Siirt'de 391 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Gökdoğan köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1946 📖 Cimzer
1928 📖 Cimzark
  Bozhöyük köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
K 📖 Taliban [ Kr "talipler, talebeler" ]
■ Tarihi Erzen kentinin kalıntıları bazı arkeologlara göre bu köyün 1,5 km batısındadır. SN
  Avcılar köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Kankanas
  Çakıllı köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Paloni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdem köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Marmarun
  Yoldurağı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Zivik [ Kr zevîk "tarlacık" ]
  Çalıdüzü köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Melha [ Ar memlaha "tuzla" ]
E1912 📖 Malafan
S1900~ 📖 Mamlaye
1864z 📖 Melfan Memlahası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 02.04.1864 Garzan kazası Melfan memlehasında, nakliye ücretinden dolayı alacağı olan karye Muhtarı Şeyho ve avanesinin uygunsuz hareketlerde bulunmaları ve alınan tedbirlere dair Kürdistan Valisinden gelen tahrirat... © 08.02.1892 Garzan ahalisinden Melfanlı (Melefanlı) Ahmed Şeyho ile Malaşerifli (Mollaşerefli) Ali bin Yunus ve Çerköylü Ala bin Ömer'in yakalanmaları istenmişsede Garzan kaymakamınca şakilerin istihdam edildiğinin bildirilmesi üzerine bunların himayeleri uygun olmayacağından haklarında gerekli tahkikatın yapılması. deyar heyran
  Gözpınar bld - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Xisxis
  Ekinli köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Ceffan [ Kr "yorgunlar? (aş.)" ]
  Toytepe köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
K 📖 Merci [ Kr ]
  Yakıttepe köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Zengani Mamo [ Kr ]
  Taşoluk köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Xırbe İbrahim [ Kr "İbrahimören" ]
  Demirkuyu köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Beysatûn
  Saipbeyli köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Beybo
  İncirlik köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1941ha 📖 Katima / Katma
1928 📖 Xatma
  Azıklı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Bastokan
  Güzeldere köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Güzeldere
  Yanarsu neh - Kurtalan - Siirt
1500~ 📖 Ğarzan
E630 📖 Kağirt
  Akçagedik köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Zikayef [ Ar ]
  Yanarsu köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1865h 1928 📖 📖 Zok [ Kr zox? "hisse, parsel" ]
1869s 📖 Ğarzan (idari bölge)
■ Garzan (şimdiki Kurtalan) kazasının eski merkezidir. Ğarzan nehrinin ve Ğarzan idari biriminin adı, bu köyün batısında, Batman ili sınırları içinde kalan ve bazı kaynaklarda Anuşirvan Kalesi olarak anılan antik Erzen kentidir. Batman-Kozluk Yıldızlı köyüne bakınız. SN
  Yayıklı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Hakemi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çayırlı köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Siirtan [ Kr siˁirtân "siirtler" ]
  Erdurağı köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Kelemeran [ Kr kela mîran "beykale" ]
  Ballıkaya köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Bade
  Yellice köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Batran
  Aksöğüt köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Dılbi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapıkaya köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Kevirihamo [ Kr kevirêˁamo "Ömer taşı" ]
