haritada ara :   km  
Tekman'da 68 yerleşim bulundu.
sırala 
Yiğitler mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Meman [ Kr "Mehmetler" ]
Yuvaklı mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Girsorik [ Kr girêsorik "kızıltepecik" ]
Akdamar mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kolikan [ Kr "çardaklar, kulübeler" ]
Karlıca mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Keçelan [ Kr "keller" ]
Dalsöğüt mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Merxuk [ Erm/Kr merxik "ardıççık" ]
Gökoğlan mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
K 📖: Karikan [ Kr "oğlaklar" ]
1928 📖: Gökoğlan
Hamzalar mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Xınıs Hamzan [ Kr "Hınıslı Hamzalar" ]
Kayaboğazı mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şekan [ Kr "çevikler (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Toptepe mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Altunan [ Kr/Tr "altınlar (öz.)" ]
Çukuryayla mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Basdok aş. [ Kr bastok "çığlı" ]
Beşdere mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Basdok yk. [ Kr bastok "çığlı" ]
Yalınca mah - Tekman - Erzurum
1916h 📖: Gelereş [ Kr gerareş "kara sürgün" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 18. yy sonlarında İran'daki iç karışıklıklar dolayısıyla göçen halkın kurduğu köye Farsça kaynaklarda Sefere Siyeh (`kara sürgün`) adı verilir. Aslen İranlı olan halk zamanla Zaza dilini benimsemiştir. SN
■ Köyün 18. yy son demlerinde İran'daki Afşar hanedanı iç karışıklığında Hamedan, Hürremabad, Meşhed gibi şehirlerde yaşarken Adil veya İbrahim Şah döneminde göç eden halk tarafından kurulduğu Osmanlı sefâretnâmelerinde geçmektedir. Sefâretnâmelerde Doğu Anadolu'ya yine aynı şehirlerden göç ettiği söylenen ve bu coğrafyaya yerleşen toplulukların Muş / Varto, Tunceli / Hozat, Ovacık ve Elazığ / Palu, Erzurum / Hınıs, Tekman gibi ilçelerde kurdukları köylerin ve yerleştikleri bölgelerin küme teşkil etmemesinden halkın Afşar devleti tarafından bilinçli ve kontrollü olarak göç ettirilmiş olduğu kanaâtine varılabilir. XVIII. asırda kaleme alınmış olan Mustafa Nâzif Efendi'nin İran Sefâretnâmesi'nde ve yine aynı asırda kaleme alınmış olan Alêmdar Mehmed Ağa'nın Buhara Sefâretnâmesi'nde köyün isminin "Safara syeh" olduğu geçmektedir. Aslen İranlı olan, 19. ve 20. asırda çevredeki Zaza halkıyla etkileşimin artmasından ve Zaza nüfusunun sayıca fazla olmasından dolayı Zazalaşan halkın köye verdiği bu ismin Farsça "Sefer-e Sîya" yani Kara Yol deyiminden evrilmiş olma ihtimali, köye çevre köylerdeki Kürd halkının yine aynı anlama gelen ve sonradan "Kelereş"e evrilen "Gerareş" ismini vermesiyle ve halkın göç ile geldiğinin bilinmesiyle çok daha kuvvetlenmiştir.
