haritada ara :   km  
Tercan'da 84 yerleşim bulundu.
sırala 
Elmalı köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Elmalı
Alevi yerleşimi
■ Terk edilmiştir. Yakın mesafede bulunan Pülümür Elmalı köyü ayrıdır. SN
Şengül köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kürtkaçağı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zazaca Qaçağu. M.Tornêğeyali
Ortaköy köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Tivnik
E1901 📖: Tıvnig [ Erm "küçük Tvin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermenistan'daki ünlü Dvin/Tvin kenti ile Tercan ve Urfa'daki Dvnig/Tvnig köylerinde görülen Dvin adının anlamı ve kökeni açık değildir. SN
Bulmuş köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Palanga [ Tr "küçük kale" ]
1891c 📖: Palanka
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Erzincan Alevilerinin dini ve kültürel merkezi idi. SN
Balyayla köy - Tercan - Erzincan
1917h 📖: Ermeni Kaçağı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kaçak sözcüğü burada `sığınak` anlamındadır. SN
Karahüseyin köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Karahüseyin Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mantarlı köy - Tercan - Erzincan
hl 📖: Mentere
1928 📖: Mandara / Mantara
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1642 yılı avârız defterinde 15'i Mantara-i Süfla/Aşağı Mantara, 17'si Mantara-i Ulya yani Yukarı Mantara'da bulunmak üzre toplam 32 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
Gözeler mah Çadırkaya - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Kârhane Komu
Yollarüstü köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Vican
E390 📖: Vjan [ Erm "çağlayan, sel" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Tarihçi Prokopios, imp. Jüstinyen'in havasının kötülüğü nedeniyle buradaki askeri üssü üç mil batıdaki Tzumina (Çimin, Üzümlü) mevkiine taşıdığını belirtir. SN
■ Buraya 16. yüzyılda iskân edilmiş Acem muhacirleri daha sonra Mamahatun'a yerleşmiştir. Bir süre boş kalan yerleşime daha sonra Alevi Zazalar yerleşmiş. 1935 yılında ise Karadenizli Sünni Türkler yerleştirilmiştir. metonio
Büklümdere köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Aşağı Zağgeri
E1902 📖: Dzagkar Ծակքար [ Erm "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında 50 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Ünlü Abrank (Surp Tavit) Manastırı bu köy yakınında idi. SN
■ Buraya 16. yüzyılda iskân edilmiş Acem muhacirleri daha sonra Mamahatun'a yerleşmiştir. Yerlerine önce Ermeniler, daha sonra ise Dersimli Alevi Zazalar yerleşmiştir. 1935 yılında ise Karadenizli Sünni Türkler yerleştirilmiştir. metonio
Kargın bld - Tercan - Erzincan
1980 📖: Altunkent
1902hb 📖: Kargın/Karxıl [ Tr "aş.?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1971'de verilen Altunkent adı yerine eski adı olan Kargın 2009'da iade edildi. Öteden beri Ermeni yerleşimi olan kasabanın bir Türk aşiret adını taşıması sıradışı sayılmış ve muhtemelen bu nedenle isim değiştirme gereği duyulmuştur. SN
■ 1591 yılındaki kayıtlarda köyde 14 Müslüman ve 15 Gayrimüslim hane var. 1642 yılında köy tamamen Gayrimüslim olmuş. Köyün kayıttaki adı Karkın olarak geçiyor. metonio
Yediveren x - Tercan - Erzincan
1946 📖: Haçikoğlu Komu
E1900~a 📖: Xaçikorti [ Erm "Haçik (öz.) oğlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Haçikoğlu Komu adıyla özel mülk iken 1964'te köy statüsüne kavuştu. Halen yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
İkizler köy - Tercan - Erzincan
1917h 📖: Pun + Vankuklar [ Erm vankug "manastırcık" ]
1902hb 📖: Pun [ Erm "yuva" ]
■ Pun ve Vankuk mahalleleri ayrıdır. SN
Sucuali köy - Tercan - Erzincan
K 📖: Sucaliye
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çadırkaya bld - Tercan - Erzincan
1928 📖: Pekeriç
E1004 📖: Pakaric
E474 📖: Pakarinç
E450 📖: Pakayaric [Bagayariç] Բագայառիճ [ Erm "tapınak aric (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kral Dikran'ın MÖ 1. yy'da burada yaptırdığı pagan tapınağından 5. yy tarihçileri Xorenatsi ve Agathangelos söz ederler. Agathangelos'a göre bagn `tapınak` ve ar'ic sözcükleri Part dilindedir. İlk sözcük Ermenicede ve İrani dillerde aynı anlamda kullanılır; çok sayıda Ermenice yer adında görülen ikinci sözcüğün anlamı meçhuldür. ■ 1404 yılında buradan geçen İspanyol seyyah Clavijo adını Pagarric olarak kaydettiği kasabada bir Ermeni ve bir Türk mahallesi bulunduğunu belirtir. ■ 1895 katliamlarında çok sayıda Ermeni evi tahrip edilmiş ve sağ kalanların topluca Müslüman olduğu kaydedilmiştir. SN
