haritada ara :   km  
Serdivan'da 16 yerleşim bulundu.
sırala 
Aralık mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Aralık İhsaniye
Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Koord: 40° 47' 52'' D, 30° 19' 41'' K
Aşağıdereköy mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Dere aş.
1890hk 📖: Dereköy
■ Koord: 40° 45' 19'' D, 30° 16' 10'' K
Beşevler mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: İnamiye [ Türkçe "nimetli" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Romanya ve Bulgaristan göçmenleri çoğunluktadır. SN
■ 26/12/1951 tarihinde Kocaeli'nin Akmeşe bucağına bağlı İnamiye köyü Adapazarı ilçesinin Kazımpaşa bucağına bağlanmıştır. (Devlet Arşivleri Sayı :24901) ekaragoz
■ Koord: 40° 49' 49'' D, 30° 14' 24'' K
Beşköprü mahalle - Serdivan - Sakarya
1928 📖: Beşköprü
1910h 📖: Ustiyanus Köprüsü
■ 1328 senesinde altından Melas nehrinin altında aktığı Sakarya köprüsüne ''Bergosçuk'' denmesi sağlam ele geçmesi olabilir. Bkz. Bilecik. Manav
■ Koord: 40° 44' 19'' D, 30° 21' 40'' K
Çubuklu mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1890hk 📖: Çubuklu
■ Koord: 40° 46' 39'' D, 30° 17' 46'' K
Dağyoncalı mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Dağyoncalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bu köye ilk yerleşenler 1890 yılında Balkanlardan göçen insanlardır. Sonraki yıllardan Doğu Karadeniz ve Orta Karadenizden göçenlerle beraber köy şu anki durumuna gelmiştir.
■ Koord: 40° 46' 51'' D, 30° 15' 23'' K
Hamitabat mahalle - Serdivan - Sakarya
1968 📖: Kâzımpaşa
1902hk 📖: Hamitabad
■ Eskiden Kâzımpaşa adlı bucak merkezi iken 2008’de Serdivan ilçesi kurulunca eski adı olan Hamitabat adıyla mahalle oldu. SN
■ Koord: 40° 47' 30'' D, 30° 17' 35'' K
Kırcaali mahalle - Serdivan - Sakarya
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 44' 58'' D, 30° 18' 59'' K
Kızılcıklı mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Kızılcıklı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Muhaberat: Şumnu'nun Prevadi kazasının Toşe nahiyesinin Dere köyünden olup İzmid kazasına bağlı Kızılcıklı köyüne hicret etmiş olan Rüstem oğlu Hasan'ın hicretinin tahkiki. M-12-07-1899 Manav
■ Koord: 40° 48' 54'' D, 30° 13' 56'' K
Kuruçeşme mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
■ Kısmen Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Balkan harbi sonrasi Bosna ve Üskup'ten gelen vatandaslarimizin yerlestigi bir birimdir.
■ Koord: 40° 47' 24'' D, 30° 18' 34'' K
Mahmudiye mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Mahmudiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Elçiliğe Gelen Muharrerat: Ruscuk'a bağlı Kostaniçe köyü ahalisinden müteveffa Derviş Ahmed'in hanımı olup oğlu ile birlikte hicretle İzmid'in Mahmudiye Mahallesi'ne yerleşen Fatma bint-i Osman'ın Ruscuk'ta bulunan emval ve mallarının satılarak bedelinin İzmid Sancağı Eytam Sandığı'na gönderilmesi talebini havi verdiği dilekçenin gereği yapılmak üzere gönderildiği. M-24-08-1903 Manav
■ Koord: 40° 48' 41'' D, 30° 14' 58'' K
Meşeli mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Meşeli
■ Koord: 40° 48' 2'' D, 30° 14' 22'' K
Selahiye mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Salahiye
■ 93 Harbi neticesi Bulgaristanın İnce Balkan (Slivendeki Novo Selo) köylülerinin 45 hânesi Kandıra'da Kaba Ağaç köyüne, diger 45 hânesi de burada Serdivan Rum köyünün hemen bati tarafina iskan edildiler. Manav
■ Koord: 40° 46' 51'' D, 30° 19' 47'' K
Serdivan ilçe - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Serdivan [ Türkçe "başbucak" ]
Y1900~ 📖: Petrádes [ Yunanca "taşlıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 2008’de ilçe oldu. SN
■ 1924 yılında yapılan mübadelede Serdivan'a şimdiki Yunanistan Drama vilayetine bağlı Raholika/Ravika köyünden ilk muhacirler yerleştirilir. Ravika'nın şimdiki adı Kalifitos'dur. ekaragoz
■ 1928’de Arnavutluk’tan, 1934 yılında da Bulgaristan, Yugoslavya ve Kocacık’tan, 1948’de Karadeniz’den ( Trabzon ve Rize) 1951’de yine Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelen göçmenler sebebi ile her geçen gün artmıştır.
■ Bilinen ilk sâkinleri Kürdlerdir. Osmanlıda "Şıhbızınlı Türkmân Ekrâdı" tâbir edilirdi. İsmi vaktinde etraftaki çiftliklerin, köylerin tâbii olduğu divanlardan en büyüğü olabileceğini düşündürüyor. Kandıra ve İzmit köylerine dağılan Kürdler yerlileşmiştir. Bölge Kürdleri sâdece Akyazıda toplu kalmayı başarmışsa da Kürdçe azalmıştır. 1790 itibâriyle Moralı/Tesalyalı Helenler yerleşmeye başlamış. Rumların oturduğu kadim Serdivan bugünkü Serdivan merkezinden 3-4 km batı istikâmetindeydi bugün yeller esiyor yerinde. Adapazarı'nın Serdivan köyünde iskanları kararlaştırılan Drama'nın Raholika köyü muhacirlerine ait çift hayvanlarının uzun süre bekletilmemesi. 30.03.1924. Mübâdele ile ayrıca Rakovo (Kratero) köylüleri iskân edilmişti. 1900/01 tarihli belgelerden anlaşıldığı üzere de Adapazarı yakınlarında Gökçeviran’da (Gökviran) Fransız uyruklu Emil Bodvin’in kuruttuğu bataklığa Boşnak muhacirlerinin el koyması üzerine tazminat talebi ile karşılaşmıştı. Manav
■ Koord: 40° 45' 52'' D, 30° 21' 15'' K
Uzunköy mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1960 📖: Yeşildere
1928 📖: Eceldere
■ Koord: 40° 48' 3'' D, 30° 15' 29'' K
Yukarıdere mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Dere yk.
■ Koord: 40° 45' 8'' D, 30° 15' 29'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.