  Sarısalkım köy - Baykan - Siirt
K 📖 Nari [ Kr narê "narköy" ]
  Konakpınar köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 ˁAyn Kasır [ Ar/Kr ˁayn qesr "konakpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uluköy köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖 Beraa [ Ar beraˁa ]
  Çukurca köy - Baykan - Siirt
K 📖 Çirê
1928 📖 Çıri
  Kurtalan ib - Kurtalan - Siirt
1869s 📖 Ğarzan
E630 📖 Ağtsn Աղձն
Y150 Y630 📖 📖 Arzanênê [ Yun "Arzan diyarı" ]
As-824 📖 Arzania (neh)
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Asurlular zamanından beri Arzania/Arzanênê adını taşıyan diyar, Yanarsu (Garzan) ırmağı havzasıdır. Bölge adı eski Ermenice kaynaklarda Ağtsn, merkez kent adı Ardzn olarak yazılır. Arapça Arzan adıyla Ortaçağa dek anılan kentin surları Yanartaş köyü yakınında Kozluk ilçe sınırları içinde bulunan Anuşirvan Kalesi adlı yerdedir. SN
  Çelikli köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Bakıyn
  Dedebakır köy - Baykan - Siirt
1865h 📖 Mize
  Atabağı bld - Baykan - Siirt
K 📖 Comanî
1946 📖 Cumani [ Ar ]
Kürt (Sünni) (Babosî) yerleşimi
  Gürgöze köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 ˁAynik [ Kr "pınarcık" ]
  Kayabağlar bld - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Zokayd [ Ar ḍû qâid "reisli" ]
1891c 📖 Zoğget
■ 19. yy'da Pencinan nahiyesi merkez kasabası idi. SN
  Gümüşkaş köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Siyanis [ Erm ]
Kürt (Sünni) (Melkişo) yerleşimi
  Bölüktepe köy - Kurtalan - Siirt
1946 📖 Girihemdo
1928 📖 Girihamdo [ Kr girêhamdo "Hamit tepe" ]
  Tütenocak köy - Baykan - Siirt
1865h 📖 Köx [ Erm "köy" ]
■ Bir dönem Baykan ilçe merkezi idi. SN
  Beykent köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Beykend
  Meşelik köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Madaran
  Atalay köy - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Kuban / Quban
  Tosunbağ köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Zinahf
  Kurtalan ilçe - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Mısriç
1869s 📖 Kürdilan (idari bölge) [ Kr "aş." ]
1847z 📖 Ğarzan (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1869 Salnamesinde Garzan kaza, Kürdilan bu kaza içinde 10 köylük bir nahiye idi. (Şerefname'ye göre Kürdilan, Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biridir.) Garzan ilçe merkezi tespit edemediğimiz bir tarihte Mısriç köyüne taşındı; 1940'lı yıllarda ilçeye Kurtalan adı verildi. SN
■ © 28.12.1847 Diyarbakır eyaleti dahilinde kain Garzan kazasına tabi Cebel-i Sasun tabir ettikleri dağda vaki Hazo, Harami, Muş, Temoki, Biriniş, Belki, Sasun ve Gavar nahiyeleri ahalisi seksen yüz seneden beri vergi vermediklerinden. deyar heyran
■ Önemli miktarda Arap azınlık dışında ilçe merkezinin çoğunluğu Kürt kökenlidir. (metonio) SN
  Eğridere mz - Baykan - Siirt
K 📖 Zoqamir [ Kr "bey Zok'u" ]
1865h 📖 Zok [ Kr zoq "çıkıntı?" ]
  AğaçlıPınar köy - Kurtalan - Siirt
K 📖 Eyndar [ Kr "ağaçpınar" ]
  Yayıkdere mz - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Pîrişm
  Karabağ köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Bîhavs / Bîvahs
  Ardıçdalı köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Xeylikan [ Kr xelîkan "aş." ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Tepecik mz - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Hola
  Veyselkarani bld - Baykan - Siirt
1946 📖 Ziyaret
1865h 📖 Veyselkarani | Ziyaret
