Sivas'da 1324 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 14
sırala 
  Arpaözü mah Sızır - Gemerek - Sivas
1907hk: Arpaözü
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çat köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Çat
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [Çat (?)] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... deyar heyran
■ Şu an köy statüsündeki 2 köy olan Kızılcaova, ve Sığırkuyrugu Çatköy’e bağlı mezra statüsündeydiler. Sonraki yıllarda yönetim Çerkesleri ve Bulgaristan göçmenlerini Çat köyüne iskan için yönlendirmiştir. Çerkezler köyde kalmayip başka bölgelere gitmişler; Bulgaristan göçmenlerinden 8-10 hane Çatta kalmışt Türk22
  Akçaşar köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Akçaşar
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Sızır bld - Gemerek - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Eğerci bld - Gemerek - Sivas
1907hk: Eğerci
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Eşikli köy - Gemerek - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Tekmen köy - Gemerek - Sivas
e1902: Tekmen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk / Boşnak yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Dendil köy - Gemerek - Sivas
E1902: Dendil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Türkmen / Türk / Boşnak yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çöte köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Çöte
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Burhan köy - Gemerek - Sivas
e1902: Burhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Türkmen / Türk / Boşnak / Kürt yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  İnkışla bld - Gemerek - Sivas
1907hk: İnkışla
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Akkoca köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Akkoca
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Çepni bld - Gemerek - Sivas
E1902: Çepni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ 19. yy sonunda 160 hanede 1000 kadar Ermeni nüfusu olan büyük bir köy idi. Çepni Türklerinin bu yörede bulunduğuna dair bir belirti yoktur. SN
■ İsmi ilk kayda geçtiği tarihten itibaren Çepni olmasına rağmen eski bir Ermeni köyüdür. Ermenilerden bir kaç hane nüfus Müslüman olarak kalmış, geri kalan nüfus köyü terk etmiştir. Yerlerine çevre bölgelerden Alevi ve Sünni Türkler yerleşmiştir. metonio
  Gemerek ilçe - Gemerek - Sivas
1522t: Gemerek [ Erm Garmrag "Küçük Kapadokya" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre (II.387) kasaba 16. yy başlarında Kilikya'dan gelen 20 hane Ermeni tarafından kurulmuş olup, 19. yy sonunda üçte iki oranında Ermeni nüfusa sahipti. Ermenice Garmir/Karmir, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Garmrag/Karmrag `Kapadokyacık` anlamındadır. SN
■ Gemerek (‏كمرك‏ - گمرك - گمه رك‏‏) ismini açıklayıcı herhangi bir yazılı kaynak mevcut değildir. Ali Cevad’a (? — 1914 İstanbul) göre Tonus ilçesinin beldesi olan Gemerek’in adının nereden geldiği bilinmemektedir . Ayrıca Gemerek ismine Gaziantep’te (Belge 1) de rastlamaktayız . Halk tarafından kabul edilen Kemer-i Ak kelimesinin zamanla değişerek Gemerek ismini aldığı söylenmekte fakat akademik ve mantıklı bir geçerliliği olmadığı için biz buna itibar etmiyoruz. obirtarihci
  Küçükakören köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: K. Akviran
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Beştepeler köy - Gemerek - Sivas
1928k: Karaağıl
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Yeniçubuk bld - Gemerek - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Bulhasan köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Pulhasan
■ Köy halkı, Oğuz Türkleri yani Türkmenlerinin İlbeyli boyundandır[1]. BOLASANLU CEMAATİ Salur Boyuna mensup olup Türkmen taifesindendir. Grubu ise BAZEKİ Cemaatidir. Türk22
  Kümeören köy - Gemerek - Sivas
1928k: Kümeviran
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Eşmebaşı köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Ağmu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Örenyurt köy - Gemerek - Sivas
1928k: Viranyurt
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çukursaray köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Çukursaray
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Şeyhhalil bld - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Şeyhhalil
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Kırıklı köy - Gemerek - Sivas
