haritada ara :   km  
Torul'da 67 yerleşim bulundu.
sırala 
Dağdibi köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Fidikar
■ 1834 kaydında 15 hane Müslim bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 27' 35'' D, 39° 3' 32'' K
Kopuz köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Kopuz
Y1900~ 📖 : Xopşa
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ `Kayı boyundan Türkmen yerleşimi` olduğu iddia edilse de bu tür rivayetlere itibar edilemez. SN
■ 1834 kaydında 18 hane Müslim ve 33 hane Gayrimüslim bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 28' 31'' D, 39° 4' 38'' K
İlecik köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Amrik + İlecik
Y1895 📖 : Ambrík [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
■ 1834 yılında 18 hane Müslim ve 12 hane Gayrimüslim bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 31' 3'' D, 39° 5' 6'' K
Değirmenyanı mahalle (Güzeloluk bağ) - Torul - Gümüşhane
■ Koord: 40° 29' 37'' D, 39° 5' 42'' K
Otalan mahalle (Güzeloluk bağ) - Torul - Gümüşhane
■ Koord: 40° 29' 26'' D, 39° 6' 3'' K
Güzeloluk köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Beşkilise
1900~ 📖 : Fityana
Y1450~ 📖 : Phytiána [ Yunanca "ekinlik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Georgios Kandiliotis’in Fityana tarihine ilişkin kapsamlı kitabı 1949’da Selanik’te yayımlanmıştır. Trabzon’un fethi esnasında Sümela başrahibi Fityana’lı Kallinikos adlı bir zattı. (B&W 1.165). Şimdiki nüfus çoğunlukla Rize göçmeni Lazdır. SN
■ Koord: 40° 30' 21'' D, 39° 6' 15'' K
Alınyayla köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Macara
Y1091b 📖 : Matsará [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 11. yy’a ait Theodor Gavras menkıbesinde anılan Matsara köyü olduğu varsayılmalıdır. SN
■ Koord: 40° 31' 55'' D, 39° 6' 18'' K
Kalcı köy - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Aş. Görekse
■ Koord: 40° 33' 4'' D, 39° 7' 19'' K
Demirkapı köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Manastır
Y1895 📖 : Porta | Monastiri [ Yunanca "manastır" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ On kadar dağınık mahallesi olan köy 19. yy sonuna ait Yunanca kaynaklarda Türkçe Demirciköy adıyla anılmaktadır. Torul ve Harşit bölgelerini ayıran Kapı (Porta) mevkiinde büyük Panayia (Meryemana) manastırı vardı. SN
■ Koord: 40° 35' 23'' D, 39° 7' 35'' K
Yaycılı köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Emruh
■ Koord: 40° 33' 59'' D, 39° 7' 49'' K
Gümüştuğ köy - Torul - Gümüşhane
Y1895 1925h 📖 📖 : Avlíena Αυλίαινα [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 27' 3'' D, 39° 8' 4'' K
Arpalı köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Görekse
Y1895 📖 : Korokséna [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum yerleşimi idi. 1840'larda Bolaman, Fatsa ve Habsamana civârına muhâceret kaydedilmiştir. Oradanda Adapazara geçtiler Kara Suda ormana köyler kurdular. Manav
■ Koord: 40° 32' 10'' D, 39° 8' 11'' K
Balcılar mahalle - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Serpuşka
■ Koord: 40° 27' 22'' D, 39° 8' 44'' K
Esentepe mahalle (Gülaçar bağ) - Torul - Gümüşhane
1917h 📖 : Artabel
■ Koord: 40° 23' 19'' D, 39° 8' 51'' K
? Gülaçar mahalle (Gülaçar bağ) - Torul - Gümüşhane
1917h 📖 : Mananda [ Yunanca ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Harap Rum kilisesi vardır. SN
■ Koord: 40° 23' 14'' D, 39° 10' 50'' K
