Sivas_M' 158 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Yanalak köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Yanalak
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Damılı köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Damılı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. asırda halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de ,Kilis Elbeyli ilçesinde, Erdemli'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Köyün eski adı olan Camili sonradan Damılı olarak değiştirilmiştir.İsmini daha önce burada şehit olan Damıl Baba isimli muhterem bir Türk büyüğünden almıştır. Türk22
  Akkuzulu köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Akkuzulu
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. asırda halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Türk22
  Kızılöz köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Kızılöz
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Bedirli köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Herekli
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Sırıklı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Sırıklı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Akçainiş köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Ağcainiş
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kartalca köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Kartalca
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Karalı köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Karalı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kızılova köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Gazibey köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Gazibey
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Hanlı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Hanlı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Durdulu köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Durdulu
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar.Akrabalık bağları oldukça güçlüdür. 12. yüzyılda Halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Türk22
  Haydarlı köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Haydarlı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Çongar köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Çongar [ Tr "aş." ]
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Gözmen köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Gözmen
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Güney köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Güney
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Yaramış köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Yaramış
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kayadibi köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Kayadibi
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Menşurlu köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Menşurlu
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Karalar köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Karalar
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Damlacık köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Damlacık
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kahyalı köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Kethüdalı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Yenikızılcakışla köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  EskiApardı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Eski Apardı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Söğütçük köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Aşağıyıldızlı köy - Sivas_M - Sivas
1946: Balahur aş.
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Apa köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Apa
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Yeniapardı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Yeni Apardı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Hayırbey köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Xayrik
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. asırda halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Türk22
  Eskiköy köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Eskiköy
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Karapınar köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Karapınar
■ Karapapak yerleşimi, köy halkı Kars ili Merkez ilçesi Çakmak köyünden göçmüştür. metonio
  Bostancık köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Bostancık
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. asırda halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Köyün adı: Suyun Bol olduğu bir yerde bulunan köy de bostan(bağ-bahçe)ın çokluğundan dolayı bostançok olarak adlandırılmış zamanla değişikliğe uğrayarak Bostancık olarak kalmıştır. Türk22
  Sarıdemir köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: KürdKöyü
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Herekli köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Herekli
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Herekli köyü bir ilbeyli aşireti köyü olup ; Sakar Türklerinin atalarına İlbegi denilmekteydi. Müstakil bir Türkmen Boyu olan İlbegiler tarım ve hayvancılıkla uğraşıp avcılık yapmaktaydı. Maharetli olmalarından dolayı bunlara Türkmen Türkçesinde ” tuttuğunu koparan, becerikli ve başarılı ” anlamında ALGIR lakabı yakıştırılmış ve Algır İlbegiler olarak anılmaya başlamışlardır. Algır İlbegi terkibi zamanla Algıröylü ve nihayet Alkırevli şeklinde telaffuz edilmiş ve yirmi dört Oğuz Boyunun birinin ismi haline gelmiştir. Günümüzde kendisini elbeyli soyundan kabul eden ve ağırlıklı olarak Sivas şehir merkezi ile , şehrin güneybatısında kırk iki köyde yaşayan bu topluluğun kökenine ait bilinenler , bunların güneyden, Halep bölgesinden geldiği yönündeydi. Bu bilgi doğru olmakla birlikte, Halep’ten önceki vatanlarının neresi olduğu sorusu zihinlerde yer etmişti. Son çalışmalarla birlikte bu sorunlar hemen hemen açıklığa kavuşmuş durumdadır. Ağacan Beyoğlunun kapsamlı eseri, gerekse Sovyet Rusyanın dağılmasından sonraki kültürel çalışmalar, elbeylilerin ana vatanlarının günümüzdeki Türkmenistan coğrafyası olduğunu ortaya koymuştur. Bunların atalarının yirmidört Oğuz Boyunun Alkırevli Boyunu teşkil ettiği de ortadadır. Türk22
