Tarsus'da 141 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Boztepe mah - Tarsus - Mersin
1943ha: Boztepe
  Dorak mah - Tarsus - Mersin
1928: Dorak
  Belen mah - Tarsus - Mersin
1928: Belen
  Sarıveli mah - Tarsus - Mersin
1928: Sarıveli [ Tr "aş." ]
■ Sarıveliler bir Avşar Türkmen oymağıdır. SN
  Beylice mah - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
1912hk: Manas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1911 tarihli Kiepert haritasına göre köy yakınında işler durumda manastır mevcuttu. SN
  Gülek mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1950~: Yaylaçukuru
1891c y: Gülek (idari bölge) [ Yun Kilíkiai Pylai "Kilikya kapısı" ]
■ Adını Gülek Boğazı'ndan alan idari bölgenin merkez kasabasıdır. 1954'te belediye teşkilatının kurulmasıyla birlikte kasabaya Gülek adı verildi. SN
  Ulaş mah - Tarsus - Mersin
1911hk: Ulaş
  Sandal mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h: Sandal
■ Panzinçukuru köyüne bağlı Sandal ve Ayvalı mahalleleri ile Kurtçukuru mahallesi birleştirilerek 6.04.1945'te Sandal adı verilen köy kuruldu. Kurtçukuru daha sonra ayrılarak müstakil köy olmuştur. SN
  GülekBoğazı mv - Tarsus - Mersin
1484 y: Külek
Y-399: Kilíkiai Pylai [ Yun "Kilikya kapısı" ]
■ Antik çağdan beri Kilikia Kapıları adı verilen dağ geçididir. SN
  Çavdarlı mah - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
1928: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Çamalan mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h: Çamalan
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren kurulduğu tahmin edilen Alevi köyüdür. Ali Çatal
  İbrişim mah - Tarsus - Mersin
1914hk: İbrişim
1703z: İbrişüm
■ © 02.08.1703 Lefkeli-zade Mustafa'nın Adana sancağında Sarıçam nahiyesinde İbrişim karyesi ve tevabii tımarı hakkında... deyar heyran
  Sucular mah - Tarsus - Mersin
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
  Takbaş mah - Tarsus - Mersin
1911hk: Takbaş
  Himmetli mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: -
  Sanlıca mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928: Fenk [ Erm vank "manastır" ]
1911hk: Gâvur Harmanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Gâvur Harmanı ile Vank (manastır) ayrı iki yerdir. Keşli isimli komşu köyün adı `manastır` anlamındadır. SN
  Damlama mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1911hk: Muzur
■ 28.6.1954'te Damlama adı verildi. SN
  Çağıl mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: Karagur
  Keşli mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h: Keşlikçukur [ Tr keşlik "manastır" ]
  Tarsus ilçe - Tarsus - Mersin
A870 y: Tarsûs
Y17: Tarsós
As-824: Tarzi / Tarsisi
■ Asur kralı 3. Salmaneser (MÖ 858-824) ve Sennaherib (MÖ 696) yazıtlarında görülen isim muhtemelen daha da eski bir döneme aittir. Yun Tarsós biçiminden Arapçaya ve Arapça vasıtasıyla Türkçeye geçmiştir. Yunancadan direkt olarak alınan 'Tersun/Dersun' biçimi Osmanlı dönemi kaynaklarında görülür. SN
  Yeşiltepe mah - Tarsus - Mersin
1980: Çataltepe
1928: Çatalkeli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Yeşilkuyu ve Çataltepe köylerinin birleşmesiyle Yeşiltepe belediyesi kuruldu. 2014'te belediye lağv edilince Çataltepe mahallesi 'Yeşiltepe' adını korudu. SN
  Bolatlı mah - Tarsus - Mersin
1928: Ebülhadi
■ 23.9.1952'de Bolatlı adı verildi. SN
  Yeşilkuyu mah Yeşiltepe - Tarsus - Mersin
1916hb: Abdalkuyu
  Çokak mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928: Çokak [ Tr çokak/çokrak "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Dadalı mah - Tarsus - Mersin
1911hk: Dadalı
  Kayadibi mah - Tarsus - Mersin
1943ha: Kayadibi
  Kemalpaşa mah Tarsus - Tarsus - Mersin
1928: İskiliç
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1918 yılında İskiliç'te 259'u Rum ve 59'u Türk olmak üzere toplam 318 nüfus vardı. SN
  Gürlü mah - Tarsus - Mersin
1943ha: Görlü
  Akgedik mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: -
  Kozoluk mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1914hk: Kuzoluk
E1902: Kozoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1918'de 70 hane Ermeni Protestan nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Mantaş mah - Tarsus - Mersin
1911hk: Menteş
  Tarsus neh - Tarsus - Mersin
Y-399: Kydnos
  Eskişehir mah - Tarsus - Mersin
1943ha: Musul
  Çamtepe mah - Tarsus - Mersin
1916hb: Çamtepe
  Özbek mah - Tarsus - Mersin
1943ha: Türk Musa
1911z: Kürt Musa
■ © 04.10.1911 Tarsus'un Kürtmusa köyünde cami hatibi Ömer Hoca ile Hamzaoğlu Salih arasındaki arazi münazaası. deyar heyran
  Halitağa mah - Tarsus - Mersin
1928: Halitağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1918 yılında köy nüfusu 23 Müslüman ve 55 Ermeni olmak üzere toplam 87 kişi olarak kaydedilmiştir. SN
  Yeniçay mah - Tarsus - Mersin
1928: Araplar
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Baharlı mah - Tarsus - Mersin
1943ha: Baharlı
  Reşadiye mah - Tarsus - Mersin
1928: Reşadiye
1900~: Heleke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Heleke olan eski adı 20 Şubat 1910'da Reşadiye olarak değiştirildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km