Yıldız köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Adisa
Y1450~ 📖 : Édiskê [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün Adosa veya Adisa. Peverá ve Makrel adlı üç mahallesi vardı. SN
■ Koord: 40° 29' 57'' D, 39° 10' 59'' K
Herek köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Herek
■ 1834 kaydında 42 hane Müslim ve 34 hane Gayrimüslim bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 34' 9'' D, 39° 11' 17'' K
Yurt köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Caka
■ 1834 kaydında 22 hane Müslim bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 37' 45'' D, 39° 11' 40'' K
Emirler mahalle (Büyükçit bağ) - Torul - Gümüşhane
Y1895 📖 : Zarkon [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 30' 59'' D, 39° 11' 41'' K
Köklü Gülaçar mahalle (Gülaçar bağ) - Torul - Gümüşhane
1917h 📖 : Simera/Şimera [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 23' 24'' D, 39° 11' 53'' K
Tokçam köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Fırfıra / Fırfara [ Yunanca porphyra "somaki (mermer)" ]
■ Koord: 40° 35' 55'' D, 39° 12' 13'' K
Yanık Gülaçar mahalle - Torul - Gümüşhane
■ Tam yeri anlaşılamadı. SN
■ Koord: 40° 24' 33'' D, 39° 12' 48'' K
Küskürme mahalle - Torul - Gümüşhane
■ Koord: 40° 39' 12'' D, 39° 13' 14'' K
Büyükçit köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : By. Çit/Çite
Y1895 📖 : Megáli Tsíti [ Yunanca "büyük çit" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rivayete göre iki Çit köyü Sürmene’nin Tsita/Cida köyünden gelen 13 Rum aile tarafından 1680’de kurulmuştur. Köy yakınındaki büyük Panayia Gumerá manastırı 20. yy başlarında canlı idi. Agrídi, Mavrená, Sarpisga mahalleleri vardı. SN
■ Koord: 40° 31' 13'' D, 39° 13' 14'' K
Elmalı mahalle - Torul - Gümüşhane
1917h 📖 : Lonciyonos aş. + yk. [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 20' 50'' D, 39° 13' 30'' K
Gülaçar köy - Torul - Gümüşhane
Y1895 1928 📖 📖 : Nívena Νίβαινα [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 80 hane Rum nüfusu vardı. SN
■ Koord: 40° 23' 20'' D, 39° 13' 30'' K
Küçükçit köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Kç. Çit/Çite
Y1895 📖 : Mikrí Tsíti [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Büyükçit köyüne bakınız. SN
■ Koord: 40° 31' 42'' D, 39° 13' 47'' K
Durmuşlar mahalle (Gülaçar bağ) - Torul - Gümüşhane
■ Koord: 40° 23' 38'' D, 39° 13' 52'' K
Avcılar Gülaçar mahalle - Torul - Gümüşhane
1917h 📖 : Ayana [ Yunanca áyia ánna "Azize Anna" ]
■ Harap Rum kilisesi vardır. SN
■ Koord: 40° 23' 6'' D, 39° 13' 55'' K
Güvemli köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Haviyana
Y1895 📖 : Xavíana Χαβίανα [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 120 hane Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 29' 32'' D, 39° 14' 23'' K
Aksüt köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Haşilya / Haşliya [ Yunanca ]
■ 1834 kaydında 13 hane Müslim bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 36' 20'' D, 39° 14' 42'' K
Ramadanlı Gülaçar mahalle - Torul - Gümüşhane
Y1890 📖 : Ramadanando(s) [ Türkçe "ramazanlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mahalle adı öteden beri Ramazanlı/Ramadanlı olduğu halde 19. yy'da Türk dilli Rum Ortodoks yerleşimidir. SN
■ Koord: 40° 24' 2'' D, 39° 14' 46'' K
Kocadal köy - Torul - Gümüşhane
1917h 📖 : Turuna/Dorana [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 21' 28'' D, 39° 14' 47'' K
