haritada ara :   km  
Tonya'da 19 yerleşim bulundu.
sırala 
Biçinlik mahalle - Tonya - Trabzon
1914h 📖: Piçinlik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı Çepnidir. Üç sülaleden biri Kürtün'den, biri Ağasar'dan, biri ise Akçaabat'tan gelmiştir. Akçaabatlı sülale Hacısalihoğullarıdır. metonio
■ Koord: 40° 50' 57'' D, 39° 18' 21'' K
Büyükmahalle mahalle (Tonya bağ) - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yunanca ]
1876s 📖: Ağırköy
■ Mahallede 7 sülale vardır. Bunlardan altısı Türk (ikisi Kürtün, biri Torul, biri Erzurum, biri Şalpazarı'dan gelme), biri Rum kökenlidir. metonio
■ Koord: 40° 54' 9'' D, 39° 16' 46'' K
Çamlı mahalle - Tonya - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Çepni yerleşimi, köy halkı Şalpazarı'dan göçmüştür. metonio
■ Koord: 40° 54' 35'' D, 39° 17' 39'' K
Çayıriçi mahalle - Tonya - Trabzon
1876s 📖: Anabadama [ Yunanca ano petróma "yukarı taşlık" ]
■ Ağasardan göçüp buraya yerleştikleri rivâyet edilir, Pontos helencesini de bilmezler. Manav
■ Koord: 40° 50' 8'' D, 39° 18' 15'' K
Hoşarlı mahalle - Tonya - Trabzon
1850 📖: Xoşarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy adı muhtemelen Şarlı (Beşikdüzü) nahiyesi ile ilgilidir. SN
■ Koord: 40° 55' 54'' D, 39° 17' 42'' K
İskenderli mahalle - Tonya - Trabzon
1914h 📖: İskenderli
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
■ Koord: 40° 55' 55'' D, 39° 14' 19'' K
Kalemli mahalle - Tonya - Trabzon
1876s 📖: Manganabo [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 56' 12'' D, 39° 16' 11'' K
Kalınçam mahalle - Tonya - Trabzon
1914h 📖: Fol | Maden
1902hb 📖: Folköy [ Yunanca fóli "yuva" ]
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
■ Koord: 40° 47' 50'' D, 39° 16' 36'' K
Karaağaçlı mahalle - Tonya - Trabzon
1928 📖: Aspuryanlı [ Yunanca asproyali "akkıyı" ]
1902hb 📖: Karaağaç
■ Koord: 40° 55' 32'' D, 39° 17' 43'' K
Karasu mahalle - Tonya - Trabzon
1928 📖: Karasu
■ Koord: 40° 57' 21'' D, 39° 17' 52'' K
Kayacan mahalle - Tonya - Trabzon
1928 📖: Barkozmanlı
■ Koord: 40° 56' 22'' D, 39° 17' 25'' K
Kozluca mahalle - Tonya - Trabzon
1928 📖: Kozluca
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 48'' D, 39° 13' 54'' K
Kösecik mahalle - Tonya - Trabzon
1876s 📖: Lefkiye / Lefkiya [ Yunanca léfkai "kavakllar" ]
■ Koord: 40° 57' 7'' D, 39° 17' 3'' K
Melikşah mahalle - Tonya - Trabzon
1876s 📖: Melikşe
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Koord: 40° 54' 56'' D, 39° 16' 28'' K
Sağrı mahalle - Tonya - Trabzon
1876s 📖: Manganaboz [ Yunanca ]
■ Manganabo ve Manganaboz iki ayrı yerdir. SN
■ Koord: 40° 57' 36'' D, 39° 18' 11'' K
Sayraç mahalle - Tonya - Trabzon
1968 📖: Kumyatak
1914h 📖: Sayraç
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Yakçukur, Turali, Kozluca, İskenderli mahallelerinden oluşan alana Sayraç adı verilir. SN
■ Koord: 40° 53' 58'' D, 39° 14' 27'' K
Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
1928 📖: Ortamahalle
1902hb 📖: Tonya
Y1450~ 📖: Thoanía
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. 19. yy sonunda ilçe (idari birim) nüfusu 8000 Müslim ve 1676 Rum hane idi. SN
■ Tonya İlçe - TrabzonOsmanlı belgelerinde “Tonya” adı ilk defa Akçaabat kazasına bağlı bir Karye/köy olarak, 1583 tarihli,Tapu Tahrir Defterinde kayda geçer. Tonya karyesine bağlı Kumyatak ve Karaağaç (Asporyani) adlı mezraları vardır. 1869 Trabzon Vilayet Salnamesi”nde Tonya ve Vakfıkebir’in nüfusu birlikte yer almaktadır. 106 köyde, 4058 hane olduğu ve 15701 müslüman nüfusun yaşadığı belirtilmekte, “Çerkes, Rum, Ermeni” nüfusa rastlanmamaktadır bu sırada Tonya Gümüşhane’ye bağlı bir bucak merkezi olarak görünür. Seddül Bahir
■ Halkın büyük bir kısmı Rumca ve Türkçe anadilli "Horumlardan" meydana geliyor. Az bir kısmı da Şalpazarından gelme "Çepni" kökenli. Ali
■ 8000 Hristiyan Helen âilenin 17. asırdaki islamlaşma sebebiyle Platana (Akçaabat) ve Trabzon'dan gelerek Tonya ve çevresine sığındığı yazılıdır. Manav
■ Koord: 40° 53' 8'' D, 39° 17' 26'' K
Turalı mahalle (İskenderli bağ) - Tonya - Trabzon
1914h 📖: Turalı
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Şalpazarı ilçesindeki Turalıuşağı köyündeki bazı sülalelerle akrabadır. metonio
■ Koord: 40° 55' 0'' D, 39° 13' 59'' K
Yakçukur mahalle - Tonya - Trabzon
1914h 📖: Yakçukur
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 45'' D, 39° 14' 53'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.