Silvan'da 102 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Aşağıkaya mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: Kaya-i Süfla [ Tr "aşağı kaya" ]
■ Sazangillerin bir cinsi olan "Capoeta" isminden geliyor olabilir. Anadolu coğrafyasinda bu isimde pek çok endemik balık bulunur. Örn:(Capoeta bergamae, Capoeta antalyensis, Capoeta baliki) Utku Oziz
  Kasımlı mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928: Kasimî aş. [ Kürd "aşağı Kasımlı" ]
  Kumluk mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  KutluAlan mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Şeyxdavudan [ Kürd şêxdawudan "Şeyhdavutlar" ]
  Doluçanak mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk: Golemiran / Gulemiran [ Kürd "bey havuzu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Bağdere mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928: Başnik [ Erm pajnig "hissecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ağrı, Çaldıran, Mako ve Xoy'a dağılmış olan Başımi aşireti, yazları Serhad'ta, kışları ise bu köyde yaşadığından, Serhad halkı onlara "Başnıki, Başnegi" (Tr anlamı: Başnegliler) demiştir. Başnıki zamanla Başımi olarak dejenere olmuştur. Başımi, Zilan Aşiretler Konfederasyonun Celali koluna başlıdır. Mar(d)astan
  Güzeldere mz - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk: Güzeldere
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Dede mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: Kalki [ Kürd "dede" ]
■ Adada Birinci veya ikinci yüzyıla tarihlenen bir manastır kalıntısı bulunur. Utku Oziz
  Kuruçay mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: İşkecirik
■ Tantalos Gölü olarak da bilinir. Utku Oziz
  Çobantepe mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1917h: Omeran [ Kürd "Ömerler (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sarıbuğday mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928: Pîreman [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sulubağ mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928: Huseyna / Hüseyinağa [ Kürd "Hüseyinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Köprülübağ mz - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yeşilbahçe mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928: Dîdan [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Darköprü mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928: Aslo
E1839: Hasru
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Mahalle halkı 20. yüzyılda Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler'in 1915-1916 senelerinde Suriye'ye tehcir edilmesi ile köy bir süre boş kaldı. Cumhuriyet devrinde ise köye Balkanlar'dan gelen Muhacir Türkler ile göçmen Kurmanç Kürdler'i yerleşmiştir. Berk Ulusoy
  Alibey mah - Silvan - Diyarbakır
K1912, 1928: Miraliya / Mîraliyan [ Kürd mîr eliyan? "bey Aliler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Şanlı mah - Silvan - Diyarbakır
1946: Perüşan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tokluca mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Çırik [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 'İslam' ya da 'İslamlar' adlı mezrası vardır. Köyün tarihi bu isimden anlaşılır. SN
  Görmez mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1917h: Gormez / Gormiz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Karahacı mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Hacireş [ Kürd hecîreş "karahacı" ]
  Yolarası mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1928: Ğurte / Kurti [ Kürd kortê "çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dolaplıdere mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Şêliman
E1912: Sıleman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Eşme mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1928: Salikan [ Kürd "tarik yolcuları" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Otluk mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1928: Haşter [ Kürd hêştir "katır veya deve" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Güçlü mah - Silvan - Diyarbakır
E1902, 1928: Zerre / Zerrî [ Kürd "altınköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu 80 hane Kürtçe konuşan Ermenilerden ibaretti. Eprigyan'a göre kilise ve okul yoktu, ancak yılda bir kez ziyaret eden Ermeni rahibi vaftiz ve nikâh törenlerini yapardı. SN
  Beypınar mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Feran [ Kürd "tek evler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Sipki) yerleşimi
■ Fêra (Beypınar) köyünde Sipki aşiretinin Manki kabilesi yaşar. Mar(d)astan
  Gündüz mah - Silvan - Diyarbakır