1928k: Kırıklı
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Köyün Merv ve Serakhs bölgesinden gelen Orta Asya Türkmenleri'nden oluştugu bilinmektedir. Türk22
  Keklicek köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Keklicek
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Eskiyurt köy - Gemerek - Sivas
1907hk, 1928k: Alakilise
Alevi yerleşimi
■ Eskiyurt (Alakilise) Köyü, Gemerek İlçesi'nin nüfusunun tamamı Alevi olan tek köyüdür Türk22
  Gülören köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1946k: Peyik
Alevi yerleşimi
■ Köy emlek yöresinin bütün kültürel özelliklerini taşımaktadır.Yumurta ve yufka ekmekle yapılan ovmaç yemeği köye özel has yemeklerdendir..Köy türkmen-alevi köyüdür. Alevi inancının her tezleri uygulanır. Türk22
  Mescit köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Mescitli
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Eskiçubuk köy - Gemerek - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Başköy köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Başköy
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  EmlakMezrea köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Mezrea
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Hacıyusuf köy - Gemerek - Sivas
1928k: Hacıyusuf
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Killik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Killik
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Sivrialan köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Sivrialan
Alevi yerleşimi
■ Ünlü Türk halk ozanı Âşık Veysel'in köyüdür. metonio
  Aşağıekecik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1906h: Ekecik aş.
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  İkizce köy - Gemerek - Sivas
1928k: Ekizce
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Sarıkaya köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1907hk: Sarıkaya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkının Kürt kökenli olduğu ve/veya Alhas aşiretinden olduğu iddiası yanlıştır. Bu yörede Alhas aşiretine dair en ufak bir iz yoktur. Köy Emlek yöresinin Alevi-Türkmen köylerinden biridir, ve köy halkı aralarında yalnızca Türkçe konuşur. metonio
  Karalar köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Karalartekke
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Karagöl köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Karagöl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk / Boşnak yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kocaoğlu köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Kocaoğlu
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Faraşderesi köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Faraşderesi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) 1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Kars ve Erzurum dan göç eden Türkler Ermenilerden kalan Faraşderesi köyüne yerlesmistir Türk22
  EmlekHüyük köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Hüyük
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Saraç köy - Şarkışla - Sivas
1907hk: Saraç
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Talazoğlu köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Talazoğlu
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kavak köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Kavak
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Beyyurdu köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Beyyurdu
Alevi yerleşimi
■ Köyün gelenek ve görenekleri Tüm emlek köylerinden ayrılmaz.Aşıklık geleneği olan köyde orta asya Eski Türk uygarlıklarının izleri bulunmaktadır.Dini İtikatlarını YAŞAM biçimi olarak seçmemişler ancak;dini ve vicdani yönlerini kendi içlerinde yaşamaya yardım etsin diye kullanmışlardır.göçmen oba kültürünün(Türkmen) yerleşik köy hayatı dışında baskın bir biçimde yemekleriyle, yaşam tarzlarıyla, kıyafetleriyle,konuşma lehçeleriyle izleri bulunmaktadır.köyün başlıca yemekleri Katıklı aş,mantarlı pilav(göbelek),Oğmaç,Göçmen aşı,kulaklı mantı,İçli köfte,kol böreği(patatesli,çökelikli) Türk22
  Otluk mah - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Otluk
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Gündoğan köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Bulamur
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yukarıekecik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Ekecik yk.
