Sinekçi'de 13 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hacıpehlivan köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928k: Filibeliler [ Yun Philippopolis "Filip kenti" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Bulgaristan'daki Filibe kenti adından. Orijinal Filibe'nin adı Yun Philippopólis'ten türemiştir. SN
  Güvemalanı köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1960-: (Karagül)
1928k: Göğemalanı [ Tr göğem "kara erik" ]
  İlyasalanı köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928k: İlyasalanı
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Rodop tarafı Timraş köyünden gelen Pomaklar iskân edilmiştir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km