haritada ara :   km  
Tercan'da 101 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Ağören köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Ağviran aş. + yk.
1522t 📖: Ağviran/Akviran [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 36' 25'' D, 40° 21' 7'' K
Aktaş köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Ağtaş [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 51'' D, 40° 23' 40'' K
Akyurt köy - Tercan - Erzincan
K 📖: Goma Aşdi [ Kürtçe ]
1928 📖: Asdo Komu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyün hemen önünde Fırat nehri üzerindeki Kötür Köprüsünde 1915’te tanık olduğu birkaç yüz kişilik Ermeni kafilesinin katliamını Kalust Sürmenyan 1946 Kahire basımı Erzincan anılarında (Yerzınga) anlatır. SN
■ Koord: 39° 44' 3'' D, 40° 14' 55'' K
Altınkaya köy - Tercan - Erzincan
1522t 1946 📖 📖: Kağışna
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1642 yılına ait avârız defterinde 5 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Alevi Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 54' 39'' D, 40° 14' 8'' K
Armutluk köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Armutluk [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Aşuran) yerleşimi
■ 1522 kaydında şurası olabilir: Armudī k., Tercan-i ‘Ulyā n.: 862 zdm
■ Koord: 39° 37' 42'' D, 40° 20' 9'' K
Aşağıiğiki mahalle (Ilısu bağ) - Tercan - Erzincan
1928 📖: İğiki
■ Tercan ilçesi Yavi nahiyesi İğik-i süfla (AşağıTepecik) ve İğik-i Ülya (YukarıTepecik) köylerinin merkez nahiyeye aktarılması 16.08.1934 RG ishak levent
■ Koord: 39° 37' 30'' D, 40° 33' 26'' K
Azime mahalle (Yazıören bağ) - Tercan - Erzincan
Eski adı: Ezme Komu
■ Koord: 39° 55' 46'' D, 40° 21' 42'' K
Bağpınar köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Kötür
E1075 E1865 📖: Goter Կոթեր [ Ermenice "direkli?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Asıl Koter/Kötür nehrin karşı yakasında Köprübaşı veya Akyurt mevkiinde olmalıdır. Kötür Köprüsü’nün adı, nehrin sol yakasındaki Bağpınar’a aktarılmıştır. Ayrıca Üçpınar köyüne bakınız. ■ Köyün adını Acaryan `dikilitaş, mil taşı` anlamına gelen gotoğ ile irtibatlandırır. Acaryan 614. SN
■ Koord: 39° 42' 51'' D, 40° 16' 28'' K
Balözü mahalle (Balyayla bağ) - Tercan - Erzincan
1977rh 📖: Kilisekaçağı Komu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermeni Kaçağı köyünün mahallesidir. SN
■ Koord: 39° 37' 21'' D, 40° 7' 54'' K
Balyayla köy - Tercan - Erzincan
1946 📖: Kilise Kaçağı
1917h 📖: Ermeni Kaçağı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Kaçak sözcüğü burada `sığınak` anlamındadır. SN
■ Koord: 39° 36' 39'' D, 40° 8' 48'' K
Başbudak köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Xaç
1522t 📖: Xaç-kend [ Türkçe "haç köyü" ]
E1075 📖: Pazmağpür | Xaç [ Ermenice "şenpınar / haç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Daha önce Pazmağpür `şenlik pınar` adlı yer iken 11. yy’da dikilen anıtsal haç nedeniyle Xaç adı verildiğini tarihçi Lastivert’li Aristakes anlatır. Şimdiki nüfus Alevi Zazadır. SN
■ Koord: 39° 39' 25'' D, 40° 39' 12'' K
Beğendik köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Vartik [ Ermenice vartig "güllüce" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 26'' D, 40° 20' 15'' K
Beşgöze köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Alirik
1902hb 📖: Ayrik [ Ermenice "mağaracık" ]
■ Koord: 39° 38' 21'' D, 40° 26' 26'' K
Beşkaya köy - Tercan - Erzincan
1902hb 1928 📖 📖: Ğumlar/Xumlar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 28'' D, 40° 20' 34'' K
Beykonak köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Komzun
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1591 yılına ait kayıtta 14 Gayrimüslim hane varken 1642 yılı avârız defterinde 10 Müslüman hane ve 4 askeri görevli bulunuyor. Günümüzde Alevi Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 52' 30'' D, 40° 24' 10'' K