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Yavu bld - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Yava [ Tr "yaban, yabani" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Tokat ilinde bulunan Kuşoturan köyü bu köyün kardeş köyüdür. Dağıstan'dan gelen halk ilk olarak Kuşoturan'a yerleşmiş fakat halkın sofu oluşundan dolayı bir kısmı Yavu'ya göçmüştür. tuğrul kanat
■ Kumuk Türkü yerleşimi ZeMahşer
  Başağaç köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
Eski adı: Şağrı
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çiçekoğlu köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Çiçekoğlu
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Yahyalı köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Yahyalı
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çamlıca köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
■ 1928 İçişleri köy listesinde görünen KürtArapOsman köyü burası olmalıdır. SN
■ Çerkes yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Akpınarbeleni köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
■ Köy, 93 Harbi döneminde Kars göçmenleri tarafından kurulmuştur. Türk22
  Yağlıdere köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Yağlıdere
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Kale köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Kale
Eski adı: Emlekkale
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kömürkaya köy - Şarkışla - Sivas
E1902: Lisanlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hanede 1200 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Silistre muhacirleri oturmakta. Manav
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kartalkaya köy - Gemerek - Sivas
1928k: Mudarasın
E1136: Mutarasun [ Luw ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Örtülü köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Örtülü
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Türkmen) yerleşimi. uMap'te hakkında yazılan Alevi-Kürt olduğu iddiası dayanaksızdır. Emlek yöresinin Alevi Türkmen köylerindendir. metonio
  Ortaköy mah - Doğanşar - Sivas
1520to, 1928k: Ortaviran
  Akçasu köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Akçasu
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Seydinali köy - Gemerek - Sivas
1928k: Seydinali
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Güdül köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Güdül [ Yun ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Köseli köy - Gemerek - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Akçalı köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Akçeli
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Köy halkı 1877 de Haymanadan gelen Türkmen asıllı kişilerdir Türk22
  Yassıkara köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Yassıkara
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Yolkaya köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Çakraz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Hardal köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Hardal
Alevi yerleşimi
■ Türkmen Alevi kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Türk22
  Belcik köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Belecik
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Ortatopaç köy - Şarkışla - Sivas
e1902: Topaç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hanede 600 kadar Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Bir Sünni Türk aile hariç köyün tamamında Kürtçe konuşulmaktadır. metonio
  Alaman köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Alaman
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  SarıTekke köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: SarıTekke
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Topulyurdu köy - Yıldızeli - Sivas
1928k: Topulyurdu [ Tr topul "topal" ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Yeşilöz köy - Gemerek - Sivas
1907hk, 1968k: Deliler [ Tr ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Benlihasan köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1907hk: Benlihasan
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Karakaya köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Karakaya
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşmesi ( köyüdür ) Türk22
  Sarıçal köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Çerdiğin
1907hk: Çerdin
Alevi yerleşimi
  Çiçekliyurt köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Çakal
1907hk: Çağal
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Yükselen köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: İğdiş
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Durgunsu köy - Gemerek - Sivas
1928k: Kiliseköy
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Öziçi köy - Gemerek - Sivas
1928k: Safiözü
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  İğdecik köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: İğdecik
Alevi yerleşimi
■ Türkmen gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Türk22
  Karakuz köy - Şarkışla - Sivas
1928k: Karakuz
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Osmanuşağı köy - Gemerek - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kayapınar köy - Şarkışla - Sivas
E1902: Kayapınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 70 hanede 400 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Alaçayır köy - Şarkışla (Orta bucağı) - Sivas
1928k: Alaçayır
Alevi/Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ Köyde çoğunluğu Aleviler ile birlikte 1900'lerin başlarında kuzey Kafkasya'dan göçen Kafkas kökenliler (Çeçenler) yaşamaktadır. Türk22
  Karaerkek köy - Gemerek - Sivas
1928k: Karaerkek
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Varsak Türkmenleri Türk22
  Yalanı köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Yalanı
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Üyük köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928k: Üyük
Alevi yerleşimi
  Üyükyaylası köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hocabey köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1928k: Hocabey
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Cesurlar köy - Gemerek - Sivas
1928k: Örtlek
■ Eski ismi Sarıkaya'dır. Köy halkı Türkmen aşiretinden gelmektedir. Türk22



Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km