haritada ara :   km  
Sultanhanı'da 13 yerleşim bulundu.
sırala 
Celil köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Celil
Sağsak köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Sarsak [ Tr "aş." ]
Ortakuyu yayla - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Ortakuyu Yaylası
Y400 📖: Komitanasso [ AnaD ]
■ Roma dönemi rehberlerinde yol durağı olarak anılan Comitanasso adlı yerleşimin kalıntıları köy içinde dağınık olarak bulunur.. SN
Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1928 📖: Eskil
1743z 📖: Eski İl [ Tr "aş." ]
Eski adı: Esbkeşan (idari bölge) [ Tr "at çeken (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Atçeken) yerleşimi
■ Eski İl veya Atçeken (Esbkeşan) adı verilen aşiret konfederasyonunun idari merkezidir. Önceki yerleşim merkezi, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi Esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
Böget köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
Sultanhanı ilçe - Sultanhanı - Aksaray
■ 2017 yılında ilçe statüsü verildi. SN
■ 10.12.1749 Eskiil kazasında İbniari köyünde Esbkeşan Voyvodası Abdulhalim ve hizmetkarını katleylediği iktidarı ile sabit olup Konya Kalesi'nde mahbus olan Sultanhanı Ağası Süleyman'ın bermuceb-i fetva kısasan idamı ile başının İstanbul'a gönderilmesi ve arkadaşlarının hapiste bırakılması hakkında deyar heyran


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.