Tekirdağ'da 295 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Bayramtepe mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Teberük [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 403 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Danişment mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Danişment
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Yaylagöne mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Yaylagöne
  Davuteli mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1905 1905Davuteli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi mevcuttu. SN
  Yılanlı mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖 Yılanlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 156 Rum nüfus ve Taksiarhon kilisesi vardı. SN
  Demircili mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Demircili
  Haliç mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Haliç
  Sarıpolat mah - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖 Teslim
  Dolu mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1871 📖 Dolu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 410 Rum nüfus ve 1870'te inşa edilmiş olan Ayios Yeorgios kilisesi mevcuttu. SN
  Hemit mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Hemit
  Teteköy mah - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖 Teteköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Yaylaköy mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Yaylaköy
  Izgar mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖 Lygirión
1904s 📖 Izgar
1877hk 📖 Lızğar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Hasköy mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖 Levkásion [ Yun "kavaklı" ]
Y1871 📖 Hasköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 240 Rum nüfus ve Ayios Mokios kilisesi vardı. SN
  Kürtüllü mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1905 1905Kürtüllü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Ahmetpaşa mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Ahmetpaşa
1877hk 📖 Paşaköy
  Deveci mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖 Évandron [ Yun ]
1877hk 📖 Devecik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 750 Rum nüfus ve Ayios İgnatios kilisesi vardı. SN
  Kadıköy mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Kadıköy
  Yenidibek mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖 Peismonê [ Yun "inatçı" ]
1901h 📖 Pişman
  Doğanköy mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1922 📖 Sidiní Σιδηνή
1901h 📖 Doğancı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 520 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Şahin mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Şahin
  Mestanlar mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Mestanlar
■ 1909 tarihli İngiliz haritasında 1 km kadar kuzeybatısında terk edilmiş bir Çerkesköy harabesi görülür. SN
  Pirinççeşme mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Pirinççeşme
  Bağpınar mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Tatar Cedit [ Tr "yeni Tatar" ]
1901h 📖 Tatarköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Tekkeköy mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1909hb 📖 Tekke
  İbrice mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 İbrice
  Allıışık mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Allıışık
  Sarıyar mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1665 📖 Sarıyar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 19. yy'da Kazan göçmeni Tatarlar iskan edildi. Ancak 1878 Rus işgalinde dağılan köye Bulgaristan muhacirleri yerleştirildi. SN
  Batkın mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Batkın
  Kiremitlik mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Kiremitlik
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Subaşı mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1909hb 📖 Subaşı
Arnavut/Pomak yerleşimi
  Malkara ilçe - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Muğalkara
1484 📖 Miğalkara
Y1136 📖 Megalê Karýa / Megálê Agorá [ Yun megalê agorá "büyükpazar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Kemah'ın Pakariç kasabasından göçen Ermeni toplumu 20. yy başında kasaba nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturmaktaydı. Bilge Umar'ın Malkara adını `Luwice`den türetmesi kabul edilemez. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
  Yörücek mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Yörücek
  Güneşli mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Güneşli
  Gözsüz mah - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖 Gözsüz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 550 Rum nüfus ve Meryemana kilisesi vardı. SN
  Gönence mah - Malkara - Tekirdağ
1877hk 📖 Kalivia [ Yun kalyvia "kulübeler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 1025 Rum nüfus ve 1729 tarihli Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
  Çınaraltı mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Prafça [ Bul pravitsa "düzce" ]
Pomak yerleşimi
■ Pleven Pomakları iskân edilmiştir. ''Trayenitsa'' dedikleri kefir yapılır içilir. Manav
  Sarnıç mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Sarnıç
  Karacahalil mah - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖 Karacahalil
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 386 Rum nüfus ve Ay. Yioannu Theologu kilisesi vardı. SN
  Övenler mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb 📖 Conkara [ Tr "aş." ]
  Kozyörük mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Kozyörük
  İshakça mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 İshakça
1901h 📖 Yakça?
