Sorgun'da 102 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Gözbaba köy - Sorgun - Yozgat
1926h: Gözbaba
  Alcı köy - Sorgun - Yozgat
1928: Alcı
  Ağcın köy - Sorgun - Yozgat
1928: Ağcın
  Babalı köy - Sorgun - Yozgat
1926h: Babıali
  Şahmuratlı köy - Sorgun - Yozgat
1928: Şahmuratlı
■ Kürd (Redkan) yerleşimi Tahtacı
■ Türk yerleşimi. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 34, HDP 0, CHP 3, AKP 79 metonio
  Garipler köy - Sorgun - Yozgat
1928: Garipler
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Mübâdeleyle Kozaninin Kroša köylüleri iskân edildi. 18. asırdan kalma kilisesi ayakta olup tâmir edilmesi arzulanmaktadır. Manav
  Emirhan köy - Sorgun - Yozgat
1928: Emirhan
  Dişli köy - Sorgun - Yozgat
1928: Dişli
  Kodallı köy - Sorgun - Yozgat
1926h: Kodallı
  Akoluk köy - Sorgun - Yozgat
1928: Akoluk
  Tulum köy - Sorgun (Eymir bucağı) - Yozgat
1928: Tulum
Alevi yerleşimi
  Sorgun ilçe - Sorgun - Yozgat
1926h: Köhne [ Tr "büyük eski" ]
Y180: Euagina?
1928: Sorkun (idari bölge) [ Tr "yaban söğütü" ]
■ Kasaba adı Büyük Köhne, idari birim adı Sorkun/Sorgun'dur. Roma imp. yol rehberlerinde Tavium (Büyüknefes) kentinden Sebastopolis (Sulusaray) yönünde 36 mil yolculuk olduğu belirtilen Euagina adlı yer olmalıdır. SN
  Çavuş köy - Sorgun - Yozgat
1928: Çavuş
  Ocaklı köy - Sorgun - Yozgat
1928: Ocaklı
  Eymir bld - Sorgun (Eymir bucağı) - Yozgat
1928: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Sivri köy - Sorgun - Yozgat
1928: Sivri
  Danışman köy - Sorgun - Yozgat
E1902, 1926h: Danışman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İkikara köy - Sorgun - Yozgat
1926h: İkikara
  Yaylalık köy - Sorgun (Eymir bucağı) - Yozgat
1928: Eymir Kürtköyü [ Tr eymir "aş." ]
  Kepirce köy - Sorgun - Yozgat
1928: Kepirce
  Çatmasöğüt köy - Sorgun - Yozgat
1928: Mükrimin [ Tr "öz." ]
  Erkekli köy - Sorgun - Yozgat
1926h: Erkekli
  Akocak köy - Sorgun (Eymir bucağı) - Yozgat
1928: Bilalik
1862z: Beleklik
■ © 21.10.1862 Ankara dahilinde Sorgun Kazası'na tabi Belakillik karyesinden olup kardeşini idam etmiş olan İbrahim b. Mustafa ile amcasını katleden Molla Bekiroğlu Seyyid adlı şahısların istintakları. deyar heyran
  Bağlarbaşı köy - Sorgun - Yozgat
1928: Kötüköy
Alevi yerleşimi
■ 11.5.1956 tarihli kararnameyle Bağlarbaşı adı verildi. SN
  Alişar köy - Sorgun - Yozgat
1928: Alişar
  Mirahor köy - Sorgun - Yozgat
1928: Mirahor
  Gümüşkavak mah Bahadın - Sorgun - Yozgat
1928: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Duralidayılı mah Çiğdemli - Sorgun - Yozgat
  Osmaniye köy - Sorgun - Yozgat
Ç: Loukıt
Eski adı: Çerkes Burunören
1926h: Osmaniye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkının Karaçay-Çerkes cumhuriyetindeki Kubina-Loukıt köyünden göçtüğü anlatılır. SN
  Burunören mah Çiğdemli - Sorgun - Yozgat
1928: Burunören
  Sorguntatlısı mah Bahadın - Sorgun - Yozgat
1928: Sorkun Tatlısı [ Tr tat "yabancı, Acem" ]
  Sungur mah Bahadın - Sorgun - Yozgat
1928: Sungur
  Aşağıemirler köy - Sorgun (Eymir bucağı) - Yozgat
1928: Emirler
■ Emirler köyüne bağlı Kayalar mahallesi iken AşağıEmirler adıyla ayrı köy oldu. SN
  Bahadın bld - Sorgun - Yozgat
1928: Bahaeddin
Alevi yerleşimi
  Çiğdemli bld - Sorgun - Yozgat
1926h: Sorhun
■ Sorgun ilçesine adını veren asıl Sorgun köyüdür. Şimdiki ilçe merkezi Köhne kasabasıdır. SN
  İsmailhacılı mah Çiğdemli - Sorgun - Yozgat
  Gökiniş köy - Sorgun - Yozgat
1926h: Gökiniş (neh)
  Gevrek köy - Sorgun - Yozgat
1928: Gevrek
  Caferli köy - Sorgun - Yozgat
1928: Caferli
  Salur mah Bahadın - Sorgun - Yozgat
1928: Salur [ Tr "aş." ]
  Yeniyer bld - Sorgun - Yozgat
1839z: Karakız
■ 11 Nisan 2013 tarihli kararname ile Karakız olan adı Yeniyer olarak değiştirildi. SN
■ © 08.06.1839 Bozok-ı Sorkun kazasına bağlı Karakız karyesindeki Kürd Mehmed Camii hitabet görevinin Mehmed Halife'ye tevcihi. --- © 01.01.1862 Bozok'a tabi Karakız karyesinde Kürt Mehmed Ağa'nın bina eylediği camide bu vakıftan muayyen vazife ile hitabet cihetinin tevcihi. deyar heyran
  Mahmatlı mah Doğankent - Sorgun - Yozgat
1928: Mahmadlı
  Tiftik köy - Sorgun - Yozgat
1928: Tiftik
  İncesu köy - Sorgun - Yozgat
1928: İncesu
  Araplı bld - Sorgun - Yozgat
1926h: Araplı
  Çötelli mah Gülşehri - Sorgun - Yozgat
1926h: Çöteli
  Keser köy - Sorgun - Yozgat
1926h: Keser Obası
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Köy halkı Reşvan aşiretinin Oxci (Oxciyan) cemaatindendir. Köy Adıyaman'dan gelmedir. Köyde bütün orta Anadolu Reşvan aşireti gibi Kürtçenin Kurmançi lehçesinin Adıyaman şivesi konuşulmaktadır. Mar(d)astan
  Günyazı köy - Sorgun - Yozgat
1928: Dikir


Grafik harita göster     haritada ara : km