■ Bogariç – Βαγαριč – Bogaridi – Bagarich - Bagayarich - Pekeriç. "BAG" Ari dillerinde "TANRI" anlami taşımaktadır, "Tanrılar Tapınağı". 20. yy başında bu köy 80 ve 130 hanelik Yukarı (Verin) ve Aşağı (Nerkin) Pekeric olmak üzere bitişik iki kısımdan oluşuyordu. (Hewsen 1989:408).Karin’in Batısında Tercan (Greek:Derxene) ilinin merkezi büyük Mihr Tapınağı’nın bulunduğu Bagaric köyüydü. Putperest Ermenilerin en önemli mabetlerinden biri olan bu tapınak kuzeyde uzanan ana yola yakındır. Tapınak Romalılar tarafından Baris Tapınağı veya Lucus Basaro (Basarus Korusu/Bahçesi) olarak bilinir. Bu da gösteriyordu ki Tapınak, kutsal olduğu düşünülen bir koruyu kapsıyordu. pakarich
■ Zazaca telaffuzu "Pakarıc ~ Pakarız" asmen
■ 1591 tarihli kayıtta 21 Müslüman ve 215 Gayrimüslim hane bulunurken 1642 tarihli avârız defterinde 28 Müslüman hane, 98 Gayrimüslim hane ve 2 askeri görevlinin bulunduğu mamur bir kasabadır. Ermeni nüfustan en az üç sülale 20. yüzyıl başlarına gelmeden Müslümanlığa geçmiştir. Bu aileler dışındaki nüfus Türk-Sünnidir. metonio
Çayırdüzü köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Hirani
1902hb 📖: Herani [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Altınkaya köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kağışna
1902hb 📖: Köşne
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1642 yılına ait avârız defterinde 5 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Alevi Türk köyüdür. metonio
Gökçe köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Hoğik
E1902 📖: Hoğig [ Erm "toprakçık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Köprübaşı köy - Tercan - Erzincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yuvalı köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Ağatırı
E1902 📖: Ağatir
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zazaca "Ağatiriye". asmen
Akyurt köy - Tercan - Erzincan
hl 📖: Gomê Aşti [ Kr ]
1928 📖: Asdo Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Edebük köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Adabik
Sünni yerleşimi
■ Zazaca telaffuzu "Adebuk". Aslen Alevi Zaza yerleşimi olup sonra dil ve din değiştirip Sünnileştiği, Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
■ Zaza etnisitesiyle herhangi bir alakası olmayan bu yerleşim Tercan'ın yerli Sünni Türk köylerindendir. metonio
Mercan bld - Tercan - Erzincan
Z 📖: Pawulka
1960 📖: Tercan İstasyonu
1916h 📖: Kötür Köprüsü
■ Kötür köyüne bağlı Tercan İstasyonu mahallesi iken 7.02.1948 tarihinde Mercan adı verilerek köy statüsüne kavuştu. SN
Kemerçam köy - Tercan - Erzincan
1902hb 1928 📖Tari [ Kr tarê "bayır" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bağpınar köy - Tercan - Erzincan
1665 📖: Kötür
E1004 📖: Goter Կոթեր [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Asıl Koter/Kötür nehrin karşı yakasında Köprübaşı veya Akyurt mevkiinde olmalıdır. Kötür Köprüsü'nün adı, nehrin sol yakasındaki Bağpınar'a aktarılmıştır. Ayrıca Üçpınar köyüne bakınız. ■ Köyün adını Acaryan `dikilitaş, mil taşı` anlamına gelen gotoğ ile irtibatlandırır. Acaryan 614. SN
Yastık x - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Yasdık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
Çatakdere köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Şor Komu [ Kr/Tr şor "tuzluca" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Üçpınar köy - Tercan - Erzincan
1902hb 1928 📖Abrank [ Erm "mülk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1488'den önce Abrank adıyla da kaydı bulunan Dzağgeri Surp Tavit manastırı bu köyün sınırları içindedir. Türkiye'de halen ayakta duran en görkemli haçkarlar buradadır. SN
Karaçay köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Karaçay
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy eski Alevi Zaza yerleşimidir. Şu an yaşayan yoktur. Ahmet Ctn
Küçükağa köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: -
Çukuryurt köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Mirvanis
1901a 📖: Mirvants [ Erm "beyler (köyü)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gafurefendi köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Gafurefendi
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün eski adı Kösenin Komu Ahmet Ctn
