haritada ara :   km  
Sivrihisar'da 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Kaymaz mahalle - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1891c 📖 : Kaymas [ Türkçe "aş." ]
Y451 📖 : Troknáda [ Anadolu Dilleri ]
Manav/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Antik Troknades (Troknada, Regetroknadê), Galat kavmini oluşturan üç boydan Troknades boyunun başlıca yerleşim yeri idi. İsmin kökeni Galatça/Keltçe olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 30' 58'' D, 31° 10' 49'' K
Yaverören mahalle - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1928 📖 : Yavurviran [ Türkçe gavur viran ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı veya Nogay yerleşimi. Şimdi Kırım Tatarı veya Nogay yerleşimi
■ 1870'li yıllarda Kırım muhacirleri tarafından kurulmuştur. Tatarca günümüzde halen canlıdır. SN
■ Koord: 39° 26' 35'' D, 31° 13' 11'' K
Karakaya mahalle - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1919hb 📖 : Karakaya Derbend
■ 20. yy başında Kırım Tatarı veya Nogay yerleşimi. Kısmen Kırım Tatarı veya Nogay yerleşimi
■ Frig dönemine ait kaya mezarları bulunur. SN
■ Koord: 39° 30' 47'' D, 31° 14' 41'' K
Gerenli mahalle - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1928 📖 : Gerenli [ Türkçe geren "killi toprak" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 2'' D, 31° 15' 10'' K
Selimiye mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Selimiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Razgrad ve Silistre muhâcirleri 1891-1893 arası bir târihte buraya iskân edildi. Manav
■ Koord: 39° 22' 1'' D, 31° 17' 44'' K
Ağaçköy mahalle (Aktaş bağ) - Sivrihisar - Eskişehir
■ Koord: 39° 17' 11'' D, 31° 18' 42'' K
Karacaörenyaylası mahalle - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1914hk 📖 : Karacaviran
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 10'' D, 31° 19' 15'' K
Paşakadın mahalle - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1894z 📖 : Burhaneddin
■ Sultan Abdülhamit’in oğlu Şehzade Burhaneddin onuruna 23.01.1894 tarihinde adlandırılmıştır. SN
■ © 23.01.1894 Sivrihisar kazasında iskan olunan muhacirin karyelerinden birinin isminin hilafet penahiye izafetle Hamidiye, diğerlerinin ise Ümraniye ve İcadiye ve Burhaneddin olarak isimlendirilmesi.(Ankara 2) deyar heyran
■ Koord: 39° 29' 18'' D, 31° 19' 41'' K
Aktaş mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Aktaş
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 13'' D, 31° 20' 0'' K
Benliyaver mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Benliyaverviran
1919hb 📖 : Baliviran
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 12'' D, 31° 20' 21'' K
Bahçecik mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Bağçecik
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 43'' D, 31° 20' 39'' K
Çandır mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Hamidiye
1914hk 📖 : Çandır Köprü
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Ünlü Çandarlı vezir sülalesinin buralı olduğu rivayet edilir. SN
■ 23.01.1894 Sivrihisar kazasında iskan olunan muhacirîn karyelerinden birinin isminin hilafetpenahiye izafetle Hamidiye, diğerlerinin ise Ümraniye ve İcadiye ve Burhaneddin olarak isimlendirilmesi.(Ankara 2) deyar heyran
■ Koord: 39° 15' 18'' D, 31° 21' 25'' K
Beyyazı mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1946 📖 : Dolaşa
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 38'' D, 31° 22' 15'' K
Karaburhan mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb 📖 : Karaburhan
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 20'' D, 31° 22' 52'' K
Benlikuyu mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Beğlikuyu
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 48'' D, 31° 23' 35'' K
Kertek mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Kertek
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 2'' D, 31° 23' 44'' K
Gülçayır mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Umraniye
1914hk 📖 : Burhanlar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Sivrihisar kazasında kurulan dört Rumeli muhaciri yerleşimi 23.01.1894 tarihli yazıyla Hamidiye, Umraniye, İcadiye ve Burhaneddin olarak adlandırılmıştır. SN
■ Koord: 39° 14' 58'' D, 31° 24' 8'' K
Kınık mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Gınık
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 20'' D, 31° 24' 51'' K
Sarıkavak mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Sarıkavak
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 15'' D, 31° 25' 20'' K
Dumluca mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Dumluca
Yörük yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 5'' D, 31° 25' 34'' K
İbikseydi mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : İpekseydi
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 34'' D, 31° 25' 55'' K
Kargın mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Kargın [ Türkçe "aş." ]
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 13'' D, 31° 25' 59'' K
Yeniköy mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 51'' D, 31° 26' 18'' K
Buzluca mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Buzluca
Kürt-Sünni (Têrikî ) yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 17'' D, 31° 26' 32'' K
Yeşilköy mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Acıköy
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 52'' D, 31° 28' 32'' K
Sığırcık mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Sığırcı
Kürt-Sünni (Têrikî) yerleşimi
■ Halkın büyük bölümü Kürttür. Bu köyler Türkmenlerle meskûn iken sonradan Eminekini'nde oturan Cihanbeyli Vovyoda Alişan bey tarafından Kürt aşiretlerinin buraya yerleştirildiği anlaşılmıştır. Akköprü harabesi oldukça büyüktür. alişan kabal
■ Koord: 39° 8' 53'' D, 31° 28' 35'' K
Zeyköy mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Zeyköy
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 12'' D, 31° 29' 35'' K
Aşağıkepen mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Kepen aş.