Bıyıkören ölü yerleşim (Darıtepe bağ) - Tercan - Erzincan
1928 📖: Bıyıkviran
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 49'' D, 40° 30' 9'' K
Bulmuş köy - Tercan - Erzincan
1977rh 📖: Bulmuş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 33'' D, 40° 6' 20'' K
Büklümdere köy - Tercan - Erzincan
E1902 📖: Dzagkar Ծակքար [ Ermenice dzag-kar "delik taş" ]
1522t 1916h 📖 📖: Zağgeri [ Ermenice dzağger "çiçekler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Dzağgeri buradaki derenin adıdır. Dzağgeri Surp Tavit (Abrank) manasırı bu ırmak yakınındadır. ■ 20. yy başında 50 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Buraya 16. yüzyılda iskân edilmiş Acem muhacirleri daha sonra Mamahatun'a yerleşmiştir. Yerlerine önce Ermeniler, daha sonra ise Dersimli Alevi Zazalar yerleşmiştir. 1935 yılında ise Karadenizli Sünni Türkler yerleştirilmiştir. metonio
■ Koord: 39° 38' 19'' D, 40° 11' 28'' K
Çadırkaya belediye - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Pekeriç
E1004 📖: Pakaric
E474 📖: Pakarinç
E450 📖: Pakayaric [Bagayariç] Բագայառիճ [ Ermenice "ateşgah köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Kral Dikran’ın MÖ 1. yy’da burada yaptırdığı pagan tapınağından 5. yy tarihçileri Xorenatsi ve Agathangelos söz ederler. Agathangelos’a göre bagn `tapınak` ve ar’ic sözcükleri Part dilindedir. İlk sözcük Ermenicede ve İrani dillerde aynı anlamda kullanılır; çok sayıda Ermenice yer adında görülen ikinci sözcüğün anlamı meçhuldür. ■ 1404 yılında buradan geçen İspanyol seyyah Clavijo adını Pagarric olarak kaydettiği kasabada bir Ermeni ve bir Türk mahallesi bulunduğunu belirtir. ■ 1895 katliamlarında çok sayıda Ermeni evi tahrip edilmiş ve sağ kalanların topluca Müslüman olduğu kaydedilmiştir. SN
■ Bogariç – Βαγαριč – Bogaridi – Bagarich - Bagayarich - Pekeriç. "BAG" Ari dillerinde "TANRI" anlami taşımaktadır, "Tanrılar Tapınağı". 20. yy başında bu köy 80 ve 130 hanelik Yukarı (Verin) ve Aşağı (Nerkin) Pekeric olmak üzere bitişik iki kısımdan oluşuyordu. (Hewsen 1989:408).Karin’in Batısında Tercan (Greek:Derxene) ilinin merkezi büyük Mihr Tapınağı’nın bulunduğu Bagaric köyüydü. Putperest Ermenilerin en önemli mabetlerinden biri olan bu tapınak kuzeyde uzanan ana yola yakındır. Tapınak Romalılar tarafından Baris Tapınağı veya Lucus Basaro (Basarus Korusu/Bahçesi) olarak bilinir. Bu da gösteriyordu ki Tapınak, kutsal olduğu düşünülen bir koruyu kapsıyordu. pakarich
■ Zazaca telaffuzu "Pakarıc ~ Pakarız" asmen
■ 1591 tarihli kayıtta 21 Müslüman ve 215 Gayrimüslim hane bulunurken 1642 tarihli avârız defterinde 28 Müslüman hane, 98 Gayrimüslim hane ve 2 askeri görevlinin bulunduğu mamur bir kasabadır. Ermeni nüfustan en az üç sülale 20. yüzyıl başlarına gelmeden Müslümanlığa geçmiştir. Bu aileler dışındaki nüfus Türk-Sünnidir. metonio
■ Koord: 39° 50' 33'' D, 40° 13' 30'' K
Çakmaklı ölü yerleşim - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Mezgeyik
1522t 📖: Mezkeği [ Ermenice medz keğik "büyük köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 39° 43' 8'' D, 40° 27' 2'' K
Çalkışla köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Çirkis [ Ermenice çırgits? "sukenarı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmış ve yakında Yavuzselim adlı mahalle inşa edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 45' 19'' D, 40° 24' 34'' K
Çatakdere köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Şor Komu [ Kürtçe/Türkçe şor "tuzluca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 49'' D, 40° 17' 19'' K
Çavuşunkomu mezra - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Çavuşun Komu [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 53' 35'' D, 40° 18' 40'' K