Şafak köy - Torul - Gümüşhane
■ Koord: 40° 18' 11'' D, 39° 14' 55'' K
Kirazlık köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Koryana [ Yunanca kyra Anna? "Anna Hatun" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında köyün Rum kökenli sakinlerinin anlatımına göre son Trabzon imp. kızının adından. (B&W 305). Ancak bu tür efsanelere güvenilemez. SN
■ Koord: 40° 38' 32'' D, 39° 14' 59'' K
Soğuksu mahalle (Torul bağ) - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : İdiya
■ Koord: 40° 34' 23'' D, 39° 15' 15'' K
Dedeli köy - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Musalla
■ Koord: 40° 24' 46'' D, 39° 15' 23'' K
Yalınkavak köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Soroyana
Y1390~ 📖 : Solôxaina
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 40° 26' 44'' D, 39° 15' 8'' K
Güneşli mahalle - Torul - Gümüşhane
■ Harap durumda Rum kilisesi bulunur. SN
■ Koord: 40° 30' 26'' D, 39° 16' 2'' K
Yücebelen köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Silve
■ Koord: 40° 39' 7'' D, 39° 16' 32'' K
Yeşilköy köy - Torul - Gümüşhane
1960 📖 : Oduncular
1925h 📖 : Langaz [ Yunanca langás "vadi" ]
■ Koord: 40° 36' 6'' D, 39° 16' 36'' K
Kırkkilise mevki - Torul - Gümüşhane
■ Koord: 40° 31' 31'' D, 39° 16' 42'' K
Nohutlu mahalle (Altınpınar bağ) - Torul - Gümüşhane
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 29' 45'' D, 39° 16' 57'' K
Tepecik mahalle (Altınpınar bağ) - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Manastır
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 29' 32'' D, 39° 17' 6'' K
Kalecik köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Kalecik
■ Koord: 40° 26' 54'' D, 39° 17' 16'' K
Işık köy - Torul - Gümüşhane
1917h 📖 : Bayana
■ Koord: 40° 23' 27'' D, 39° 17' 32'' K
Torul ilçe - Torul - Gümüşhane
1515t 1925h 📖 📖 : Ardasa
1515t 📖 : Torul (idari bölge)
Y-350 📖 : Drílai (kavim) [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ksenofon’un sözünü ettiği Drilai halkının adıyla ilgili olan Torul bölge ve ırmak adıdır. İlçe merkezi olan yerleşim 20. yy ortalarına dek Ardasa adıyla tanınır. 19. yy sonunda bölge nüfusunun yarıdan fazlası Rum’du. SN
■ Koord: 40° 33' 33'' D, 39° 17' 35'' K
Altınpınar belediye - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Zermut
Y1895 📖 : Zermúda [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bu bölgedeki köy ve mahallelerin tam yerleşimi çözümlenemedi. SN
■ Koord: 40° 30' 7'' D, 39° 17' 38'' K
İnkılap köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Dayisa
■ Koord: 40° 25' 30'' D, 39° 17' 52'' K
Budak köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Şive [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 37' 35'' D, 39° 17' 54'' K
Hatipler köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Keşxa/Kaska
■ Koord: 40° 21' 42'' D, 39° 18' 12'' K
Günay köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Xaldzara [ Türkçe "dayı İsa?" ]
■ Koord: 40° 24' 48'' D, 39° 18' 25'' K
Harmancık köy - Torul - Gümüşhane
■ Asıl Karel/Harmancık köyü tepedeyken köy merkezi şimdi dere boyundaki Demirköy Hanları mevkiine inmiştir. SN
■ Koord: 40° 32' 20'' D, 39° 19' 37'' K
Bahçelik köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Coloşana
Y1390~ 📖 : Gólaxa [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Fetihten önce Torul bölgesinin yönetim merkezi idi. 1404 yılında İspanyol elçi Clavijo Timur’la görüşme yolunda burada gecelediğini anlatır. SN
