haritada ara :   km  
Timar'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
Mollakasım mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Mollakasım
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Özyurt mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Panzis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Panz (Çolpan) köyüne bağlı Panzavank' Manastırı bu mevkide idi. SN
Ağartı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 1928 📖Ayanis [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy yakınında Urartu çağından kalan Ayanis Kalesi bulunur. SN
■ Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
Çitören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xarabe
E1900~a 📖: Pert | Norküğ [ Erm "kale-yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Arısu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Almaşat
E1902 📖: Amenaşad [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Dibekdüzü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Anavank
E905 📖: Ananavank / Annavank [ Erm "aziz Anania manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dimaşk'lı Aziz Anania İsa'nın talebelerinden biriydi. Reliklerinin Ermenistan'a getirildiği rivayet edilir. SN
Topaktaş mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Mermit
E905 📖: Marmed / Marmet [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Alaköy
E1662 E1900~a 📖Alür [ Erm "un?" ]
E1267 📖: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
Dağönü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: İririn
E1902 📖: Érérin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 938 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
Atmaca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xavins
E1900~a 📖: Xavents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tevekli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1925h 📖: Ziter / Ziğter
E1902 📖: Dzagtar / Dzagdar [ Erm ծակդար "deliktepe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 231 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. (VanV). SN
Yeşilsu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1662 📖: Amug
E630 📖: Amig gen. Amgu [ Erm "keçi, oğlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Urartulardan kalan Amüg/Amuk kalesi (Amgupert) 7. yy'a ait anonim Coğrafya'da zikredilmiştir. Tovma Ardzruni vekayinamesi, Vaspuragan kralı I. Gagik tarafından 10. yy başında Araplardan fethini kaydeder. SN
Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖: Dirleşen
E1912 1928 📖Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
Güveçli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Koçeni [ Erm ]
E1900~a 📖: Köçani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Göllü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖: Göllü
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912'de 12 hane Ermeni ve 40 hane Kürt nüfus. SN
Halkalı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xiciç
E1901 📖: Xıjişk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane kadar Ermeni nüfusu ve Aziz Stepanos'a adanmış kilisesi vardı. SN
Özkaynak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Bayerek
E1912 📖: Pagakrag [ Erm "ağılçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Esenpınar mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Noravanis
E1900~a 📖: Norovants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Şahgeldi mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖: Şahgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Şeyxkara [ Kr şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Adır ada - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E884y 📖: Lim [ Erm ]
■ Lim Anabad manastırı en erken 884 yılına ait bir yazıtta belgelenmiştir. 20. yy başında manstır yarı-metruk fakat sağlamdı. SN
Tabanlı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Sorsurat
E1900~a 📖: Sosrat [ Erm Tsortsorpert "Tsortsor kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yaylıyaka mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Adır
E1900~a 📖: Ader [ Erm adr? "mecusi tapınağı ateşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖: Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kr/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1902 📖: Giraşen [ Erm "kireç köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
Kumluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Norşin
E1900~a 📖: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Hıdır mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xıdır
Pirgarip mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖: Pirgarip
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Pîr Xerîb köyünde Seyîda, Berjêrî ve Kuresinî aşiretleri, Xanege (Eğlence) mezrasında ise Redkan aşireti yaşıyor. Mar(d)astan
Ocaklı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Komk
E1900~a 📖: Komk / Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖: Güsnents [ Erm "Güsün'ler (?)" ]
1901hb 📖: Kasımoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve S. Stepannos kilisesi vardı. Ancak köyün Ermenice adının 'Kasımlar' anlamında olması muhtemel görünüyor. SN
Yemlice mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
Gedikbulak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖: Canik Madur [ Erm "Canik şapeli" ]
E905 📖: Canik
1928 📖: Timar (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Kolsatan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Kolsatan
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Adıgüzel mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖: Adıgözel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ 1912'de 226 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Celali aşiretinden Kürt aileler de bulunuyor. metonio
Dilimli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xıreşik [ Erm ]
Satıbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Satıbey
Derebey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Derebeğ
1902 1902Darabeg | Tevfikbeg
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
Akçaören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Ağcaviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Meydancık mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖: Mergancuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Koç mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916hb 📖: Koç [ Erm "kütük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bağdaşan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Bağdaşan
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
Ermişler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Mîrek [ Kr "küçükbey" ]
E1902 📖: Asdvadzadzin [ Erm "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan tarihi Meryemana kilisesinde İsa'nın annesine ait olduğu rivayet edilen terlik ve başörtüsü bulunur ve inanç sahiplerince ziyaret edilirdi. SN
Değirmenözü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Ardeviz
E1900~a 📖: Ardavéz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çolpan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Panz [ Erm ]
E1912 📖: Paz [ Erm "şahin" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Kelle mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Kelle
Akçift mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Akçift
Çakırbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Çakırbey
E1912 📖: Tırkaşen | Çakırbeğ [ Erm "Türk köyü" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.