Çayırdüzü köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Hareni/Hirani [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 48'' D, 40° 13' 35'' K
Çifteler mahalle (Esenevler bağ) - Tercan - Erzincan
E1075 📖: Şirni Շիրնի
■ 11. yy tarihçisi Lastivertli Aristakes, Şirni köyünde ortaya çıkan bir zındık din adamının önce Gaşé (Konarlı) ve Ağüs köylerinin kadın ağalarını `yoldan çıkarıp` mezhebini buradan yaydığını anlatır. SN
■ Koord: 39° 38' 22'' D, 40° 31' 54'' K
Çukuryurt köy - Tercan - Erzincan
1901a 📖: Mirvants [ Ermenice "beyler (köyü)" ]
1522t 1928 📖 📖: Mirvans
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 28'' D, 40° 17' 55'' K
Dallıca köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Ciğerköm
1522t 📖 : Cüğerkin [ Ermenice cüğ "dal" ]
■ Koord: 39° 41' 6'' D, 40° 27' 42'' K
Darıtepe köy - Tercan - Erzincan
1946 📖: Diyap
1902hb 📖: Tayyib Komu [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 1'' D, 40° 27' 58'' K
Derviş mahalle (Gedikdere bağ) - Tercan - Erzincan
Eski adı: Keşişkomu
■ Koord: 39° 37' 8'' D, 40° 26' 32'' K
Dolhacı mahalle (Çadırkaya bağ) - Tercan - Erzincan
1552t: Dola Hacı
■ Koord: 39° 52' 58'' D, 40° 9' 15'' K
Doluca köy - Tercan - Erzincan
K 📖: Komazilfo [ Kürtçe ]
1928 📖: Zilfo Komu [ Türkçe "Zülfikar mezrası" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 50' 49'' D, 40° 26' 16'' K
Edebük köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖 : Adab.k/Edebük
Sünni yerleşimi
■ Zazaca telaffuzu "Adebuk". Aslen Alevi Zaza yerleşimi olup sonra dil ve din değiştirip Sünnileştiği, Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
■ Zaza etnisitesiyle herhangi bir alakası olmayan bu yerleşim Tercan'ın yerli Sünni Türk köylerindendir. metonio
■ Koord: 39° 41' 40'' D, 40° 15' 2'' K
Elaldı köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖: İlaldı [ Türkçe "fatih" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Tunceli/Pülümür kökenlidir. metonio
■ Koord: 39° 43' 9'' D, 40° 28' 45'' K
Elmalı köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖: Elmalık [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ eSKİ KÖY Terk edilmiştir. Yakın mesafede bulunan Pülümür Elmalı köyü ayrıdır. SN
■ Koord: 39° 37' 15'' D, 40° 3' 26'' K
Esenevler köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Hemipi
Alevi-Kürt veya Zaza (Aşuran) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 29'' D, 40° 29' 50'' K
Esentepe mahalle (Başbudak bağ) - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Kilisa Komu
■ Koord: 39° 37' 50'' D, 40° 39' 35'' K
Fındıklı köy - Tercan - Erzincan
1917h 📖: Kürsan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 19'' D, 40° 31' 6'' K
Gafurefendi köy - Tercan - Erzincan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 32'' D, 40° 18' 26'' K
Gedikdere köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Pırnaşin aş. + yk. [ Ermenice pırnaşén "zorbaköy" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Aşuran) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 38'' D, 40° 25' 11'' K
Gevenlik köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Miriğin Komu [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 54'' D, 40° 19' 10'' K
Gökçe köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Hoğik [ Ermenice hoğig "toprakçık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 32'' D, 40° 14' 19'' K
Gökdere ölü yerleşim - Tercan - Erzincan
1928 📖: Gökdere [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Resmiyette şu an hâlâ 12 kişilik nüfus görünse de metruk ve virandır. C.G.
■ Koord: 39° 50' 26'' D, 40° 32' 4'' K
Gökpınar köy - Tercan - Erzincan
1902hb 1928 📖 📖: Komsor [ Ermenice komtsor "ağıl dere" ]
Eski adı: Kökpınar??
