Tarsus'da 139 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Boztepe köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Boztepe
  Dorak köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Dorak
  Belen köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Belen
  Karadiken köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Karadiken
  Sarıveli köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Sarıveli [ Tr "aş." ]
■ Sarıveliler bir Avşar Türkmen oymağıdır. SN
  Tepeköy köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Tepeköy
  Topaklı köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Topaklı
  Cinköy mah - Tarsus - Mersin
k1928 K: Cinköy
  Beylice köy - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
hy1911 Kiep, K: Manas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1911 tarihli Kiepert haritasına göre köy yakınında işler durumda manastır mevcuttu. SN
  Gülek bld - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1950-1954: Yaylaçukuru
k1928 K: Panzinçukuru
1895: Gülek (idari bölge)
■ Adını Gülek Boğazı'ndan alan idari bölgenin merkez kasabasıdır. 1954'te belediye teşkilatının kurulmasıyla birlikte kasabaya Gülek adı verildi. SN
  Kerimler köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Kerimler
  Meşelik köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Şamlar
  Ulaş köy - Tarsus - Mersin
hy1911 Kiep: Ulaş
  Sandal köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
h1911 EH: Sandal
■ Panzinçukuru köyüne bağlı Sandal ve Ayvalı mahalleleri ile Kurtçukuru mahallesi birleştirilerek 6.04.1945'te Sandal adı verilen köy kuruldu. Kurtçukuru daha sonra ayrılarak müstakil köy olmuştur. SN
  Dedeler köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Dedeler
  GülekBoğazı mv - Tarsus - Mersin
Y400MÖ Xe: Kilikía
Asr: Kilikku
■ Antik çağdan beri Kilikia Kapıları adı verilen dağ geçididir. SN
  Taşkuyu köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Taşkuyu
  Sayköy köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Sayköy
  Çavdarlı köy - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
k1928 K: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Kaburgediği köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
h1911 EH: Kuburgediği
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Çamalan köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
h1911 EH: Çamalan
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren kurulduğu tahmin edilen Alevi köyüdür. Ali Çatal
  İbrişim köy - Tarsus - Mersin
hy1914 Kiep: İbrişim
1703: İbrişüm
■ © 02.08.1703 Lefkeli-zade Mustafa'nın Adana sancağında Sarıçam nahiyesinde İbrişim karyesi ve tevabii tımarı hakkında... deyar heyran
  Sucular köy - Tarsus - Mersin
hy1911 Kiep: Sucular*Susuzlar
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
  Fanazlık mah - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Fanarlık?
  Takbaş köy - Tarsus - Mersin
hy1911 Kiep: Takbaş
  Kaleburcu köy - Tarsus - Mersin
k1968 K2: Kalburcu
h1916: Çingânköy
  Himmetli mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: -
  Sanlıca köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
k1928 K: Fenk [ Erm vank "manastır" ]
hy1911 Kiep: GâvurHarmanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Gâvur Harmanı ile Vank (manastır) ayrı iki yerdir. Keşli isimli komşu köyün adı `manastır` anlamındadır. SN
  Damlama köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
hy1911 Kiep: Muzur
■ 28.6.1954'te Damlama adı verildi. SN
  Çağıl köy - Tarsus - Mersin
Eski adı: Karagur
  Keşli köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
h1911 EH: Keşlikçukur [ Tr keşlik "manastır" ]
  Tarsus ilçe - Tarsus - Mersin
A892 Bala, Tusi: Tarsûs
Y17 Str: Tarsós
Asr NAsT: Tarzi/Tarsisi
■ İlk kez Asur kralı 3. Salmaneser'in (MÖ 858-824) yazıtında görülen isim muhtemelen daha eski bir döneme aittir. Yun Tarsós biçiminden Arapçaya ve Arapça vasıtasıyla Türkçeye geçmiştir. Yunancadan direkt olarak alınan 'Tersun/Dersun' biçimi de bazı Osmanlı dönemi kaynaklarında görülür. SN
  Yeşiltepe mah - Tarsus - Mersin
1980 DİE: Çataltepe
k1928 K: Çatalkeli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Yeşilkuyu ve Çataltepe köylerinin birleşmesiyle Yeşiltepe belediyesi kuruldu. 2014'te belediye lağv edilince Çataltepe mahallesi 'Yeşiltepe' adını korudu. SN
  Kırıt köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
hy1943 USMer: Kırbıt?
  Bolatlı köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Ebülhadi
■ 23.9.1952'de Bolatlı adı verildi. SN
  Yeşilkuyu mah Yeşiltepe - Tarsus - Mersin
hy1916: Abdalkuyu
  Çokak köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
k1928 K: Çokak [ Tr çokak/çokrak "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Dadalı köy - Tarsus - Mersin
hy1911 Kiep: Dadalı
  Kayadibi köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Kayadibi
  Kemalpaşa mah Tarsus - Tarsus - Mersin
k1928 K: İskiliç
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1918 yılında İskiliç’te 259’u Rum ve 59’u Türk olmak üzere toplam 318 nüfus vardı. SN
  Gürlü köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Görlü
  Akgedik köy - Tarsus - Mersin
Eski adı: -
  Kozoluk köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
hy1914 Kiep: Kuzoluk
E1902 Epr I.541: Kozoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1918'de 70 hane Ermeni Protestan nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Sağlıklı köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Çeşmekaşı
  Mantaş köy - Tarsus - Mersin
hy1911 Kiep: Menteş
  Kurbanlı köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Bayramlı
  Hasanağa köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Hasanağa
  Eskişehir köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Musul
  AliAğa köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: AliAğa
  Çamtepe köy - Tarsus - Mersin
hy1916: Çamtepe
  Özbek köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Türkmusa
k1928 K: Kürtmusa
■ © 04.10.1911 Tarsus'un Kürtmusa köyünde cami hatibi Ömer Hoca ile Hamzaoğlu Salih arasındaki arazi münazaası. deyar heyran
  Halitağa köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Halitağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1918 yılında köy nüfusu 23 Müslüman ve 55 Ermeni olmak üzere toplam 87 kişi olarak kaydedilmiştir. SN
  Yeniçay köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Araplar
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çayboyu köy - Tarsus - Mersin
k1946 MYK: Egemen
  Baharlı köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Baharlı
  Aladağ köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Aladağlı
  Reşadiye köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Reşadiye
1910-: Heleke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Heleke olan eski adı 20 Şubat 1910'da Reşadiye olarak değiştirildi. SN
  Cırbıklar köy - Tarsus - Mersin
hy1943 USMer: Çırpıklar
  Akarsu köy - Tarsus - Mersin
k1928 K: Zübeyir


Grafik harita göster     haritada ara : km