Tepehan'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tekederesi mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Tekederesi
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Söğütlü mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Budalauşağı [ Tr budala "abdallar" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Çamlıdere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
K 📖 Alraş
1902hb 📖 Kollu?kilise
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Üçyaka mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1560t 📖 Tehnic / Tahnic
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Başmezra mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Başmezra
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Arıtoprak mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Alkas Mustafa
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Sahilköy mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Tahnic aş.
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Körme mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Körme
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Alihan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Alihan
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Ulutaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
K 📖 Pirik [ Kr "köprücük" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Korucak mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Alxas Kurmustafa [ Kr "Alxas (aş.) Mustafaoğlu" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Yazıca mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Alkas Yazı
1917h 📖 Yazı
  Aliçeri mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Aliçeri
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Cülür (cihangir) aşiretine bağlıdır. Cülür bir lakaptır. Asıl ismi Cihangir aşiretidir. İbrahim
  Sorguçlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Şukan [ Kr "Şükrüler" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Taştepe mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖 Alireş [ Kr "kara Ali? Ali kolu?" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Tepehan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 İmrûn
S1190 📖 ˁAmron [ Sür ˁamrân/ˁimrûn "mamur yer, yapılı" ]
1917h 📖 Sinan (idari bölge)
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Pötürge idari biriminin eski adının kaynağı olan İmrun kasabası 12. yy'dan itibaren anılmıştır. Ebülferec tarihi 1186 yılındaki Türkmen istilasında Malatya sultanlığına bağlı Amrun/Amron kasabasından 200 Süryani gencin öldürüldüğünü belirtir. 1877'de ilçe merkezi Şiro (şimdiki Pötürge) kasabasına taşındı. SN
  Yeşildere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Şaliyan
  Çaygören mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Alkas Ferik
1915z 📖 Ferikan
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ © 18.08.1915 Pötürge kazasının ... Ferikan Alkis karyesinden Hırpo oğlu Mehmed'in cezalandırılması deyar heyran
  Büyüköz mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Çirik [ Er/Kr çrig/çirik "derecik" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Dikilitaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Xarabe
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Yandere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Haydaran [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Uzuntaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 Piraş [ Kr "değirmenönü" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Gökçeli mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Gertan
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Kayadere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Zeynan
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
  Nohutlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖 Noxudlu
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Nıkûltı Kürd aşireti, Canbegler Hasan oğlu İbrahim soyundan . ramazan


Grafik harita göster     haritada ara : km