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 7'' D, 40° 34' 6'' K
Göktaş köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Göktaş [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 40' 8'' D, 40° 24' 48'' K
Gözeler mahalle (Çadırkaya bağ) - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Kârhane [ Türkçe "fabrika" ]
■ Koord: 39° 49' 50'' D, 40° 11' 4'' K
Güzbulak köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Pülegöz/Pelegöz
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 59'' D, 40° 33' 23'' K
Hacıbayram köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Hacıbayram Komu [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 25'' D, 40° 29' 43'' K
Hacıderviş mahalle (Tepebaşı bağ) - Tercan - Erzincan
■ Koord: 39° 39' 2'' D, 40° 30' 51'' K
Ilısu köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Çerme
E1075 📖: Çerma Ջերմայ [ Ermenice çermag "ılı pınar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 14'' D, 40° 35' 47'' K
İbrahim mahalle (Güzbulak bağ) - Tercan - Erzincan
1917h 📖: İbrahimağa mz.
■ 2.İbrahimağa yerleşimi Eseneler köyüne bağlıdır.Bu yer İbrahim olarak değiştirilmiş olmalıdır. ishak levent
■ Koord: 39° 44' 4'' D, 40° 31' 35'' K
İkizler köy - Tercan - Erzincan
1946 📖: Punvankuk
1917h 📖: Pun [ Ermenice "yuva" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Pun ve Vankuk mahallelerinden oluşur. SN
■ Koord: 39° 35' 56'' D, 40° 12' 12'' K
Kale mahalle (Gedikdere bağ) - Tercan - Erzincan
Eski adı: Kalemezrası
■ Koord: 39° 37' 5'' D, 40° 25' 14'' K
Kalecik köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖: Kal‘acık [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 18'' D, 40° 35' 46'' K
Karacakışlak köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Kışlak [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 44'' D, 40° 25' 49'' K
Karacaören köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖: Karacaviran [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 53'' D, 40° 26' 24'' K
Karaçay ölü yerleşim - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Karaçay [ Türkçe ]
1522t 📖: Karaçayır?
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Köy eski Alevi Zaza yerleşimidir. Şu an yaşayan yoktur. Ahmet Ctn
■ Koord: 39° 54' 7'' D, 40° 16' 33'' K
Karahüseyin köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Karahüseyin Komu [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 5'' D, 40° 9' 53'' K
Kargın belediye - Tercan - Erzincan
1980 📖: Altunkent
1522t 1928 📖 📖: Karkın/Xarxın [ Türkçe "aş.?" ]
■ 20. yy başında Türk/Ermeni yerleşimi.
■ 1971’de verilen Altunkent adı yerine eski adı olan Kargın 2009’da iade edildi. Öteden beri Ermeni yerleşimi olan kasabanın bir Türk aşiret adını taşıması sıradışı sayılmış ve muhtemelen bu nedenle isim değiştirme gereği duyulmuştur. SN
■ 1591 yılındaki kayıtlarda köyde 14 Müslüman ve 15 Gayrimüslim hane var. 1642 yılında köy tamamen Gayrimüslim olmuş. Köyün kayıttaki adı Karkın olarak geçiyor. metonio
■ Kasabada 1895 ve 1915 hadiselerinde Müslüman olan Ermeni kökenli aileler de vardır. C.G.
