Tekkeköy'de 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akbaşlar mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Tiryakiuşağı
  Yeniköy mah - Tekkeköy - Samsun
1928 📖 Sinekli
  Fındıcak mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Fındıcak
  Çimenli mah - Tekkeköy (Çayırkent bucağı) - Samsun
Eski adı: -
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köy Trabzonlular tarafından kurulmuştur. Türk
  Karışlar mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Karatuzla
  Asarağaç mah - Tekkeköy - Samsun
1928 📖 Asarağaç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Başköy mah - Tekkeköy (Çayırkent bucağı) - Samsun
1837 📖 Sınamataş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Altınkaya mah Asarağaç - Tekkeköy - Samsun
1928 📖 Kelkaya
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Asarağaç köyüne bağlı mahalledeki eski Rum kilisesinde altın bulunduğuna ilişkin yaygın inanıştan dolayı "Altınkaya" adı verildi. SN
  Çayırçökek mah - Tekkeköy - Samsun
1928 📖 Çayırçökek
  Kutlukent mah - Tekkeköy - Samsun
1902hb 📖 Oksi [ Yun oksya "kayın ağacı" ]
1837 📖 Ökse
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mütevazı bir Rum köyü iken alt kısmına dev bir şehir inşa edildi. SN
  Karaperçin mah - Tekkeköy - Samsun
1837 📖 Karaperçin
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Rumlardan kalma kilise (halen cami) ve ilkokul mevcuttur. SN
  Gökçedere mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Gökçedere (mah)
  Kargılı mah - Tekkeköy - Samsun
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Zafer mah - Tekkeköy - Samsun
1923h 📖 Azman
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yazılar köyünden ayrıldı. SN
  Çırakman mah Kutlukent - Tekkeköy - Samsun
1837 📖 Çırakman
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Çınaralan mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Çınarağılı
1837 📖 Çınarlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Antyeri mah - Tekkeköy - Samsun
Y1895 📖 Andriantôn [ Yun "Andreas'lar (öz.)" ]
1837 📖 Andırya
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 6.05.1953 tarihli kararla Andırya olan adı Andyeri olarak değiştirildi. SN
■ Selanik Göçmeni Yerleşimi Türk
  Yazılar mah - Tekkeköy - Samsun
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1916-1921 arasi yapilan katliamlardan kalma toplu mezar 2011'de bulundu. Manav
  Tekkeköy ilçe - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Tekkeköy
1902hb 📖 Çerkesköy
1837 📖 Kayımadeni (idari bölge)
■ Kasabaya adını veren Şeyh Zeynüddin türbesi ve tekkesi 14. yy'dan beri kaydedilmiştir. Ancak bugünkü kasaba merkezi 19. yy'da kurulmuş Çerkes yerleşimidir. SN
  Bakacak mah - Tekkeköy - Samsun
1928 📖 Bakacak
1837 📖 Bağca
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1920 yıllarında Yunanistanın Kavala şehrinin Sarışaban beldesinin Mincinoz köyündeki Türkler ile Bakacak köyü Rumları mübadele yolu ile yer değiştirmişlerdir. Türk
  Yaylageriş mah - Tekkeköy - Samsun
1837 📖 Yaylagerişi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Çinik mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Çinik
  Seymenler mah - Tekkeköy - Samsun
Eski adı: -
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Çoğu akraba olan halk 1940 yılında Trabzon dan gelerek buraya yerleşmiştir. Türk
  Gökçe mah - Tekkeköy - Samsun
1837 📖 Gökçe
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Karaoğlan mah - Tekkeköy - Samsun
1928 📖 Karaoğlan
  Sarıyurt mah - Tekkeköy - Samsun
1837 📖 Sarıyurt
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Büyüklü mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Büyüklü
  Köprübaşı mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Tayyipli
  Kibarlar mah - Tekkeköy - Samsun
■ Köyün adı Tanzimat'tan önce Trabzon Sürmene'den gelme olup göç eden Kibaroğlu lâkaplı Mustafa'dan almıştır Türk
  Gölceğiz mah - Tekkeköy (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1928 📖 Gölceğiz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kışla mah - Tekkeköy (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1837 📖 Kışla
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kabaceviz mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Kabaceviz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Hamzalı mah - Tekkeköy (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1928 📖 Hamzalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yeşilyurt mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Puluşlu?
1837 📖 Yağbasan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yukarı Yağbasan olarak da bilinir. Rum kilisesi halen mevcuttur. SN
  Kerpiçli mah - Tekkeköy - Samsun
1837 📖 Kerpicli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Tatarlı mah Kahyalı - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Tatarlı
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Kababürük mah - Tekkeköy (Dikbıyık bucağı) - Samsun
■ Köy nüfusunu Yerliler, Çerkezler, Gürcüler ile 1914 yıllarındaki Rus işgâlinden sonra Trabzon ve Rize illerden gelen vatandaşlar oluşturur. Türk
  Kahyalı mah - Tekkeköy (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1926h 📖 Kadıgelişi
  Yağbasan mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Abdo
1837 📖 Yağbasan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski Yağbasan köyünün Aşağı (abdo) mahallesidir. Yukarı Yağbasan halen Yeşilyurt olmuştur. SN
  SıtmaSuyu mah - Tekkeköy (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1928 📖 SıtmaSuyu
Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Balcalı mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Balcalı
  Beyoğlu mah - Tekkeköy - Samsun
1926h 📖 Eşekçi
  Güzelyurt mah - Tekkeköy - Samsun
Eski adı: -
■ 1990 yılında Balcalı köyünden ayrıldı, Kıbrıs'taki Güzelyurt kasabasıının adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km