E1902, 1928: Bılbıl [ Kürd "bülbül" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sulak mah - Silvan - Diyarbakır
1946: Avanek
K1912: Avanik [ Kürd avanek "sulak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akyol mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Kilise [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üçbasamak mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Zinzin
E1902: Zınzın
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Susuz mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1928: Atşa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çaldere mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Fişat [ Kürd "fışkıransu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Aşağıveysi mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Veysikan aş. [ Kürd weysikanê jêrîn "aşağı Veyisler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dağcılar mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Cumat [ Kürd "cemaat, topluluk" ]
  Görentepe mah - Silvan - Diyarbakır
E1900~, 1928: Halda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yukarıveysi mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Veysikan yk. [ Kürd weysikanê jorîn "yukarı Veyisler" ]
  Eskiköy mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Pîrehalan [ Kürd pîrxalan "dededayılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolaç mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Sûsa [ Kürd sûs "meyan kökü?" ]
  Bayrambaşı mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Sîdeknî [ Kürd ]
■ Bablas adlı mezrası vardır. SN
  Yeşilalan mz - Silvan - Diyarbakır
K: Gulgulo [ Kürd "rengarenk" ]
■ Önemli bir Ermeni kasabası iken 1055'te Türk akınlarında tahrip edildi. 10.11. yy'da Bizans garnizonu olan bugünkü Erzurum kentinin adı Erzen-i Rum anlamındadır. SN
  Duru mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Garisî ulya [ Kürd "aş." ]
  Çardak mah - Silvan - Diyarbakır
E1912: Şevkat
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Erikyazı mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1928: Kavşan [ Kürd kewşan "mücavir alan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karacalar mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1914hk: Hacica / Hacican
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Umur mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1946k: Korit
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yüksekköy mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Kulfa
■ Köy halkı Kürttür, Kıpçaklıkla hiçbir alakaları da yoktur. metonio
■ Köy halkının kökeni Kıpçak Türkler'ine dayanmaktadır. Diyarbakır'a bağlı olan Çökeksu, Kırmatepe, Çağdaş vb. köylerdeki insanlarında kökeni Kıpçak Türkler'ine dayanmaktadır. Mehmet Eröz'ün yazdığı ''Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları'' kitabından bu bilgileri ve daha fazlasını öğrenip, tatbik edebilirsiniz. Berk Ulusoy
  Onbaşılar mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Bakuz [ Kürd baqûz "tozluyel" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski ermeni köyü olup tarih boyunca marangozluk meslekleri ile ünlüdürler. Köydeki Ermeniler marangozlugu Kürtlere de ögretmişlerdir. Halen Silvan ilçesinin tüm marangozlari bu köydendir. kahraman21
  Boyunlu köy - Silvan - Diyarbakır
1869s: Boşat [ Kürd "bolluk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Koyun yarısı Ermeni, yarısı da Badikan aşireti Kerran kabilesi mensuplarina aittir. Ermeni ailelerden koyde kalanlar Müslüman olmustur. Köyde Roma dönemine ait Boşat Kalesi mevcuttur. kahraman21
  Akçayır mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Mergivaş [ Kürd mêrgewaş "otlak" ]
  Silvan ilçe - Silvan - Diyarbakır
K: Farqîn
A870, 1884hk: Mîyafarqîn [ Ar ]
S569: Mîpherqat [ Süry "bölüksuyu, sınır suyu" ]
Y553: Martyrópolis [ Yun "şehit kenti" ]
K1579: Silîvan (idari bölge) [ Kürd "süleymanlı" ]
■ Fars hükümdarı I. Yezdgerd (ö. 410) zamanında Süryani azizi Mar Marûthâ tarafından Mîpherkat adıyla kurulduğu anlatılır. Arapça Mîyafarqîn biçimi 20. yy başlarına dek kullanılmıştır; halen yerli halk Farqîn adını tercih eder. Kürtçe olan Silvan adı 15.-16. yy'da burada hüküm süren Silivanî/Süleymanlı Kürt beyliğinin adından gelir. ■ Von Moltke ve Lehmann-Haupt'tan bu yana antik Ermeni kenti Dikranagerd/Tigranokerta ile eşleştirilmiş ise de bu görüşün yeterli dayanağı yoktur. SN
■ Halen yöre halki isim olarak Silvan yerine daha çok Farqin ismini kullanmaktadir. İlçede Camiya Acem denilen fakat Selahaddini Kürdi (Selahattin Eyyubi) tarafindan yapildığı rivayet edilen tarihi cami olup Anadolunun en eski camilerinden biridir. Bir dönem Kürt kökenli Mervani hanedanına başkentlik yapmıştır. Bu devletin kurucusu Bad isimli zat olup Badikan aşiretinin bu kişinin torunlari olduğu rivayet edilir. kahraman21