■ Koord: 39° 40' 0'' D, 40° 11' 49'' K
Karhanekomu ölü yerleşim (Altınkaya bağ) - Tercan - Erzincan
Eski adı: Karhane Komu
■ Koord: 39° 53' 26'' D, 40° 11' 41'' K
Karlık mahalle (İkizler bağ) - Tercan - Erzincan
1917h 📖: Vanguklar [ Ermenice vankug "manastırcık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 52'' D, 40° 10' 50'' K
Kavaklık köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kavaklık [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Areli) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 50'' D, 40° 22' 49'' K
Kebani mahalle (Güzbulak bağ) - Tercan - Erzincan
■ Koord: 39° 44' 36'' D, 40° 32' 30'' K
Kemerçam köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Taru/Tarı
■ Eski köy terk edilmiş ve halk yeni yerleşime taşınmıştır. SN
■ Koord: 39° 37' 12'' D, 40° 15' 51'' K
Kızılca köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖: Kızılca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522/30 tahririnde Tercan-ı Süfla kazasına bağlı görünen Kızılca köyü burası olamaz. Aşağı Kızılca baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ 1591 yılına ait kayıtta 19 Müslüman hane ve 10 Gayrimüslim hane bulunmaktadır. 1642 yılına ait avârız defterinde ise tüm Gayrimüslimler yok olmuş ve yalnızca 10 Müslüman hane bulunuyor. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
■ 1522/30 kaydında Tercan-i Süflā kazasına bağlı iki tane “Kızılca” köyü geçiyor. Birisi Erzurum Çat ilçesine bağlı olan Kızılca köyü biri de burası olmalı: Kızılca k., Tercan-i Süflā n.: 864 zdm
■ Koord: 39° 44' 11'' D, 40° 24' 35'' K
Konarlı köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Şeyhköy
1902hb 📖: Konşa | Şeyhlik
E1075 📖: Gaşé [ Kaşé] Կաշէ
■ Koord: 39° 36' 38'' D, 40° 31' 21'' K
Köprübaşı köy - Tercan - Erzincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 37'' D, 40° 14' 25'' K
Kösebey mahalle (Yuvalı bağ) - Tercan - Erzincan
1977rh 📖: Kışlak
■ Koord: 39° 38' 5'' D, 40° 17' 1'' K
Kurtdere mahalle (Bulmuş bağ) - Tercan - Erzincan
Eski adı: Kurtdere Komu
■ Koord: 39° 41' 5'' D, 40° 8' 11'' K
Kurukol köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖: Kurucakol [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 17 Müslüman hane bulunmaktadır, ve adı "Kurucakol" olarak geçer. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 43' 29'' D, 40° 19' 28'' K
Kuzören köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Kuzviran/Kozviran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 58'' D, 40° 27' 56'' K
Küçükağa köy - Tercan - Erzincan
Eski adı: Küçükağa Komu
Alevi-Kürt veya Zaza (Areli) yerleşimi
■ Köy halkı Arel Oymağına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
■ Koord: 39° 51' 13'' D, 40° 17' 40'' K
Küllüce köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Gülleci
1522t 📖: Göğlüce
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 31'' D, 40° 33' 52'' K
Mantarlı köy - Tercan - Erzincan
hl 📖: Mentere
1522t 1928 📖 📖: Mandara/Mantara
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 500 m kadar batıda bulunan Kom (Yukarı Mantara) mezrası şimdi metruktur. SN
■ 1642 yılı avârız defterinde 15'i Mantara-i Süfla/Aşağı Mantara, 17'si Mantara-i Ulya yani Yukarı Mantara'da bulunmak üzre toplam 32 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 44' 21'' D, 40° 10' 29'' K
Mercan belediye - Tercan - Erzincan
Z 📖: Pawulka
1960 📖: Tercan İstasyonu
1916h 📖: Kötür Köprüsü
■ Kötür köyüne bağlı Tercan İstasyonu mahallesi iken 7.02.1948 tarihinde Mercan adı verilerek köy statüsüne kavuştu. SN
■ Koord: 39° 44' 56'' D, 40° 15' 33'' K
Mustafabey köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Mustafabey Komu [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde görünmüyor. Sonradan kurulan bir Sünni Türk köyü olsa gerek. metonio
■ Koord: 39° 49' 18'' D, 40° 33' 11'' K
Müftüoğlu köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Müftüoğlu [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 2'' D, 40° 26' 32'' K
Oğulveren köy - Tercan - Erzincan
Z 📖: Hölenk
E1900~ E1900~: Hoğenk [ Ermenice "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 26'' D, 40° 36' 48'' K
Ortaköy köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Tıvnik/Tıvnig [ Ermenice "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ermenistan’daki Dvin/Tvin kenti ile Muş ve Erzurum’daki Dvnig/Tvnig köylerinde görülen Dvin adının anlamı ve kökeni açık değildir. Ortaçağ tarihçisi Xorenli Movses sözcüğün Orta İranca (Partça) `tepe` anlamına geldiğini belirtse de bu yorum modern akademik literatürde kabul görmez. SN
■ 1940'lı yıllarda devlet eliyle Sürmeneli aileler yerleştirilmiştir. C.G.