■ Koord: 40° 28' 21'' D, 39° 19' 42'' K
Köstere köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Köstere [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 40' 3'' D, 39° 20' 1'' K
Arılı köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Balaiye
Y1895 📖 : Pelayía Πελαγία [ Yunanca "bir Hıristiyan azizesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 26' 34'' D, 39° 19' 58'' K
Zigana köy - Torul - Gümüşhane
1960 📖 : Kalkanlı
1928 📖 : Zigana [ Yunanca ]
■ Zigana adının aslen köye mi geçide mi ait olduğu açık değildir. SN
■ Koord: 40° 36' 35'' D, 39° 22' 9'' K
Çiçekli mahalle - Torul - Gümüşhane
■ Koord: 40° 34' 41'' D, 39° 23' 22'' K
Zigana geçit - Torul - Gümüşhane
Y1895 📖 : Zinganá
Y180 Y640 📖 📖 : Zigana / Ziganna
■ İtinerarium Antoninum’da Zigana, 5. yy başına ait Notitia Dignitatum’da Valentiana taburunun üssü olarak anılan Ziganna mevkiidir. Nece olduğu ve ne anlama geldiği açık değildir. En eski çağlardan beri Doğu Karadeniz kıyısı ile iç bölge arasındaki başlıca geçit noktasıdır. SN
■ Koord: 40° 38' 26'' D, 39° 24' 1'' K
Cebeli köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : Baladan
Y1895 📖 : Palatándon [ Yunanca "saraylılar" ]
■ Cebeli Köyünün Osmanlı döneminde adı Baladan ya da Şişe idi: mahalleleri Koçaklar (Ayene-Mahalle), Karaca (Masura), Şişe (?), Cebeli (Baladan), Küplü (Arit), Meryemana (Hıtirlez-hızırilyas), Çiçekli (Loriya). Köy Osmanlı döneminde 2 kez heyelan ve bir kez deprem geçirerek can ve mal kaybına uğramıştır. coskun
■ Koord: 40° 33' 1'' D, 39° 24' 20'' K
Karaca mahalle (Cebeli bağ) - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Masura [ Ermenice masur/masura? "kuşburnu" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ortodoks Rum ve Müslüman Türklerin ayrı mahallelerde yaşadığı Baladan (Rum adlandırması Palatandon, yöre sakinlerinin ifadesi ile Balant yada Balanat) köyünün, nüfus mübadelesi öncesi tamamı Rumlardan oluşan bir yerleşimi idi Masura mahallesi. coskun
■ Koord: 40° 32' 34'' D, 39° 24' 28'' K
Küpçüler köy - Torul - Gümüşhane
■ Koord: 40° 33' 16'' D, 39° 25' 1'' K
Özlüce mahalle (Atalar bağ) - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 : Ayfoka [ Yunanca áyios Fókas "Aziz Foka" ]
■ Sinoplu Aziz Fokas Karadeniz denizcilerinin koruyucusu sayılırdı. Makamı Sinop’tadır. SN
■ Koord: 40° 34' 57'' D, 39° 25' 28'' K
Atalar köy - Torul - Gümüşhane
1946 📖 : Utku
1928 📖 : Zimera/Cimera
Y1895 📖 : Tzimera
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 15.04.1942’de Utku köyü adı verildi. SN
■ Koord: 40° 35' 32'' D, 39° 26' 40'' K
Çengelli mahalle (Cebeli bağ) - Torul - Gümüşhane
Y1895 📖 : Sisya Σίσια [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 32' 40'' D, 39° 26' 42'' K
Aydınlar mahalle (Atalar bağ) - Torul - Gümüşhane
Y1895 1928 📖 📖 : Múzena Μούζαινα [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 35' 6'' D, 39° 27' 27'' K
Uğurtaş köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 : İstavri
Y1895 📖 : Stavrí / Stavra [ Yunanca "haçlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Korom/Kromni Vadisi köylerindendir. Tümü 19. yy yapısı 25’i aşkın sayıda kilise harabesi bulunur. 1854’te mahalleleri Epanoxôri (Yun `yukarıköy`), Monovandon, Bayramandon ve Katoxôri (Yun `aşağıköy`). SN
■ Koord: 40° 34' 58'' D, 39° 30' 46'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.