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 52'' D, 31° 29' 45'' K
Yukarıkepen mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Kepen yk.
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 34'' D, 31° 30' 39'' K
Sivrihisar ilçe - Sivrihisar - Eskişehir
1484 📖 : Sivrihisar
A1275 📖 : Sibrihisar
Y250y Y610 📖 📖 : Spaleía [ Yunanca "çardaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Pessinus/Balahisar’ın Ortaçağ’da ikinci plana düşmesi üzerine önem kazanan bir kenttir. İslam coğrafyacısı Zekeriya el-Kazvini Asar-ül Bilad ve Ahbar-ül İbad’da Sivrihisar adını anar. Cuinet’ye göre 19. yy sonlarında 7000 İslam ve 4000 Ermeni nüfusu vardı. Krikor Der-Hovhannesyan'ın History of the Armenians of Sivrihissar adlı 700 sayfalık eseri 1965'te Beyrut'ta yayımlanmıştır. SN
■ © 20.06.1602 Hüdavendigar livasında Sivrihisar Kadısı Şecaeddin, Ankara livasında Taç Kadısı Mahmud ve Biga Ezinepazarı Kadısı Muhiddin'in ... deyar heyran
■ Koord: 39° 27' 4'' D, 31° 32' 9'' K
Memik mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Memik
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 44'' D, 31° 32' 21'' K
Dümrek mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Dümrek [ Türkçe "aş." ]
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 58'' D, 31° 33' 14'' K
Kurtşeyh mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 21'' D, 31° 33' 33'' K
Böğürtlen mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Böğürtlen Çf.
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 50'' D, 31° 33' 48'' K
Elcik mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Elcik
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 1'' D, 31° 34' 7'' K
Karacakaya mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Karacakaya
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 10'' D, 31° 34' 12'' K
Kaldırım mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb 📖 : Kaldırım
Kürt-Sünni (Têrikî ) yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 43'' D, 31° 34' 25'' K
Ballıhisar mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Balahisar
Y550 📖 : Palia | İustinianópolis [ Yunanca "Jüstinyen imp. kenti" ]
Y-189 📖 : Pessinoús [ Anadolu Dilleri ]
Manav yerleşimi
■ MÖ 5. yy’dan itibaren Frig halkının önemli bir dinî merkezi olan Pessinus kentidir. Buradaki Kibele tapınağında bulunan kara taş (muhtemelen bir meteor parçası) MÖ 205 tarihinde Roma’ya götürülerek Palatinum Tepesindeki Sibylla tapınağına yerleştirildi. Daha sonra Palia ve 6. yy’da Iustinianopolis adları görülür. 20. yy’a dek kullanılan Balahisar adı Palia’dan uyarlanmıştır. SN
■ Koord: 39° 19' 59'' D, 31° 35' 0'' K
Ertuğrul mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Ertuğrul
1900~ 📖 : Yakapınar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Karaçay) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 10'' D, 31° 35' 17'' K
İğdecik mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : İğdecik
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 37'' D, 31° 35' 35'' K
Tekören mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Tekkeviran
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 24'' D, 31° 35' 58'' K
İstiklâlbağı mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : İsrail Bağı
Manav yerleşimi
■ İsrail adı eskiden Türk ve Müslüman adı olarak kullanılır. SN
■ Koord: 39° 23' 22'' D, 31° 36' 22'' K
Güvemli mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Mahmudiye
Boşnak yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 17'' D, 31° 36' 56'' K
Ahiler mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Axılar
1914hk 📖 : Hacıkale
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 42'' D, 31° 37' 4'' K
Göktepe mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb 📖 : Göktepe
Kürt-Sünni (Têrikî) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 29'' D, 31° 37' 25'' K
Babadat mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Babadat
1703z 📖 : Babadavud
Y150 Y610 📖 📖 : Germa [ Anadolu Dilleri ]
Manav yerleşimi
■ © 30.05.1703 Hüdavendigar sancağı Seferihisar nahiyesine tabi Babadavud karyesindeki ... deyar heyran
■ Koord: 39° 31' 57'' D, 31° 37' 43'' K
Koltan mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Koltan
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 32'' D, 31° 38' 15'' K
