haritada ara :   km  
Timar'da 51 yerleşim bulundu.
sırala 
Mollakasım mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Mollakasım
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Aşiretine mensup Azeri Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 40' 35'' D, 43° 11' 20'' K
Özyurt mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Panzis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Etmaneki) yerleşimi
■ Panz (Çolpan) köyüne bağlı Panzavank’ Manastırı bu mevkide idi. SN
■ Koord: 38° 44' 38'' D, 43° 12' 43'' K
Ağartı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 1928 📖 📖 : Ayanıs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy yakınında Urartu çağından kalan Ayanis Kalesi bulunur. SN
■ Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
■ Kuresıni Azeri değildir. Sevan bey lütfen bunu Van'dan birilerine sorun. Diyin ki Kuresıniler kendilerini ne olarak tanıtır, hangi dili konuşur? Qazi
■ Osmanlı devrinde Türkmenler ile Ermenilerin beraber yaşadığı bir köydü. Ermeniler buraya Ayanıs, Türkmenler ise Eyanıs derdi. Günümüzde Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenleri yaşamaktadır. Murat Çolak
■ Bugüne kadar Türk veya Kürt fark etmeden hangi Vanlıya Küresünniler hakkında soru sorduysam, ya "Acem/Ecem", ya "Azeri/Azerbaycanlı/Azerbaycan Türkü", ya da sadece Türk dediler. metonio
■ Koord: 38° 42' 9'' D, 43° 12' 45'' K
Çitören mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Xarabe
E1900~a 📖 : Pert | Norküğ [ Ermenice "kale-yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Bruki Kürtlerinden meydana geliyor. Köyün 3'te 2'si Türkmen, 3'te 1'i Kürt nüfusludur. Murat Çolak
■ Koord: 38° 35' 52'' D, 43° 13' 3'' K
Arısu mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Almaşat
E1902 📖 : Amenaşad [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 37' 14'' D, 43° 13' 44'' K
Dibekdüzü mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Anavank
E905 📖 : Ananavank / Annavank [ Ermenice "aziz Anania manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dimaşk’lı Aziz Anania İsa’nın talebelerinden biriydi. Reliklerinin Ermenistan’a getirildiği rivayet edilir. SN
■ Koord: 38° 37' 38'' D, 43° 14' 11'' K
Topaktaş mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Mermit
E905 📖 : Marmed / Marmet [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 14'' D, 43° 14' 27'' K
Alaköy mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Alaköy
E1662 E1900~a 📖 📖 : Alür [ Ermenice "un?" ]
E1267 📖 : Analür? [ Ermenice "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih’inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
■ Koord: 38° 40' 29'' D, 43° 14' 34'' K
Dağönü mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : İririn
E1902 📖 : Érérin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ 1912’de 938 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 45' 32'' D, 43° 14' 48'' K
Atmaca mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Xavins
E1900~a 📖 : Xavents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 41' 49'' D, 43° 15' 38'' K
Tevekli mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1925h 📖 : Ziter / Ziğter
E1902 📖 : Dzagtar / Dzagdar [ Ermenice ծակդար "deliktepe?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ 1912’de 231 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 37' 49'' D, 43° 15' 42'' K
Yeşilsu mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1662 📖 : Amug
E630 📖 : Amig gen. Amgu [ Ermenice "keçi, oğlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Urartulardan kalan Amüg/Amuk kalesi (Amgupert) 7. yy’a ait anonim Coğrafya’da zikredilmiştir. Tovma Ardzruni vekayinamesi, Vaspuragan kralı I. Gagik tarafından 10. yy başında Araplardan fethini kaydeder. SN
■ Köyün eski adı Amik veyahut Amuk/Amug olarak çeşitli biçimlerde yazılıdır. Köy halkı günümüzde Karakoyunlu Türkmenleri'dir. Van'da kendini yerli olarak tanımlayan vatandaşlar özüne dönüş hareketi kapsamında Van ve Erciş'te Karakoyunlu Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneklerini kurmuşlardır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 46' 49'' D, 43° 17' 33'' K
Yumrutepe mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖 : Dirleşen
E1912 1928 📖 📖 : Dérlaşén [ Ermenice tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden meydana gelir. Murat Çolak
■ Koord: 38° 40' 40'' D, 43° 18' 34'' K
Güveçli mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Koçeni [ Ermenice ]
E1900~a 📖 : Köçani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 22'' D, 43° 18' 46'' K
Göllü mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖 : Göllü
■ 20. yy başında Ermeni/Türkmen yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912’de 12 hane Ermeni ve 40 hane Kürt nüfus. SN
■ 20. yüzyılın başın Ermeni ve Türkmen yerleşimi idi. Günümüzde ise Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 43' 8'' D, 43° 18' 48'' K
Halkalı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Xiciç
E1901 📖 : Xıjişk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane kadar Ermeni nüfusu ve Aziz Stepanos’a adanmış kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 49' 36'' D, 43° 19' 7'' K
Özkaynak mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Bayerek
E1912 📖 : Pagakrag [ Ermenice "ağılçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 22'' D, 43° 19' 18'' K
Esenpınar mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Noravans
E1900~a 📖 : Norovants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 47' 59'' D, 43° 20' 49'' K
Şahgeldi mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖 : Şahgeldi [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 11'' D, 43° 20' 49'' K
Gülsünler mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Şeyxkara [ Kürtçe şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden oluşmaktadır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 40' 49'' D, 43° 20' 56'' K
Adır ada - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E884y 📖 : Lim [ Ermenice ]
