haritada ara :   km  
Tomarza'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Cücün mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Cücün
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 27' 13'' D, 35° 40' 29'' K
Akdere mahalle - Tomarza - Kayseri
1968 📖 : Alakuşak
1522t 1928 📖 📖 : Kelgin
■ 1946’da Alakuşak olarak değiştirilen adı 2011’de yeniden değiştirilerek Akdere olmuştur. SN
■ Koord: 38° 29' 10'' D, 35° 40' 36'' K
Kuşçağız mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Kuşçağız
■ Kuşcağız herhalde daha doğrudur; Koçcağız olarak da bulunur. katpatuka
■ Koord: 38° 30' 54'' D, 35° 41' 49'' K
Yeşilbağ mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Çilmeze
■ Koord: 38° 29' 44'' D, 35° 42' 19'' K
Çukurağaç mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Çüregen
■ Koord: 38° 28' 6'' D, 35° 43' 25'' K
Ekinli mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Mardin
■ Koord: 38° 31' 14'' D, 35° 43' 40'' K
Pusatlı mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Pusatlı
■ Koord: 38° 24' 17'' D, 35° 43' 56'' K
Kömür mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Kömür
■ Koord: 38° 30' 13'' D, 35° 45' 0'' K
Sarımehmetli mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Sarı Mahmudlu
■ Koord: 38° 27' 46'' D, 35° 45' 19'' K
İncili mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Tırafşin
■ Koord: 38° 31' 56'' D, 35° 46' 11'' K
Söğütlü mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Söğütlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 26'' D, 35° 47' 8'' K
Gülveren mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Gülviran
■ Koord: 38° 33' 54'' D, 35° 47' 41'' K
Tomarza ilçe - Tomarza - Kayseri
1919hb 📖 : Tomarza | Göstere
E1629 📖 : Dumarza
E1136 📖 : Gizistara (başka yer)
Y150 📖 : Kyzistra? (başka yer) [ Anadolu Dilleri ]
1522t 📖 : Köstere / Göstere (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kyzistra/Göstere kalesinin adı 16. yy’dan sonra Tomarza mevkiine aktarılmıştır. Tomarza adının kaynağı anlaşılamadı.* Bazı kaynaklarda Yeşilhisar’a bağlı Zengibar Kalesinde gösterilen Kyzistra hisarı Zamantı suyuna yakın bir yerde olmalıdır. ■ Tomarza kasabasında 19. yy sonunda yaklaşık 980 hane nüfusun 38’i Türk ve `çok azı` Rum, bakiyesi Ermeni idi. Aziz Boğos ve Bedros adına kilisesi ve kasabanın doğu kenarında görkemli Surp Asdvadzadzin (Meryemana) manastırı vardı. ■ Hovhannes Torosyan'ın 'Tomarza Ermenileri Tarihi' adlı Ermenice eseri 1969'da Beyrut'ta yayımlanmıştır. SN
■ Koord: 38° 26' 49'' D, 35° 47' 57'' K
Göbü ölü yerleşim - Tomarza - Kayseri
1522t 📖 : Göbü
■ Terk edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 24' 37'' D, 35° 48' 7'' K
Bektaş mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Bektaş
■ Koord: 38° 18' 25'' D, 35° 48' 44'' K
Şiraz mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Şiraz
■ Koord: 38° 32' 57'' D, 35° 48' 46'' K
Hacıpaşa mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Hacıpaşa
■ Koord: 38° 17' 10'' D, 35° 50' 9'' K
Turanlı mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Köpekli
■ Koord: 38° 29' 40'' D, 35° 50' 12'' K
Kapıkaya mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Persek [ Ermenice Parseği vank "Aziz Parseğ (Vasil) manastırı" ]
■ Kayserili Aziz Vasil’in (4. yy) doğum yeri olduğu rivayet edilir. Persek’in `bir Avşar boyu` olarak nitelendirilmesi cehalet mahsulüdür. SN
■ Koord: 38° 31' 29'' D, 35° 50' 17'' K
Kale mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Kale
■ Koord: 38° 18' 3'' D, 35° 52' 15'' K
Böke mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Böke
■ Koord: 38° 20' 40'' D, 35° 52' 26'' K
Şeyhbarak mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Şeyhbarak
■ Koord: 38° 22' 2'' D, 35° 53' 10'' K
Belören mahalle - Tomarza - Kayseri
■ Koord: 38° 31' 28'' D, 35° 54' 21'' K
Kızılören mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Kızılviran
■ Koord: 38° 34' 28'' D, 35° 54' 25'' K
Çulha mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Culhacı
■ Koord: 38° 18' 39'' D, 35° 54' 26'' K
Süvegenler mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : By. + Kç. Süvegen
■ Süvegenler köyü 2 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım yani Büyük Süvegenler Avşar Türkmenleri'nin yaşamakta olduğu bir yerdir. Küçük Süvegenler ise tarihte 93 Harbi Muhacirleri olarak bilinen ve Rus Ordularından kaçan Erzurumlular ile Karslılar için kullanılan bir tabirdir. Küçük Süvegenler Erzurum'un Şenkaya ilçesinden gelen Muhacir Kürtlerin yaşamakta olduğu bir yerdir. Nüfus bazında ise Süvegenler köyünün yüzde 70'i Kayserili Avşar Türkmenlerinden kalan yüzde 30 ise Erzurumlu Muhacir Kürtler'dendir. Mustafa
■ Koord: 38° 23' 34'' D, 35° 56' 0'' K
İmamkulu mahalle - Tomarza (Bakırdağı bucağı) - Kayseri
1933 📖 : İmamkulu
■ Koord: 38° 15' 12'' D, 35° 56' 10'' K