■ Farsça زمان سیاه, Türkçe Kara Sefer, Kürtçe Gera Reş olan köyün ismi 53892/1942 sayılı Bayındırlık kararnamesi ile Yalınca yapılmıştır. SVN
Gözlüce mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Abo Komu [ Kr komaabo "Abdi/Abdullah komu" ]
Düzyurt mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Düzyurt
Aydınlı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Rezi [ Kr rez "üzüm bağı" ]
Koçyayla mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Xırbesor [ Kr xirbêsor "kızılviran" ]
Geçit mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Madrak
E630 📖: Martaği Մարդաղի [ Erm "Mardlar (Medler) yeri" ]
Kürt-Sünni (Zirki) yerleşimi
■ Erzurum-Hınıs yolunun kilidi mevkiinde olan köy, 7. yy'da Tekman ilçesine tekabül eden Martaği ilçesinin başlıca hisarı idi. Mard/Mart burada muhtemelen `Med (Kürt)` anlamındadır. Birçok Ermenice vilayet adında görülen «aği» ekinin anlamı açık değildir. SN
Yücepınar mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Hindiyan [ Kr "çingeneler?" ]
Hüseyinağa mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Hüseyinağa Komu [ Kr/Tr ]
Kürt-Sünni (Zirki) yerleşimi
Karapınar mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Karapınar
Katranlı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Katranlı
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
■ Köy ilk kuruluşunda 12 hane olarak kurulmuş daha sonra çoğalmış olup köyden göçenler hariç şu an 90 hane olmuştur. Köyün adı petrol üründen biri olan katrandan gelmektedir. 1963-1967 yıllarına kadar buradan çıkarılan Katran hasta olan hayvanların ayağına sürülerek ilaç olarak kullanılmıştır. Ayrıca Katranlı köyünün 1 km ilerisinde Nift deresi bulunup orası da ismini bir petrol ürünü olan 'Neft'ten almaktadır. SVN
Erence mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Xarabexallo [ Kr xirbêxelo "amcaören" ]
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
Kuruca mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kuruca
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Taşkesen mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Taşkesan
Aktuzla mah Yarımca - Tekman - Erzurum
1928 📖: Talo Komu [ Kr talo "kantaron otu" ]
Tekman ilçe - Tekman - Erzurum
1928 📖: Tatos [ Erm ]
1665 📖: Tekman (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İdari birim adı Tekman, kasaba adı Tatos'tur. SN
Deliler mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Deliler
Kazancık mah - Tekman (Gökoğlan bucağı) - Erzurum
1928 📖: Mamo Komu [ Kr "Mahmut ağılı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gündamı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: KasiKomu [ Kr/Tr ]
Akçakoca mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Akçakoca
Karataş mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Karataş
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
İncesu mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: İncesu
Dengiz mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Dengiz
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
Çatkale mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Mergizer [ Kr mêrgêzer "sarıçayır" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ilıgöze mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Zoğni [ Kr ]
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
■ Tarihi yaklaşık üç asır öncesine dayanan Zoğnî, Çilan Ağa tarafından kurulmuştur ve halen köyde Çilan Ağa’nın torunları ve sonradan Dimîlî aşiretinden yerleşenler yaşamaktadır. Köyün kurucusu Çilan Ağa, Spîkan aşiretine mensuptur. Spîkan aşireti ismini Soran ve Mahabad arasında kalan Sîbeken bölgesinden almıştır. II.Mahmud Spîkan aşiretini Muş Ovası'na yerleştirmiştir. Burada bir asırı aşkın bir süre yaşandıktan sonra Osmanlı da iktidar değişikliği sonucu aşiretle olan uyuşmazlıklar nedeniyle ilişkiler bozulmuş ve aşiret Muş Ovası'nı terk ederek 18. yüzyılın sonlarına doğru Tekman’a yerleşmişlerdir. SVN
Karatepe mah - Tekman - Erzurum
1916h 📖: Karakilise
Işıklar mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Şemi [ Kr "Şamlı?" ]
Yukarıhanbeyi mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Hanbeyi yk.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
AşağıHanbeyi mah - Tekman - Erzurum
K 📖: Xanbeg
1928 📖: Xanbeyi aş.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Güneşli mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Osmanişadi Komu [ Kr/Tr "Şadioğlu Osman komu" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Beyköy mah - Tekman - Erzurum
K 📖: Gundê Mîran [ Kr "beyler köyü" ]
1928 📖: Beyköy
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
Yoncalı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Yoncalı Tekman
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
Çevirme mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Çevirme Tekman
1902a 📖: Çevirme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yerköy mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Modo
Susuz mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Susuz
Şakşak mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Şakşak
Akpınar mah - Tekman - Erzurum
1916h 📖: Karapınar yk.
Çatak mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Çitak
Gürgür mah - Tekman - Erzurum
1946 📖: Görgör
1928 📖: Gürgür
Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
Küllü mah - Tekman - Erzurum
1916h 📖: Küllü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Körsu mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Körsu
Gülveren mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Gülviran
Hacıömer mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Hacıömer
Çiçekdağı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖: Kuneruvi [ Kr "tilki ini" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.