Tekman'da 68 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yiğitler mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Meman [ Kr "Mehmetler" ]
  Yuvaklı mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Girsorik [ Kr girêsorik "kızıltepecik" ]
  Akdamar mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kolikan [ Kr "çardaklar, kulübeler" ]
  Turnagöl mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Turnagöl
  Alabayır mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kabelikan
  Karlıca mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Keçelan [ Kr "keller" ]
  Dalsöğüt mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Merxuk [ Er/Kr merxik "ardıççık" ]
  Gökoğlan mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
K 📖 Karikan [ Kr "oğlaklar" ]
1928 📖 Gökoğlan
  Hamzalar mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Xınıs Hamzan [ Kr "Hınıslı Hamzalar" ]
  Kayaboğazı mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şekan [ Kr "çevikler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Toptepe mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Altunan [ Kr/Tr "altınlar (öz.)" ]
  Çukuryayla mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Basdok aş. [ Kr bastok "çığlı" ]
  Kırıkhan mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kırikan
  Beşdere mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Basdok yk. [ Kr bastok "çığlı" ]
  Yalınca mah - Tekman - Erzurum
1916h 📖 Gelereş [ Kr gerareş "kara sürgün" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 18. yy sonlarında İran'daki iç karışıklıklar dolayısıyla göçen halkın kurduğu köye Farsça kaynaklarda Sefere Siyeh (`kara sürgün`) adı verilir. Aslen İranlı olan halk zamanla Zaza dilini benimsemiştir. SN
■ Köyün 18. yy son demlerinde İran'daki Afşar hanedanı iç karışıklığında Hamedan, Hürremabad, Meşhed gibi şehirlerde yaşarken Adil veya İbrahim Şah döneminde göç eden halk tarafından kurulduğu Osmanlı sefâretnâmelerinde geçmektedir. Sefâretnâmelerde Doğu Anadolu'ya yine aynı şehirlerden göç ettiği söylenen ve bu coğrafyaya yerleşen toplulukların Muş / Varto, Tunceli / Hozat, Ovacık ve Elazığ / Palu, Erzurum / Hınıs, Tekman gibi ilçelerde kurdukları köylerin ve yerleştikleri bölgelerin küme teşkil etmemesinden halkın Afşar devleti tarafından bilinçli ve kontrollü olarak göç ettirilmiş olduğu kanaâtine varılabilir. XVIII. asırda kaleme alınmış olan Mustafa Nâzif Efendi'nin İran Sefâretnâmesi'nde ve yine aynı asırda kaleme alınmış olan Alêmdar Mehmed Ağa'nın Buhara Sefâretnâmesi'nde köyün isminin "Safara syeh" olduğu geçmektedir. Aslen İranlı olan, 19. ve 20. asırda çevredeki Zaza halkıyla etkileşimin artmasından ve Zaza nüfusunun sayıca fazla olmasından dolayı Zazalaşan halkın köye verdiği bu ismin Farsça "Sefer-e Sîya" yani Kara Yol deyiminden evrilmiş olma ihtimali, köye çevre köylerdeki Kürd halkının yine aynı anlama gelen ve sonradan "Kelereş"e evrilen "Gerareş" ismini vermesiyle ve halkın göç ile geldiğinin bilinmesiyle çok daha kuvvetlenmiştir.
