Sason'da 79 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928k: Herib
Arap yerleşimi
  Acar köy - Sason - Batman
1928k: Herend
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur.` Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir. SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Hasanlar mz - Sason - Batman
hl: Hasanan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928k: Tanzi [ Erm dantsi "armutlu" ]
Arap yerleşimi
  Kavaklı köy - Sason - Batman
hl: Helena
Arap yerleşimi
  Cevizlik köy - Sason - Batman
hl: Cevzik
1928k: Daraguzi [ Kürd "cevizağacı" ]
Arap yerleşimi
  Yücebağ bld - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928k: Cacas
E1912: Cocents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Yeniköy köy - Sason - Batman
hl: Malamergi [ Kürd "çayırevleri" ]
  Koçak mz - Sason - Batman
hl: ÇemêBaranê [ "yağmurgöze" ]
  Yeniyurt mz - Sason - Batman
hl: Memikan [ Kürd "Memolar" ]
  Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928k: Sinor [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928k: Heştir [ Kürd hêştir "katır" ]
Kürd yerleşimi
  Kaşyayla köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1946k: Gidorni
1928k: Gıdornik [ Erm "parçalı" ]
Kürd yerleşimi
  Günlüce köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
hl: Keğani [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Aydınlık köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928k: Şeyxikan [ Kürd şêxikan "şeyhçikler" ]
Kürd yerleşimi
  Umurlu köy - Sason - Batman
1928k: Taraş
Arap yerleşimi
  Dereiçi köy - Sason - Batman
hl: ÇayêAlo [ Kürd "Ali çayı" ]
hl: Bilakşe
Kürd yerleşimi
  Karameşe köy - Sason - Batman
1928k: Sebane [ Kürd sêbanê "üçdam" ]
Kürd yerleşimi
  Uluağaç mz - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
E1912: Hosner
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bozdoğan mz - Sason - Batman
E1912: Zındus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kilimli köy - Sason - Batman
1928k: Belav [ Kürd "dağınık" ]
E1912: Belav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kelhasan köy - Sason - Batman
1928k: Gelhasan
E1900~: Gelhasanan [ Kürd "Hasanlar boğazı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Topluca mz - Sason - Batman
1928k: Mitink
E1912: Mıktink [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tekevler köy - Sason - Batman
1928k: Gundenü [ Kürd gundê nû "yeniköy" ]
Kürd yerleşimi
  Yağlıca mz - Sason - Batman
E1912, 1928k: Gistağ [ Erm "yarımmahalle" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gürgenli köy - Sason - Batman
1928k: Kaçirenk
E1912: Xoçarenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dereköy köy - Sason - Batman
E1912, 1928k: Marısto/Maristo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Erdemli köy - Sason - Batman
1928k: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dörtbölük köy - Sason - Batman
1946k: Cemalan [ Kürd "Cemaller" ]
E1912: Cımalenk [ Erm "Cemaller" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dibek mz - Sason - Batman
E1914: Tılatang
1928k: Tatang [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güvercinlik köy - Sason - Batman
E1912: Korınges [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Dağçatı köy - Sason - Batman
E1912: Çıtnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Çağlı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
hl: Helis
1928k: Helkis [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Sason ilçe - Sason - Batman
1928k: Kabilcevz/Kabilcoz [ Ar ]
E1912: Xabılcoz
E666: Sanasunk/Sasunk (idari bölge) [ Erm "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olarak 7. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason'a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar'dan alır. ■ Kabilcevz veya Kabilcoz köyü 1925'te ilçe merkezi oldu. SN
  Soğanlı köy - Sason - Batman
1928k: Xınzorik [ Erm "elmacık" ]
E1912: Xıntsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yakabağı köy - Sason - Batman
1928k: Xerguk
E1900~: Xargurk
Kürd yerleşimi
  Yiğitler köy - Sason - Batman
hl: Geliyan [ Kürd "vadiler?" ]
1928k: Xalilan [ Kürd xelîlan "Haliller" ]
Arap yerleşimi
  Kulaksız mz - Sason - Batman
E1912: Miçkeğ [ Erm "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Geçitli köy - Sason - Batman
1928k: Tarok/Tarux
E1914: Tarung
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 16 hanede 175 Ermeni nüfus ve 2 kilise kaydedilmiştir. (VanV). SN
