Tonya'da 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kozluca mah - Tonya - Trabzon
1928k: Kozluca
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
1914ht: Turalı
  İskenderli mah - Tonya - Trabzon
1914ht: İskenderli
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
  Sayraç mah - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kumyatak
1914ht: Sayraç
■ Yakçukur, Turali, Kozluca, İskenderli mahallelerinden oluşan alana Sayraç adı verilir. SN
■ Eski ismi: Kumyatak. Yakçukur, Turali, Kozluca ve İskenderli köylerine verilen genel tanimlama. Manav
  Kalemli mah - Tonya - Trabzon
1876s, 1928k: Manganabo [ Yun ]
  Melikşah mah - Tonya - Trabzon
1876s, 1928k: Melikşe
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
1876s, 1928k: Ağırköy
■ Mahallede 7 sülale vardır. Bunlardan altısı Türk (ikisi Kürtün, biri Torul, biri Erzurum, biri Şalpazarı'dan gelme), biri Rum kökenlidir. metonio
  Kalınçam mah - Tonya - Trabzon
1914ht: Fol | Maden [ Yun fóli "yuva" ]
1901hb: Folköy
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
  Kösecik mah - Tonya - Trabzon
1876s, 1928k: Lefkiye/Lefkiya [ Yun léukia "kavaklık" ]
  Karasu mah - Tonya - Trabzon
1928k: Karasu
  Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
1928k: Ortamahalle
1901hb: Tonya
Y1400~bw: Thoanía
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. 19. yy sonunda ilçe (idari birim) nüfusu 8000 Müslim ve 1676 Rum hane idi. SN
■ Tonya İlçe - TrabzonOsmanlı belgelerinde “Tonya” adı ilk defa Akçaabat kazasına bağlı bir Karye/köy olarak, 1583 tarihli,Tapu Tahrir Defterinde kayda geçer. Tonya karyesine bağlı Kumyatak ve Karaağaç (Asporyani) adlı mezraları vardır. 1869 Trabzon Vilayet Salnamesi”nde Tonya ve Vakfıkebir’in nüfusu birlikte yer almaktadır. 106 köyde, 4058 hane olduğu ve 15701 müslüman nüfusun yaşadığı belirtilmekte, “Çerkes, Rum, Ermeni” nüfusa rastlanmamaktadır bu sırada Tonya Gümüşhane’ye bağlı bir bucak merkezi olarak görünür. Seddül Bahir
  Karaağaçlı mah - Tonya - Trabzon
1928k: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
1901hb: Karaağaç
  Çamlı mah - Tonya - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Çepni yerleşimi, köy halkı Şalpazarı'dan göçmüştür. metonio
  Hoşarlı mah - Tonya - Trabzon
1850: Xoşarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy adı muhtemelen Şarlı (Beşikdüzü) nahiyesi ile ilgilidir. SN
  Çayıriçi mah - Tonya - Trabzon
1876s, 1928k: Anabadama [ Yun anopotámia "yukarıdereler" ]
  Biçinlik mah - Tonya - Trabzon
1914ht: Piçinlik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı Çepnidir. Üç sülaleden biri Kürtün'den, biri Ağasar'dan, biri ise Akçaabat'tan gelmiştir. Akçaabatlı sülale Hacısalihoğullarıdır. metonio
  Sağrı mah - Tonya - Trabzon
1876s, 1928k: Manganaboz [ Yun ]
■ Manganabo ve Manganaboz iki ayrı yerdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km