Tercan'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şengül köy - Tercan - Erzincan
■ Zazaca Qaçağu. M.Tornêğeyali
  Ortaköy köy - Tercan - Erzincan
1928k: Tivnik
E1901: Tıvnig [ Erm "küçük Tvin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Ermenistan'daki ünlü Dvin/Tvin kenti ile Tercan ve Urfa'daki Dvnig/Tvnig köylerinde görülen Dvin adının anlamı ve kökeni açık değildir. SN
■ sünni ve alevi yerleşim yeri isa küçükosman
  Bulmuş köy - Tercan - Erzincan
1928k: Palanga [ Tr "küçük kale" ]
1891c: Palanka
Alevi yerleşimi
■ Erzincan Alevilerinin dini ve kültürel merkezi idi. SN
  Balyayla köy - Tercan - Erzincan
1928k: ErmeniKaçağı [ Tr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kaçak sözcüğü burada `sığınak` anlamındadır. SN
■ Zazaca Kilisê Qaçağu veya Qaçağan. asmen
  Karahüseyin köy - Tercan - Erzincan
Alevi yerleşimi
  Mantarlı köy - Tercan - Erzincan
hl: Mentere
Alevi yerleşimi
  Gözeler mah Çadırkaya - Tercan - Erzincan
  Yollarüstü köy - Tercan - Erzincan
1928k: Vican
Y950: Vizánôn
E390: Vjan [ Erm "çağlayan (veya sel yeri)" ]
  Büklümdere köy - Tercan - Erzincan
1928k: Zağgeri
E1902: Dzagkar [ Erm ծակքար? "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında 50 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Ünlü Abrank (Surp Tavit) Manastırı bu köy yakınında idi. SN
  Kargın bld - Tercan - Erzincan
1968k: Altunkent
1901hb: Kargın [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı Oğuz aşiret/boy adı olmasına rağmen tehcire kadar Ermeni köyüdür. Tehcirden sonra Karadenizden Türk aileler yerleştirilmiştir. metonio
  İkizler köy - Tercan - Erzincan
1928k: Punvankuk [ Erm pun vankig "yuva manastırı" ]
1901hb: Pun [ Erm pun "kuş yuvası" ]
■ Pun ve Vankuk mahalleleri ayrıdır. SN
  Sucuali köy - Tercan - Erzincan
hl: Sucaliye
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çadırkaya bld - Tercan - Erzincan
1928k: Pekeriç
E1902: Pakaric
E400-: Bagayaric [ Erm Բագայառիճ "tapınak yeri?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ MÖ 1. yy'da burada yapılan Mihr tapınağı ünlüdür. MS 4. yy'da yazan tarihçi Agathangelos'a göre bagn `tapınak` ve ar'ic sözcükleri Part dilinde idi. İlk sözcük Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğünün anlamı meçhuldür. ■ 1404 yılında buradan geçen İspanyol seyyah Clavijo adını Pagarric olarak kaydettiği kasabada bir Ermeni ve bir Türk mahallesi bulunduğunu belirtir. SN
■ Bogariç – Βαγαριč – Bogaridi – Bagarich - Bagayarich - Pekeriç. "BAG" Ari dillerinde "TANRI" anlami taşımaktadır, "Tanrılar Tapınağı". 20. yy başında bu köy 80 ve 130 hanelik Yukarı (Verin) ve Aşağı (Nerkin) Pekeric olmak üzere bitişik iki kısımdan oluşuyordu. (Hewsen 1989:408).Karin’in Batısında Tercan (Greek:Derxene) ilinin merkezi büyük Mihr Tapınağı’nın bulunduğu Bagaric köyüydü. Putperest Ermenilerin en önemli mabetlerinden biri olan bu tapınak kuzeyde uzanan ana yola yakındır. Tapınak Romalılar tarafından Baris Tapınağı veya Lucus Basaro (Basarus Korusu/Bahçesi) olarak bilinir. Bu da gösteriyordu ki Tapınak, kutsal olduğu düşünülen bir koruyu kapsıyordu. pakarich
■ Zazaca telaffuzu "Pakarıc ~ Pakarız" asmen
  Çayırdüzü köy - Tercan - Erzincan
1928k: Hirani
1901hb: Herani [ Erm ]
  Altınkaya köy - Tercan - Erzincan
1928k: Kağışna
1901hb: Köşne
  Gökçe köy - Tercan - Erzincan
1928k: Hoğik
E1902: Hoğeg [ Erm "toprakçık" ]
E1914: Hoğk [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yuvalı köy - Tercan - Erzincan
1928k: Ağatırı
E1902: Ağatir
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca "Ağatiriye". asmen
  Akyurt köy - Tercan - Erzincan
