Solhan'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mutluca köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Melekân [ Zaza melekan "Mollalar" ]
  Bozkanat köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Dorni [ Zaza duerni ]
Zaza yerleşimi
  Hazarşah köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Hezarşah
  Yenidal köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Aşireti Solxan
Zaza yerleşimi
■ Dağınık yapıda 21 mezradan oluşan köy Solhan ilçesine adını veren Solhan aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
  Gelintepe köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Kıxmut
E1902 📖 Kığmud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aksakal köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Bağik
  Düzağaç köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Mezrei Derviş
  Sülünkaş köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
Z 📖 Amman
1928 📖 Amran / Omeran [ Zaza wımeron "Ömerler" ]
Zaza yerleşimi
  Beşevler mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Yekmal [ Kürd "tek ev" ]
  Hun mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Hun / Hün [ Erm hun "kızılcık" ]
  Eskiköy mz - Solhan - Bingöl
Z 📖 Dewe Kun [ Zaza "eski köy" ]
Y500~ : Sonokerta
E680 📖 Tsüngerd [Dziwnkert] Ձիւնկերտ [ Erm "Zwin (soyu, kavmi?) kenti" ]
Zaza yerleşimi
■ Mamikonyan Vekayinamesine göre 7. yy harplerinde bu yeri zapteden İranlı komutan Vaxtang, Dziwnkert olan eski adını kendi eşi onuruna Borbes [Porpes] Պորպես olarak değiştirmişti. Harabe maddesine bakınız. SN
  Yiğitharmanı köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Xırbizon [ Zaza xirbizun "keçiören" ]
  Murat köy - Solhan - Bingöl
E1902 1916h 📖 📖 Norek [ Erm "yenice" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oymapınar köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Arzink / Arzünk
E1902 E1912 📖 📖 Artsünk [ Erm "Tsün (kalesi) yanı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Tsünakert/Sonokerta kasabasından geriye kalan son mahalledir. SN
  Sükyan köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Sükyan
  Dilektepe köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Serban [ Zaza serbon "damüstü" ]
  Demirkapı köy - Solhan - Bingöl
Z 📖 Xoçurjon
1928 📖 Xorçur [ Erm "çukursu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenibaşak köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Arduşîn [ Erm "tarlaköy?" ]
E1902 📖 Arşén [ Erm ]
1891c 📖 Genc (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Tawz) yerleşimi
■ Genç kentinin Bağlar mahallesi, 1888 yılından 20. yy başlarına dek Genc kazasının idari merkezi idi. Kaza adı bazen Arduşin/Erdoşin olarak da kullanılır. Hamidiye camii, Burhaniye mektebi ve hükümet konağı 1888-1890 yıllarında inşa edilmişti. SN
  Gençtavus köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
Z 📖 Gema Suêtî [ Zaza "yanık orman" ]
1928 📖 Gençtavus [ Tr "Genç (ilçesi) Tawz (aş.) köyü" ]
Zaza (Tawz) yerleşimi
  Harabe mah - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Xarabe
1902hk 📖 Xarabe Barbas
E680 📖 Borb / Borbés Պորպէս
■ Sparabed (kumandan) Vahan Mamikonyan'ın (öl. 506) harabe olan Tsünkert şehri yerine yeni kent inşa ederek eşi olan Borbes/Porpes adını verdiğini aynı sülaleden olan tarihçi Hovhan Mamikonyan anlatır. (Mam #3). Yunan kaynaklarında Sonokerta olarak anılan Tsünket aynı yer midir, daha güneydeki Eskiköy kalesi midir, açık değildir. SN
  Elbaşı köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Kasıman [ Zaza qasimon "Kasımlar" ]
  Elmasırtı köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Poxik [ Erm poğig "boğazcık" ]
E1902 📖 Boği [ Erm "boğaz" ]
  Doğuyeli köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tutil
  Solhan ilçe - Solhan - Bingöl
1916h 1928 📖 📖 Bongilan / Boğlan [ Zaza bueglon "oluklar, boğazlar" ]
E1902 📖 Boglan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Gençkale köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
K 📖 Qela [ Kürd "kale" ]
1916h 📖 Genc [ Erm kants "hazine" ]
E1912 📖 Kıla | Pert [ Erm pert "kale" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ Genç ilçesine adını veren kasaba, 1924-1927 yılları arasında Genc Vilayeti merkezi olan bu yerdir. Şeyh Sait isyanı sırasında tamamen tahrip edilerek kullanılamayaca-k hale gelmiş ve ilçe merkezi şimdi Genç adıyla anılan Darahêni kasabasına taşınmıştır. SN
  Şimşirpınar köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Galeban [ Zaza Ğeleba "kuzyerler" ]
E1912 📖 Ğalabe
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ürekli mz - Solhan - Bingöl
1928 📖 Mardivan
E680 📖 Mardavank [ Erm "Med (Kürt) manastırı" ]
Zaza (Tawz) yerleşimi
  Kırık köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Kırik [ Zaza qirik "boğaz" ]
  Tarhan köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Badinan [ Kürd "Bahaddinler" ]
  Göksu köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Mezre Şadan [ Zaza mezrê şadon "mutlular mezrası" ]
  Eşmetaş köy - Solhan - Bingöl
1928 📖 Vésmerg [ Zaza wêysmerg "Veyis? çayırı" ]
E1902 📖 Vosmırg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdere mz - Solhan - Bingöl
1928 📖 Versik
E1912 📖 Vers [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Tawz) yerleşimi
  Asmakaya köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Perxu
E680 📖 Parex / Parxu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Tawz) yerleşimi
  Arslanbeyli köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kameran
E1912 📖 Ğamaran [ Zaza qemeron "Kamerler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yamanlar mz - Solhan - Bingöl
Z 📖 Gızu
E1902 📖 Gıdzu [ Erm "ekşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Arakonak bld - Solhan - Bingöl
1916h 📖 Gırvas / Kırvaz
E680 📖 Gıvark akk. Gıvars Կուառս [ Erm ]
■ 10. yy'da eski Ermenistan'ın (yaklaşık olarak Solhan ilçesine tekabül eden) Palunik ilinin merkez hisarı idi. (Adontz 18). SN
  Karatay mz - Solhan - Bingöl
1928 📖 Xarsivank
E1912 📖 Xosravank [ Erm "? manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Tawz) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km