Selimiye'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pınarcık mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Kapıkırı mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h: Kapıkıran
Y-446: Látmos [ Luw ]
■ Antik kent, arkasındaki Latmos (Beşparmak) Dağından ötürü Latmos Herakleia'sı olarak bilinir. MÖ 5. yy'dan geç Bizans dönemine dek tarihlenen harabeler köyün içindedir. SN
  Bafa mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1968: Çamiçi
1928: Bafa
■ 1962'de verilen Çamiçi adı yerine 2007'de yeniden Bafa benimsendi. SN
  Ekindere mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1914: Tekfurdere [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
  Çandır mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h: Çandır [ Tr "aş." ]
■ Aşiret veya cemaat adı olan Çandır, sözcük anlamı itibariyle muhtemelen `karışık, melez` demektir. SN
  Selimiye mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928: Selimiye
Y1128y: Melanoúdion [ Yun "karaca" ]
1911h y: Mandalyat (idari bölge)
■ 1928'de Selimiye Kıbtî ve Selimiye Şeyh olmak üzere iki muhtarlıktır. Kızılca nahiyesi merkez kasabası idi. ■ 12. yy'da Bizans'ın Mylasa ve Melanoudia ilinin (thema) merkezi idi. SN
  Narhisar mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 y: Narhisar
Y-200~a: Narasa [ Luw ]
■ Eski bir Anadolu dilinden Yunancaya uyarlanan Narasa adı, Kırkağaç-İlyaslar yakınındaki Akrasa/Nakrasa ile kökteş olmalıdır. Türkçe nar ile alakalı olmadığı açıktır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km