haritada ara :   km  
Selim'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Başköy köy - Selim - Kars
1914h 📖 : Başköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 30' 52'' D, 42° 33' 41'' K
Gürbüzler köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Verişan [ Ermenice verişen "yukarı köy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 27' 54'' D, 42° 34' 32'' K
Beyköy köy - Selim - Kars
1914h 📖 : Beyköy
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi
■ Koord: 40° 31' 48'' D, 42° 34' 33'' K
Sarıgüney köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Kercik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 40° 32' 49'' D, 42° 36' 23'' K
Çıplaklı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Çıvlaklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 28' 22'' D, 42° 37' 31'' K
Karakale köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Karakale
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Çukur Köyleri olarak nitelendirilen köylerdendir. Azınlık olarak Torunlar Avşar boyuna bağlı opluluklar yaşar. SN
■ Koord: 40° 33' 10'' D, 42° 37' 48'' K
Laloğlu köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Laloğlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Pülümür ve Tercan civârindan 20. asrin basinda başında göç etmiş. Loluç asireti. Manav
■ Kars iline bağlı Sarıkamış/Aşağısallıpınar ve Selim/Laloğlu köyleri Zaza/Türkmen karışık Alevi köyleridir. metonio
■ Rumlardan sonra köy Alevi (Zaza) ve (Türk) yerleşimi olarak kurulmuştur. Kürtler daha yakın zamanda Iğdır ilinden gelerek Laloğlu köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Köydeki Alevilerin yarısı Selimli Türkmen, yarısı 20.yy başında gelmiş Lolan aşiretinden Zaza'dır. Mursallı
■ Koord: 40° 28' 22'' D, 42° 39' 30'' K
Akçakale köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 33' 44'' D, 42° 39' 55'' K
Bölükbaş köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Bölükbaşı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 29' 14'' D, 42° 40' 44'' K
Kamışlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Kamışlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 30' 29'' D, 42° 41' 20'' K
Yenice köy - Selim - Kars
Eski adı: Yenice
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Şimdi Köyün Yarısı Kürt Celali Yerleşimidir. Site Yönetimi
■ Koord: 40° 33' 14'' D, 42° 41' 59'' K
Katranlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Katranlı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Qetranî (Katranlı) köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 28' 48'' D, 42° 42' 12'' K
Darboğaz köy - Selim - Kars
R1886 📖 : Zellice
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımında 67 hanede 518 Rum Ortodoks, 1 hanede 6 İranlı (Sünni) nüfus kayd edilmiştir. Rus nüfus sayımlarında İranın Kuzeyinden gelerek Güney Kafkasyaya (Azerbaycan, Kars, Gürcistan) yerleşen Azeri nüfus Şii/Sünni fark etmeksizin İranlı olarak kayıt altına alınmıştır. Bunlar 19 yy. başında Rusyanın bölgeyi ilhakından sonra İran şahının telkiniyle Borçalı bölgesinden göç ederek Sulduza yerleşen Karapapak/Terekemelerin geri dönenleridir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 34' 44'' D, 42° 42' 32'' K
Eskigeçit köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Bezirgângeçit [ Türkçe bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 30' 34'' D, 42° 42' 47'' K
Yolgeçmez köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Elgeçmez
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi
■ Rumlardan sonra köye Posoflu Ahıska Türkleri yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 25' 2'' D, 42° 44' 16'' K
Hasbey köy - Selim - Kars
K 📖 : Xasbeg
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Qaski aşireti de yaşar. Mar(d)astan
■ 1886 Rus nüfus sayımında 16 hanede 102 Kürt (Sünni), 1 hanede 3 İranlı (Şii) nüfus kayd edilmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 35' 32'' D, 42° 44' 39'' K
Karahamza köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Karahamza
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 25' 51'' D, 42° 45' 11'' K
Koşapınar köy - Selim - Kars
1914h 📖 : Koşapınar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 31' 43'' D, 42° 45' 21'' K
Kekeç köy - Selim - Kars
1914h 📖 : Kekeç
■ Türk köyüdür. Rus kayıtlarında sehven Kürt olarak kaydedilmiştir. metonio
■ Koord: 40° 29' 31'' D, 42° 45' 31'' K
Bozkuş köy - Selim - Kars
1928 📖 : Bozkuş
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Redkî aşireti dışında Kaskî ve Dilxerî aşiretleri de yaşamakta. İlk Rus kaydında gösterilmiş olan 6 hane Türk'ün tamamı Ruslar Kars'tan çekildikten sonra köyü terk etmiş ve Selim kasabasına yerleşmiştir. Köyün tamamına yakını Erivan kökenli Kürtlerden oluşuyor. Tuygun köyüyle akrabalıkları bulunmakta, zira Tuygun'daki Rumlar köyü terk edince Bozkuş ve Eskigazi'den yerleşenler olmuş. metonio