A1070 📖 Uveys-i Karânî
■ Kasabada bulunan Veysel Karani (Üveys el-Karani) türbesi nedeniyle önemli bir ziyaret mahallidir. 11. yy ortalarında İranlı Batıni yazar Nasır-ı Husrev bu türbeyi anar. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. ■ 1914 öncesinde bu kasabada da bazı Ermeni nüfus bulunduğu anlaşılıyor. SN
  Gedikbaşı mz - Kurtalan - Siirt
1941ha 📖 Pertaş
  Üçpınar köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖 Kanigozek [ Kr kanî gozik "kozpınar" ]
  Karakaya köy - Baykan - Siirt
1869s 📖 Kelhok [ Kr "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tütünköy köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Tütün
  Tulumtaş köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖 Ceffan [ Kr "yorgunlar? (aş.)" ]
  Çeltikbaşı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖 Avti yk. [ Kr avti "susuz" ]
■ Çeltikbaşı köyü iki mahalleden oluşmakta. Dicle kıyısında olan kısım bugün Balıklı olarak adlandırılıyor yukarı kesim yani Çeltikbaşı ise Yukarı Avti adını almakta. Balıklı denilen mezra ya da mahallenin özgün adı Awti Xwora olup burada bir Süryani kilisesinin yıkıntıları bulunuyor. ahmet uhri
  Çukurtaş mz - Baykan - Siirt
K 📖 Homend
■ Bayîkan (Yeşilçevre) köyünün boşaltılmış olmasından dolayı, köy statüsü bu mezraya verilmiştir. Mastfirosh
  KayalıSu köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖 Uşi [ Kr ûşî "salkım" ]
  Karataş mz - Baykan - Siirt
K 📖 Kevrakevir [ Kr "? taş" ]
  Yeşilkonak köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖 Kadiyan [ Kr "kadılar (öz.)" ]
  Balıklı mz - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Avti aş. [ Kr avti "susuz" ]
■ Bir Süryani kilisesinin yıkıntıları bulunur. SN
  Eğri mz - Baykan - Siirt
K 📖 Exrî
  Güneşli köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
K2011 📖 Şemsê
1928 📖 Şemsi [ Ar/Kr "güneşli" ]
Kürt (Sünni) (Erebiyan) yerleşimi
  Oyacık köy - Kurtalan - Siirt
2014g : Teylan
1928 📖 Tîlan [ Kr "kurnazlar" ]
■ 2014'te İçişleri Bakanlığı kararıyla Teylan adı iade edilmiş ancak bu karar resmiyette yankı bulmamıştır. SN
  Yeniköprü köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Kirivan [ Kr kirîvan "kirveler" ]
■ Bu köyde yarısı sağlam durumda bir Ermeni Kilisesi bulunmakta. ahmet uhri
  Ormanpınar köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Bilvanis [ Erm ]
  Yeşilçevre köy - Baykan - Siirt
K 📖 Bayikan / Baykan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren Bayikan aşiretinin merkez yerleşimidir. SN
  Gaziler köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1928 📖 Gühér [ Kr guher "ağıl" ]
  Aydemir köy - Kurtalan - Siirt
E1912 📖 Hasıni / Huseyni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Geçit mz - Baykan - Siirt
K 📖 Bimlê [ Kr ]
  Bağlıca köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖 Sihiyan [ Kr "aş." ]
  Bağlıca köy - Siirt_M - Siirt
K 📖 Girauşe [ Kr girêûşî "salkımtepe" ]
  YürekVeren köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
S1900~ 📖 Binof [ Kr ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  İğdeli köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Mazoran
  Çamtaşı köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Arinç [ Erm ar'inç ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdiken mz - Baykan - Siirt
K 📖 Gayîna [ Kr ]
  Akçalı köy - Kurtalan - Siirt
1869s 📖 Bâmerd [ Sür ]
■ 19. yy'da nahiye idi. SN
  Bardaklı mz - Baykan - Siirt
K 📖 Silhê [ Kr "sulh" ]
