Timar'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mollakasım mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Mollakasım
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Özyurt mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Panzis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Panz (Çolpan) köyüne bağlı Panzavank' Manastırı bu mevkide idi. SN
  Ağartı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912, 1928: Ayanıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy yakınındaki Urartu kalesinin sivil yuerleşimi üzerindedir. Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
■ Mahalle halkı 20. yüzyılda Türkler'den ve Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler Hınçak ve Taşnak Örgütlerini kurarak sivil halka saldırmaya başladılar. Ermeni saldırıları sebebiyle Türkler bir süreliğine Erzurum, Şanlıurfa ve Diyarbakır taraflarına gittiler. Ermeniler'in cephe gerisindeki saldırıları sebebiyle 1915-1916 senelerinde Suriye ve Lübnan'a tehcir edildiler. Tehcir'den sonra yerli Türk halk yurtlarına geri döndü. Mahalle halkı günümüzde Van'ın yerlisi olan Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çitören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Xarabe [ Tr ]
E1900~a: Pert | Norküğ [ Erm "kale-yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Bıruki) yerleşimi
■ Mahalle halkı Osmanlı Devri'nde Türkler'den ve Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler'in Hınçak ve Taşnak Örgütleri bir baskın yaparak, o dönem mahallede yaşamakta olan Van'ın yerlisi 2500 Müslüman Türk'ü katlettiler. Katledilenler anısına günümüzde Zeve Şehitliği kurulmuştur. Berk Ulusoy
  Arısu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Almaşat
E1902: Amenaşad [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dibekdüzü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Anavank
E905: Ananavank / Annavank [ Erm "Aziz Anania manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dimaşk'lı Aziz Anania İsa'nın talebelerinden biriydi. Reliklerinin Ermenistan'a getirildiği rivayet edilir. SN
  Topaktaş mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Mermit
E905: Marmed / Marmet [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Alaköy
E1662, E1900~a: Alür [ Erm "un?" ]
E1267: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dağönü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: İririn
E1902: Érérin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 938 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Mahalle halkı 20. yüzyılda Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler Hınçak ve Taşnak Örgütlerini kurarak sivil halka saldırmaları sebebiyle, 1915-1916 senelerinde Suriye ve Lübnan'a tehcir edildiler. Bir süre boş kalan mahalleye Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkleri yerleşti. Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Atmaca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Xavins
E1900~a: Xavents [ Erm "katmanlar, büklümler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tevekli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902: Dzagtar / Dzagdar [ Erm ծակդար "deliktepe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 231 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. (VanV). SN
  Yeşilsu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1662: Amug
E630: Amig gen. Amgu [ Erm "keçi, oğlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Urartulardan kalan Amüg/Amuk kalesi (Amgupert) 7. yy'da Şiraklı Anania'nın coğrafyasında zikredilmiştir. Tovma Ardzruni vekayinamesi, Vaspuragan kralı I. Gagik tarafından 10. yy başında Araplardan fethini kaydeder. SN
■ Mahalle halkı 20. yüzyılda Türkler'den ve Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler Hınçak ve Taşnak Örgütlerini kurarak sivil halka saldırmaya başladılar. Ermeni saldırıları sebebiyle Türkler bir süreliğine Erzurum, Şanlıurfa ve Diyarbakır taraflarına gittiler. Ermeniler'in cephe gerisindeki saldırıları sebebiyle 1915-1916 senelerinde Suriye ve Lübnan'a tehcir edildiler. Tehcir'den sonra yerli Türk halk yurtlarına geri döndü. Mahalle halkı günümüzde Van'ın yerlisi olan Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946: Dirleşen
E1912, 1928: Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Güveçli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Koçeni [ Erm ]
E1900~a: Köçani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Bıruki) yerleşimi
  Göllü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902: Göllü
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 1912'de 12 hane Ermeni ve 40 hane Kürt nüfus. SN
■ Mahalle halkı 20. yüzyılda Türkler'den Kürdler'den ve Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler çıkardıkları isyan sebebiyle 1915-1916 senelerin Suriye'ye tehcir edildiler. Mahalle halkı günümüzde Van'ın yerlisi olan Türkler ile birkaç hane Kürd'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Halkalı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Xiciç
E1901: Xıjişk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane kadar Ermeni nüfusu ve Aziz Stepanos'a adanmış kilisesi vardı. SN
  Özkaynak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Bayerek
E1912: Pagakrag [ Erm "ağılçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Esenpınar mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Noravanıs
E1900~a: Norovants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şahgeldi mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1900~a: Şahgeldi [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Bıruki) yerleşimi