■ Koord: 40° 37' 55'' D, 42° 45' 51'' K
Baykara köy - Selim - Kars
R1889 📖 : Baykara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
■ 20. yy başında Ermeni ve Türklerin karışık yaşadığı bir köydü. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 34' 37'' D, 42° 46' 26'' K
Cavlak köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Cavlax
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ahıska Türkleri 11 Haziran 1945 tarihinde çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu (ÇTK) çerçevesinde 1950’lerin başında Ardahan ilinin Posof ilçesinden gelerek Cavlak köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 26' 11'' D, 42° 46' 50'' K
Tuygun köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Toygun
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Tuygun'a Selim Eskigazi köyünden, Bozkuş'a ise Kağızman ve Digor'dan Redkanlılar göç etmiş. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 37' 0'' D, 42° 46' 59'' K
Selim ilçe - Selim - Kars
1920hb 📖 : Novo Selim [ Rusça "yeni Selim" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rus etnik haritasında Türk çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
■ Koord: 40° 27' 52'' D, 42° 47' 2'' K
Yassıca köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 33' 24'' D, 42° 47' 17'' K
Kırkpınar köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 25' 5'' D, 42° 47' 29'' K
Söğütlü köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Söğütlü Purut [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 31' 59'' D, 42° 47' 59'' K
Ortakale köy - Selim - Kars
R1889 📖 : Ortakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 33' 10'' D, 42° 48' 14'' K
Bayburt köy - Selim - Kars
E1918 📖 : Paypert [ Ermenice "in-kale?" ]
R1889 📖 : Bayburt
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 31' 2'' D, 42° 48' 18'' K
Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889 📖 : Eskigazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 34' 26'' D, 42° 48' 32'' K
Tozluca köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ahıska Türkleri 11 Haziran 1945 tarihinde çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu (ÇTK) çerçevesinde 1950’lerin başında Ardahan ilinin Posof ilçesinden gelerek Tozluca köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 29' 37'' D, 42° 48' 34'' K
Yalnızçam köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Yalnızçam
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 22' 1'' D, 42° 49' 0'' K
Yaylacık köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Mixrel
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 21 hane Kürt ve 3 hane Türk gösterilmektedir. metonio
■ Kura nehrinin ilk başlangıcı Yaylacık köyü yaylasıdır. sunayç
■ Koord: 40° 39' 1'' D, 42° 49' 28'' K
Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Çapik aş.
Eski adı: Çapikya [ Yunanca "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 18' 43'' D, 42° 49' 50'' K
Yukarıdamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Çapik yk.
Eski adı: Çapikya [ Yunanca "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 17' 44'' D, 42° 49' 51'' K
Oluklu köy - Selim - Kars
1928 📖 : Oluklu
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Daha önce Kağızman’a bağlı iken 2011’de Selim’e bağlanan diğer Oluklu köyünden ayırt etmek için Küçük Oluklu adı verilir. SN
■ Bu yerleşim yeri Selim ilçe merkezinin yanında olan Oluklu köyüdür. Halk tarafından Küçük Oluklu köyü olarak da adlandırılıyor. Resmi adı Olukludur. Ahıska Türkleri 11 Haziran 1945 tarihinde çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu (ÇTK) çerçevesinde 1950’lerin başında Ardahan ilinin Posof ilçesinden gelerek Oluklu köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 29' 18'' D, 42° 49' 59'' K
Akyar köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Ağyer
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 28' 19'' D, 42° 50' 24'' K
Akpınar köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 25' 14'' D, 42° 50' 26'' K
Kaynarlı köy - Selim - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Germeli [ Türkçe "kaynarca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 35' 13'' D, 42° 50' 29'' K
Yeşiltepe köy - Selim - Kars
1946 📖 : Karnağaz [ Ermenice karnavaz "taşlıkum, mil" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 23' 20'' D, 42° 50' 55'' K
Mollamustafa köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : İvanpol | Mollamustafa