Gevenlik köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Miriğin Komu
Sünni Türk yerleşimi
Yeşilyayla köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Xozbirik [ Erm "bir tür ot" ]
1902hb 📖: Hozerik
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 8 Müslüman hane ve 1 askeri görevli bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
Yenibucak köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kümbeller
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kurukol köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kurukol
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 17 Müslüman hane bulunmaktadır, ve adı "Kurucakol" olarak geçer. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
Sarıkaya köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Sarıkaya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kureyşan) yerleşimi
Armutluk köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Armutluk
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Beğendik köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Vartik [ Erm vartig "güllüce" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Beşkaya köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Xomlar
1902hb 📖: Gumlar
Ağören köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Ağviran aş. + yk.
1902hb 📖: Akviran
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yazıören köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Cabrum [ Erm ]
1902hb 📖: Cabrim
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 8 Müslüman hane ve 4 askeri görevli bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
Topalhasan köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Topalhasan
Yalınkaş köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Terbisek [ Erm tarbısag "saraycık" ]
1902hb 📖: Tersak
Kavaklık köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kavaklık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tercan ilçe - Tercan - Erzincan
1665 📖: Mamahatun
E630 📖: Terçan Դերջան (idari bölge)
Y75 📖: Derksênê (idari bölge)
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Derçan/Tercan bölge adı 1. yy'dan beri kaydedilmiştir. Plinius va diğer antik kaynaklarda görülen Derxene adı, ç sesini tanımayan Yunan ve Latin yazısında 'Derçen' şeklinde telaffuz edilmelidir. Kasaba adı olan Mamahatun, 12. yy'da Saltuklu beyliğinin kadın hükümdarı olup burada türbesi bulunan Mama Hatun'dan gelir. SN
■ Zazaca telaffuzu "Têrcan", edebiyatta (müzik) "Têrçan" şeklinde geçer. asmen
■ 1591 yılına ait kayıtta yalnızca 24 Müslüman hane varken 1642 yılına ait avârız defterinde 28 Müslüman hane, 25 Gayrimüslim hane ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. Tercan ilçe merkezindeki Müslüman haneler Kanuni döneminde Tebriz civarından getirilmiştir ve "Muhacirün Acem" olarak geçerler. Vijan ve Zağgeri köylerine yerleştirilmiş Acem muhacirleri ise daha sonra buraları terk ederek Mamahatun'a yerleşeceği için kasaba nüfusu daha da yükselir. Günümüzde kasaba halkı Sünni Türktür. İlçe geneli ise çoğunluktan azınlığa Sünni Türklerden, Alevi Zazalardan ve Alevi Türklerden oluşmaktadır. Sünni Türklerin çoğunluğu yerli olmakla beraber bir kısmı Karadeniz göçmenidir. Alevi Zazaların da çoğunluğu yerli olmakla beraber önemli bir kısmı yakın zamanda Dersim coğrafyasından gelmiştir (örn. Elaldı köyü). metonio
Aktaş köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Ağtaş
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Beykonak köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Komzun
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1591 yılına ait kayıtta 14 Gayrimüslim hane varken 1642 yılı avârız defterinde 10 Müslüman hane ve 4 askeri görevli bulunuyor. Günümüzde Alevi Türk köyüdür. metonio
Yaylayolu köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Çıknis [ Kr çiknîs "akraba yurdu" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kızılca köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kızılca aş.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1591 yılına ait kayıtta 19 Müslüman hane ve 10 Gayrimüslim hane bulunmaktadır. 1642 yılına ait avârız defterinde ise tüm Gayrimüslimler yok olmuş ve yalnızca 10 Müslüman hane bulunuyor. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
Çalkışla x - Tercan - Erzincan
