Timar'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mollakasım mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Mollakasım
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Özyurt mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Panzis [ Erm ]
E1900~a 📖 Panzavank / Panzis Manastır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Panz (Çolpan) köyüne bağlı Panzavank' Manastırı bu mevkide idi. SN
  Ağartı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 1928 📖 📖 Ayanis [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy yakınındaki Urartu kalesinin sivil yuerleşimi üzerindedir. Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
  Çitören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xarabe
E1900~a 📖 Pert | Norküğ [ Erm "kale-yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
  Arısu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Almaşat
E1902 📖 Amenaşad [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dibekdüzü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Anavank
E905 📖 Ananavank / Annavank [ Erm "aziz Anania manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dimaşk'lı Aziz Anania İsa'nın talebelerinden biriydi. Reliklerinin Ermenistan'a getirildiği rivayet edilir. SN
  Topaktaş mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Mermit
E905 📖 Marmed / Marmet [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Alaköy
E1662 E1900~a 📖 📖 Alür [ Erm "un?" ]
E1267 📖 Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
  Dağönü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 İririn
E1902 📖 Érérin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 938 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Atmaca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xavins
E1900~a 📖 Xavents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tevekli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1925h 📖 Ziter / Ziğter
E1902 📖 Dzagtar / Dzagdar [ Erm ծակդար "deliktepe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 231 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. (VanV). SN
  Yeşilsu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1662 📖 Amug
E630 📖 Amig gen. Amgu [ Erm "keçi, oğlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Urartulardan kalan Amüg/Amuk kalesi (Amgupert) 7. yy'da Şiraklı Anania'nın coğrafyasında zikredilmiştir. Tovma Ardzruni vekayinamesi, Vaspuragan kralı I. Gagik tarafından 10. yy başında Araplardan fethini kaydeder. SN
  Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖 Dirleşen
E1912 1928 📖 📖 Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Güveçli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Koçeni [ Erm ]
E1900~a 📖 Köçani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
  Göllü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖 Göllü
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 1912'de 12 hane Ermeni ve 40 hane Kürt nüfus. SN
  Halkalı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xiciç
E1901 📖 Xıjişk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane kadar Ermeni nüfusu ve Aziz Stepanos'a adanmış kilisesi vardı. SN
  Özkaynak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Bayerek
E1912 📖 Pagakrag [ Erm "ağılçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Esenpınar mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Noravanis
E1900~a 📖 Norovants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şahgeldi mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖 Şahgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
  Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Şeyxkara [ Kr şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Adır ada - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E884y 📖 Lim [ Erm ]
■ Lim Anabad manastırı en erken 884 yılına ait bir yazıtta belgelenmiştir. 20. yy başında manstır yarı-metruk fakat sağlamdı. SN
  Tabanlı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Sorsurat
E1900~a 📖 Sosrat [ Erm Tsortsorpert "Tsortsor kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yaylıyaka mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Adır
E1900~a 📖 Ader [ Erm adr? "mecusi tapınağı ateşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖 Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kr/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1902 📖 Giraşen [ Erm "kireç köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
  Kumluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Norşin
E1900~a 📖 Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hıdır mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xıdır
  Pirgarip mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖 Pirgarip
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ocaklı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Komk
E1900~a 📖 Komk / Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1901hb 📖 Kasımoğlu
E1902 📖 Güsnents [ Erm "Güsün'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve S. Stepannos kilisesi vardı. Ancak köyün Ermenice adının 'Kasımlar' anlamında olması muhtemel görünüyor. SN
  Yemlice mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
  Gedikbulak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖 Canik Madur [ Erm "Canik şapeli" ]
E905 📖 Canik
1928 📖 Timar (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kolsatan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Kolsatan
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Kürd (Bıruki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Adıgüzel mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖 Adıgözel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 226 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Dilimli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xıreşik [ Erm ]
  Satıbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Satıbey
  Derebey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Derebeğ
1902 1902Darabeg | Tevfikbeg
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akçaören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Ağcaviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karaağaç mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Karaağaç
  Meydancık mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖 Mergancuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Koç mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916hb 📖 Koç [ Erm "kütük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağdaşan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Bağdaşan
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Ermişler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Mîrek [ Kr "küçükbey" ]
E1902 📖 Asdvadzadzin [ Erm "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan tarihi Meryemana kilisesinde İsa'nın annesine ait olduğu rivayet edilen terlik ve başörtüsü bulunur ve inanç sahiplerince ziyaret edilirdi. SN
  Değirmenözü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Ardeviz
E1900~a 📖 Ardavéz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çolpan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Panz [ Erm ]
E1912 📖 Paz [ Erm "şahin" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akçift mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Akçift
  Çakırbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Çakırbey
E1912 📖 Tırkaşen | Çakırbeğ [ Erm "Türk köyü" ]
  Kelle mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Kelle
  Sağlamtaş mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 İkice


Grafik harita göster     haritada ara : km