Servi'de 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kaşan [ Zz kaşon "inişler" ]
  Yazılı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sair [ Zz seeyer "elma ağacı" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Alaattin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736z 📖 Alaaddin
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
  Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Abdalan [ Zz "Abdallar" ]
  Yatansöğüt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Vatrakom [ Erm ]
  Eskibağ köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xaniyan / Xuniyan [ Zz ]
  Mollaibrahim köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Mollaibrahiman
  Harmancık köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Rızvan
  Gerçekli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xalan / Xaylan [ Kr "Haliller? dayılar?" ]
1915h 📖 B. Haylan
  Ericek köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Hapsor
  Gönülaçan köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Haydan [ Kr/Zz "Haydarlar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tinik [ Zz "ıssıca" ]
  Çobançeşmesi köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Dirî [ Zz ]
  Doğanlı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kelxısi [ Zz ]
  Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Haciyan [ Zz hajîyon "hacılar" ]
  Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖 Royê Melekan [ Zz "Mollalar Çayı" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Servi bld - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖 Tinîk | Sivan
1736z 📖 Sîvan (idari bölge) [ Zz ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
  Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xalveliyan [ Zz xalweliyan "Veli dayılar" ]
  Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Melekan / Milkan [ Zz "mollalar" ]
  Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şeyxismailan [ Zz Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
  Gözertepe köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Avnik [ Erm ]
  Bahçebaşı mah - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Zimak [ e/z dzımag "kuzyer, kuzey" ]
  Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1902a 📖 Xarabe [ Zz xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şellihaydan [ Zz Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
  Aktoprak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Villik + Gaviran [ Zz vilik "gülceğiz" ]
  Akçayurt mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Dernân [ Kr dêranan ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
  Direkli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖 Wişkçir [ Zz "kuruçeşme" ]
1928 📖 Vişkiçur
  Döşekkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Mahmudan [ Zz mehmûdon "Mahmutlar" ]
1915h 📖 Lehistan?
  Kaledibi mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Seyar [ Zz sayêre "elmalı" ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
  Güzeldere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Gaz [ Kr "doruk" ]
  Çamlıyurt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xodi / Xodan [ Zz "otlaklar" ]
  Üçgül köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Hasanan / Hesenan [ Zz "Hasanlar" ]
  Yelkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Gulikan [ Kr/Zz "aş." ]
  Karcı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Gayd [ Zz ğêyd "sulakyer" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Bu Köyün Yerlileri Şeyh Şemsinin Torularındırlar. AHMET ŞEYHAN


Grafik harita göster     haritada ara : km