Karaören mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Karaviran
■ Koord: 38° 29' 36'' D, 35° 56' 26'' K
Taşoluk mahalle - Tomarza - Kayseri
■ Koord: 38° 19' 0'' D, 35° 56' 47'' K
Tahtakemer mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Tahtakemer [ Türkçe taht-ı kemer ]
■ Koord: 38° 16' 58'' D, 35° 56' 49'' K
Kevenağıl mahalle - Tomarza - Kayseri
1933 📖 : Kevenağıl
■ Koord: 38° 26' 59'' D, 35° 57' 34'' K
Büyükcanlı mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : By. Canlı
Eski adı: Kirikler
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 46'' D, 35° 57' 38'' K
Bostanlık mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Bostanlık
■ Koord: 38° 25' 50'' D, 35° 57' 54'' K
Kesir mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Kesir
■ Koord: 38° 19' 20'' D, 35° 58' 1'' K
Güzelsu mahalle - Tomarza - Kayseri
1928 📖 : Xarsa
1500t 📖 : Xarsanos
A870 📖 : Xarşana
Y638 📖 : Xarsianón (kale) [ Anadolu Dilleri ]
■ Harsianon Kalesi ilk kez 7. yy ortalarında Bizans-Arap çatışmaları vesilesiyle anılır. 9. yy’da vilayet merkezi oldu, 10. yy’da aslen buralı olan Argyros hanedanı Bizans tahtına çıktı. Ani’nin son Ermeni kralı II. Gagik 1045 yılında sürgün olarak geldiği bu yere kumandan tayin edildi. SN
■ Koord: 38° 30' 30'' D, 35° 58' 11'' K
Köprübaşı mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Keprin
■ Koord: 38° 25' 40'' D, 35° 58' 37'' K
Küçükcanlı mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Kç. Canlı
Eski adı: Alağalar [ Türkçe "Ali ağalar?" ]
Alevi-Türk (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 32'' D, 35° 59' 42'' K
Akmezar mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Akmezar
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Köy halkı Ardahan'dan gelen Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Ahıska'dan sonra bir müddet Kars vilayetine iskan edilmeleri sebebiyle köy halkı Kars muhaciri olarak adlandırılır. Mustafa
■ Koord: 38° 26' 51'' D, 35° 59' 51'' K
Dağyurdu mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Kümbetir
Alevi-Türk (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 32'' D, 36° 0' 13'' K
Çayinli mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Çayhanlar
Alevi-Türk (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 37'' D, 36° 0' 27'' K
Toklar mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Toklar
■ Koord: 38° 25' 5'' D, 36° 0' 48'' K
Avşarsöğütlü mahalle - Tomarza (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Söğüdlü
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 31'' D, 36° 1' 24'' K
Melikören mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Melikviran
■ Koord: 38° 27' 47'' D, 36° 1' 45'' K
Tatar mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Tatar
■ Koord: 38° 27' 15'' D, 36° 2' 0'' K
Güzelce mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Kötüköy
■ Koord: 38° 26' 34'' D, 36° 3' 14'' K
Işıklar mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Nurvana [ Ermenice norvan gen. norvana "yeni hisar/manastır" ]
■ Koord: 38° 24' 16'' D, 36° 4' 3'' K
Göktepe mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1522t 1928 📖 📖 : Madrasın / Madarasun [ Anadolu Dilleri ]
■ Eski adı Madrassós benzeri bir Yunanca biçimden gelmiş olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 29' 49'' D, 36° 4' 39'' K
Avşarobası mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968 2000 📖 📖 : Emiruşağı
1928 📖 : Karapınar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Emiruşağı olan adı Avşarobası olarak değiştirildi. SN
■ Koord: 38° 27' 43'' D, 36° 4' 43'' K
Üçkonak mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Zelxin
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 27'' D, 36° 4' 54'' K
Karapınar mahalle (Avşarobası bağ) - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Karapınar
■ Koord: 38° 25' 18'' D, 36° 5' 38'' K
Çanakpınar mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Çanakpınar
■ Koord: 38° 26' 19'' D, 36° 6' 30'' K
Dadaloğlu mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968 2000 📖 📖 : Özlüce
1928 📖 : Taf
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 55'' D, 36° 7' 0'' K
Çataltepe mahalle - Tomarza - Kayseri
■ Koord: 38° 28' 37'' D, 36° 7' 8'' K
Karamuklu mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Karamuklu
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 29'' D, 36° 8' 3'' K
Cingözoğlu mahalle - Tomarza - Kayseri
■ Koord: 38° 29' 37'' D, 36° 8' 14'' K
Arslantaş mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Kokarkuyu
■ Koord: 38° 22' 44'' D, 36° 8' 30'' K
İcadiye mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖 : İcadiye
1900~ 📖 : Karakilise
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Halk arasındaki ismi ''Beyler'' dir. Avşarlar tarafından kurulmuştur. hsynbozkurt
■ Koord: 38° 29' 9'' D, 36° 10' 20'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.