Tire'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küçükkale mah - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
1928k: K. Kale
1891s: KadifeiSagir [ Tr "küçük Kadife" ]
  Işıklar mah - Tire - İzmir
1911ht: Işıklar
Kürd yerleşimi
  Büyükkale mah - Tire (Boğaziçi bucağı) - İzmir
1928k: B. Kale
1891s: B. Kadife
1946k, 1960: Boğaziçi (idari bölge)
  Yenioba mah - Tire - İzmir
1891s: Dar-ı Merre-i Cedid [ Tr "yeni konak yeri" ]
  Alacalı mah - Tire - İzmir
1891s: Alacalı
  Eskioba mah - Tire - İzmir
1891s: Darmıra-i Atik [ Tr dar-ı merre? "konak yeri" ]
Y200~ba: Almoúra [ Luw ]
  Turgutlu mah - Tire - İzmir
Eski adı: -
  Çayırlı mah - Tire - İzmir
1946k: Çetmi
  Başköy mah - Tire - İzmir
1891s, 1928k: Uzgur
  Karateke mah - Tire - İzmir
1891s: Teke
  Ortaköy mah - Tire - İzmir
1891s: Ortaköy
  Çukur mah - Tire - İzmir
Eski adı: -
  Armutlu mah - Tire - İzmir
Eski adı: -
  Topalak mah - Tire - İzmir
1891s: Toplak
  Akmescit mah - Tire - İzmir
1891s: Karakilise
■ 1891 Aydın Salnamesinde Aydın İneabad (Germencik) nahiyesine bağlı Karakilise köyüdür. SN
  Kaplan mah - Tire - İzmir
1891s: Arpacılar
  Musalar mah - Tire - İzmir
1891s: Musalar
  Tire ilçe - Tire - İzmir
1333b: Tîra/Tire
Y1308: Thyraia
Y535: Arkadiópolis? [ Yun "Arcadius (imp.) kenti" ]
Y200~y: Thyaíra/Thyeira [ Luw ]
■ Thyaira adı Yunan-öncesi bir Anadolu dilindedir. 6. yy'dan itibaren piskoposluk makamı olarak görülen Arkadiopolis'in yeri ve Roma dönemi yazıtlarında anılan Thyaira ile ilgisi kanıtlanmış değildir. 14. yy'da Aydınoğlu emirliğinin başkentlerinden biri idi. SN
  Toparlar mah - Tire - İzmir
1891s: Toparlar
  Dağdere mah - Tire - İzmir
1891s: Dağdere
  Somak mah - Tire - İzmir
1891s: Sumak?
  Bayraktepe mah - Tire - İzmir
1915hb: İstanbuloğlu?
■ Eski haritalarda bu mevkide İstanbuloğlu ve/veya Gâvuroğlu Çiftliği görünür. SN
  Işıklı mah - Tire - İzmir
Eski adı: -
  Çiniyeri mah - Tire - İzmir
1928k: Çiniyeri
1891s: Çepniyeri [ Tr çepni "aş." ]
  Yamandere mah - Tire - İzmir
Eski adı: -
  Dibekçi mah - Tire - İzmir
1891s: Dibekçi
  Doyranlı mah - Tire - İzmir
1915hb: Doyranlı
  Peşrefli mah - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
1891s: Peşrevli
■ Eski yazıda v sesini w sesinden ayırt etmek için bazen kullanılan noktalı vav harfi, birçok vakada yanlışlıkla f okunmuştur. Peşrefli adının bu şekilde oluştuğu varsayılabilir. SN
  Gökçen mah - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
1467t, 1928k: Fota [ Yun "ışıklar" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km