haritada ara :   km  
Tatvan'da 95 yerleşim bulundu.
sırala 
? mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1912 📖: Hormez
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 41'' D, 42° 32' 50'' K
Adabağ köy - Tatvan - Bitlis
1556b 📖: Adabağı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1556 Osmanlı tahririnde Ahlat ilçesinde Müslim nüfusu olan üç köyden biridir. SN
■ Koord: 38° 37' 54'' D, 42° 28' 9'' K
Aksoğan mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Alan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 4'' D, 42° 43' 9'' K
Aktoprak mezra - Tatvan - Bitlis
1928 📖: Kiryas
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 35'' D, 42° 34' 19'' K
Alacabük köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Pili / Pelli
1916h 1928 📖 📖: Pelu
1916h 1928 📖 📖: Beluh
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 7. yy’a ait Harabedivank manastırı kalıntıları vardır. SN
■ Koord: 38° 22' 42'' D, 42° 44' 30'' K
Anadere köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Hürants [ Ermenice "konuklar?" ]
1916h 1928 📖 📖: Orans
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 27'' D, 42° 30' 48'' K
Arılı mezra - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xiyartank [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 33'' D, 42° 25' 12'' K
Bağmeşesi mezra - Tatvan - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Pağ/Pax [ Ermenice pax "sığınak, kaçak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 51'' D, 42° 40' 49'' K
Benekli köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖: Çılxor
E1848 📖: Çırxor [ Ermenice çırhor "su kuyusu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 27'' D, 42° 13' 48'' K
Beşikli mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Kârvan
E1902 📖: Karp / Kerp [ Ermenice "gürgen ağacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 59'' D, 42° 37' 24'' K
Beşparmak mahalle (Koruklu bağ) - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Çanas
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 21'' D, 42° 38' 21'' K
Beştaş mezra - Tatvan - Bitlis
1556b E1902 📖 📖: Ağağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkının eski Eruh ağaları sülalesinden oldukları söylenir. SN
■ Koord: 38° 38' 58'' D, 42° 26' 21'' K
Bolalan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Şahmanis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 32'' D, 42° 27' 5'' K
Budaklı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Aşnan / Aşnak [ Ermenice aşnan "güz köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 43'' D, 42° 42' 15'' K
Çağlayan mahalle - Tatvan - Bitlis
E1912 📖: Urtap [ Ermenice "korudüzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 21'' D, 42° 16' 23'' K
Çalıdüzü köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖: Balekan [ Kürtçe "abdallar" ]
E1902 📖: Palekan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 12'' D, 42° 15' 52'' K
Çamaltı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Ağsis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 25'' D, 42° 26' 30'' K
Çanakdüzü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Koms / Komis
E1902 📖: Komk gen. Komats [ Ermenice "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kuzeyinde yaya 2 saat mesafede 10. yy’a ait Surp Kevork manastırı harabesi vardır. Bu manastırda saklanan ve azize ait olduğu rivayet edilen kafatasının daha sonra köye taşınarak buradaki Surp Tovma kilisesinde saklandığı anlatılır. SN
■ Koord: 38° 28' 11'' D, 42° 38' 16'' K
Çataltaş mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Kavarvanig [ Ermenice "Kavar nahiyesi manastırı" ]
E1848 📖: Vanik [ Ermenice "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 54'' D, 42° 27' 16'' K
Çavuşlar köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖: Kırdvan
1928 📖: Kerdigan
E1902 📖: Garcıgan (idari bölge) [ Ermenice ]
1556b 📖: Gercikan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1870’lerde 4000 nüfuslu bir kasaba ve Kerdigan/Kercigan kaza merkezi idi. 1878 ve 1895’te tahrip edildi. SN
■ Koord: 38° 24' 54'' D, 42° 31' 53'' K
Çayırönü mezra - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 4'' D, 42° 19' 2'' K
Çekmece köy - Tatvan - Bitlis
1968 📖: Şentepe
1928 📖: Şamiran
E1848 📖: Şamiram [ Ermenice "Asur kraliçesi Semiramis" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Urartu ören yerleri Ermeni kültüründe çoğu zaman efsanevi Asur kraliçesi Şamiram’a (= Asurca Şammuramat) atfedilir. SN
■ Koord: 38° 33' 30'' D, 42° 14' 49'' K
Çevre köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1916h 📖: İz [ Ermenice yéz "sığır" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 33'' D, 42° 21' 23'' K
Çörekli mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Sinban (mz)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 46'' D, 42° 33' 7'' K
Dağdibi köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Arizköx [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 9'' D, 42° 43' 5'' K
