas" ]
  Karaağaçlı mah - Tonya - Trabzon
1928: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
1902hb: Karaağaç
  Çamlı mah - Tonya - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yıldız mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s: Ruka [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Akköy mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a: Akköy
1902hb: Komandra
1876s: Komandra Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Dört köyden oluşan Komandra/Komandere yerleşim alanının 'Kuman Deresi' şeklinde yorumlanarak bir Türk kavmi olan Kuman'larla irtibatlandırılması abesle iştigaldir. SN
  Hoşarlı mah - Tonya - Trabzon
1850: Xoşarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy adı muhtemelen Şarlı (Beşikdüzü) nahiyesi ile ilgilidir. SN
  Rıdvanlı mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a: Rıdvanlı
1876s: Komandra Raşi [ Yun ráxê "yamaç" ]
  Çayıriçi mah - Tonya - Trabzon
1876s: Anabadama [ Yun anopotámia "yukarıdereler" ]
  Biçinlik mah - Tonya - Trabzon
1914h: Piçinlik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sağrı mah - Tonya - Trabzon
1876s: Manganaboz [ Yun ]
■ Manganabo ve Manganaboz iki ayrı yerdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km