haritada ara :   km  
Tomarza'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Cücün mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Cücün
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Akdere mah - Tomarza - Kayseri
1968 📖: Alakuşak
1522t 1928 📖Kelgin
■ 1946'da Alakuşak olarak değiştirilen adı 2011'de yeniden değiştirilerek Akdere olmuştur. SN
Kuşçağız mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Kuşçağız
■ Kuşcağız herhalde daha doğrudur; Koçcağız olarak da bulunur. katpatuka
Yeşilbağ mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Çilmeze
Ekinli mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Mardin
Pusatlı mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Pusatlı
Kömür mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Kömür
İncili mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Tırafşin
Söğütlü mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gülveren mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Gülviran
Tomarza ilçe - Tomarza - Kayseri
1919hb 📖: Tomarza | Göstere
E1629 📖: Dumarza
E1136 📖: Gizistara (başka yer)
Y150 📖: Kyzistra? (başka yer) [ AnaD ]
1522t 📖: Köstere / Göstere (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kyzistra/Göstere kalesinin adı 16. yy'dan sonra Tomarza mevkiine aktarılmıştır. Tomarza adının kaynağı anlaşılamadı.* Bazı kaynaklarda Yeşilhisar'a bağlı Zengibar Kalesinde gösterilen Kyzistra hisarı Zamantı suyuna yakın bir yerde olmalıdır. ■ Tomarza kasabasında 19. yy sonunda yaklaşık 980 hane nüfusun 38'i Türk ve `çok azı` Rum, bakiyesi Ermeni idi. Aziz Boğos ve Bedros adına kilisesi ve kasabanın doğu kenarında görkemli Surp Asdvadzadzin (Meryemana) manastırı vardı. SN
Göbü x - Tomarza - Kayseri
1522t 📖: Göbü
■ Terk edilmiştir. SN
Bektaş mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Bektaş
Şiraz mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Şiraz
Hacıpaşa mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Hacıpaşa
Turanlı mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Köpekli
Kapıkaya mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Persek [ Erm Parseği vank "Aziz Parseğ (Vasil) manastırı" ]
■ Kayserili Aziz Vasil'in (4. yy) doğum yeri olduğu rivayet edilir. Persek'in `bir Avşar boyu` olarak nitelendirilmesi cehalet mahsulüdür. SN
Kale mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Kale
Böke mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Böke
Şeyhbarak mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Şeyhbarak
Süvegenler mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
■ Süvegenler köyü 2 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım yani Büyük Süvegenler Avşar Türkmenleri'nin yaşamakta olduğu bir yerdir. Küçük Süvegenler ise tarihte 93 Harbi Muhacirleri olarak bilinen ve Rus Ordularından kaçan Erzurumlular ile Karslılar için kullanılan bir tabirdir. Küçük Süvegenler Erzurum'un Şenkaya ilçesinden gelen Muhacir Kürtlerin yaşamakta olduğu bir yerdir. Nüfus bazında ise Süvegenler köyünün yüzde 70'i Kayserili Avşar Türkmenlerinden kalan yüzde 30 ise Erzurumlu Muhacir Kürtler'dendir. Mustafa
Karaören mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Karaviran
Tahtakemer mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Tahtakemer [ Tr taht-ı kemer ]
Büyükcanlı mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: BüyükCanlı
Eski adı: Kirikler
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
Bostanlık mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Bostanlık
Kesir mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Kesir
Güzelsu mah - Tomarza - Kayseri
1928 📖: Xarsa
1500t 📖: Xarsanos
A870 📖: Xarşana
Y638 📖: Xarsianón (kale) [ AnaD ]
■ Harsianon Kalesi ilk kez 7. yy ortalarında Bizans-Arap çatışmaları vesilesiyle anılır. 9. yy'da vilayet merkezi oldu, 10. yy'da aslen buralı olan Argyros hanedanı Bizans tahtına çıktı. Ani'nin son Ermeni kralı II. Gagik 1045 yılında sürgün olarak geldiği bu yere kumandan tayin edildi. SN
Küçükcanlı mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Küçükcanlı
Eski adı: Alağalar [ Tr "Ali ağalar?" ]
Alevi-Türk (Avşar) yerleşimi
Akmezar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Akmezar
■ Köy halkı Ardahan'dan gelen Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki Osmanlı Devrinde Ardahan Kars vilayetine bağlı bir kaza olması sebebiyle köy halkı Kars muhaciri olarak adlandırılır. Mustafa
Dağyurdu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Kümbetir
Alevi-Türk (Avşar) yerleşimi
Çayinli mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Çayhanlar
Alevi-Türk (Avşar) yerleşimi
Avşarsöğütlü mah - Tomarza (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928 📖: Söğüdlü
■ Köy halkı Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Mustafa
Tatar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Tatar
Işıklar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Nurvana [ Erm norvan gen. norvana "yeni hisar/manastır" ]
Göktepe mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1522t 1928 📖Madrasın / Madarasun [ AnaD ]
■ Eski adı Madrassós benzeri bir Yunanca biçimden gelmiş olmalıdır. SN
Avşarobası mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968 2000 📖Emiruşağı
1928 📖: Karapınar
■ 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Emiruşağı olan adı Avşarobası olarak değiştirildi. SN
■ Kasaba halkı Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Mustafa
Üçkonak mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Zelxin
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Karapınar mah Avşarobası - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Karapınar
Dadaloğlu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968 2000 📖Özlüce
1928 📖: Taf
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Karamuklu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Karamuklu
Türkmen (Avşar) yerleşimi
İcadiye mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: İcadiye
1900~ 📖: Karakilise
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Halk arasındaki ismi ''Beyler'' dir. Avşarlar tarafından kurulmuştur. hsynbozkurt


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.