  Çaykaya köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Malabado [ Kr malabadê "Bad (öz.) evi" ]
  Kelekçi köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1946 📖 Muval
1941ha 📖 Mohilla
1928 📖 Muvil
  Kılıçlı köy - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Başûr [ Kr "güney" ]
  Çattepe köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖 Til [ Kr/Sür tell/til "höyük, tepe" ]
1910a 📖 Tille
As-859 📖 Tila
■ Dicle ile Botan'ın birleştiği noktada bulunan 50 mt yükseklikteki höyük, çok eski çağlardan beri meskûn olan bir yerleşim noktasıdır. Asur kralı II. Assurnasirpal'ın sefernamesinde zikredilen Tila burası olmalıdır. ■ Lehmann-Haupt'a göre 1895 katliamından önce 30 Protestan Ermeni, 15 kadim Ermeni ve 3 Süryani ailenin yaşadığı köy, 1899'da Ömer Hüseyin Ağa adlı bir Kürt beyi tarafından ele geçirilmiş, geriye 8-9 hane Hıristiyan kalmıştı. SN
■ Çattepe'ye her ne kadar kısaca Till ya da Tell dense de uzun adı Kürtçe iki suyun arası ya da kesiştiği yer[deki tepe] demek olan Tillo Nawro'dur. Tam yeri de Botan ve Dicle'nin kesiştiği yerdir. Bugünkü adı da eski adının tam olarak Türkçeleştirilmişidir. Çat yani yol çatı ya da kesişme noktasındaki tepe. Tepe Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında 2009'dan beri kazılmaktadır. Üzerindeki yerleşim 1993 yılında boşaltılmıştır. Modern yerleşimin altında neolitik döneme kadar yerleşim bulunmakta ve Roma imparatorluğunun en doğudaki yerleşimi burada bulunmaktadır. Arap metinlerinde Tell Fafan adıyla da anılmıştır. ahmet uhri
  Engin köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
Eski adı: İngêz [ Erm ınguyz "ceviz" ]
■ Şimdiki yerin 2 km kuzeyinde bulunan eski köy 1990'larda terkedilmiş ve yerleşim yeri karayolu kenarına taşınmıştır. SN
  Köklü mz - Baykan - Siirt
K 📖 Ginê [ Kr ]
  Baykan ilçe - Baykan - Siirt
K 📖 Xana Hawêl
1865h 📖 Hawel / Havil
1928 📖 Baykan (idari bölge) [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Baykan, şimdiki Yeşilçevre köyüdür. 1938'de ilçe oldu; ilçe merkezi 1949'da Havêl Hanları mevkiine taşındı. SN
■ Hawêl, ismini bir dönem merkezinde bulunan ''Xana Hawêlê'' den alır. Han da ismini Hawêl mirlerinden alır. Bu Hawêl büyük bir ihtimal ya şuan Şirvana bağlı olan Awêl/Awil den, ya da yakınında bulunan Werqanis a bağlı olan Hawêlok/Hiweyl dan gelmektedir... Bu iki yer de bir dönem mirlik merkezi olmuşlardır. Mastfirosh
  Tatlı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
K 📖 Kozik [ Kr "küçük ağıl" ]
  Günbuldu köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Millo [ Kr "aş." ]
  Yazlıca köy - Siirt_M - Siirt
Eski adı: Seyfi [ Ar "yazlık" ]
  Ulaştı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1865h 📖 Dodan / Dudan [ Kr "aş." ]
  Kayıklı köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1928 📖 Mehîna [ Kr "kısraklar" ]
Kürt (Sünni) (Erebiyan) yerleşimi
  Ocaklı mz - Baykan - Siirt
K 📖 Eyncirnî [ Kr "yalakpınar" ]
  Çukurlu mz - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Keleberi
■ 1993'te boşaltılıp yakılan köylerdendir. Yeniden iskan edildi. SN
  Gündoğdu köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 Gundo [ Kr "köy" ]
  Derince mz - Baykan - Siirt
K 📖 ŞikarimHaritada yeri belli olmayanlar.
  Dudiran köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Dudeyran [ Kr "aş." ]
■ Köy statüsünde göçebe aşirettir. SN
  Soran köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Soran [ Kr "Kızıllar (aş.)" ]
■ Köy statüsünde göçebe aşirettir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km