  Elmalı mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖 Galíni
1901h 📖 Elmalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 1060 Rum nüfus ve 1832 tarihli Ayios Nikolaos kilisesi ile birlikte köyün kuzeyinde Ayios Athanasios manastırı vardı. SN
  Cambazdere mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1946 📖 Canbazdere
  Danişment mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1901h 📖 Danişmend
  Hasköy mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
Y1922 📖 Xármion
1909hb 📖 Hasköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 593 Rum nüfus ve Taksiarxon kilisesi vardı. SN
  Çavuşköy mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Çavuşköy
  Karacagür mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Karacagür
  Aydınlar mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb 📖 Kastritsa [ Yun "kalecik" ]
1901h 📖 Kestiriçe
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kabahöyük mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb 📖 Popköy [ Bul pop "papaz" ]
1904s 📖 Kabahöyük
  Kutlugün mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1904s 📖 Ulufeci
1901h 1928 📖 📖 Lufeci / Lefeci
  Kızılcaterzi mah - Şarköy - Tekirdağ
1928 📖 Kızılcaterzi
  Karapürçek mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1901h 📖 Karaburçak
Y1871 📖 Abısafi (idari bölge) [ Tr "safsu" ]
■ İlçenin güneyindeki dağın adı olan Ab-ı safi, günümüzde Alpsofu şeklini almıştır. SN
  Alaybey mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Alaybey
  Kadriye mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb 📖 Karaburun
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Pavli etrafındaki Pomakların hemen hepsi Loveč bölgesinden gelip blok hâlinde yöreye iskân edilmiştir. Pomak yerleşimi. Manav
  Balabancık mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Balabancık
Pomak yerleşimi
■ 93 harbi sonrasi Loveç'e bagli Selvievo ve Izvor'dan gelen Pomaklar tarafindan kuruldu. Ana dili 1950'ye kadar yerini tamamiyla türkçeye birakti. Manav
  Yeniköy mah - Şarköy - Tekirdağ
1901h 📖 Yeniköy
Y1900~a 📖 Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Mübâdele ile Pomak iskân edildi. Manav
  Kocaali mah - Şarköy - Tekirdağ
Y1922 📖 Elpís [ Yun "umut" ]
1904s 📖 Kocaali
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Şalgamlı mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1909hb 📖 Şalgamlı
Pomak yerleşimi
  Karaiğdemir mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Kara İdemir
  Örey mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1904s 📖 Örey / Ürey
  Sofuköy mah - Şarköy - Tekirdağ
1665 📖 Sofiya
1519t 📖 Sofî
  Kuyucu mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Kuyucu
  Çerkezmüsellim mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb 📖 Pomakmüsellim
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Doğu Trakyanın ikinci büyük Pomak yerleşimidir. Manav
  Şenköy mah - Şarköy - Tekirdağ
1904s 📖 Yağcılı Çiftliği
1795h 📖 Rhodion? [ Yun "güllük" ]
  Kavakçeşme mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Kavakçeşme
  Çimendere mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Çimendere
  Evrenbey mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Evrenbey
1901h 📖 Ermiya
  Hedeyli mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb 📖 Xideli
  Ataköy mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1946 📖 Faraş
Y1905 📖 Faraşlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 15.04.2003 tarihinde Ataköy adı verildi. Manav
  Hacısungur mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖 Axsungur
  Yayaağaç mah - Şarköy - Tekirdağ
1519t 📖 Yayağaç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Drama'nın Bornik köyünden iskân edilen mübâdilller, 400 nüfuslu köyde 70 tâne Hasan isminde adam bulunur. Kürt bir imamı var/dı. Pomakça çocuklar arasında da konuşulur. Manav
  Küçükhıdır mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 K. Hıdır
  Umurbey mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1909hb 📖 Umurbey
  Yörgüç mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Yörgüç
■ II. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyi olan Yörgüç Paşa adından. SN
  Ballı mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Ballı
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Mübâdil Vlah yerleşimi Manav
  Emirali mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Emirali
■ Balkan seferi sırasında Rumeli'ye geçen Süleyman Paşa ve ordusunun buraya Halepli Türkmenleri yerleştirdiği söyleniyor. Köy kurulduğundan beri nüfusu Müslüman olmuş. Oğuzların Dağhan oğullarından Eymür boyuna mensup oldukları söyleniyor. Tarihsever
  Tatarlı mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1909hb 📖 Tatarköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 312 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Kırıkali mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Kırıkali
  Yörük mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Yörük
  Karakavak mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb 📖 Karakavak
  Aksakal mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1877hk 📖 Aksakallı
  Çınarlıdere mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Bunar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 93 harbi öncesinde Bunar isimli bir köy mevcutken, köy bosaldi ve 93 harbi ertesinde Plovdiv'in güneyindeki Bjala Reka köyünden muhacirler tarafindan yerlesime sahne oldu. 1960'a kadar Bunar ismi kullanildi. Manav
  Ahievren mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Axıevren
  Susuzmüsellim mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Susuzmüsellim
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Ulaman mah - Şarköy - Tekirdağ
1519t 📖 Ulaman
  Temrezli mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb 📖 Temrezli
■ Türkiye'nin bilinen en büyük uranyum yatağına sahiptir. SN
  Soylu mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1946 📖 Sırınsıllı
Y1922 📖 Drípia
1909hb 📖 Sürsenseli
1901h 📖 Sirinsili
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Gölcük mah - Şarköy - Tekirdağ
1909hb 📖 Gölcük
  İshaklı mah - Şarköy - Tekirdağ
1901h 📖 Saklı
  Hereke mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Hereke [ Yun xáraks/xarákia "kazıklı" ]
  Çıkrıkçı mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb 📖 Çıkırcı
  Karamurat mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Karamurat
Pomak yerleşimi
  Sağlamtaş mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1946 📖 Bukruva
1904s 📖 Bukriva [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Pehlivan Kurtdereli Mehmed Bukrovo köyündendir. 1912'de 200 Müslüman Pomak ailesi yasiyordu. Manav
  Kermeyan mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 📖 Germiyan?
1909hb 📖 Kerman
  İbribey mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖 Beyköy
Y17 Y640 📖 📖 Ápros çoğ. Áproi
■ İmp. Claudius döneminde Colonia Claudia Aprensis adıyla (yeniden) kuruldu. İbri adı antik addan uyarlanmıştır. İbri Bey adlı biri yoktur. SN
  Hayrabolu ilçe - Hayrabolu - Tekirdağ
1484 📖 Xayraboli
Y787 📖 Xariópolis [ Yun "ihsan kenti" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km