■ Farsça زمان سیاه, Türkçe Kara Sefer, Kürtçe Gera Reş olan köyün ismi 53892/1942 sayılı Bayındırlık kararnamesi ile Yalınca yapılmıştır. SVN
  Gözlüce mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Abo Komu [ Kr komaabo "Abdi/Abdullah komu" ]
  Kalaycı mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kalaycı
  Düzyurt mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Düzyurt
  Aydınlı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Rezi [ Kr rez "üzüm bağı" ]
  Güzeldere mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Hido Komu [ Kr/Tr ]
  Koçyayla mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Xırbesor [ Kr xirbêsor "kızılviran" ]
  Mescitli mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mescitli
  Geçit mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Madrak
E630 📖 Martaği Մարդաղի [ Erm "Mardlar (Medler) yeri" ]
Kürt (Sünni) (Zirki) yerleşimi
■ Erzurum-Hınıs yolunun kilidi mevkiinde olan köy, 7. yy'da Tekman ilçesine tekabül eden Martaği ilçesinin başlıca hisarı idi. Mard/Mart burada muhtemelen `Med (Kürt)` anlamındadır. Birçok Ermenice vilayet adında görülen «aği» ekinin anlamı açık değildir. SN
  Yücepınar mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Hindiyan [ Kr "çingeneler?" ]
  Hüseyinağa mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Hüseyinağa Komu [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) (Zirki) yerleşimi
  Karapınar mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Karapınar
  Katranlı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Katranlı
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
■ Köy ilk kuruluşunda 12 hane olarak kurulmuş daha sonra çoğalmış olup köyden göçenler hariç şu an 90 hane olmuştur. Köyün adı petrol üründen biri olan katrandan gelmektedir. 1963-1967 yıllarına kadar buradan çıkarılan Katran hasta olan hayvanların ayağına sürülerek ilaç olarak kullanılmıştır. Ayrıca Katranlı köyünün 1 km ilerisinde Nift deresi bulunup orası da ismini bir petrol ürünü olan 'Neft'ten almaktadır. SVN
  Erence mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Xarabexallo [ Kr xirbêxelo "amcaören" ]
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Kuruca mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kuruca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşkesen mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Taşkesan
  Çayırdağı mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Alimor
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aktuzla mah Yarımca - Tekman - Erzurum
1928 📖 Talo Komu [ Kr talo "kantaron otu" ]
  Çağlar mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Tayyar Komu
Zaza (Sünni) (Hıdan) yerleşimi
  Tekman ilçe - Tekman - Erzurum
1928 📖 Tatos [ Erm ]
1665 📖 Tekman (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İdari birim adı Tekman, kasaba adı Tatos'tur. SN
  Deliler mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Deliler
  Kazancık mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mamo Komu [ Kr "Mahmut ağılı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gündamı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 KasiKomu [ Kr/Tr ]
  Akçakoca mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Akçakoca
  Karataş mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Karataş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gümüşlük mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖 İbrahimağa Komu [ Kr/Tr ]
  İncesu mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 İncesu
  Dengiz mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Dengiz
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Çatkale mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Mergizer [ Kr mêrgêzer "sarıçayır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ilıgöze mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Zoğni [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
■ Tarihi yaklaşık üç asır öncesine dayanan Zoğnî, Çilan Ağa tarafından kurulmuştur ve halen köyde Çilan Ağa’nın torunları ve sonradan Dimîlî aşiretinden yerleşenler yaşamaktadır. Köyün kurucusu Çilan Ağa, Spîkan aşiretine mensuptur. Spîkan aşireti ismini Soran ve Mahabad arasında kalan Sîbeken bölgesinden almıştır. II.Mahmud Spîkan aşiretini Muş Ovası'na yerleştirmiştir. Burada bir asırı aşkın bir süre yaşandıktan sonra Osmanlı da iktidar değişikliği sonucu aşiretle olan uyuşmazlıklar nedeniyle ilişkiler bozulmuş ve aşiret Muş Ovası'nı terk ederek 18. yüzyılın sonlarına doğru Tekman’a yerleşmişlerdir. SVN
  Karatepe mah - Tekman - Erzurum
1916h 📖 Karakilise
  Işıklar mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Şemi [ Kr "Şamlı?" ]
  Yukarıhanbeyi mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Hanbeyi yk.
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  AşağıHanbeyi mah - Tekman - Erzurum
K 📖 Xanbeg
1928 📖 Xanbeyi aş.
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Güneşli mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Osmanişadi Komu [ Kr/Tr "Şadioğlu Osman komu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beyköy mah - Tekman - Erzurum
K 📖 Gundê Mîran [ Kr "beyler köyü" ]
1928 📖 Beyköy
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Yoncalı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Yoncalı Tekman
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Yeşilören mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Köle / Göle
  Çevirme mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Çevirme Tekman
1902a 📖 Çevirme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Aşağıtepecik mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Tepecik aş.
  Yerköy mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Modo
  Yukarıtepecik mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Tepecik yk.
  Susuz mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Susuz
  Mollamehmet mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Mollamehmet
  Şakşak mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Şakşak
  Akpınar mah - Tekman - Erzurum
1916h 📖 Karapınar yk.
  Çatak mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Çitak
  Gürgür mah - Tekman - Erzurum
1946 📖 Görgör
1928 📖 Gürgür
  Küllü mah - Tekman - Erzurum
1916h 📖 Küllü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Körsu mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Körsu
  Gülveren mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Gülviran
  Hacıömer mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Hacıömer
  Çiçekdağı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Kuneruvi [ Kr "tilki ini" ]
  Akdağ mah - Tekman (Söylemez bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Akdağ


Grafik harita göster     haritada ara : km