  İncesu mz - Sason - Batman
1928k: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
  Çayönü mz - Sason - Batman
hl: Çemêşevkî [ Kürd "Şevki pınarı" ]
  Gençler mz - Sason - Batman
1928k: Pıvi/Pivi [ Erm "baykuş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ergünü köy - Sason - Batman
1928k: Sorik
E1912: Tsorik [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Turnalı köy - Sason - Batman
1928k: Komik (mz) [ Erm "ağıllar" ]
■ Meşeli köyüne bağlı Turnalı (Komek) mezrası 2016'da Taşburun (Pıvenk) ve Kilis mezralarıyla birleştirilerek köy statüsü kazandı. SN
  Kaleyolu köy - Sason - Batman
1928k: Bozikan
E1912: Bozıkank [ Erm/Kürd "Bozık'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Sasun kalesinin bulunduğu yerdir. SN
  Erikli köy - Sason - Batman
E1912: Pırşud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çayırlı köy - Sason - Batman
hl: ÇemeMane [ Kürd ]
Arap yerleşimi
  Kayadüzü köy - Sason - Batman
1928k: Çağud
E1912: Cagud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dikbayır köy - Sason - Batman
hl: Kevasik
1928k: Gavestik
Arap yerleşimi
  Sarıgan mz - Sason - Batman
1928k: Saregan
E1912: Tsarekank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yamanlar mz - Sason - Batman
1928k: Mitriban [ Kürd "çalgıcılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolüstü köy - Sason - Batman
1928k: Kedir
E1912: Keder [ Erm "dereler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kınalı köy - Sason - Batman
1928k: Ağdi [ Erm "tuzla" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Gâlaşar ve Harkur/Harkork adlı mezraları vardır. SN
  Derince köy - Sason - Batman
E1912: Kağkığik [ Erm քաղգղիկ "tekeköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Taşyuva köy - Sason - Batman
hl: Badırmut
1928k: Badramud/Badramut [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Özlüce mz - Sason - Batman
1928k: Hörsank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalışlar köy - Sason - Batman
1928k: Komik
E1914: Komk [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Ortaçağda Sasun bölgesinin dini merkezi olan Surp Bedros veya Madnavank manastırı bu köyün yakınındaydı. SN
  Yürekli köy - Sason - Batman
hl: Harut
1928k: Herut + Hitni
E1912: Hrut + Hıtni [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Meşeli köy - Sason - Batman
1928k: Arutenk
E1902: Hrut [ Erm "ateşli?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Hrtavank adı verilen Meryemana manastırı bu köyün hemen kuzeydoğusunda bulunmakta idi. Vankın adından hareketle köyün adının aslının Hrut olduğu söylenebilir. SN
  Kayadibi mz - Sason - Batman
1928k: Pışenk
E1912: Pırşank [ Erm "kırıntı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sason'a bağlı Purşeng Köyü yakınlarındaki Mereto Dağı üzerinde bulunan metruk Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Kilisesi 2012'de bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. SN
  Örenağıl köy - Sason - Batman
Kr: Versengê
1928k: İrsenk
E1902: İrtsank [ Erm "papazlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Keçiler mz - Sason - Batman
hl: Ağvo [ Erm "tuzlu" ]
  Taşlıca mz - Sason - Batman
hl: Goşek
E1900~: Goşig [ Erm ]
  Yuvalar köy - Sason - Batman
1928k: Soraxpi
E1912: Tsoraxpi [ Erm tsorağpür? "derepınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Altıdere köy - Sason - Batman
hl: Tızze
E1912: Tızi [ Erm tızi թզի "incirköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Çakırpınar köy - Sason - Batman
1928k: Talisor
Kürd yerleşimi
  Bayramlar mz - Sason - Batman
1928k: Menişküt
E1912: Manışgud [ Erm "menekşeli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dikmetaş mz - Sason - Batman
1928k: Arzüvink [ Erm ardzivenk "kartallar" ]
E1912: Arzivik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarıyayla köy - Sason - Batman
1928k: Avirdos
E1912: Arvıdots [ Erm arvıdanots/aravidots "yoncalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Karayün köy - Sason - Batman
1928k: Tınkit
E1912: Tınked [ Erm "Tın deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sarıyayla köyüne bağlı mezra iken 2016'da köy statüsü kazandı. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Sason - Batman
E1912: Xıntsorta [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
1928k: Kakşîn
E1912: Kaşkışenk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
1928k: Vartınos
E1912: Vartnots [ Erm "güllük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km