Tire'de 68 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mehmetler köy - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
T1891 S-Ay91: Hacımehmet
hy1890 Kiep: Hacılar
  Yeniçiftlik köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Yeniçiftlik
  Küçükkale köy - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
k1928 K: Küçükkale
T1891 S-Ay91: KadifeiSagir [ Tr "küçük Kadife" ]
  Ayaklıkırı köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Ayaklıkırı
  Işıklar köy - Tire - İzmir
Kürd yerleşimi
  Büyükkale köy - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
k1928 K: Büyükkale
T1891 S-Ay91: KadifeKebir
k1946 1960: Boğaziçi (idari bölge)
  Kurşak köy - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
T1891 S-Ay91: Kurşak
  Yenioba köy - Tire - İzmir
1960- DİE: Darmarayıcedit
T1891 S-Ay91: Dar-ımerreyicedid [ Tr "yeni konak yeri" ]
  Alaylı köy - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
T1891 S-Ay91: Alaylı
  Alacalı köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Alacalı
  Eskioba köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: DarıMerreiAtik [ Tr "eski konak yeri" ]
  Mahmutlar köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Mahmutlar
  Çayırlı köy - Tire - İzmir
k1946 MYK: Çetmi
  Akkoyunlu köy - Tire - İzmir
T1891: Akkoyunlu
  Başköy köy - Tire - İzmir
T1891 k1928: Uzgur
  Karateke köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Teke
  Yemişler köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Yemişler
  Ortaköy köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Ortaköy
  Topalak köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Toplak
  Akmescit köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Karakilise
■ 1891 Aydın Salnamesinde Aydın İneabad (Germencik) nahiyesine bağlı Karakilise köyüdür. SN
  Hisarlık köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Hisarlık
  Kaplan köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Arpacılar
  Musalar köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Musalar
  Tire ilçe - Tire - İzmir
T1333 Batt 2.140: Tîra
Y450MÖ Her: Thyra/Thyraioi [ Yun Θυρα/Θυραιοι ]
■ MÖ 7. yy'da Lidyalılar zamanında kasabanın Tyrha veya Tarrha adını taşıdığı ve bu sözcüğün Lidya dilinde `kule` anlamına geldiğini Herodotos aktarır. 5.-8. yy'lar arası Arkadioupolis (Hierokles'te Ardioupolis) adı görülür. SN
  Pınarlıçayır mah - Tire - İzmir
■ Pınarlı köyünün Çayır mahallesi iken gelişmiştir. SN
  Toparlar köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Toparlar
  Dağdere köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Dağdere
  Cambazlı köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Cambazlı
  Somak köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Sumak?
  Bayraktepe mah - Tire - İzmir
hy1915: İstanbuloğlu?
■ Eski haritalarda bu mevkide İstanbuloğlu ve/veya Gâvuroğlu Çiftliği görünür. SN
  Dündarlı köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Dündarlı
  Boynuyoğun köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Boynuyoğun
  Küçükburun köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Küçükburun
  Çeriközü köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Çeriközü
  Çiniyeri köy - Tire - İzmir
k1928 K: Çiniyeri
T1891 S-Ay91: Çepniyeri [ Tr çepni "aş." ]
  Dibekçi köy - Tire - İzmir
T1891 S-Ay91: Dibekçi
  Doyranlı köy - Tire - İzmir
hy1915: Doyranlı
  Kürdüllü köy - Tire - İzmir
k1928 K: Kürdüllü
T1891 S-Ay91: Kürdilli
  Kireli köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
T1891 S-Ay91: Kireli
  Dereli köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
T1891 S-Ay91: Dereli
  Peşrefli köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
T1891 S-Ay91: Peşrevli
■ Eski yazıda v sesini w sesinden ayırt etmek için bazen kullanılan noktalı vav harfi, birçok vakada yanlışlıkla f okunmuştur. Peşrefli adının bu şekilde oluştuğu varsayılabilir. SN
  Gökçen bld - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
T1891 k1928: Fata
  Çoban köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
T1891 S-Ay91: Çoban
  Kırtepe köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
T1891 S-Ay91: Manda
OYu: Mandaia
  Sarılar köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
T1891 S-Ay91: Sarılar
  Yeğenli köy - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
k1946 MYK: Yiğenli
T1891 S-Ay91: Yeğenli


Grafik harita göster     haritada ara : km