1902hb 1928 📖Çirkis [ Erm çırgits? "sukenarı" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmış ve yakında Yavuzselim adlı mahalle inşa edilmiştir. SN
Göktaş köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Göktaş
Gedikdere köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Pırnaşin aş. + yk. [ Erm pırnaşén "zorbaköy" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karacakışlak köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Kışlak
Alevi-Türk yerleşimi
Doluca köy - Tercan - Erzincan
K 📖: Komazilfo [ Kr ]
1928 📖: Zilfo Komu [ Tr "Zülfikar mezrası" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karacaören köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Karacaviran
Beşgöze köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Alirik
1902hb 📖: Ayrik [ Erm "mağaracık" ]
Çakmaklı x - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Mezgeyik [ Erm medz keğik "büyük köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Dallıca köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Ciğerköm
Sağlıca köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Ahbasor [ Erm ağpratsor "pınardere" ]
1916h 📖: Apaksor
Kuzören köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kozviran
1902hb 📖: Xozveran
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Darıtepe x - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Tayyib Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Elaldı köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Elaldı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Tunceli/Pülümür kökenlidir. metonio
Yaylacık köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Yaylacık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tepebaşı köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Parsinik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
Yamanlar köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Niğdere
Hacıbayram köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Hacıbayram Komu
Sünni Türk yerleşimi
Esenevler köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Hemipi
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Fındıklı köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kursan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Konarlı köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Şeyxköy
1902hb 📖: Konşa | Şeyxlik
E1075 📖: Gaşé [ Kaşé] Կաշէ
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Şirinli mah Konarlı - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Çifteler Komu
E1075 📖: Şirni Շիրնի
■ 11. yy tarihçisi Lastivertli Aristakes, Şirni köyünde ortaya çıkan bir zındık din adamının önce Kaşé (Konarlı) ve Ağüs köylerinin kadın ağalarını `yoldan çıkarıp` mezhebini buradan yaydığını anlatır. SN
Gökdere köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Gökdere
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mustafabey köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Mustafabey Komu
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde görünmüyor. Sonradan kurulan bir Sünni Türk köyü olsa gerek. metonio
Güzbulak köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Pelegöz [ Kr pelêgoz "ceviz yaprağı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Küllüce köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Küllüce
1902hb 📖: Gülleci
Sünni Türk yerleşimi
Kökpınar köy - Tercan - Erzincan
1902hb 1928 📖Komsor [ Erm komtsor "ağıl dere" ]
Sünni Türk yerleşimi
Kalecik köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kalecik
Sünni Türk yerleşimi
Ilısu köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Çerme
E1004 📖: Çerma Ջերմայ [ Erm "ılıca" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Oğulveren köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kefrenci / Gevrenci
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yaylım köy - Tercan - Erzincan
1946 📖: Pardılar
1928 📖: Pardi aş. + yk. [ Erm pardi "kavak" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza (Zaza) yerleşimi
■ Köy Sünni Türk ve Alevi Zazalardan oluşmaktadır metonio
Başbudak köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Xaç
E1075 📖: Pazmağpür | Xaç [ Erm "çokpınar, haç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Daha önce Pazmağpür `çokpınarlı` adlı yer iken 11. yy'da dikilen anıtsal haç nedeniyle Xaç adı verildiğini tarihçi Lastivert'li Aristakes anlatır. Şimdiki nüfus Alevi Zazadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.