1928k: AsdoKomu
Zaza yerleşimi
  Köprübaşı köy - Tercan - Erzincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Edebük köy - Tercan - Erzincan
1901hb: Adabik
■ Zazaca telaffuzu "Adebuk". Aslen Alevi Zaza yerleşimi olup sonra dil ve din değiştirip Sünnileştiği, Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
■ Zaza etnisitesiyle herhangi bir alakası olmayan bu yerleşim Tercan'ın yerli Sünni Türk köylerindendir. metonio
  Mercan bld - Tercan - Erzincan
Zz: Pawulka
Eski adı: Tercanİstasyonu
■ Kötür köyüne bağlı Tercan İstasyonu mahallesi iken 7.02.1948 traihinde Mercan adı verilerek köy statüsüne kavuştu. SN
  Kemerçam köy - Tercan - Erzincan
1901hb, 1928k: Tari [ Kürd tarê "bayır" ]
  Bağpınar köy - Tercan - Erzincan
1928k: Kötür
E1079: Goter [ Erm Կոթեր "saplı? (dikilitaşlar?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Komşu Üçpınar köyüne bakınız. `Dikilitaş, mil taşı` anlamına gelen gotoğ sözkonusu olmalıdır. Karş. Acaryan 614. SN
  Yastık x - Tercan - Erzincan
1928k: Yastık
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Çatakdere köy - Tercan - Erzincan
Eski adı: Şor [ Kürd/Tr şor "tuzluca" ]
  Üçpınar köy - Tercan - Erzincan
1901hb, 1928k: Abrank [ Erm abrank "mülk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1488'den önce Abrank adıyla da kaydı bulunan Dzağgeri Surp Tavit manastırı bu köyün sınırları içindedir. Türkiye'de halen ayakta duran en görkemli haçkarlar buradadır. SN
  Çukuryurt köy - Tercan - Erzincan
1928k: Mirvanıs
1901hb: Mirvanz [ Erm mirvants "beyleryurdu" ]
  Yeşilyayla köy - Tercan - Erzincan
1928k: Xozbirik [ Erm "bir tür ot" ]
1901hb: Hozerik
  Gevenlik köy - Tercan - Erzincan
Eski adı: Mirikali
Sünni Türk yerleşimi
  Gafurefendi köy - Tercan - Erzincan
1928k: Gafurefendi [ Tr ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yenibucak köy - Tercan - Erzincan
1928k: Kümbeller
Alevi yerleşimi
  Kurukol köy - Tercan - Erzincan
1928k: Kurukol
  Sarıkaya köy - Tercan - Erzincan
1901hb: Sarıkaya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Armutluk köy - Tercan - Erzincan
1901hb: Armutluk [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Beğendik köy - Tercan - Erzincan
1928k: Vartuk/Vartik [ Erm vartug "güllüce" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Beşkaya köy - Tercan - Erzincan
1928k: Xomlar
1901hb: Gumlar
  Ağören köy - Tercan - Erzincan
1901hb: Akviran [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Yazıören köy - Tercan - Erzincan
1928k: Cabrum [ Erm ]
1901hb: Cabrim
  Yalınkaş köy - Tercan - Erzincan
1928k: Terbisek [ Erm tarbısag "saraycık" ]
1901hb: Tersak
  Elmalı köy - Tercan - Erzincan
1901hb: Elmalı [ Tr ]
  Kavaklık köy - Tercan - Erzincan
1928k: Kavaklık
Alevi yerleşimi
  Yediveren x - Tercan - Erzincan
E1900~: Xaçikorti [ Erm "Haçik (öz.) oğlu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Daha önce Haçikoğlu Komu adıyla özel mülk iken 1964'te köy tatüsüne kavuştu. Halen yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
  Tercan ilçe - Tercan - Erzincan
1660eç: Mamahatun
E666: Terçan Դերջան (idari bölge) [ Erm ]
Y75: Derxene (idari bölge)
■ Derçan/Tercan en az Milat dolayından beri bölge/ülke adıdır. Plinius va diğer antik kaynaklarda görülen Derxene adı, ç sesini tanımayan Yunan ve Latin yazısında 'Derçene' şeklinde telaffuz edilmelidir. Kasaba adı olan Mamahatun, 12. yy'da Saltuklu beyliğinin kadın hükümdarı olup burada türbesi bulunan Mama Hatun'dan gelir. SN
■ Zazaca telaffuzu "Têrcan", edebiyatta (müzik) "Têrçan" şeklinde geçer. asmen