■ Koord: 39° 42' 55'' D, 40° 6' 47'' K
Palanka mahalle (Bulmuş bağ) - Tercan - Erzincan
1891c 1928 📖 📖: Palanka/Palanga [ Türkçe "küçük hisar, karakol" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erzincan Alevilerinin dini ve kültürel merkezi idi. SN
■ Koord: 39° 39' 47'' D, 40° 7' 25'' K
Sağlıca köy - Tercan - Erzincan
E1902 📖: Apeğatsor Աբէղաձոր [ Ermenice "Apeğ (öz. Habil) deresi" ]
1522t 1928 📖 📖: Axpasor/Ağbasor
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Çarekan) yerleşimi
■ Apeğ bir kişi adı olabileceği gibi Apeğa (`papaz yamağı`) da kastedilmiş olabilir. Eprigyan 19. yy sonunda 25 hane Ermeni nüfus ve S. Sarkis kilisesi bulunduğunu belirtir. SN
■ 19. yy'da Pülümür tarafından gelen Çarekan aşireti mensupları yerleşmiştir. C.G.
■ Koord: 39° 37' 31'' D, 40° 27' 47'' K
Sarıkaya köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖: Sarıkaya [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 27'' D, 40° 19' 36'' K
Simkörik ölü yerleşim (Elmalı bağ) - Tercan - Erzincan
1977rh 📖: Simkörik hrb.
E1902 📖: Xlatsor | Surp Kevork [ Ermenice "sağırdere, Aziz George manastırı" ]
■ Erken Ortaçağa tarihlenen Xlatsor manastırı ve S. Kevork kilisesi harabesi vardır. 1917 tarihli askeri haritada son harfi okunamayan Dala.. adıyla gösterilir. SN
■ Koord: 39° 36' 14'' D, 40° 2' 10'' K
Sucuali mahalle (Kargın bağ) - Tercan - Erzincan
K 📖: Sucaliye [ Türkçe ]
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 47'' D, 40° 12' 30'' K
Şengül köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kürtkaçağı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Zazaca Qaçağu. M.Tornêğeyali
■ Koord: 39° 37' 55'' D, 40° 5' 35'' K
Taht mahalle (Altınkaya bağ) - Tercan - Erzincan
1928 📖: Musaağanın Komu [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 55' 36'' D, 40° 16' 44'' K
Tepebaşı köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Parsunk/Parsink [ Ermenice partsunk "yüksekler" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan/Karsan) yerleşimi
■ Birinci Dünya Savaşı esnasında terk edilen köye Pelegöz, Kürsan gibi çevre köylerden Alevi/Zazalar yerleşmiştir. C.G.
■ Koord: 39° 39' 53'' D, 40° 29' 2'' K
Tercan ilçe - Tercan - Erzincan
1665 📖: Mamahatun
1522t 📖: Tercaneyn (idari bölge) [ Türkçe "iki Tercanlar" ]
E630 📖: Terçan Դերջան (idari bölge)
Y75 📖: Derksênê (idari bölge)
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tercan idari bölgenin, Mamahatun merkez kasabanın adıdır. İkincisi adını 12. yy’da Saltuklu beyliğinin kadın hükümdarı olup burada türbesi bulunan Mama Hatun’dan alır. ■ Bölge adı 1. yy’dan beri kaydedilmiştir. Plinius ve diğer antik kaynaklarda görülen Derxene yazımı, ç sesini tanımayan Yunan ve Latin yazısında ’Derçen’ şeklinde okunmalıdır. ■ Osmanlı döneminde Tercaneyn kazası Yukarı Tercan (şimdiki Tercan) ve Aşağı Tercan (Çayırlı ve Otlukbeli) ilçelerini kapsar. SN
■ Zazaca telaffuzu "Têrcan", edebiyatta (müzik) "Têrçan" şeklinde geçer. asmen
■ 1591 yılına ait kayıtta yalnızca 24 Müslüman hane varken 1642 yılına ait avârız defterinde 28 Müslüman hane, 25 Gayrimüslim hane ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. Tercan ilçe merkezindeki Müslüman haneler Kanuni döneminde Tebriz civarından getirilmiştir ve "Muhacirün Acem" olarak geçerler. Vijan ve Zağgeri köylerine yerleştirilmiş Acem muhacirleri ise daha sonra buraları terk ederek Mamahatun'a yerleşeceği için kasaba nüfusu daha da yükselir. Günümüzde kasaba halkı Sünni Türktür. İlçe geneli ise çoğunluktan azınlığa Sünni Türklerden, Alevi Zazalardan ve Alevi Türklerden oluşmaktadır. Sünni Türklerin çoğunluğu yerli olmakla beraber bir kısmı Karadeniz göçmenidir. Alevi Zazaların da çoğunluğu yerli olmakla beraber önemli bir kısmı yakın zamanda Dersim coğrafyasından gelmiştir (örn. Elaldı köyü). metonio
