haritada ara :   km  
Torul'da 49 yerleşim bulundu.
sırala 
Dağdibi köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Fidikar
■ 1834 kaydında 15 hane Müslim bulunmaktadır. metonio
Kopuz köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Kopuz
Y1900~ 📖: Xopşa
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ `Kayı boyundan Türkmen yerleşimi` olduğu iddia edilse de bu tür rivayetlere itibar edilemez. SN
■ 1834 kaydında 18 hane Müslim ve 33 hane Gayrimüslim bulunmaktadır. metonio
İlecik köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Amrik + İlecik
Y1895 📖: Ambrík
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
■ 1834 yılında 18 hane Müslim ve 12 hane Gayrimüslim bulunmaktadır. metonio
Güzeloluk köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Beşkilise
1900~ 📖: Fityana
Y1450~ 📖: Phytiána [ Yun "ekinlik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Georgios Kandiliotis'in Fityana tarihine ilişkin kapsamlı kitabı 1949'da Selanik'te yayımlanmıştır. Trabzon'un fethi esnasında Sümela başrahibi Fityana'lı Kallinikos adlı bir zattı. (B&W 1.165). Şimdiki nüfus çoğunlukla Rize göçmeni Lazdır. SN
Alınyayla köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Macera / Macara
Y1091b 📖: Matsará [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 11. yy'a ait Theodor Gavras menkıbesinde anılan Matsara köyü olduğu varsayılmalıdır. SN
Demirkapı köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Manastır
Y1895 📖: Porta | Monastiri [ Yun "manastır" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ On kadar dağınık mahallesi olan köy 19. yy sonuna ait Yunanca kaynaklarda Türkçe Demirciköy adıyla anılmaktadır. Torul ve Harşit bölgelerini ayıran Kapı (Porta) mevkiinde büyük Panayia (Meryemana) manastırı vardı. SN
Gümüştuğ köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Avliyana
Y1895 📖: Aulíena Αυλίαινα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Arpalı köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Görükse
Y1895 📖: Korokséna [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum yerleşimi idi. 1840'larda Bolaman, Fatsa ve Habsamana civârına muhâceret kaydedilmiştir. Oradanda Adapazara geçtiler Kara Suda ormana köyler kurdular. Manav
Esentepe mah Gülaçar - Torul - Gümüşhane
1917h 📖: Artabel
Yıldız köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Adisa
Y1400~b 📖: Édiskê [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün Adosa veya Adisa. Peverá ve Makrel adlı üç mahallesi vardı. SN
Herek köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Herek
■ 1834 kaydında 42 hane Müslim ve 34 hane Gayrimüslim bulunmaktadır. metonio
Yurt köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Caka
■ 1834 kaydında 22 hane Müslim bulunmaktadır. metonio
Emirler mah Büyükçit - Torul - Gümüşhane
Y1895 📖: Zarkon
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Köklü mah Gülaçar - Torul - Gümüşhane
1917h 📖: Mananda
Tokçam köy - Torul - Gümüşhane
1946 📖: Fırfara
1925h 📖: Fırfıra / Ferfere [ Yun porphyra "somaki (mermer)" ]
Büyükçit köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: BüyükÇit / Çite
Y1895 📖: Megáli Tsíti [ Yun "büyük çit" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rivayete göre iki Çit köyü Sürmene'nin Tsita/Cida köyünden gelen 13 Rum aile tarafından 1680'de kurulmuştur. Köy yakınındaki büyük Panayia Gumerá manastırı 20. yy başlarında canlı idi. Agrídi, Mavrená, Sarpisga mahalleleri vardı. SN
Gülaçar köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Nivena
Y1895 📖: Nívaina Νίβαινα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 80 hane Rum nüfusu vardı. SN
Küçükçit köy - Torul - Gümüşhane
Y1895 📖: Mikrí Tsíti
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Büyükçit köyüne bakınız. SN
Kirazlık köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Koryana [ Yun kyra Anna? "Anna Hatun" ]
■ 20. yy başında köyün Rum kökenli sakinlerinin anlatımına göre son Trabzon imp. kızının adından. (B&W 305). Ancak bu tür efsanelere güvenilemez. SN
Aksüt köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Haşilya / Haşliya
■ 1834 kaydında 13 hane Müslim bulunmaktadır. metonio
Güvemli köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Haviyana
Y1895 📖: Xavíana Χαβίανα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 120 hane Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
Kocadal köy - Torul - Gümüşhane
