Sivas_M' 154 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Çongar köy - Sivas_M (Kayadibi bucağı) - Sivas
k1928 K: Çongar [ Tr "aş." ]
  Apa köy - Sivas_M (Bedirli bucağı) - Sivas
k1928 K: Apa
  Hayranlı köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Hayranlı
  Köklüce köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Borazıt
  Çaypınarı köy - Sivas_M - Sivas
k1968 K2: Kızılca
  Yazıbaşı köy - Sivas_M - Sivas
1844, k1928: Kürtler
  Akören köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Akviran
  Çelebiler köy - Sivas_M - Sivas
E1900- Siv: Tekeli/Tekevli
E1900- Siv: Çelebiler
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski tarihden 20. yy'a kadar Ermeni yerleşimi olarak bilinen Çelebiler Köyüne aynı zamanda Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim'in İran'a seferinden sonra bölgeye İran'a karşı kullanılmak için soylu kalabalık bir alevi kürd aşireti yerleştirilmiştir. Çelebiler Köyü'nün güncel isminin bu aşiretin isminden geldiği söylenmektedir. Buraya yerleştirilen halkın büyük bölümü daha sonra Sivas Ece mahallesine yerleşmiştir. Ece ismi ise eski adı ile Acem mahallesidir. Çelebiler Köyü Ermenileri ise 1915 ile 1918 arası göç ettirilmiş bir diğer kısmı ise din değiştirerek Çelebiler Köyünde kalmıştır. Devran
  Serpincik köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Serpincik
  Düzova köy - Sivas_M (Ulaş bucağı) - Sivas
k1928 K: Sinekli
Alevi yerleşimi
  Esenyurt mah Sivas - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Şimkürek
E1900- Siv: Şınkurak*Bor'azud [ Erm İşun kurag? "eşek sıpası" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Natanyan'a göre `Bu köyün ahalisi zamanında tamamen Ermeniymiş, ancak serveti zorbalar tarafından ellerinden alınınca dinlerini değiştirmek zorunda kalmışlar; şimdi sadece üç hanede 37 Ermeni bulunmaktadır.` (1877) Ermeni kaynaklarında yaygın olan `İşunkurag = eşek sıpası` açıklaması halk efsanesi olabilir. SN
  Mereküm dağ - Sivas_M - Sivas
E1900-: Mayrakom [ Erm "Meryem köyü" ]
■ 11. yy'da kurulmuş olup Sivas yöresinin en önemli Hıristiyan dini kurumu olan Surp Nişan Manastırı bu tepenin yamacındaydı. 1915'e dek Sivas Ermeni başpiskoposluğunun makamı idi. SN
  Karaçayır köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
k1928 K: Karaçayır
Os NAk: Mihrivefa (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Mihrivefa nahiyesi merkez köyü idi. Aynı nahiye Hıdırnalı adıyla da görülür. SN
  Mescitli köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Mescitli
  İmaret köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: İmaret
  Sivas il - Sivas_M - Sivas
A1272 Tusi: Sîwâs
EYu: Sebásteia [ Yun "imparatorkenti" ]
■  MÖ 63'te Pompeius tarafından kurulan Megalopolis kentine MS 1. yy'da imparator Tiberius onuruna `imparatorkent` adı verildi. Sebástos, Lat augustus sıfatının Yunanca eşdeğeridir. SN
  Paşabahçe mv - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Tavra
E1902 Epr I.570: Tavra
EYu: Talaúra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sivas içinden geçen derenin ve dere boyundaki yerleşimin adı, Sivas kentinin kurulmasından önceki dönemlerde kaydedilmiştir. Eprigyan'a göre Tavur' veya Tawur' şimdi Seyrantepe adı verilen dağın adı olup, Tavra bunun genitiv halidir. ■ Ermeni yerleşimi 11. yy'da Van hükümdarıyken buraya sürgün edilen Senekerim Ardzruni'nin oğlu Tavit tarafından kuruldu. 19. yy sonunda 160 ila 180 hane Ermeni nüfusu ve ünlü Surp Hagop manastırı vardı. SN
  Bademkaya köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Nedrik
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ 93 Harbi muhâciri. Manav
  Günören köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
k1928 K: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
  Dörteylül köy - Sivas_M - Sivas
1960 DİE: Çayboyu
k1928 K: Pirkinik
E1257 Epr I.413: Pırkınik [ Erm "hisarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre 1022 yılında Bizanslılar tarafından buraya sürgün edilen Van (Vaspuragan) kralı Senekerim Ardzruni tarafından kurulmuştur. Kilisenin (artık mevcut olmayan) yazıtı 1257 tarihlidir. 1707'de köy ahalisi rahip Mikayel önderliğinde Katolik dinini benimsedi. 19. yy'da nüfusunun çoğunluğu katırcılıkla geçinen Katolik Ermenilerdi. ■ 1960'ta Çayboyu, 1990'lı yıllarda Sivas Kongresi'nin kapanış tarihi onuruna Dörteylül adı verildi. SN
  Kolluca x - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Kahkik [ Erm kağkig քաղքիկ "şehircik" ]
  İşhanı köy - Sivas_M - Sivas
E1900- Siv: İşxani [ Erm "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Şahbey köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Şahbey
  Uzuntepe köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Kılxıdık [ Erm kılxadag "başaltı" ]
Kürd yerleşimi
  Tokuş köy - Sivas_M (Karaçayır bucağı) - Sivas
k1928 K: Tokuş
Alevi yerleşimi
  Doğanca köy - Sivas_M - Sivas
k1928 K: Seyfik


Grafik harita göster     haritada ara : km