haritada ara :   km  
Taşlıçay'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Kağnılı köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Kuje [ Kr kujê "bucak" ]
1901hb 📖: Miraşe [ Kr "bey değirmeni" ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Delavê Qirê isimli bir mezrası vardır. SN
■ Kuje orda bulunan eski yerleşim birimi ve kalenin adıdır. Kağnılı yerleşim adının yeri Miraşe'dir. cetinceto
Alakoçlu köy - Taşlıçay - Ağrı
E1918 📖: Axter
1912h 📖: İxtiyar / Extiyar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan/Mikaili) yerleşimi
■ Köy adını Extiyar Baba türbesinden almıştır. [Bu tür efsaneleri ihtiyatla karşılamak gerekir. - SN] cetinceto
■ Extiyar köyünün Doşırme isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Gözucu köy - Taşlıçay - Ağrı
E1918 📖: Mtnatsor [ Erm "karanlıkdere" ]
1912h 📖: Şeyx İbrahim
Kürt-Sünni (Mikali, Şêxan) yerleşimi
■ Goma Satê isimli bir mezrası vardır. SN
Gündoğdu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Şemi Komu [ Kr şemî "Şamlı" ]
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
■ Şıkeft isimli bir mezrası vardır. SN
Çökelge köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Mardik
E1912 📖: Mardıga
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
■ Mardik (genitiv Mardıga) adı Ermenicede kişi adı veya `Kürtler` anlamında arkaik bir deyim olabilir. SN
Samanyolu köy - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖: Goma Ûsê
1928 📖: Usi Komu [ Kr Gomikaûsê "Yusuf mezrası" ]
E1918 📖: Husigikom [ Erm "Yusuf mezrası" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
■ Gundık, Hırişo, Gomekork ve Mele Xwedêda isimli dört mezrası vardır. SN
Aşağıdüzmeydan köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Düzmeydan aş.
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
■ Eski bir yerleşim birimi. Köyde Türk nüfus bulunmadığı halde isim Türkçedir. Köy içinde Tape Xaça "haçlar tepesi", Déré "kilise" gibi yerleşim adlarından köy içinde eskiden Ermenilerin de yaşadığı anlaşılabilir. cetinceto
Yukarıdumanlı köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Gelduş yk.
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
■ Gelduşa Jêrê (Aşağıdumanlı) köyünün, Liç isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Bayıraltı köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Didem
E1912 📖: Didan
Kürt-Sünni (Mikali, Şêxan) yerleşimi
Güneysöğüt köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Çarxiyan [ Kr çerxiyan "değirmenler" ]
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
Yukarıdüzmeydan köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Düzmeydan yk.
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
■ Duzmeydana Jorê (Yukarıdüzmeydan) köyünün, Goma Hılo ve Kanitahtık isimli iki mezrası var. Mar(d)astan
Geçitveren köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Gulesor [ Kr "kırmızıgül" ]
1901hb 📖: Keğatsor [ Erm "köydere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1980'li yıllardan itibaren Kürt nüfus artmıştır. SN
Aşağıdumanlı köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Gelduş aş.
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
Yankaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Alixido [ Kr alîxido "Hıdır kolu" ]
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
Balçiçek köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Abdelik / Abdalik [ Kr avdêlik "abdalcık" ]
E1912 📖: Abdalaği
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
Yeltepe köy - Taşlıçay - Ağrı
1946 📖: Azı Komu
1928 📖: Azi
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
■ Bir mezrasında Azeriler yaşamaktadır. metonio
İkiyamaç köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Mirzaxan [ Kr/Tr mîrzexan "Mirza hanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Duavan isimli bir mezrası vardır. SN
Taşlıçay ilçe - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖: Avkevir [ Kr "taşlıçay." ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy'da Caferi (Şii) Azeriler iskan edildi. 1954'te ilçe oldu. Kürtçe Avekevır adı Türkçeden çeviridir. SN
■ Taşlıçay yerleşimi ilk iskan edildiğinden beri (1828-29) Azeri yerleşimidir. Kürtler ve bazı Karapapaklar Taşlıçay ilçe merkezine daha sonradan yerleşmiştir. metonio
Yardımcılar köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Xilfo [ Kr ]
Kürt-Sünni (Nezoi) yerleşimi
■ Çelê isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Yassıkaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Xocik [ Kr "hocacık" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Azeri iken yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
Tanrıverdi köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Mollaxudeyda [ Kr "Molla Hüdaverdi" ]
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi
Düzgören köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Qobik / Qubik [ Kr "kümbetçik" ]
Kürt-Sünni (Nezoi) yerleşimi
Yukarıtaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖: Avkevira Jorê [ Kr "yukaı taşlıçay" ]
1928 📖: Taşlıçay yk.
