Silopi'de 43 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bostancı köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Rîhani [ Ar/Kürd rîhanî "reyhanlı" ]
1916 UK: Rehani
  Pınarönü köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Ayınvan [ Kürd ˁaynavan "sularpınar" ]
  Kavaközü köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Rubai
1916 UK: Rubahi Kale [ Ar ]
  Güven mz - Silopi - Şırnak
1928 K: Basorin
  Üçağaç köy - Silopi - Şırnak
Kr: Şivesor [ Kürd şivesor "kızılfidan" ]
  Buğdaylı köy - Silopi - Şırnak
1916, 1928 UK, K: Takiyan
  Yolağzı köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Dader
1916 UK: Dadar
  Kavallı köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Nehrivan
1916 UK: Nahrawan
  Çiftlik köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Girik Bedro
1916 UK: Girki Bedras [ Kürd "Bedros tepesi" ]
  Ovaköy köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Körava
1916 UK: Kurawa [ Kürd ]
  Kösreli x - Silopi - Şırnak
1928 K: Hasanan [ Kürd "Hasanlar" ]
1916 UK: Hassana
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Cudi Dağı yöresinin son Süryani köyü iken 1993'te TC kuvvetleri tarafından boşaltılıp tahrip edildi. ■ Aslen Nasturi (Asuri) köyü iken 1915'ten sonra Türkiye'de Nasturi varlığının sona ermesi üzerine Yakubi (Süryani) kilisesine bağlandı. SN
  Yeniköy köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Xarabreşik [ Kürd xirabreşik "karacaören" ]
  Esenli köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Germik [ Kürd germik "ılıca" ]
  Ortaköy köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Gundi Hadid [ Kürd "demirköy" ]
■ 1930'lara dek Silopi nahiye merkezi idi. SN
  Dedeler köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Babıkan [ Kürd "dedeler" ]
  Derebaşı köy - Silopi - Şırnak
1946 MYK: Giriçölye
1928 K: Giri Çölyan [ Kürd girê çeloyan "kayatepe" ]
  Başak köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Zidikan/Zeydikan [ Kürd zîdikan "aş." ]
  Derikmustafa mz - Silopi - Şırnak
1928 K: Derikimustafa [ Kürd "Mustafa kilisesi" ]
1916 UK: Deriki
  Silopi ilçe - Silopi - Şırnak
1928 K: Girik ˁamo
1928 K: Silopi (idari bölge) [ Kürd Silopî "Süleymanovası" ]
■ Cizre hükümdarlarından Bedirxan Bey'in oğlu Süleyman Bey adından. SN
  ? köy - Silopi - Şırnak
1963: Varto [ Erm Vartan/Varto "öz." ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürtçe konuşan Ermeni Varto aşiretinin köyü idi. 1963'te kuruldu. 1978'de baskılar nedeniyle boşaltıldı. SN
  Yazı köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Şemikan [ Kürd şemikan "aş." ]
  Dolan mz - Silopi - Şırnak
1916, 1928 UK, K: Beymerin
  Karacaköy köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Sorbıtım [ Kürd "kızıl zift?" ]
  Cudi dağ - Silopi - Şırnak
Arab: El-Cûdî
■ Kuran'da Nuh tufanı ile ilgili olarak adı anılan Cudi Dağıdır. Arapça isim, Süryanice Gurdi/Kurdi biçiminden evrilmiş olmalıdır. ■ Dağın zirvesine yakın bir yerde en az 8. yy'a dek ünlü bir Süryani manastırı anılır. SN
  Uyanık köy - Silopi - Şırnak
Eski adı: Xınıs
  Birlik köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Cumâi
1916 UK: Comada
  Başverimli bld - Silopi - Şırnak
1960 DİE: Verimli
1916 UK: Vasıt [ Ar "orta" ]
  Aktepe köy - Silopi - Şırnak
Kr: Girêgewr [ Kürd "aktepe" ]
  Düzalan köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Firikan [ Kürd firîkan "olgunlar" ]
1916 UK: Feriköy
  Özgen köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Zelatun
  Yolağzı mah Görümlü - Silopi - Şırnak
1946 MYK: Girkundan
1928 K: Giri Kundan [ Kürd girê kundan "baykuştepe" ]
  Habur nehir - Silopi - Şırnak
Asur NAsT: Xâbûru
■ İlk kez Asur kralı 2. Adad-Nirari'ye ait yazıtta (MÖ 911-891) aynı isimle anılmıştır. SN
  Görümlü bld - Silopi - Şırnak
1928 K: Bêspin [ Kürd "akçaağaçlı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kapılı köy - Silopi - Şırnak
1928 K: Kükit
1916 UK: Kurkit
  Selçik köy - Silopi - Şırnak
1946 MYK: Deredefş
1928 K: Déredevş
  Başköy mah Başverimli - Silopi - Şırnak
1928 K: Tilkabin
1916 UK: Tellxabbin
  Aksu x - Silopi - Şırnak
1928 K: Erbul/Herbol
1916 UK: Harbol
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yakın döneme kadar Süryani köyü iken 19270'lerde terkedildi ve tüzel kişiliği kalktı. SN
  Çalışkan bld - Silopi - Şırnak
Kr: Gıtta
1946 MYK: Gitta
1928 K: Ğıttaicedid [ Ar el-ğıṭṭa cedîd "yenikuyu" ]
  Ballıkaya köy - Silopi - Şırnak
Kr: Bilikan [ Kürd "aş." ]
  Damlaca köy - Silopi - Şırnak
1960 DİE: Beşiktaş
Kr: Silip


Grafik harita göster     haritada ara : km