Selim'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Başköy köy - Selim - Kars
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Gürbüzler köy - Selim - Kars
Eski adı: Verişan [ Erm verişén? "yukarıköy" ]
  Beyköy köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi
■ Beg Köy olarak geçer. Avşar boyuna mensup torun aşiretinden yaşayanlar bulunmaktadır. tarihçi
  Sarıgüney köy - Selim - Kars
1946k: Kârcık
■ Avşar boyunun torun aşireti üyeleri de yaşamaktadır. tarihçi
  Çıplaklı köy - Selim - Kars
Eski adı: Çıplaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karakale köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Azınlık olarak Avşar torunları yerleşkesi. Çukur köyleri olarak nitelendirilen köylerin tamamının ismi değişmemiş orjinal türkçedir. tarihçi
  Laloğlu köy - Selim - Kars
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Lolan) yerleşimi
■ Pülümür ve Tercan civârindan 20. asrin basinda başında göç etmiş. Loluç asireti. Manav
■ Kars iline bağlı Sarıkamış/Aşağısallıpınar ve Selim/Laloğlu köyleri Zaza-Alevi köyleridir. metonio
  Akçakale köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün yarısından fazlası Kürttür. Mar(d)astan
  Bölükbaşı köy - Selim - Kars
Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Alisofu köy - Selim - Kars
Eski adı: TürkmenAlisofu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Elesofi (Alisofu) köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Kamışlı köy - Selim - Kars
Eski adı: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yenice köy - Selim - Kars
Eski adı: Yenice
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Alevi (Türkmen)/Kürd yerleşimi
  Darboğaz köy - Selim - Kars
Eski adı: Zellice
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Katranlı köy - Selim - Kars
1914ht: Katranlı [ Tr ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Alevi/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qetranî (Katranlı) köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Eskigeçit köy - Selim - Kars
1946k: Bezirgângeçit [ Tr bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Yolgeçmez köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi
  Hasbey köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Xasbeg'dir. Mar(d)astan
  Karahamza köy - Selim - Kars
Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Koşapınar köy - Selim - Kars
1914ht: Koşapınar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kekeç köy - Selim - Kars
1914ht: Kekeç
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bozkuş köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkî aşireti dışında Kaskî ve Dilxerî aşiretleri de yaşamakta. İlk Rus kaydında gösterilmiş olan 6 hane Türk'ün tamamı Ruslar Kars'tan çekildikten sonra köyü terk etmiş ve Selim kasabasına yerleşmiştir. Köyün tamamına yakını Erivan kökenli Kürtlerden oluşuyor. Tuygun köyüyle akrabalıkları bulunmakta, zira Tuygun'daki Rumlar köyü terk edince Bozkuş ve Eskigazi'den yerleşenler olmuş. metonio
  Baykara köy - Selim - Kars
R1889: Baykara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
  Cavlak köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün yarısından fazlası Kürttür. Mar(d)astan
  Tuygun köy - Selim - Kars
Eski adı: Tuygun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Tuygun'a Selim Eskigazi köyünden, Bozkuş'a ise Kağızman ve Digor'dan Redkanlılar göç etmiş. Mar(d)astan
■ Rumlar köyü terk ettikten sonra köy Bozkuş, Çığırgan ve Eskigazi'den Kürt göçü almıştır. metonio
  Selim ilçe - Selim - Kars
R1914-: NovoSelim [ Rus "yeni Selim" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ İlçeye bağlı 19 köy 30 yıl öncesine kadar Türkmen-Alevi yoğunlukluydu. Günümüzde bu köyler yarı yarıya Kürtleşmiş bulunmaktadır. İlçenin 9 köyü doğrudan Kürt çoğunluklu, geri kalan köylerin etnik yapısı ise yerli Türkler, Karapapaklar ve Ahıskalılardan oluşmaktadır. Selim ilçe merkezini oluşturan kasaba ise Rusların Kars vilayetinden göçünün ardından Türk nüfusla iskan edilmiştir. Günümüzde kasaba merkezinde Kürtlerin önemli bir nüfusu yoktur, ancak ilçeye bağlı köylerin önemli bir kısmı Kürtleşmiştir. metonio
  Kırkpınar köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Söğütlü köy - Selim - Kars
Eski adı: SöğütlüPurut [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi (Türkmen)/Kürd yerleşimi
  Ortakale köy - Selim - Kars
R1889: Ortakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayburt köy - Selim - Kars
R1889: Bayburt
E1900~: Paypert [ Erm "in-kale?" ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889: Es. Gazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tozluca köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yalnızçam köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yaylacık köy - Selim - Kars
Eski adı: Mirhel [ Kürd mîrxel "beybucağı" ]
Kürd yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 21 hane Kürt ve 3 hane Türk gösterilmektedir. metonio
  Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: Çepik aş.
Eski adı: Çapikya aş.
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
  Akyar köy - Selim - Kars
■ Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün çoğunluğu Kürttür. Mar(d)astan
  Yukarıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: Çepik yk.
Eski adı: Çapikya yk.
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akpınar köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Akpınar köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Kaynarlı köy - Selim - Kars
R1889 1928k: Germeli [ Tr "kaynarca" ]
Kürd yerleşimi
  Yeşiltepe köy - Selim - Kars
1946k: Karnağaz [ Erm k'arnavaz "taşlıkum, mil" ]
Alevi (Türkmen)/Kürd yerleşimi
  Aşağıkotanlı köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kotanya Jêrê (Aşağıkotanlı) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Buradaki aileler Digor Zeynık (Yaylacık) köyünden buraya göç etmişler. Mar(d)astan
  Mollamustafa köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Yamaçlı köy - Selim - Kars
Eski adı: Sipikor [ Erm surp krikor "Aziz Gregor" ]
Alevi (Türkmen)/Kürd yerleşimi
  Dölbentli köy - Selim - Kars
R1889: Dölbentli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Dolbendî (Dölbentli) köyünün çoğunlu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Karaçayır köy - Selim - Kars
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün yarısından fazlası Kürttür. Mar(d)astan
  Yukarıkotanlı köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kotanya Jorê (Yukarıkotanlı) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Buraya Alekılise (Şehitemin) köyünden göç etmişler. Mar(d)astan
  Büyükdere köy - Selim - Kars
R1914-: İvanpol [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Eski adı Tiknis değildir. SN
  Oluklu köy - Selim (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Oluklu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Daha önce Kağızman ilçesine bağlı iken 2011'de Selim'e bağlandı. SN
■ Bu maddedeki Oluklu köyü Kağızman ilçesinden bağlanmış bir Karapapak yerleşimidir. Diğer Oluklu köyü (Büyükoluklu) ise Alevi Türkmen yerleşimi iken Alevilerin yoğun göçü neticesinde çoğunluğu Kürt olan bir köy olmuştur. metonio
  Gelinalan köy - Selim - Kars
R1889: Karakilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  İğdir köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ İdıra Tırkmena (Türkmen Iğdır) deniliyor ama köyde bir kaç hane Türkmen kalmış. Köyün yüzde doksanı Kürd Redkan aşiretidir. Qazi
  Benliahmet köy - Selim - Kars
R1889 1928k: Beğliahmet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Begliahmet olup, buradaki Kürtler Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
  Koyunyurdu köy - Selim - Kars
R1889 1928k: Berne
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 58 hane Ermeni nüfusu ve Surp Lusavoriç kilisesi vardı. SN
  Çaybaşı köy - Selim - Kars
Eski adı: Sipanazat [ Erm ]
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km