■ İlçe geneli çoğunluktan azınlığa Sünni Türklerden, Alevi Zazalardan ve Alevi Türklerden oluşmaktadır. Sünni Türklerin çoğunluğu yerli olmakla beraber bir kısmı Karadeniz göçmenidir. Alevi Zazaların da çoğunluğu yerli olmakla beraber önemli bir kısmı yakın zamanda Dersim coğrafyasından gelmiştir (örn. Elaldı köyü). metonio
  Aktaş köy - Tercan - Erzincan
1928k: Ağtaş [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Beykonak köy - Tercan - Erzincan
1928k: Komzun
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yaylayolu köy - Tercan - Erzincan
1928k: Çıknis [ Kürd çiknîs "akrabayurdu" ]
1901hb: Çaknitz
Alevi yerleşimi
  Çalkışla x - Tercan - Erzincan
1901hb, 1928k: Çirkis [ Erm çırgits? "sukenarı" ]
■ Baraj gölü altında kalmış ve yakında Yavuzselim adlı mahalle inşa edilmiştir. SN
  Göktaş köy - Tercan - Erzincan
1901hb: Göktaş [ Tr ]
  Gedikdere köy - Tercan - Erzincan
1928k: Pırnaşil [ Erm pırnaşén "zorbaköy" ]
Alevi yerleşimi
  Karacakışlak köy - Tercan - Erzincan
1928k: Karacakışlak [ Tr ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Doluca köy - Tercan - Erzincan
1928k: Zilfokomu [ Kürd komazilfo "Zülfikar çiftliği" ]
Alevi yerleşimi
  Beşgöze köy - Tercan - Erzincan
1928k: Alirik
1901hb: Ayrik [ Erm "mağaracık" ]
  Çakmaklı x - Tercan - Erzincan
1928k: Mezgeyik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sağlıca köy - Tercan - Erzincan
1928k: Ahbasor [ Erm ağpratsor "pınardere" ]
  Kuzören köy - Tercan - Erzincan
1928k: Kozviran
1901hb: Xozveran
Alevi yerleşimi
  Elaldı köy - Tercan - Erzincan
1901hb: Elaldı [ Tr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Tunceli/Pülümür kökenlidir. metonio
  Darıtepe x - Tercan - Erzincan
1901hb: Tayibkom
Alevi yerleşimi
  Yaylacık köy - Tercan - Erzincan
1928k: Yaylacık
Alevi yerleşimi
■ Kürt-Alevi köyüdür. metonio
  Tepebaşı köy - Tercan - Erzincan
1928k: Parsinik [ Erm partsunk "yükselti" ]
Alevi yerleşimi
  Hacıbayram köy - Tercan - Erzincan
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Konarlı köy - Tercan - Erzincan
1928k: Şıxköy
1901hb: KancaŞexlik
Alevi yerleşimi
  Esenevler köy - Tercan - Erzincan
1928k: Hemipi
Alevi yerleşimi
  Fındıklı köy - Tercan - Erzincan
1928k: Kursan
Alevi yerleşimi
  Şirinli mah Konarlı - Tercan - Erzincan
E1075: Şirni
  Gökdere köy - Tercan - Erzincan
1928k: Gökdere [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Mustafabey köy - Tercan - Erzincan
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Güzbulak köy - Tercan - Erzincan
1928k: Pelegöz [ Kürd pelêgoz "cevizyaprağı" ]
Alevi yerleşimi
  Küllüce köy - Tercan - Erzincan
1928k: Küllüce
1901hb: Gülleci
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Kökpınar köy - Tercan - Erzincan
1901hb, 1928k: Komsor [ Erm komtsor "ağıldere" ]
■ Sünni Türk yerleşimi, Gökpınar diye de geçer. metonio
  Kalecik köy - Tercan - Erzincan
1928k: Kalecik [ Tr ]
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Ilısu köy - Tercan - Erzincan
E1079, 1928k: Çerma [ Erm "kaynarca" ]
Alevi yerleşimi
  Oğulveren köy - Tercan - Erzincan
Alevi yerleşimi
  Yaylım köy - Tercan - Erzincan
1946k: Pardılar
1928k: Pardi aş. + yk. [ Erm pardi բարտի "kavaklı" ]
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
■ Köy Sünni Türk ve Alevi Zazalardan oluşmaktadır metonio
  Başbudak köy - Tercan - Erzincan
1928k: Xaç
E1000: Xaç [ Erm "haç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Daha önce Pazmağpür `çokpınarlı` adlı yer iken 11. yy'da dikilen anıtsal haç nedeniyle Xaç adı verildiğini tarihçi Lastivert'li Aristakes anlatır. SN
■ Köy halkı Zaza Alevisidir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km