  Babakaya mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Şevleran / Şebleran [ Kürd şewlêran "aş." ]
  Ormandışı mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Çîçikan [ Kürd "serçeler" ]
  Karaköy mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: Gundereşo [ Kürd "karaköy" ]
  Kayadere mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: Ferxend [ Kürd "mutlu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akdere mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: Tırbespi [ Kürd tirbesipî "akçatürbe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yuva mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1928: Helîn [ Kürd hêlîn "yuva" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Türkmenler'den ve Ermeniler'den oluşuyordu. 1915-1916 senelerinde Ermeniler'in Suriye'ye tehcir edilmesi ile köyde sadece Türkmenler ikamet etmeye başladı. Köy halkı günümüzde Oğuz Türkmenler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Altınkum mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: Başikan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Badikan) yerleşimi
■ Bu koy Abdi ağa isimli bir zata ait olup bu kisi aslen Badikan asireti Kerran familyasina mensuptur. Kerranli güzel ailesine akrabadir. kahraman21
  Yeniköy mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Zerbiyan [ Kürd "sarısöğütler" ]
E1912: Zebre
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşpınar mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Taxik [ Kürd "mahallecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dinlendi mz - Silvan - Diyarbakır
1914hk: Badikan [ Kürd "Bad (aş.) soyu" ]
Kürd (Badikan) yerleşimi
  Karaaliyan mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: Karaaliyan [ Kürd/Tr "kara Aliler" ]
■ Bu adalara halk arasında "Dümbelek Adaları" denmektedir. Antik Dönemde "Halonissos" olarak anılmaktadır. Utku Oziz
  Çiğdemli mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Keferbeyt [ Süry "evköy" ]
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  İncesu mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Tilmîn
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Düzalan mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Deyriki Amoreşo [ Kürd dêrika amoreşo "Reşat amca kilisesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalıönü mz - Silvan - Diyarbakır
1928: Bezvan [ Kürd bezwan "koşanlar" ]
  Bahçe mah - Silvan - Diyarbakır
1946: Bahça
1928: Bahçe
  Bellibahçe mah - Silvan - Diyarbakır
K: Bavodîn [ Kürd "delibaba" ]
E1912, 1917h: Babudin / Babodin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Eskiocak mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: Bavîna [ Kürd "babalıklar" ]
  Nohuttepe mah - Silvan - Diyarbakır
1917h: Hasandello [ Kürd husam delî "Hasan kolu" ]
  Kazandağı mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1917h: Malaaliki [ Kürd malaelîkê "Ali evi" ]
  Kumgölü mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1869s: Omerkan / Emerka [ Kürd "Ömerler (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
  Yeşerdi mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Gundicano [ Kürd gundê Cano "Cano köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Güzderesi mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
K: Gundikê Hecîbrahim [ Kürd "Hacı İbrahim köyü" ]
1917h: Şemrax
  Bölükçayır mz - Silvan - Diyarbakır
1928: Pîlekan [ Kürd "basamak" ]
■ Köy statüsü kaldırılmış olup, şu an Çığıl köyünün mezrası olarak geçmektedir. ishak levent
  Çiğil mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1928: Belavela [ Kürd balawela "darmadağın" ]
K1912: Balabala
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Demirkuyu mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1928: Mikurderik [ Kürd dêrika mikûrê "Mıkur kilisesi" ]
1917h: Derik
E1912: Mıxur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilköy mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1960: Dutveren
1928: Deyrûn
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Dutveren adı uygun bulunmadığı için yakın tarihte adı yeniden değiştirilmiştir. SN
  Sarıkuşak mz - Silvan - Diyarbakır
1914hk: Dassina
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çevriksu mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Girki Boto [ Kürd "oluktepe" ]
  Akçeltik mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1928: Deriki Derun [ Kürd dêrika dêrûn "Dêrun köyü kilise mahallesi" ]
E1912: Derkevank [ Erm "Derik manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km