  Kumyurt köy - Sivas_M - Sivas
1928: Kumyurt
  Çallı köy - Sivas_M - Sivas
1933: Çallı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. yüzyılda Halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Türk22
  Aylı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1933: Aylı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. asırda halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Türk22
  Kabasakal köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Kabasakal
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Aydoğmuş köy - Sivas_M - Sivas
1928: Aydoğmuş
■ Türkmen (Avşar) yerleşimi metonio
  Sorkuncuk köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Sorkuncuk
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Zengi köy - Sivas_M (Çırçır bucağı) - Sivas
1928: Zengi [ Tr "çingene" ]
  Tatlıcak köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928: Tatlıcak
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Çaypınarı köy - Sivas_M - Sivas
1968: Kızılca
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. asırda halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır.Köyün önceki adı Kızılcakışla'dır. Köyün adının değiştirilmesinin nedeninin köyün içinden geçen ve suyu çok güzel olan bir çaya sahip olması gösterilmektedir. Çay üzerinde bir de pınar yer alır. Türk22
  Keçili köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Keçili
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kavlak köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Kavlak
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Akören köy - Sivas_M - Sivas
1928: Akviran
■ Köy halkının ataları Orta Asya'dan göçle gelen Oğuz Türkmenlerdir. Türk22
  Çelebiler köy - Sivas_M - Sivas
E1877: Çelebiler
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski tarihden 20. yy'a kadar Ermeni yerleşimi olarak bilinen Çelebiler Köyüne aynı zamanda Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim'in İran'a seferinden sonra bölgeye İran'a karşı kullanılmak için soylu kalabalık bir alevi kürd aşireti yerleştirilmiştir. Çelebiler Köyü'nün güncel isminin bu aşiretin isminden geldiği söylenmektedir. Buraya yerleştirilen halkın büyük bölümü daha sonra Sivas Ece mahallesine yerleşmiştir. Ece ismi ise eski adı ile Acem mahallesidir. Çelebiler Köyü Ermenileri ise 1915 ile 1918 arası göç ettirilmiş bir diğer kısmı ise din değiştirerek Çelebiler Köyünde kalmıştır. Devran
  Koyuncu köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928: Koyuncu
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( Köyüdür ) Elbeyli ( İlbeyli ) Türkmenleri Türk22
  Savcun köy - Sivas_M - Sivas
1916h: Savcın
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Gazi köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
1933: Gazi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Yıldız bld - Sivas_M (Çırçır bucağı) - Sivas
1928: Yıldız
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Kuzören köy - Sivas_M - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Hocabey köy - Sivas_M - Sivas
1928: Hocabey
  Düzova köy - Sivas_M (Ulaş bucağı) - Sivas
1928: Sinekli
Alevi yerleşimi
■ Malatya/Hekimhan kökenli Alevi Türkmenler tarafından kurulmuştur. metonio
  Esenyurt mah Sivas - Sivas_M - Sivas
1928: Şimkürek
E1877: Şınkurak | Borazud [ Erm İşun kurag? "eşek sıpası" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Natanyan'a göre `Bu köyün ahalisi zamanında tamamen Ermeniymiş, ancak serveti zorbalar tarafından ellerinden alınınca dinlerini değiştirmek zorunda kalmışlar; şimdi sadece üç hanede 37 Ermeni bulunmaktadır.` (1877) Ermeni kaynaklarında yaygın olan `İşunkurag = eşek sıpası` açıklaması halk efsanesi olabilir. SN
■ Şinkürek 1485, TT-19; 1520-1530 TT-79, TT 387; 1574, TT-14; Ermeni köyü Sarper
  Yenice köy - Sivas_M - Sivas
1933: Yenice
  Mereküm dağ - Sivas_M - Sivas
E1900~a: Mayrakom [ Erm "Meryem köyü" ]
■ 11. yy'da kurulmuş Sivas yöresinin en önemli Hıristiyan dini kurumu olan Surp Nişan Manastırı bu tepenin yamacındaydı. 1915'e dek Sivas Ermeni başpiskoposluğu makamı idi. SN
  Karaçayır köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
1916h: Karaçayır
Eski adı: Mihrivefa (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Mihrivefa buradaki içme suyu kaynağının adıdır. Nuri Akbayar'a göre bir dönem Mihrivefa nahiyesi merkezi idi. Aynı nahiye Hıdırnalı ve Porsuk adıyla da görülür. SN
  İmaret köy - Sivas_M - Sivas
1928: İmaret
  Paşabahçe mv - Sivas_M - Sivas
E1902, 1928: Tavra Դաւրայ
1522t: Tavra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy'dan itibaren Sivas'ın en önemli Ermeni yerleşimlerinden biri olmuştur. Adının kaynağına ilişkin çeşitli rivayetler bulunur. Mithridates savaşları dolayısıyle anılan antik Tálaura hisarı olduğu tezi dayanaksız görünüyor. 19. yy sonunda 160 ila 180 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
  Bademkaya köy - Sivas_M - Sivas
1928: Nedrik
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ 93 Harbi muhâciri. Manav
  Günören köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
1928: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
  Dörteylül köy - Sivas_M - Sivas
1960: Çayboyu
1928: Pirkinik
E1257: Pırkınig Բրգնիկ [ Erm "hisarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre 1022 yılında Bizanslılar tarafından buraya sürgün edilen Van (Vaspuragan) kralı Senekerim Ardzruni tarafından kurulmuştur. Kilisenin (artık mevcut olmayan) yazıtı 1257 tarihlidir. 1707'de köy ahalisi rahip Mikayel önderliğinde Katolik dinini benimsedi. 19. yy'da nüfusunun çoğunluğu katırcılıkla geçinen Katolik Ermenilerdi. ■ 1960'ta Çayboyu, 1990'lı yıllarda Sivas Kongresi'nin kapanış tarihi onuruna Dörteylül adı verildi. SN
  Kolluca x - Sivas_M - Sivas
1928: Kahkik [ Erm kağkig քաղքիկ "şehircik" ]
  İşhanı köy - Sivas_M - Sivas
E1877: İşxani [ Erm "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Şahbey köy - Sivas_M - Sivas
1928: Şahbey
  Uzuntepe köy - Sivas_M - Sivas
1928: Kılxıdık [ Erm kılxadag "başaltı" ]
Kürd yerleşimi
  Tokuş köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
1928: Tokuş
Alevi yerleşimi
  Doğanca köy - Sivas_M - Sivas
1928: Seyfik


Grafik harita göster     haritada ara : km