E1918 📖: Tsünag Ձիւնակ [ Erm "kar pınar" ]
■ 20. yy başında Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1828'de Ağrı yöresi Ermenilerinin katliamı ve sağ kalanların Rusya'ya göçünden sonra Azeri ve Karapapak muhacirlerle iskan edilmiş yerleşimlerdendir. Kürtçe adı Paris Kürt Enstitüsü tarafından önerilmiştir. SN
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Taşlıçay ismi, Kürtçe ismi olan Avekevır'i baz alınarak uydurulmuştur. Kurdalya'yı Türkeli, Dutax'ı, Tutak yaptıkları gibi. [Bu bilgi yanlıştır - SN] Qazi
Aşağıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Gundeperi aş. [ Kr "? köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Memani) yerleşimi
Dilekyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Girişîran [ Kr girêşêran "aslantepe" ]
Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
Yukarıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Gundeperi yk. [ Kr gundê pîrê "koca köyü" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapakların sonradan yerleştiği bir köydür. cetinceto
Kumluca köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Kumluca
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Gundıkê Elican (Alican köycüğü) isimli bir mezrası vardır. SN
■ Redkan aşireti beyi Guli Cewer Ağa'nın soyu Keleş Bey'in soyu bu köyde yaşar. Keleş Bey'in soyunun bir kısmı da Doğubayazıt Dızê (Ortadirek) köyünde yaşar. Mar(d)astan
Bayramyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1901hb 1912h 📖Alikur / Aligor [ Kr Êlîkur "Aliuşağı, Şii" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Azeri köyü iken tedricen Kürtleşmiştir. seyyah
Çöğürlü köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Leşko [ Kr Lêşko "öz." ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Lêşko (Çöğürtlü) köyünün Çêrmug isimli bir mezrası var. Celali aşireri haricinde, Memani aşireti de yaşar. Mar(d)astan
Boyuncak köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Leşko Komu [ Kr GomaLeşko "Leşko köyü mezrası" ]
1912h 📖: Komik [ Kr "mezracık" ]
Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
Kumlubucak köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Kumlubucak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Ermeni yazar, Kürt dostu Hraçya Koçer bu köydendir. Grod isimli romanında Ağrı Direnişini anlatır. Bu roman Özlem adı ile Avesta Yayınları tarafından Türkçeye çevrildi. Celali ve Gelturi aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
Aras köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Aras
Taşteker dağ - Taşlıçay - Ağrı
E474 📖: Nıbad
Y17 📖: Nipates
Taşteker köy - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖: Dêr [ Kr "manastır" ]
E1912 📖: Ulukend | Vankikeğ [ Erm vanki keğ "manastırköy" ]
1514 📖: Üçkilise
E390 📖: Pakavan [Bagavan] Բագավան [ Erm "tapınakkent" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ MÖ 2. yy'da hüküm süren I. Ardaşes'e atfedilen ünlü Zerdüştî ateş tapınağının yeri idi. 371 yılında Başkomutan Muşeğ Mamigonyan Bagavan'da İranlılara karşı zafer kazandı. Ermeni nüfus 1828'de terk etti, ancak manastırın 20. yy başına dek işlediği anlaşılıyor. SN
■ 1915'de Diyadin'den Ermenistan'a göç eden Kürt yazar Ahmedê Mırazi, "Biraninêd mın" isimli kitabında bu köye "Dêra Nadobedo" (Türkçe anlamı Nado ve Bedo'nun kilisesi) der. Qazi
Aşağıesen köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Boti aş.
E1902 📖: Boti [ Kr "oluk? Botanlı?" ]
Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
Tanyolu köy - Taşlıçay (Suluçem bucağı) - Ağrı
1901hb 📖: Kızılziyaret
Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Adakend, Ebubeşik ve Şefikabad (Delavê Dereceka) adlı mezraları vardır. Merkez mahalle halen Ziyaret adıyla tanınır. SN
■ Celali aşireti haricinde Gelturi aşireti de var. Mar(d)astan
Yukarıesen köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Boti yk.
Adakent mz - Taşlıçay - Ağrı
1901hb 📖: Adakend
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
Yanalyol köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Kurinevrûz [ Kr kurênewroz "Nevruzuşağı" ]
Kürt-Sünni (Plakani) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.