Sivas'da 1327 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 14
sırala 
  Arpaözü mah Sızır - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Arpaözü
  Çat köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Çat
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [Çat (?)] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... deyar heyran
  Akçaşar köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Akçaşar
  Eğerci bld - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Eğerci
  Tekmen köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Tekman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dendil köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: DendilHıristiyan
E1902 Epr: Dendil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
  Burhan köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Burhan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
  İnkışla bld - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: İnkışla
  Akkoca köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
hy1907 Kiep: Akkoca
Alevi yerleşimi
  Çepni bld - Gemerek - Sivas
E1902 Epr: Çepni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ 19. yy sonunda 160 hanede 1000 kadar Ermeni nüfusu olan büyük bir köy idi. Çepni Türklerinin bu yörede bulunduğuna dair hiçbir belirti yoktur. SN
■ İsmi ilk kayda geçtiği tarihten itibaren Çepni olmasına rağmen eski bir Ermeni köyüdür. Ermenilerden bir kaç hane nüfus Müslüman olarak kalmış, geri kalan nüfus köyü terk etmiştir. Yerlerine çevre bölgelerden Alevi ve Sünni Türkler yerleşmiştir. metonio
  Gemerek ilçe - Gemerek - Sivas
1522 TT-387: Gemerek [ Erm garmrag "Küçük Kapadokya" ]
■ Eski ve Orta çağ Ermenicesinde Garmir/Karmir, merkezi Kayseri kenti olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Garmrag/Karmrag `Cappadocia Minor` anlamındadır. SN
■ Gemerek (‏كمرك‏ - گمرك - گمه رك‏‏) ismini açıklayıcı herhangi bir yazılı kaynak mevcut değildir. Ali Cevad’a (? — 1914 İstanbul) göre Tonus ilçesinin beldesi olan Gemerek’in adının nereden geldiği bilinmemektedir . Ayrıca Gemerek ismine Gaziantep’te (Belge 1) de rastlamaktayız . Halk tarafından kabul edilen Kemer-i Ak kelimesinin zamanla değişerek Gemerek ismini aldığı söylenmekte fakat akademik ve mantıklı bir geçerliliği olmadığı için biz buna itibar etmiyoruz. obirtarihci
  Bulhasan köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Pulhasan
  Eşmebaşı köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
k1928 K: Ağmu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Örenyurt köy - Gemerek - Sivas
k1928 K: Viranyurt
  Keklicek köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Keklicek
  Eskiyurt köy - Gemerek - Sivas
hy1907 k1928 Kiep, K: Alakilise
Alevi yerleşimi
  Gülören köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
k1946 MYK: Peyik
Alevi yerleşimi
  Mescit köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
k1928 K: Mescitli
Alevi yerleşimi
  Sivrialan köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
k1928 K: Sivrialan
Alevi yerleşimi
■ Ünlü Türk halk ozanı Âşık Veysel'in köyüdür. metonio
  İkizce köy - Gemerek - Sivas
k1928 K: Ekizce
  Sarıkaya köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
hy1907 Kiep: Sarıkaya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkının Kürt kökenli olduğu ve/veya Alhas aşiretinden olduğu iddiası yanlıştır. Bu yörede Alhas aşiretine dair en ufak bir iz yoktur. Köy Emlek yöresinin Alevi-Türkmen köylerinden biridir, ve köy halkı aralarında yalnızca Türkçe konuşur. metonio
  Karagöl köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Karagöl
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kocaoğlu köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Kocaoğlu
  EmlekHüyük köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
k1928 K: Hüyük
Alevi yerleşimi
  Saraç köy - Şarkışla - Sivas
hy1907 Kiep: Saraç
Alevi yerleşimi
  Talazoğlu köy - Gemerek - Sivas
hy1907 Kiep: Talazoğlu
  Kavak köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: Kavak
Alevi yerleşimi
  Beyyurdu köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
k1928 K: Beyyurdu
Alevi yerleşimi
  Otluk mah - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: Otluk