Dalda köy - Tatvan - Bitlis
1901hb 📖: Engesor [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1935 ve 1940 sayımlarında ismi "Engesor-Encesor" Küçüksu (Kotum) bucağına bağlı idi. Harabe Engesor ise Reşadiye bucağına bağlı farklı bir yerleşim yeridir. ishak levent
■ Koord: 38° 28' 20'' D, 42° 16' 18'' K
Dibekli köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖: Süli / Sülü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 12'' D, 42° 25' 6'' K
Dirlik mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Alekan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 33'' D, 42° 33' 46'' K
Doluca mahalle (Budaklı bağ) - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Nanikans / Nanîkas
E1912 📖: Nanıgants [ Ermenice "Nanik'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gürpınar’da Nanik, Bahçesaray’da Nanıkas (Nanıgants) ve Nanis (Nanits), Hizan’da Nanvan köy adları ortak yapıdadır. SN
■ Koord: 38° 23' 50'' D, 42° 43' 55'' K
Dönertaş köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Cankis / Çankes [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 2'' D, 42° 33' 18'' K
Düzcealan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Çorsin / Çorşin [ Ermenice çorşen? "dört köy" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Küçük bir ovada birbirine çok yakın olan Düzcealan, Kolbaşı, Oruçlu ve Yassıca köyleri kastedilmiş olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 27' 13'' D, 42° 26' 59'' K
Eğritaş köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Hant [ Ermenice hant/ant "ekinlik" ]
1556b 📖: End
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 3'' D, 42° 15' 2'' K
Emeksiz mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖: Xums
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 24'' D, 42° 35' 35'' K
Göllü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Ağkis
E1902 📖: Yeğekis [ Ermenice "sazlar" ]
1556b 📖: Ağakis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köye adını veren Yeğeki (`durgunsu, saz`) gölü 5. yy’da tarihçi Xorenli Movses tarafından zikredilmiştir. 16. yy’da Ağakıs veya Ağkıtsor adıyla anılan sancak ve kazanın merkeziydi. Evliya Çelebi’de müstakil Kürt beyliği görünür. 19. yy sonlarında hala kazadır. SN
■ Koord: 38° 26' 51'' D, 42° 36' 43'' K
Güntepe köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Halac Engesor
1916h 📖: Engesor [ Ermenice "cevizdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 58'' D, 42° 37' 38'' K
Güreşçi köy - Tatvan - Bitlis
1916h 📖: Sapor [ Ermenice "testi, çömlek" ]
E1902 📖: Tsapor
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy statüsü kaldırıldıktan uzun süre sonra tekrar köy olmuştur. Tatvan haritasında artık görülebilmektedir. ishak levent
■ Koord: 38° 26' 52'' D, 42° 24' 5'' K
Hanelmalı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xınzorkin
1901hb 📖: Xan Elmalı
1884hk 📖: Xındzorkin | Elmalu [ Ermenice xıntsor "elma" ]
1854h 📖: Elmalı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında köy metruktu ancak Surp Sahak kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 28' 53'' D, 42° 20' 5'' K
Harmanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pengans
E1902 📖: Pegants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 26'' D, 42° 35' 49'' K
İncekaya mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖: Por [ Ermenice "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 28'' D, 42° 26' 22'' K
Kağanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Ğaynat / Xaynat
1916h 1928 📖 📖: Haynat
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 52'' D, 42° 41' 56'' K
Karaçalı mahalle (Kuşluca bağ) - Tatvan - Bitlis
1916h 📖: Pancas [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 55'' D, 42° 30' 49'' K
Kaynarca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Pırikar [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 6'' D, 42° 38' 8'' K
Kepenek mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Salis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 28'' D, 42° 33' 53'' K
Kırkbulak köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Sak [ Ermenice "kaz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 44'' D, 42° 16' 12'' K
Kısıklı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Siyamîr [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 0'' D, 42° 33' 54'' K
Kıyıdüzü köy - Tatvan - Bitlis
E1848 📖: Gıdzvag Կծուակ [ Ermenice "ekşipınar/acıpınar" ]
1556b 📖: Gizvak / Kizvak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ A. H. Layard Ağustos 1850'de bu köyden geçmiş ve adını Keswack olarak vermiştir. sumela
■ Koord: 38° 34' 33'' D, 42° 22' 48'' K
Kolbaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
2000 📖: Oruçlu
1916h 📖: Avetax / Avetağ [ Ermenice havatağ "dede mahallesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Veya Kürtçe «Avatax» `abad mahallesi?` SN
■ Koord: 38° 27' 32'' D, 42° 27' 19'' K
Koruklu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Pruns?
