Sivas_M' 153 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Yanalak köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Yanalak
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Damılı köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Damılı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Akkuzulu köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Akkuzulu
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kızılöz köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Kızılöz
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Bedirli köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Herekli
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Sırıklı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Sırıklı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Akçainiş köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Ağcainiş
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kartalca köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Kartalca
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Karalı köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Karalı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kızılova köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Gazibey köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Gazibey
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Hanlı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Hanlı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Durdulu köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Durdulu
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Haydarlı köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Haydarlı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Çongar köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Çongar [ Tr "aş." ]
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Gözmen köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Gözmen
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Güney köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Güney
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Yaramış köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Yaramış
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kayadibi köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Kayadibi
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Menşurlu köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Menşurlu
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Karalar köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Karalar
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Damlacık köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Damlacık
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kahyalı köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Kethüdalı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Yenikızılcakışla köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  EskiApardı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Es. Apardı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Söğütçük köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Söğütçük
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Apa köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Apa
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Yeniapardı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Y. Apardı
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Hayırbey köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Xayrik
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Eskiköy köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Eskiköy
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Karapınar köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Karapınar
■ Karapapak yerleşimi, köy halkı Kars ili Merkez ilçesi Çakmak köyünden göçmüştür. metonio
  Bostancık köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Bostancık
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Sarıdemir köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: KürdKöyü
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Herekli köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Herekli
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Çallı köy - Sivas_M - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Aylı köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kabasakal köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Kabasakal
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Aydoğmuş köy - Sivas_M - Sivas
1928k: Aydoğmuş
■ Türkmen (Avşar) yerleşimi metonio
  Sorkuncuk köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Sorkuncuk
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Zengi köy - Sivas_M (Çırçır bucağı) - Sivas
1928k: Zengi [ Tr zengî "çingene" ]
  Tatlıcak köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
1928k: Tatlıcak
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Çaypınarı köy - Sivas_M - Sivas
1968k: Kızılca
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Yazıbaşı köy - Sivas_M - Sivas
1844, 1928k: Kürtler
  Keçili köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
1928k: Keçili
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Kavlak köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Akören köy - Sivas_M - Sivas
1928k: Akviran
  Çelebiler köy - Sivas_M - Sivas
E1877: Çelebiler
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski tarihden 20. yy'a kadar Ermeni yerleşimi olarak bilinen Çelebiler Köyüne aynı zamanda Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim'in İran'a seferinden sonra bölgeye İran'a karşı kullanılmak için soylu kalabalık bir alevi kürd aşireti yerleştirilmiştir. Çelebiler Köyü'nün güncel isminin bu aşiretin isminden geldiği söylenmektedir. Buraya yerleştirilen halkın büyük bölümü daha sonra Sivas Ece mahallesine yerleşmiştir. Ece ismi ise eski adı ile Acem mahallesidir. Çelebiler Köyü Ermenileri ise 1915 ile 1918 arası göç ettirilmiş bir diğer kısmı ise din değiştirerek Çelebiler Köyünde kalmıştır. Devran
  Savcun köy - Sivas_M - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
  Düzova köy - Sivas_M (Ulaş bucağı) - Sivas
1928k: Sinekli
Alevi yerleşimi
■ Malatya/Hekimhan kökenli Alevi Türkmenler tarafından kurulmuştur. metonio
  Esenyurt mah Sivas - Sivas_M - Sivas
1928k: Şimkürek
E1877: Şınkurak | Borazud [ Erm İşun kurag? "eşek sıpası" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Natanyan'a göre `Bu köyün ahalisi zamanında tamamen Ermeniymiş, ancak serveti zorbalar tarafından ellerinden alınınca dinlerini değiştirmek zorunda kalmışlar; şimdi sadece üç hanede 37 Ermeni bulunmaktadır.` (1877) Ermeni kaynaklarında yaygın olan `İşunkurag = eşek sıpası` açıklaması halk efsanesi olabilir. SN
  Mereküm dağ - Sivas_M - Sivas
E1900~: Mayrakom [ Erm "Meryem köyü" ]
■ 11. yy'da kurulmuş Sivas yöresinin en önemli Hıristiyan dini kurumu olan Surp Nişan Manastırı bu tepenin yamacındaydı. 1915'e dek Sivas Ermeni başpiskoposluğu makamı idi. SN
  Karaçayır köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
1928k: Karaçayır
Os: Mihrivefa (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Mihrivefa nahiyesi merkez köyü idi. Aynı nahiye Hıdırnalı adıyla da görülür. SN
  Mescitli köy - Sivas_M - Sivas
1928k: Mescitli
  İmaret köy - Sivas_M - Sivas
1928k: İmaret
  Paşabahçe mv - Sivas_M - Sivas
E1902, 1928k: Tavra
Y-72v: Tálaura? [ Luw ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mithridates savaşları dolayısıyle anılan antik Tálaura hisarının Sivas'ın en eski adı veya Sivas dolayında bir yer olduğu savunulmuştur. Barrington Atlas bu görüşü ihtiyatla karşılar. Eğer doğru ise Sivas deresi ve dere boyundaki yerleşim antik adın izini taşırlar. ■ Ermeni yerleşimi 11. yy'da Van'dan buraya sürgün edilen Senekerim Ardzruni'nin oğlu Tavit tarafından kuruldu. 19. yy sonunda 160 ila 180 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
  Bademkaya köy - Sivas_M - Sivas
1928k: Nedrik
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ 93 Harbi muhâciri. Manav
  Günören köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
1928k: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
  Dörteylül köy - Sivas_M - Sivas
1960k: Çayboyu
1928k: Pirkinik
E1257y: Pırkınik [ Erm "hisarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre 1022 yılında Bizanslılar tarafından buraya sürgün edilen Van (Vaspuragan) kralı Senekerim Ardzruni tarafından kurulmuştur. Kilisenin (artık mevcut olmayan) yazıtı 1257 tarihlidir. 1707'de köy ahalisi rahip Mikayel önderliğinde Katolik dinini benimsedi. 19. yy'da nüfusunun çoğunluğu katırcılıkla geçinen Katolik Ermenilerdi. ■ 1960'ta Çayboyu, 1990'lı yıllarda Sivas Kongresi'nin kapanış tarihi onuruna Dörteylül adı verildi. SN
  Kolluca x - Sivas_M - Sivas
1928k: Kahkik [ Erm kağkig քաղքիկ "şehircik" ]
  İşhanı köy - Sivas_M - Sivas
E1877: İşxani [ Erm "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Şahbey köy - Sivas_M - Sivas
1928k: Şahbey
  Uzuntepe köy - Sivas_M - Sivas
1928k: Kılxıdık [ Erm kılxadag "başaltı" ]
Kürd yerleşimi
  Tokuş köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
1928k: Tokuş
Alevi yerleşimi
  Doğanca köy - Sivas_M - Sivas
1928k: Seyfik


Grafik harita göster     haritada ara : km