Sivas'da 1324 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 14
sırala 
  Arpaözü mah Sızır - Gemerek - Sivas
1907hk: Arpaözü
  Çat köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Çat
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [Çat (?)] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... deyar heyran
  Akçaşar köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Akçaşar
  Eğerci bld - Gemerek - Sivas
1907hk: Eğerci
  Tekmen köy - Gemerek - Sivas
e1902: Tekmen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dendil köy - Gemerek - Sivas
E1902: Dendil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
  Burhan köy - Gemerek - Sivas
e1902: Burhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
  Akkoca köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Akkoca
Alevi yerleşimi
  Çepni bld - Gemerek - Sivas
E1902: Çepni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ 19. yy sonunda 160 hanede 1000 kadar Ermeni nüfusu olan büyük bir köy idi. Çepni Türklerinin bu yörede bulunduğuna dair bir belirti yoktur. SN
■ İsmi ilk kayda geçtiği tarihten itibaren Çepni olmasına rağmen eski bir Ermeni köyüdür. Ermenilerden bir kaç hane nüfus Müslüman olarak kalmış, geri kalan nüfus köyü terk etmiştir. Yerlerine çevre bölgelerden Alevi ve Sünni Türkler yerleşmiştir. metonio
  Gemerek ilçe - Gemerek - Sivas
1522t: Gemerek [ Erm Garmrag "Küçük Kapadokya" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre (II.387) kasaba 16. yy başlarında Kilikya'dan gelen 20 hane Ermeni tarafından kurulmuş olup, 19. yy sonunda üçte iki oranında Ermeni nüfusa sahipti. Ermenice Garmir/Karmir, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Garmrag/Karmrag `Kapadokyacık` anlamındadır. SN
■ Gemerek (‏كمرك‏ - گمرك - گمه رك‏‏) ismini açıklayıcı herhangi bir yazılı kaynak mevcut değildir. Ali Cevad’a (? — 1914 İstanbul) göre Tonus ilçesinin beldesi olan Gemerek’in adının nereden geldiği bilinmemektedir . Ayrıca Gemerek ismine Gaziantep’te (Belge 1) de rastlamaktayız . Halk tarafından kabul edilen Kemer-i Ak kelimesinin zamanla değişerek Gemerek ismini aldığı söylenmekte fakat akademik ve mantıklı bir geçerliliği olmadığı için biz buna itibar etmiyoruz. obirtarihci
  Bulhasan köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Pulhasan
  Eşmebaşı köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Ağmu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Keklicek köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Keklicek
  Eskiyurt köy - Gemerek - Sivas
1907hk, 1928k: Alakilise
Alevi yerleşimi
  Gülören köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1946k: Peyik
Alevi yerleşimi
  Mescit köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Mescitli
Alevi yerleşimi
  Sivrialan köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Sivrialan
Alevi yerleşimi
■ Ünlü Türk halk ozanı Âşık Veysel'in köyüdür. metonio
  İkizce köy - Gemerek - Sivas
1928k: Ekizce
  Sarıkaya köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1907hk: Sarıkaya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkının Kürt kökenli olduğu ve/veya Alhas aşiretinden olduğu iddiası yanlıştır. Bu yörede Alhas aşiretine dair en ufak bir iz yoktur. Köy Emlek yöresinin Alevi-Türkmen köylerinden biridir, ve köy halkı aralarında yalnızca Türkçe konuşur. metonio
  Karagöl köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Karagöl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kocaoğlu köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Kocaoğlu
  EmlekHüyük köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Hüyük
Alevi yerleşimi
  Saraç köy - Şarkışla - Sivas
1907hk: Saraç
Alevi yerleşimi
  Kavak köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Kavak
Alevi yerleşimi
  Beyyurdu köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Beyyurdu
Alevi yerleşimi
  Otluk mah - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Otluk
Alevi yerleşimi
  Gündoğan köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Bulamur
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yavu bld - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Yava [ Tr "yaban, yabani" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Tokat ilinde bulunan Kuşoturan köyü bu köyün kardeş köyüdür. Dağıstan'dan gelen halk ilk olarak Kuşoturan'a yerleşmiş fakat halkın sofu oluşundan dolayı bir kısmı Yavu'ya göçmüştür. tuğrul kanat
■ Kumuk Türkü yerleşimi ZeMahşer
  Başağaç köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
Eski adı: Şağrı
Alevi yerleşimi
  Çamlıca köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
■ 1928 İçişleri köy listesinde görünen KürtArapOsman köyü burası olmalıdır. SN
  Yağlıdere köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Yağlıdere
Alevi yerleşimi
  Kale köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Kale
Eski adı: Emlekkale
Alevi yerleşimi
  Kömürkaya köy - Şarkışla - Sivas
E1902: Lisanlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hanede 1200 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Silistre muhacirleri oturmakta. Manav
  Kartalkaya köy - Gemerek - Sivas
1928k: Mudarasın
E1136: Mutarasun [ Luw ]
  Örtülü köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Örtülü
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Türkmen) yerleşimi. uMap'te hakkında yazılan Alevi-Kürt olduğu iddiası dayanaksızdır. Emlek yöresinin Alevi Türkmen köylerindendir. metonio
  Ortaköy mah - Doğanşar - Sivas
1520to, 1928k: Ortaviran
  Yassıkara köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Yassıkara
Alevi yerleşimi
  Yolkaya köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Çakraz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hardal köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Hardal
Alevi yerleşimi
  Belcik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Belecik
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ortatopaç köy - Şarkışla - Sivas
e1902: Topaç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hanede 600 kadar Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Bir Sünni Türk aile hariç köyün tamamında Kürtçe konuşulmaktadır. metonio
  Alaman köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Alaman
Alevi yerleşimi
  Topulyurdu köy - Yıldızeli - Sivas
1928k: Topulyurdu [ Tr topul "topal" ]
Alevi yerleşimi
  Yeşilöz köy - Gemerek - Sivas
1907hk, 1968k: Deliler [ Tr ]
  Karakaya köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Karakaya
Alevi yerleşimi
  Sarıçal köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Çerdiğin
1907hk: Çerdin
Alevi yerleşimi
  Çiçekliyurt köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Çakal
1907hk: Çağal
Alevi yerleşimi
  Öziçi köy - Gemerek - Sivas
1928k: Safiözü
  Kayapınar köy - Şarkışla - Sivas
E1902: Kayapınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 70 hanede 400 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Üyük köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Üyük
Alevi yerleşimi
  Üyükyaylası köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hocabey köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Hocabey
Alevi yerleşimi
  Cesurlar köy - Gemerek - Sivas
1928k: ÖrtlekHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km