Taraksu'da 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Melho [ Süry melho "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Dallarca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Bagöz
Kürd yerleşimi
  Yenibardak köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Xırso
Zaza yerleşimi
  Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1914hk: Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  ? mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Tillo [ Süry "höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Taraksu
1560t: Taraxsu [ Süry ]
■ Bir dönem Gerger nahiye merkezi idi. Türkçe 'tarak-su' olarak analiz edilemez. Bölgede adı '-so' ile biten Berdeso, Xirso benzeri Süryanice asıllı yer adlarındandır. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hl: Deyro [ Süry "manastır" ]
1946k: Bibal
1914hk: Bibol
S1190: Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Bermeğo mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Bemergo [ Kürd bermergo? "çayıryanı" ]
  Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Haburman
1914hk: Abram
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km