■ Lim Anabad manastırı en erken 884 yılına ait bir yazıtta belgelenmiştir. 20. yy başında manstır yarı-metruk fakat sağlamdı. SN
■ Koord: 38° 52' 5'' D, 43° 21' 1'' K
Döşeme mezra - Tuşba (Timar bucağı) - Van
■ Koord: 38° 50' 9'' D, 43° 21' 35'' K
Tabanlı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Sorsurat
E1900~a 📖 : Sosrat [ Ermenice Tsortsorpert "Tsortsor kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 45' 27'' D, 43° 21' 54'' K
Yaylıyaka mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Adır
E1900~a 📖 : Ader [ Ermenice adr? "mecusi tapınağı ateşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 49' 4'' D, 43° 22' 6'' K
Otluca mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖 : Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kürtçe/Türkçe "şeyh ihsanı?" ]
E1902 📖 : Giraşen [ Ermenice "kireç köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian’a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye’dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
■ Koord: 38° 41' 28'' D, 43° 23' 0'' K
Kumluca mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Norşin
E1900~a 📖 : Norşén [ Ermenice "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 27'' D, 43° 24' 2'' K
Hıdır mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Xıdır
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Koord: 38° 43' 7'' D, 43° 24' 17'' K
Pirgarip mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖 : Pirgarip
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Pîr Xerîb köyünde Seyîda, Berjêrî ve Kuresinî aşiretleri, Xanege (Eğlence) mezrasında ise Redkan aşireti yaşıyor. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 45' 37'' D, 43° 24' 25'' K
Kasımoğlu mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖 : Güsnents [ Ermenice "Güsün'ler (?)" ]
1901hb 📖 : Kasımoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve S. Stepannos kilisesi vardı. Ancak köyün Ermenice adının ’Kasımlar’ anlamında olması muhtemel görünüyor. SN
■ Koord: 38° 41' 4'' D, 43° 24' 56'' K
Ocaklı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Komk
E1900~a 📖 : Komk / Koms [ Ermenice "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 44' 43'' D, 43° 25' 44'' K
Gedikbulak mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖 : Canik Madur [ Ermenice "Canik şapeli" ]
E905 📖 : Canik
1928 📖 : Timar (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Esasen Karakoyunlu Türkmenleri'nin yaşadığı bir yerdir. Kürtler başka ilçelerden gelmiştir. Murat Çolak
■ Koord: 38° 50' 10'' D, 43° 26' 22'' K
Kolsatan mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Kolsatan
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 40'' D, 43° 26' 33'' K
Eğlence mezra - Tuşba (Timar bucağı) - Van
K2015b 📖 : Xanege [ Türkçe xanegâh "tekke, konak" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 32'' D, 43° 26' 39'' K
Adıgüzel mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖 : Adıgözel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ 1912’de 226 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Celali aşiretinden Kürt aileler de bulunuyor. metonio
■ Koord: 38° 41' 33'' D, 43° 27' 3'' K
Dilimli mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Xıreşik [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 40' 8'' D, 43° 27' 46'' K
Yemlice mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Zorava [ Kürtçe "güçlü su" ]
Türk yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden meydan gelir. Murat Çolak
■ Koord: 38° 44' 34'' D, 43° 27' 55'' K
Satıbey mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Satıbey
■ Koord: 38° 41' 16'' D, 43° 28' 57'' K
Derebey mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Derebeğ
1902 1902: Darabeg | Tevfikbeg
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 29'' D, 43° 29' 42'' K
Akçaören mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Ağcaviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 43' 49'' D, 43° 29' 46'' K
Koç mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916hb 📖 : Koç [ Ermenice "kütük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 42' 24'' D, 43° 29' 53'' K
Karaağaç mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Karaağaç
■ Koord: 38° 50' 32'' D, 43° 29' 55'' K
Meydancık mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖 : Mergancuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 46' 3'' D, 43° 30' 23'' K
Bağdaşan mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Bağdaşan
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 47'' D, 43° 30' 32'' K
Ermişler mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Mîrek [ Kürtçe "küçükbey" ]
E1902 📖 : Asdvadzadzin [ Ermenice "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan tarihi Meryemana kilisesinde İsa’nın annesine ait olduğu rivayet edilen terlik ve başörtüsü bulunur ve inanç sahiplerince ziyaret edilirdi. SN
■ Koord: 38° 51' 51'' D, 43° 30' 34'' K
Değirmenözü mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Ardeviz
E1900~a 📖 : Ardavéz [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 46' 2'' D, 43° 32' 5'' K
Çolpan mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Panz [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmeni'dir. Köyün güncel nüfusu 200 kişi olup, Van merkez mahallelerinde 2000 civarında köy sakini yaşar. Murat Çolak
■ Koord: 38° 54' 29'' D, 43° 32' 47'' K
Aşağıkalecik mezra - Tuşba (Timar bucağı) - Van
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 43° 32' 54'' K
Akçift mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Akçift
■ Koord: 38° 49' 22'' D, 43° 34' 47'' K
Çakırbey mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Çakırbey
E1912 📖 : Tırkaşen | Çakırbeğ [ Ermenice "Türk köyü" ]
■ Koord: 38° 54' 15'' D, 43° 35' 17'' K
Sağlamtaş mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : İkice
■ Koord: 38° 53' 50'' D, 43° 36' 5'' K
Kelle mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 : Kelle
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 43° 38' 47'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.