Tonya'da 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kozluca köy - Tonya - Trabzon
k1928 K: Kozluca
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
h1914: Turalı
  İskenderli bld - Tonya - Trabzon
h1914: İskenderli
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
  Sayraç köy - Tonya - Trabzon
h1914: Sayraç
■ Eski ismi: Kumyatak. Yakçukur, Turali, Kozluca ve İskenderli köylerine verilen genel tanimlama. Manav
  Kalemli köy - Tonya - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Manganoboz [ Yun ]
  Melikşah köy - Tonya - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Melikşe
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Ağırköy
■ Mahallede 7 sülale vardır. Bunlardan altısı Türk (ikisi Kürtün, biri Torul, biri Erzurum, biri Şalpazarı'dan gelme), biri Rum kökenlidir. metonio
  Kalınçam köy - Tonya - Trabzon
h1914: Fol*Maden [ Yun fóli "yuva" ]
hy1901: Folköy
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
  Kösecik köy - Tonya - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Lefkiye/Lefkiya [ Yun léukia "kavaklık" ]
  Karasu köy - Tonya - Trabzon
k1928 K: Karasu
  Kayacan köy - Tonya - Trabzon
k1928 K: Barkozmanlı
  Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
k1928 K: Ortamahalle
hy1901: Tonya
OYu: Thoanía
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. 19. yy sonunda ilçe (idari birim) nüfusu 8000 Müslim ve 1676 Rum hane idi. SN
■ Tonya İlçe - TrabzonOsmanlı belgelerinde “Tonya” adı ilk defa Akçaabat kazasına bağlı bir Karye/köy olarak, 1583 tarihli,Tapu Tahrir Defterinde kayda geçer. Tonya karyesine bağlı Kumyatak ve Karaağaç (Asporyani) adlı mezraları vardır. 1869 Trabzon Vilayet Salnamesi”nde Tonya ve Vakfıkebir’in nüfusu birlikte yer almaktadır. 106 köyde, 4058 hane olduğu ve 15701 müslüman nüfusun yaşadığı belirtilmekte, “Çerkes, Rum, Ermeni” nüfusa rastlanmamaktadır bu sırada Tonya Gümüşhane’ye bağlı bir bucak merkezi olarak görünür. Seddül Bahir
  Karaağaçlı köy - Tonya - Trabzon
k1928 K: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
hy1901: Karaağaç
  Çamlı köy - Tonya - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Çepni yerleşimi, köy halkı Şalpazarı'dan göçmüştür. metonio
  Hoşarlı köy - Tonya - Trabzon
T1850: Xoşarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy adı muhtemelen Şarlı (Beşikdüzü) nahiyesi ile ilgilidir. SN
  Çayıriçi köy - Tonya - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Anabadema [ Yun anopotamiá "yukarıdere" ]
  Biçinlik köy - Tonya - Trabzon
h1914: Piçinlik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı Çepnidir. Üç sülaleden biri Kürtün'den, biri Ağasar'dan, biri ise Akçaabat'tan gelmiştir. Akçaabatlı sülale Hacısalihoğullarıdır. metonio
  Sağrı köy - Tonya - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Mangana [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km