Alevi yerleşimi
  Gündoğan köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
k1928 K: Bulamur
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yavu bld - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
hy1907 Kiep: Yava [ Tr "yaban, yabani" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Tokat ilinde bulunan Kuşoturan köyü bu köyün kardeş köyüdür. Dağıstan'dan gelen halk ilk olarak Kuşoturan'a yerleşmiş fakat halkın sofu oluşundan dolayı bir kısmı Yavu'ya göçmüştür. tuğrul kanat
■ Kumuk Türkü yerleşimi ZeMahşer
  Başağaç köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
Eski adı: Şağrı
Alevi yerleşimi
  Çiçekoğlu köy - Gemerek - Sivas
hy190 KKiep, K, K: Çiçekoğlu
  Yahyalı köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: Yahyalı
Alevi yerleşimi
  Çamlıca köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
■ 1928 İçişleri köy listesinde görünen KürtArapOsman köyü burası olmalıdır. SN
  Yağlıdere köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
hy1907 Kiep: Yağlıdere
Alevi yerleşimi
  Kale köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: Kale
Eski adı: Emlekkale
Alevi yerleşimi
  Kömürkaya köy - Şarkışla - Sivas
E1902 Epr II.388: Lisanlı
hy1907 Kiep: İnsanlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hanede 1200 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Silistre muhacirleri oturmakta. Manav
  Kartalkaya köy - Gemerek - Sivas
k1928 K: Mudarasın
E1163 Mat: Mutarasun [ Luw ]
  Örtülü köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: Örtülü
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Türkmen) yerleşimi. uMap'te hakkında yazılan Alevi-Kürt olduğu iddiası dayanaksızdır. Emlek yöresinin Alevi Türkmen köylerindendir. metonio
  Ortaköy mah - Doğanşar - Sivas
1520, k1928 T, K: Ortaviran
  Seydinali köy - Gemerek - Sivas
k1928 K: Seydinali
  Yassıkara köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
hy1907 Kiep: Yassıkara
Alevi yerleşimi
  Yolkaya köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
k1928 K: Çakraz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hardal köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
k1928 K: Hardal
Alevi yerleşimi
  Belcik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
hy1907 Kiep: Belecik
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ortatopaç köy - Şarkışla - Sivas
k1928 K: İskânTopacı
hy1907 Kiep: Topaç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hanede 600 kadar Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Bir Sünni Türk aile hariç köyün tamamında Kürtçe konuşulmaktadır. metonio
  Alaman köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: Alaman
Alevi yerleşimi
  Topulyurdu köy - Yıldızeli - Sivas
k1928 K: Topulyurdu [ Tr topul "topal" ]
Alevi yerleşimi
  Yeşilöz köy - Gemerek - Sivas
hy1907 k1968 Kiep, K2: Deliler [ Tr ]
  Benlihasan köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
hy1907 Kiep: Benlihasan
Alevi yerleşimi
  Karakaya köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
hy1907 Kiep: Karakaya
Alevi yerleşimi
  Sarıçal köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
k1928 K: Çerdiğin
hy1907 Kiep: Çerdin
Alevi yerleşimi
  Çiçekliyurt köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
k1928 K: Çakal
hy1907 Kiep: Çağal
Alevi yerleşimi
  Durgunsu köy - Gemerek - Sivas
k1928 K: Kiliseköy
  Öziçi köy - Gemerek - Sivas
k1928 K: Safiözü
  İğdecik köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: İğdecik
Alevi yerleşimi
  Karakuz köy - Şarkışla - Sivas
k1928 K: Karakuz
  Kayapınar köy - Şarkışla - Sivas
E1902 Epr, Kiep: Kayapınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 70 hanede 400 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Karaerkek köy - Gemerek - Sivas
k1928 K: Karaerkek
  Üyük köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
k1928 K: Üyük
Alevi yerleşimi
  Üyükyaylası köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
k1928 K: Üyükyaylası
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hocabey köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
k1928 K: Hocabey
Alevi yerleşimi
  Cesurlar köy - Gemerek - Sivas
k1928 K: ÖrtlekHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km