■ Koord: 39° 46' 43'' D, 40° 22' 59'' K
Topalhasan köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Topalhasan
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 42'' D, 40° 21' 21'' K
Üçpınar köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Abrank [ Ermenice "konak, malikane" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1488’den önce Abrank adıyla da kaydı bulunan Dzağgeri Surp Tavit manastırı bu köyün güneyindeki dağdadır. Türkiye’de halen ayakta duran en görkemli haçkarlar burada bulunur. SN
■ Koord: 39° 40' 24'' D, 40° 17' 19'' K
Yalınkaş köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Tersak
1522t 1928 📖 📖: Terbisek/Tarsek [ Ermenice tarbısag "saraycık" ]
■ Koord: 39° 42' 43'' D, 40° 22' 4'' K
Yamanlar ölü yerleşim - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Niğde/Niğdere
■ Koord: 39° 51' 10'' D, 40° 29' 17'' K
Yastıkköy köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖: Yasdık
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
■ Koord: 39° 36' 11'' D, 40° 17' 16'' K
Yaylacık köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Yaylacık
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Alevi Türkmen - Alevi Zaza yerleşimi Aziz
■ Koord: 39° 47' 21'' D, 40° 28' 57'' K
Yaylayolu köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Çıxnos/Çıknis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 45'' D, 40° 24' 11'' K
Yaylım köy - Tercan - Erzincan
1946 📖: Pardılar
1522t 1928 📖 📖: Pardi aş. + yk. [ Ermenice pardi "kavak" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Çarekan) yerleşimi
■ Köy Sünni Türk ve Alevi Zazalardan oluşmaktadır metonio
■ Koord: 39° 33' 29'' D, 40° 38' 53'' K
Yazıören köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Çabrım/Cabrum [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 8 Müslüman hane ve 4 askeri görevli bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 54' 26'' D, 40° 21' 7'' K
Yediveren mahalle (Gökçe bağ) - Tercan - Erzincan
1956 📖: Hacıoğlu
1946 📖: Haçikoğlu Komu
E1902 📖: Xaçikorti [ Ermenice "Haçik (öz.) oğlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Haçikoğlu Komu adıyla özel mülk iken 1964’te köy statüsüne kavuştu. Halen yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
■ 1522 kaydında şurası olabilir: Haç-Vank mz., Tercan-i Süflā n.: 863 zdm
■ İki üç bina tekrar inşa edilip geri yerleşenlerin olduğu anlaşılıyor. C.G.
■ Erzincan Vilâyeti Tercan Kazasının Hoğik Köyüne bağlı Haçikoğlu Mahallesi (Hacıoğlu) adıyla köy olması 13.01.1956 RG, 12.09.1958 de ise bu kararı iptal edilmesi vardır. Aynı isimde Beykonak köyü civarında başka bir Haçikoğlu yerleşimi daha var idi. ishak levent
■ Koord: 39° 47' 36'' D, 40° 12' 29'' K
Yenibucak köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Kümbeller
Alevi-Kürt veya Zaza (Areli) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 10'' D, 40° 19' 23'' K
Yeşilyayla köy - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Xozpirik/Xozbirik [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 8 Müslüman hane ve 1 askeri görevli bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 54' 59'' D, 40° 19' 18'' K
Yollarüstü mahalle (Kargın bağ) - Tercan - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Vıjan/Vican
E390 📖: Vjan [ Ermenice "çağlayan, sel" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Buraya 16. yüzyılda iskân edilmiş Acem muhacirleri daha sonra Mamahatun'a yerleşmiştir. Bir süre boş kalan yerleşime daha sonra Alevi Zazalar yerleşmiş. 1935 yılında ise Karadenizli Sünni Türkler yerleştirilmiştir. metonio
■ Koord: 39° 37' 18'' D, 40° 11' 5'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.