Taraksu'da 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Melho [ Süry melho "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Dallarca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Bagöz
Kürd yerleşimi
  Yenibardak köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Xırso
Zaza yerleşimi
  Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hy1914 Kiep: Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  ? mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Tillo [ Süry "höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Taraksu
1560: Taraxsu [ Süry ]
■ Bir dönem Gerger nahiye merkezi idi. Türkçe 'tarak-su' adı uzak olasılıktır. Bölgede adı '-so' ile biten (kökenini bilmediğimiz) Berdeso, Xirso benzeri yer adları dizisine ait olmalıdır. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hl: Deyro [ Süry "manastır" ]
k1946 MYK: Bibal
h1914: Bibol
S1190 Mih: Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d’Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Bermeğo mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Bemergo [ Kürd bermergo? "çayıryanı" ]
  Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Haburman
hy1914 Kiep: Abram
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km