■ Mahalle halkı 20. yüzyılda Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler Hınçak ve Taşnak Örgütlerini kurarak sivil halka saldırmaları sebebiyle, 1915-1916 senelerinde Suriye ve Lübnan'a tehcir edildiler. Bir süre boş kalan mahalleye Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkleri ile Bıruki Aşireti'ne mensup Kurmanç Kürdler'i yerleşti. Mahalle halkı günümüzde Küresünni Azerbaycan Türkler'inden ve Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Şeyxkara [ Kürd şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Köyün eski adı Şeyhkara'dır. Köy halkı sadece Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Adır ada - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E884y: Lim [ Erm ]
■ Lim Anabad manastırı en erken 884 yılına ait bir yazıtta belgelenmiştir. 20. yy başında manstır yarı-metruk fakat sağlamdı. SN
  Tabanlı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Sorsurat
E1900~a: Sosrat [ Erm Tsortsorpert "Tsortsor kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yaylıyaka mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Adır
E1900~a: Ader [ Erm adr? "mecusi tapınağı ateşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1900~a: Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kürd/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1900~a: Çıraşen [ Erm "suköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
■ Köyün eski Şeyhhane'dir. Köy halkı sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Ayrıca mahalleye yakın bir mesafede bulunan Köprüköy mezrasıda sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kumluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Norşin
E1900~a: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hıdır mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Xıdır
■ Mahalle halkı Osmanlı Dönemin'de Türkler'den ve Ermeniler'den oluşmaktadır. 1915-1916 olayların Ermeni Hınçak ve Taşnak Örgütleri, bu mahallede binlerce Müslüman Türk'ü katletmiştir. Tehcir'den sonra ise güven ortamı sağlanmıştır. Günümüzde mahalle halkı Van'ın yerlisi olan Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Pirgarip mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912: Pirgarip [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ocaklı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Komk
E1900~a: Komk / Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Kasımoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Köy halkı sadece Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yemlice mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Zorava [ Kürd "zorunlu iskan" ]
■ Mahalle halkı Osmanlı Dönemin'de Türkler'den ve Ermeniler'den oluşmaktadır. 1915-1916 olayların Ermeni Hınçak ve Taşnak Örgütleri, bu mahallede binlerce Müslüman Türk'ü katletmiştir. Tehcir'den sonra ise güven ortamı sağlanmıştır. Günümüzde mahalle halkı Van'ın yerlisi olan Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gedikbulak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912: Canik Madur [ Erm "Canik şapeli" ]
E905: Canik
1928: Timar (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Redkan yerleşimi (6 hane) Qazi
■ Mahalle halkının büyük çoğunluğu Van'ın yerlisi olan Türkler ile Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Ayrıca mahallede dışarıdan gelen birkaç hane Kurmanç Kürd'ü de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Adıgüzel mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902: Adıgözel [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 226 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Derebey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Derebeğ
E1900~a: Darabeg | Tevfikbeg [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
■ Mahalle halkı Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'i ile Redkan Aşireti'ne mensup Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akçaören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912, 1928: Ağcaviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Meydancık mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1900~a: Mergancuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Koç mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916hb: Koç [ Erm "kütük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağdaşan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Bağdaşan
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Ermişler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Mîrek [ Kürd "küçükbey" ]
E1902: Asdvadzadzin [ Erm "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan tarihi Meryemana kilisesinde İsa'nın annesine ait olduğu rivayet edilen terlik ve başörtüsü bulunur ve inanç sahiplerince ziyaret edilirdi. SN
■ Mahalle halkı 20. yüzyılda Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler Hınçak ve Taşnak Örgütlerini kurarak sivil halka saldırmaları sebebiyle, 1915-1916 senelerinde Suriye ve Lübnan'a tehcir edildiler. Bir süre boş kalan mahalleye Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkleri yerleşti. Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Değirmenözü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Ardeviz
E1900~a: Ardavéz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çolpan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Panz [ Erm ]
E1912: Paz [ Erm "şahin" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çakırbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928: Çakırbey
E1912: Tırkaşen | Çakırbeğ [ Erm "Türk köyü" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km