E1902 📖: Pırxus [ Ermenice ]
1556b 📖: Piruz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Doğrusunun Pırxus olması gerekir. SN
■ Koord: 38° 21' 20'' D, 42° 40' 20'' K
Koyluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xarzit / Ğarzit
E1902 📖: Xarzit [ Ermenice xartsud? խարձ "sazlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 41'' D, 42° 30' 40'' K
Koyunpınarı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Nél
1556b 📖: Nil
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 56'' D, 42° 17' 17'' K
Köprücek köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 51'' D, 42° 34' 41'' K
Kuruyaka köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Vağvans
E1848 📖: Oğvants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 42° 34' 59'' K
Kuşluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pertoküt [ Ermenice "kaleburnu" ]
1916h 📖: Küt [ Ermenice "burun" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 26'' D, 42° 29' 52'' K
Küçüksu köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Kotom
1916h 📖: Güzeldere (idari bölge)
E905 📖: Godom Կոտոմ
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Merkezi Kotom köyünde olan Güzeldere (Erm: Aznvats Çur veya Aznvatsor) nahiyesi 1. Dünya Savaşı öncesinde büyük çoğunlukla Ermenilerle meskûndu. SN
■ Koord: 38° 26' 28'' D, 42° 19' 14'' K
Külbastı mezra - Tatvan - Bitlis
1916h 📖: Tağa Sor [ Kürtçe "kızıl mahalle" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 57'' D, 42° 31' 42'' K
Küllüce köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖: Xaxréf
E1902 📖: Xaxrev [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında köy metruk idi. SN
■ Koord: 38° 28' 36'' D, 42° 11' 29'' K
Nemrut dağ - Tatvan - Bitlis
K1597 1665 📖 📖: Nemrud
E1400~ 📖: Peli [Beli] Բելի [ Ermenice "Bel/Baal (tanrı) dağı" ]
■ Ermeni efsanelerinde, İncil’de lanetle anılan ilah Baal/Beel’in dağı olarak anlatılır. İslam mitolojisinde Nemrud benzer işleve sahiptir. SN
■ Koord: 38° 37' 37'' D, 42° 14' 14'' K
Nohutlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Vartins [ Ermenice vartenk/vartens "güller? Vartan'lar?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 54'' D, 42° 39' 39'' K
Obuz köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1901hb 📖: Kamar [ Ermenice կամար "kemer" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 50'' D, 42° 22' 50'' K
Odabaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Televir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 30'' D, 42° 33' 30'' K
Örenlik köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖: Aleman [ Kürtçe/Türkçe ˁaliman? "alimler" ]
E1848 📖: Alamek [ Ermenice "alamlar?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Adını Aleman (`sancaklar`) Hanı adıyla bilinen 16. yy kervansarayından alır. SN
■ Koord: 38° 28' 49'' D, 42° 14' 10'' K
Paşaelmalı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Paşaelmalı/Başelmalı
E1848 📖: Paşvadzk [ Ermenice "hisseler, paylar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 59'' D, 42° 23' 26'' K
Pınarlı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Şirinşas [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 23'' D, 42° 35' 32'' K
Sallıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Kancas
E1902 📖: Gançars [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 51'' D, 42° 36' 20'' K
Sandıklı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Gentrants
1556b 1916h 📖 📖: Kendrans / Kindiranis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 36'' D, 42° 34' 35'' K
Sarıdal köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Gesanküt
E1902 📖: Gut / Getsangut [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köye bağlı Yorgalar (Çemêhani) mezrasındaki Nakşi tekkesikaydedilmiştir. Yeri tespit edilemedi. SN
■ Koord: 38° 15' 20'' D, 42° 32' 31'' K
Sarıkum köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖: Zığak
E1403 📖: Dzığagk Ծղակք [ Ermenice "kafes, hasırdan örülmüş kuş tuzağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında 100 hane Ermeni nüfusu ve Aziz Teotoros adına kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 37' 8'' D, 42° 25' 17'' K
Söğütlü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pendévans [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 51'' D, 42° 44' 0'' K
Suboyu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Haciyan [ Kürtçe "hacılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 45'' D, 42° 32' 49'' K
Taşdemir mezra - Tatvan - Bitlis
1916h 📖: Sarhaç [ Ermenice Surp Xaç "Aziz Haç" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 34'' D, 42° 23' 44'' K
Taştop mezra - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖: Taşdop
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Surp Hovhannes kilisesi 20. yy başında harabeydi. SN
■ Koord: 38° 23' 35'' D, 42° 16' 53'' K
Tatvan ilçe - Tatvan - Bitlis
E1902 📖: Tadvan
E905 📖: Tadvan Դատուան
E474 📖: Tadig | Tadgavan [Tatgavan] Տատկաւան [ Ermenice "Dadik (ili) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Xorenli Movses’in aktardığı rivayete göre kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) bu bölgeyi Karnik sülalesinden Dad’a vermiş ve Dadgavan kenti onun adına kurulmuştur. Ancak çok daha eski Urartu kaynaklarında Dati adıyla geçen yerin burası olabilir. Erm Dadik bölgenin, Dadvan kasabanın adıdır. Asıl Tatvan, kasabanın 5 km kuzeyindeki Eskitatvan mevkiindedir. 1930’lu yıllarda yerleşim merkezi demiryolu istasyonu civarına taşındı. SN
■ Tatvan'ın yerli halkı çoğunlukta Kürt olmakla beraber az sayıda da Ahlat'dan göçmüş Türkmenler, Topal Osman isyanına katılmış ve sürgün edilmiş bazı Laz ailelerden oluşmaktadır.