Hüdavendigâr mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb 📖 : Kuşcağız
Boşnak yerleşimi
■ 1941’de Boşnak muhacirler iskân edildi. SN
■ Koord: 39° 35' 4'' D, 31° 38' 17'' K
Karadat mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Karahan | Karadat [ Türkçe Kara Davut? ]
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 16'' D, 31° 38' 53'' K
Alanyuva ölü yerleşim - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Babullu
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
■ Koord: 39° 25' 9'' D, 31° 38' 55'' K
Çaykoz mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Çaykos
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 1'' D, 31° 39' 17'' K
Nasrettinhoca mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1968 📖 : Bağbaşı
1914hk 📖 : Hortu [ Yunanca xórtou "bostanlı" ]
Manav yerleşimi
■ Mustafa bin Hüseyin bin Yahya'nın mutasarrıf olduğu Çebni Zeameti'ne bağlı Sifrihisar (Sivrihisar) kazasına tabi Hortu ve Kozcağız karyelerinin işletmesine ve teferruatına dair buyruldu. H-05-02-1136 Hüdavendigar livasında Sifrihisar (Sivrihisar) nahiyesinin Hortu karyesinin nısf timarının zabt ve taşiri hakkında emir itası. H-09-08-1189 Sifrihisar (Sivrihisar)-ı Günyüzü kazasına tabi Hortu köyündeki camide imamet cihetinin tevcihi. H-05-01-1253 Sifrihisar (Sivrihisar) kasabası, Hortu köyü temettuat defteri. (a.g.tt) H-29-12-1261 Manav
■ Koord: 39° 30' 57'' D, 31° 39' 37'' K
Yenidoğan mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Tatarköy
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 8'' D, 31° 39' 46'' K
Sadıkbağı mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Sadıkbağı
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 8'' D, 31° 40' 12'' K
Dinek mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Dinek
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 39'' D, 31° 40' 22'' K
Kadıncık mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Kadıncık
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 38'' D, 31° 40' 59'' K
Koçaş mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Kocaş
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 36'' D, 31° 41' 27'' K
Karacaören mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Karacaviran
Yörük yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 56'' D, 31° 41' 59'' K
Aydınlı mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb 📖 : Polathisar
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ © 27.05.1948 Konya'nın Yunak bucağına bağlı Aydınlı köyünün Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 6' 8'' D, 31° 42' 51'' K
İlyaspaşa mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : İlyaspaşa
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 37'' D, 31° 43' 0'' K
Oğlakçı mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Oğlakçı
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 33' 2'' D, 31° 43' 48'' K
Hamamkarahisar mahalle - Sivrihisar (Günyüzü bucağı) - Eskişehir
Y451 📖 : Eudoksiás [ Yunanca "Evdoksia (öz.) yeri" ]
Manav yerleşimi
■ Erken Bizans döneminde piskoposluk (ilçe) olan Eudoksias kalıntıları köyün yakınındadır. Antik kent muhtemelen I. Arkadios’un eşi veya II. Theodosios’un kızı kraliçe Eudoksia’nın adını taşır. SN
■ Koord: 39° 27' 3'' D, 31° 43' 53'' K
Mülk mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Mülk
Manav yerleşimi
■ Ali Sadi tasarrufunda bulunan Hüdavendigar sancağının Göynük nahiyesine tabi Kuyucular karyesi ve gayriden vaki timarın mezkur sancağın Sifrihisar (Sivrihisar) nahiyesine tabi Karahisar ve Mülk karyelerinde vaki hisselerine müşterekleri, ayan-ı mütegallibeden Mustafa ve hariçten bazı şahıslar tarafından yapılan müdahalenin men'i zımnında hüküm ısdarı. H-29-12-1179 Manav
■ Koord: 39° 32' 26'' D, 31° 43' 53'' K
Ortaklar mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Aziziye [ Türkçe "Abdülaziz yeri" ]
1914hk 📖 : Ortaklar
■ 20. yy başında Kırım Tatarı veya Nogay yerleşimi. Kısmen Kırım Tatarı veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 15'' D, 31° 46' 18'' K
İlören mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : İlikviran
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 43'' D, 31° 46' 35'' K
Demirci mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Demirci
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 33'' D, 31° 46' 53'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.