Solhan'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mutluca köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Melekân [ Zz melekan "Mollalar" ]
  Bozkanat köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Dorni [ Zz duerni ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Harabadüzü (Raşt Xraba), Gört (Guert), Ortaca (Gume spi), Topluca (Guew), Turna istasyonu, Uyanık (Seyfon ginç), Sahak (Sak) adlı mezraları vardır. SN
  Hazarşah köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Hezarşah
  Ürekli mz - Solhan - Bingöl
1928 📖 Mardivan
E680 📖 Mardavank [ Erm "Med (Kürt) manastırı" ]
Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
  Yenidal köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Aşireti Solxan
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Dağınık yapıda 21 mezradan oluşan köy Solhan ilçesine adını veren Solhan aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
  Gelintepe köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Kıxmut
E1902 📖 Kığmud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aksakal köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Bağik
  Düzağaç köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Mezrei Derviş
  Sülünkaş köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
Z 📖 Amman
1928 📖 Amran / Omeran [ Zz wımeron "Ömerler" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Beşevler mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Yekmal [ Kr "tek ev" ]
  Hun mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Hun / Hün [ Erm hun "kızılcık" ]
  Eskiköy mz - Solhan - Bingöl
Z 📖 Dewe Kun [ Zz "eski köy" ]
Y500~ : Sonokerta
E680 📖 Tsüngerd [Dziwnkert] Ձիւնկերտ [ Erm "Zwin (soyu, kavmi?) kenti" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Mamikonyan Vekayinamesine göre 7. yy harplerinde bu yeri zapteden İranlı komutan Vaxtang, Dziwnkert olan eski adını kendi eşi onuruna Borbes [Porpes] Պորպես olarak değiştirmişti. Harabe maddesine bakınız. SN
  Yiğitharmanı köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Xırbizon [ Zz xirbizun "keçiören" ]
  Murat köy - Solhan - Bingöl
E1902 1916h 📖 📖 Norek [ Erm "yenice" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oymapınar köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Arzink / Arzünk
E1902 E1912 📖 📖 Artsünk [ Erm "Tsün (kalesi) yanı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Tsünakert/Sonokerta kasabasından geriye kalan son mahalledir. SN
  Sükyan köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Sükyan
  Dilektepe köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Serban [ Zz serbon "damüstü" ]
  Demirkapı köy - Solhan - Bingöl
Z 📖 Xoçurjon
1928 📖 Xorçur [ Erm "derinsu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenibaşak köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Arduşîn [ Erm "tarlaköy?" ]
E1902 📖 Arşén [ Erm ]
1891c 📖 Genc (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
■ 1888 yılından 20. yy başlarına dek Ginc kazasının idari merkezi olan Arduşîn kasabasıdır. Kaza adı bazen Arduşin/Erdoşin olarak da kullanılır. Hamidiye camii, Burhaniye mektebi ve hükümet konağı 1888-1890 yıllarında inşa edilmişti. SN
  Gençtavus köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
Z 📖 Gema Suêtî [ Zz "yanık orman" ]
1928 📖 Gençtavus [ Tr "Genç (ilçesi) Tawz (aş.) köyü" ]
Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
  Harabe mah - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Xarabe
1902hk 📖 Xarabe Barbas
E680 📖 Borb / Borbés Պորպէս
■ Sparabed (kumandan) Vahan Mamikonyan'ın (öl. 506) harabe olan Tsünkert şehri yerine yeni kent inşa ederek eşi olan Borbes/Porpes adını verdiğini aynı sülaleden olan tarihçi Hovhan Mamikonyan anlatır. (Mam #3). Yunan kaynaklarında Sonokerta olarak anılan Tsünket aynı yer midir, daha güneydeki Eskiköy kalesi midir, açık değildir. SN
  Elbaşı köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Kasıman [ Zz qasimon "Kasımlar" ]
  Elmasırtı köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Poxik [ Erm poğig "boğazcık" ]
E1902 📖 Boği [ Erm "boğaz" ]
  Doğuyeli köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tutil
  Solhan ilçe - Solhan - Bingöl
1916h 1928 📖 📖 Bongilan / Boğlan [ Zz bueglon "oluklar, boğazlar" ]
E1902 📖 Boglan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Gençkale köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
K 📖 Qela [ Kr "kale" ]
E1912 📖 Kıla | Pert [ Erm pert "kale" ]
1530t 1916h Ginc
E1075 📖 Gtaric? Կթառիճ
Y553 📖 Kitharízon?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Genç ilçesine adını veren kale ve kasaba, 1887 yılına dek Ginc sancağı merkezi idi. Daha sonra idari merkez yakındaki Arduşin (Yenibaşak) kasabasına, 20. yy'da ise şimdiki yeri olan Darahêni'ye taşındı. Kale büyük olasılıkla Justinianus döneminin İran savaşlarında sıklıkla anılan Kithárizon (= Erm. Ktaric) kalesidir. Ermenice Haşdeank, Yunanca Asthianene adı verilen Genc ilinin yönetim merkezi idi. SN
  Şimşirpınar köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Galeban [ Zz Ğeleba "kuzyerler" ]
E1912 📖 Ğalabe
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kırık köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Kırik [ Zz qirik "boğaz" ]
  Tarhan köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
Zz : Badon
1928 📖 Badinan [ Kr "Bahaddinler" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Göksu köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Mezre Şadan [ Zz mezrê şadon "mutlular mezrası" ]
  Eşmetaş köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Vésmerg [ Zz wêysmerg "Veyis? çayırı" ]
E1902 📖 Vosmırg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdere mz - Solhan - Bingöl
1928 📖 Versik
E1912 📖 Vers [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
  Asmakaya köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Perxu
E680 📖 Parex / Parxu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
  Arslanbeyli köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kameran
E1912 📖 Ğamaran [ Zz qemeron "Kamerler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yamanlar mz - Solhan - Bingöl
Z 📖 Gızu
E1902 📖 Gıdzu [ Erm "ekşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Arakonak bld - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Gırvas / Kırvaz
E680 📖 Gıvark akk. Gıvars Կուառս [ Erm ]
■ 10. yy'da eski Ermenistan'ın (yaklaşık olarak Solhan ilçesine tekabül eden) Palunik ilinin merkez hisarı idi. (Adontz 18). SN
  Karatay mz - Solhan - Bingöl
1928 📖 Xarsivank
E1912 📖 Xosravank [ Erm "? manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km