Sille'de 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Salâhattin mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Zaladin / Salahaddin
  Tepe mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Kirligiyret
■ 7.02.1948'de Tepeköy adı verildi. SN
  Başarakavak mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Başara Kavağı
  Ulumuhsine mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1928 📖 Ulumuhsine
1926h 📖 Ulumusla
  Değirmen mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Değirmen
  Küçükmuhsine mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1928 📖 Keçimuhsine [ Tr kiçimuhsine "küçük musla/muhsine" ]
1926h 📖 Kiçimusla
■ 'Kiçimusla' veya 'Keçimusla' şeklinde telaffuz edilir. Adın ikinci bölümünün yapısı ve anlamı belirsizdir. Kadın adı olan 'Muhsine' düşünülemez. SN
  Bilecik mah Yükselen - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Bilecik
  Tatköy mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Tatköy
  Sulutas mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Sulutas
  Sarayköy mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Sarayköy
  Sızma mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Sızma
Y-100~ Y-100~Zizima? [ AnaD ]
■ Antik çağ yazıtlarında rastlanan Mêtêr Zizimênê (`Zizimalı Ana`) ibaresinden hareketle Konya yöresinde Zizima adlı bir yer ve tapınak olması gerektiğini Ramsay ileri sürmüş ve 1924-1927'de bu varsayıma istinaden Sızma Höyük'te kazılar yapılmış fakat tapınak bulunamamıştır. Zizima adı, başka yerlerde adı geçen Didyma/Dindyma eşdeğeridir. SN
  Sille mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1500~ 📖 Sille / Silye
Y1812 : Sylata
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1921'e dek Konya ilinin tek Rum yerleşimi ve 'Karamanli' kültürünün önemli bir merkezi idi. SN
  Ardıçlı mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Malas [ Yun ]
  Dağdere mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Dağdere
  Yazır mah - Selçuklu (Sille bucağı) - Konya
1926h 📖 Yazır [ Tr "aş." ]


Grafik harita göster     haritada ara : km