Tomarza'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Cücün mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Cücün
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akdere mah - Tomarza - Kayseri
1968 📖 Alakuşak
1522t 1928 📖 📖 Kelgin
■ 1946'da Alakuşak olarak değiştirilen adı 2011'de yeniden değiştirilerek Akdere olmuştur. SN
  Kuşçağız mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Kuşçağız
■ Kuşcağız herhalde daha doğrudur; Koçcağız olarak da bulunur. katpatuka
  Yeşilbağ mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Çilmeze
  Çukurağaç mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Çüregen
  Ekinli mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Mardin
  Pusatlı mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Pusatlı
  Kömür mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Kömür
  Sarımehmetli mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Sarı Mahmudlu
  İncili mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Tırafşin
  Söğütlü mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Söğütlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gülveren mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Gülviran
  Tomarza ilçe - Tomarza - Kayseri
1919hb 📖 Tomarza | Göstere
E1629 📖 Dumarza
E1136 📖 Gizistara (başka yer)
Y150 📖 Kyzistra? (başka yer) [ AnaD ]
1522t 📖 Köstere / Göstere (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kyzistra/Göstere kalesinin adı 16. yy'dan sonra Tomarza mevkiine aktarılmıştır. Tomarza adının kaynağı anlaşılamadı.* Bazı kaynaklarda Yeşilhisar'a bağlı Zengibar Kalesinde gösterilen Kyzistra hisarı Zamantı suyuna yakın bir yerde olmalıdır. ■ Tomarza kasabasında 19. yy sonunda yaklaşık 980 hane nüfusun 38'i Türk ve `çok azı` Rum, bakiyesi Ermeni idi. Aziz Boğos ve Bedros adına kilisesi ve kasabanın doğu kenarında görkemli Surp Asdvadzadzin (Meryemana) manastırı vardı. SN
  Göbü x - Tomarza - Kayseri
1522t 📖 Göbü
■ Terk edilmiştir. SN
  Bektaş mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Bektaş
  Şiraz mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Şiraz
  Hacıpaşa mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Hacıpaşa
  Turanlı mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Köpekli
  Kapıkaya mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Persek [ Erm Parseği vank "Aziz Parseğ (Vasil) manastırı" ]
■ Kayserili Aziz Vasil'in (4. yy) doğum yeri olduğu rivayet edilir. Persek'in `bir Avşar boyu` olarak nitelendirilmesi cehalet mahsulüdür. SN
  Kale mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Kale
  Böke mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Böke
  Şeyhbarak mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Şeyhbarak
  Kızılören mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Kızılviran
  Çulha mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Culhacı
  Süvegenler mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 B. + K. Süvegen
  İmamkulu mah - Tomarza (Bakırdağı bucağı) - Kayseri
1933 📖 İmamkulu
  Karaören mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Karaviran
  Tahtakemer mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Tahtakemer [ Tr taht-ı kemer ]
  Kevenağıl mah - Tomarza - Kayseri
1933 📖 Kevenağıl
  Büyükcanlı mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 B. Canlı
Eski adı: Kirikler
  Bostanlık mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Bostanlık
  Kesir mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Kesir
  Güzelsu mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖 Xarsa
1500t 📖 Xarsanos
A870 📖 Xarşana
Y638 📖 Xarsianón (kale) [ AnaD ]
■ Harsianon Kalesi ilk kez 7. yy ortalarında Bizans-Arap çatışmaları vesilesiyle anılır. 9. yy'da vilayet merkezi oldu, 10. yy'da aslen buralı olan Argyros hanedanı Bizans tahtına çıktı. Ani'nin son Ermeni kralı II. Gagik 1045 yılında sürgün olarak geldiği bu yere kumandan tayin edildi. SN
  Köprübaşı mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Keprin
  KüçükCanlı mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 K. Canlı
Eski adı: Alağalar
Alevi (Türk) (Avşar) yerleşimi
■ Köyün adı Aleviler'in bozulmuş halidir. metonio
  Akmezar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Akmezar
  Dağyurdu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Kümbetir
Alevi yerleşimi
  Çayinli mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Çayhanlar
  Toklar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Toklar
  Avşarsöğütlü mah - Tomarza (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928 📖 Söğüdlü
  Melikören mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Melikviran
  Tatar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Tatar
  Güzelce mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Kötüköy
  Işıklar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Nurvana [ Erm norvan gen. norvana "yeni hisar/manastır" ]
  Göktepe mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1522t 1928 📖 📖 Madrasın / Madarasun [ AnaD ]
■ Eski adı Madrassós benzeri bir Yunanca biçimden gelmiş olmalıdır. SN
  Avşarobası mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968 2000 📖 📖 Emiruşağı
1928 📖 Karapınar
■ 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Emiruşağı olan adı Avşarobası olarak değiştirildi. SN
  Üçkonak mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Zelxin
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karapınar mah Avşarobası - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Karapınar
  Çanakpınar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Çanakpınar
  Dadaloğlu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968 2000 📖 📖 Özlüce
1928 📖 Taf
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karamuklu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Karamuklu
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Arslantaş mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 Kokarkuyu
  İcadiye mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 İcadiye
1900~ 📖 Karakilise
■ Halk arasındaki ismi ''Beyler'' dir. Avşarlar tarafından kurulmuştur. hsynbozkurt


Grafik harita göster     haritada ara : km