■ Koord: 38° 31' 5'' D, 42° 17' 23'' K
Teknecik köy - Tatvan - Bitlis
E1902 📖: Xorodents [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 39'' D, 42° 36' 20'' K
Tokaçlı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kurdîkan [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Metruk Ermeni kilisesi vardır. SN
■ Koord: 38° 28' 39'' D, 42° 22' 48'' K
Top mezra - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Dob / Tob
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında Surp Sarkis kilisesi vardı. Top adının kaynağı açık değildir; Türkçe olması ihtimali düşüktür. SN
■ Koord: 38° 24' 12'' D, 42° 16' 11'' K
Tosunlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1928 📖 📖: Poğa [ Ermenice poğ փող gen. փողա "kanal, oluk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 42° 33' 35'' K
Tuğ mahalle (Tatvan bağ) - Tatvan - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖: Tuğ
E905 E1848 📖 📖: Tux / Tuğx Թուղխ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 16. yy’da gayrimüslim köyü idi. 15. yy’dan eski olan Ermeni kilisesi harap durumdadır. SN
■ Koord: 38° 29' 34'' D, 42° 17' 16'' K
Tuzluca mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Kokîsan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 20'' D, 42° 41' 11'' K
Uçankuş mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖: Varşen [ Ermenice "aşağıköy" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 37'' D, 42° 33' 36'' K
Ulusoy köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Karcikân Vank [ Ermenice "Karcikan/Kerdigan (nahiyesi )manastırı" ]
E1848 📖: Vanik [ Ermenice vanig "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 36'' D, 42° 33' 25'' K
Uncular köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Perakom [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 59'' D, 42° 37' 23'' K
Uslu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖: Ağdad [ Ermenice "tuzlu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 3'' D, 42° 38' 3'' K
Ustabaşı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖: Pirêgurê / Ziyaret [ Kürtçe "pir mezarı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Pir Mezarı mevkii metruk ve harabedir. Karayolu üzerindeki yeni yerleşimin ayrı adı var ise tespit edilemedi. SN
■ Koord: 38° 22' 13'' D, 42° 42' 12'' K
Üçtepe ölü yerleşim - Tatvan - Bitlis
1928 📖: Ustûs
E1902 📖: Sıdus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
■ Koord: 38° 25' 30'' D, 42° 30' 43'' K
Üzümlü mahalle (Çavuşlar bağ) - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: İnzan / Inzan
E1902 📖: Hıntsan [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 34'' D, 42° 31' 17'' K
Yapraklı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Zelûl / Zilûl
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 0'' D, 42° 41' 38'' K
Yassıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Unsuz/Unsus
E1902 📖: Usunts [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 31'' D, 42° 28' 33'' K
Yaygılı mezra - Tatvan - Bitlis
K 📖: Zeva
1916h 📖: Zîve
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 25'' D, 42° 40' 7'' K
Yayıklı mahalle (Göllü bağ) - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Asras
E1902 📖: Aspıras
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 45'' D, 42° 39' 10'' K
Yediveren köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Kinaxor
1556b 📖: Kinasor [ Ermenice kinatsor "üzümdere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 44'' D, 42° 36' 49'' K
Yelkenli köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Reşadiye
E1902 1928 📖 📖: Sorp Սորբ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1895’te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra Sorp köyü merkez olmak üzere Reşadiye nahiyesi örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van’ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan’a bağlandı. ■ Sorplu Aziz Sarkis (ö. 1401) sayesinde ün kazanan Surp Garabed manastırı köy yakınında göle hakim bir tepededir. 1895’te tahrip ve terk edildi. SN
■ Koord: 38° 29' 26'' D, 42° 32' 2'' K
Yenitoprak mezra - Tatvan - Bitlis
1916h 📖: Askiri
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 24'' D, 42° 39' 0'' K
Yoncabaşı köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖: Şıkranis
E1912 📖: Şukrants
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 26'' D, 42° 21' 2'' K
Yumrukaya köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Sinban
E1902 📖: Sımbon [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 44'' D, 42° 33' 53'' K
Yumurtatepe köy - Tatvan - Bitlis
K 📖: Girfeqî [ Kürtçe "fakihtepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 33'' D, 42° 17' 34'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.