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ 20 yy. başında Rum Ortodoks yerleşimi. (Not: 1886 Rus nüfus sayımında 49 hanede 374 Rum Ortodoks nüfus kayd edilmiştir. Yani köy kısmen değil tamamen Rum Ortodoks yerleşimi idi.) Rumlardan sonra köy Alevi (Türk) yerleşimi olarak yeniden kurulmuştur. Kürtler daha sonra Kağızman ilçesinden gelerek Mollamustafa köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 20' 51'' D, 42° 51' 14'' K
Yamaçlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Sipkor [ Ermenice surp krikor? "aziz Gregor" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi 1886 Rus nüfus kaydında Sipkar, 1914 Rus nüfus kaydında ise Sipkor olarak geçiyor. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 22' 32'' D, 42° 51' 34'' K
Dölbentli köy - Selim - Kars
R1889 📖 : Dölbend
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Dolbendî (Dölbentli) köyünün çoğunlu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
■ Ermenilerden sonra köy Alevi (Türk) yerleşimi olarak yeniden kurulmuştur. Kürtler daha sonra Kağızman ilçesinden gelerek Dölbentli köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 24' 41'' D, 42° 51' 37'' K
Karaçayır köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Karaçayır
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtler 1989 yılında Sarıkamış ilçesinin Gecikmez köyünden gelerek Karaçayır köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 25' 53'' D, 42° 51' 57'' K
Yukarıkotanlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Novo Kotanli [ Rusça "yeni Kotanlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kotanya Jorê (Yukarıkotanlı) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Buraya Alekılise (Şehitemin) köyünden göç etmişler. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 27' 54'' D, 42° 52' 40'' K
Büyükdere köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Tıxnis [ Rusça ]
R1914 📖 : İvanpol
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 22' 0'' D, 42° 52' 59'' K
Büyükoluklu köy - Selim (Kötek bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Oluklu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bu Oluklu köyü Kötek bucağına dahildi, ama 23 Aralık 2011'de Selim ilçesine bağlandı ve isim karışıklığı olmasın diye ismi Büyük Oluklu olarak değiştirildi. (Not: Köyün resmi ismi Büyükoluklu değil, "Büyük Oluklu" şeklindedir. Kötek bucağı bilgisi kaldırılmalıdır, çünki köy artık Kağızman ilçesine dolayısıyla Kötek bucağına bağlı değildir.) Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 18' 33'' D, 42° 53' 5'' K
Gelinalan köy - Selim - Kars
R1889 📖 : Karakilisa
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
■ Koord: 40° 23' 28'' D, 42° 54' 3'' K
Aşağıkotanlı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Biele Kotanli [ Rusça "eski Kotanlı" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kotanya Jêrê (Aşağıkotanlı) köyünde Kürt Redkan aşireti yaşar. Buradaki aileler Digor Zeynık (Yaylacık) köyünden buraya göç etmişler. Mar(d)astan
■ Kürtler 2003 yılında Digor ilçesinin Yaylacık köyünden gelerek Aşağıkotanlı köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 27' 47'' D, 42° 54' 9'' K
İğdir köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : İgdir [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ İdıra Tırkmena (Türkmen Iğdır) deniliyor ama köyde bir kaç hane Türkmen kalmış. Köyün yüzde doksanı Kürd Redkan aşiretidir. Qazi
■ Kürtler 1983 yılında Kağızman ilçesinin Şaban köyünden gelerek İğdir köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 25' 52'' D, 42° 54' 23'' K
Benliahmet köy - Selim - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Beğliahmet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Begliahmet olup, buradaki Kürtler Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 29' 18'' D, 42° 54' 29'' K
Koyunyurdu köy - Selim - Kars
E1902 📖 : Pérna / Pernavs
R1889 📖 : Berna
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında 58 hane Ermeni nüfusu ve Surp Lusavoriç kilisesi vardı. SN
■ Bir çok yerden gelen (Ahıska, Posof, Çıldır, Hoçvan, Erivan, Göle, Ağrı-Hamur, Susuz, Muş, Erzurum, Yozgat, Rize, Sivas) Kürtlerin ve Türklerin bir arada yaşadığı toplama bir köydür. Kürtler çoğunluktadır. metonio
■ Koord: 40° 24' 53'' D, 42° 54' 42'' K
Çaybaşı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Sultanabat [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Kars merkez Çerme ve Karaçoban Gopal köylerinde yaşayan ailelerin yakın akrabalarıdırlar. Erivan muhacirleridirler. Qazi
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk)/Kürt (Sünni) yerleşimi (Kürtler Kars Merkez ilçesinin Çermeli köyünden gelerek Çaybaşı köyüne yerleşmiştir.) Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 27' 13'' D, 42° 55' 36'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.