1917h 📖: Torona
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Soğuksu mah Torul - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: İdiya
Dedeli köy - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Musalla
Yalınkavak köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Soroyana
Y1355 📖: Solôxaina
Türkmen yerleşimi
Yücebelen köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Silve
Yeşilköy köy - Torul - Gümüşhane
1960 📖: Oduncular
1925h 📖: Lanğaz [ Yun langás "vadi" ]
Işık köy - Torul - Gümüşhane
1917h 📖: Bayana
Budak köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Şive
Torul ilçe - Torul - Gümüşhane
1515t 1925h 📖Ardasa
1515t 📖: Torul (idari bölge)
Y-350 📖: Drílai (kavim) [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ksenofon'un sözünü ettiği Drilai halkının adıyla ilgili olan Torul bölge ve ırmak adıdır. İlçe merkezi olan yerleşim 20. yy ortalarına dek Ardasa adıyla tanınır. 19. yy sonunda bölge nüfusunun yarıdan fazlası Rum'du. SN
Altınpınar bld - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Zermut
Y1895 📖: Zermúda [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
İnkılap köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Konak
Hatipler Işık köy - Torul - Gümüşhane
Günay köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Daisa [ Tr "dayı İsa?" ]
Kalecik köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Kalecik
Harmancık köy - Torul - Gümüşhane
■ Asıl Karel/Harmancık köyü tepedeyken köy merkezi şimdi dere boyundaki Demirköy Hanları mevkiine inmiştir. SN
Bahçelik köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Coloşana
Y1361 📖: Gólaxa [ Lz ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Fetihten önce Torul bölgesinin yönetim merkezi idi. 1404 yılında İspanyol elçi Clavijo Timur'la görüşme yolunda burada gecelediğini anlatır. SN
Köstere köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Köstere
Arılı köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Balaiye
Y1895 📖: Pelayía Πελαγία [ Yun "bir Hıristiyan azizesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Zigana köy - Torul - Gümüşhane
1960 📖: Kalkanlı
1928 📖: Zigana [ Yun ]
■ Zigana adının aslen köye mi geçide mi ait olduğu açık değildir. SN
Zigana geçit - Torul - Gümüşhane
Y1895 📖: Zinganá
Y180 Y640 📖Zigana / Ziganna
■ İtinerarium Antoninum'da Zigana, 5. yy başına ait Notitia Dignitatum'da Valentiana taburunun üssü olarak anılan Ziganna mevkiidir. En eski çağlardan beri Doğu Karadeniz kıyısı ile iç bölge arasındaki başlıca geçit noktasıdır. SN
Karaca mah Cebeli - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Masura [ Erm masur/masura? "kuşburnu" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ortodoks Rum ve Müslüman Türklerin ayrı mahallelerde yaşadığı Baladan (Rum adlandırması Palatandon, yöre sakinlerinin ifadesi ile Balant yada Balanat) köyünün, nüfus mübadelesi öncesi tamamı Rumlardan oluşan bir yerleşimi idi Masura mahallesi. coskun
Aydınlar mah Atalar - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Muzena
Y1895 📖: Múzaina Μούζαινα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Cebeli köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: Baladan
Y1895 📖: Palatándon [ Yun "saray ilçe? saraylılar?" ]
■ Cebeli Köyünün Osmanlı döneminde adı Baladan ya da Şişe idi: mahalleleri Koçaklar (Ayene-Mahalle), Karaca (Masura), Şişe (?), Cebeli (Baladan), Küplü (Arit), Meryemana (Hıtirlez-hızırilyas), Çiçekli (Loriya). Köy Osmanlı döneminde 2 kez heyelan ve bir kez deprem geçirerek can ve mal kaybına uğramıştır. coskun
Özlüce mah Atalar - Torul - Gümüşhane
1925h 📖: Ayfoka [ Yun áyios Fókas "Aziz Foka" ]
■ Sinoplu Aziz Fokas Karadeniz denizcilerinin koruyucusu sayılırdı. Makamı Sinop'tadır. SN
Atalar köy - Torul - Gümüşhane
1946 📖: Utku
1928 📖: Zımera
Y1895 📖: Tzimera [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 15.04.1942'de Utku köyü adı verildi. SN
Çengelli mah Cebeli - Torul - Gümüşhane
Y1895 📖: Sisya Σίσια [ Yun ]
Uğurtaş köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖: İstavri
Y1895 📖: Stavrí / Stavra [ Yun "haçlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Korom/Kromni Vadisi köylerindendir. Tümü 19. yy yapısı 25'i aşkın sayıda kilise harabesi bulunur. 1854'te mahalleleri Epanoxôri (Yun `yukarıköy`), Monovandon, Bayramandon ve Katoxôri (Yun `aşağıköy`). SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.