haritada ara :   km  
Sason'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Heriv / Herib
Kürt (Sünni) yerleşimi
Hasanlar mz - Sason - Batman
K2014 📖 Hesenan [ Kr "Hasanlar" ]
Acar köy - Sason - Batman
1917h 📖 Herendî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur. Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir.` SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Danzi [ Erm dantsi "armutlu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kavaklı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Helîn
Kürt (Sünni) yerleşimi
İncesu mz - Sason - Batman
1928 📖 Holu / Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
Cevizlik köy - Sason - Batman
K2014 📖 Cevzik
1928 📖 Daragûzi [ Kr "ceviz ağacı" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Çağlı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
K2014 📖 Helis
1928 📖 Helkis [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeniyurt mz - Sason - Batman
K2014 📖 Memikan [ Kr "Mehmetçikler" ]
1917h 📖 -
Koçak mz - Sason - Batman
K2014 📖 Çemê Baranê [ Kr "yağmur göze" ]
Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Sinor [ Kr "hudut" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeniköy köy - Sason - Batman
K2014 📖 Malamergi [ Kr "mera evleri" ]
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Hîştirim [ Kr hêştir "katır, deve" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kaşyayla köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1946 📖 Gidorni
1928 📖 Gıdornik [ Erm "parçalı" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Sason'un tek Zaza köyüdür. metonio
Günlüce köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Keğani [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aydınlık köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Şeyxikan [ Kr şêxikan "şeyh soyu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Köprübaşı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Şevlikân | Çevrik
Kürt (Sünni) yerleşimi
Umurlu köy - Sason - Batman
1917h 📖 Taraş
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yücebağ bld - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 📖 Cacas
E1912 📖 Cocents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Dereiçi köy - Sason - Batman
K2014 📖 Çayê Alo [ Kr "Ali dağı" ]
K 📖 Bilakşe
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karameşe köy - Sason - Batman
1928 📖 Sebane [ Kr sêbanê "üçdam" ]
1917h 📖 Seybiyane
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çayönü mz - Sason - Batman
K2014 📖 Çemê Şevkî [ Kr "Şevki pınarı" ]
Uluağaç mz - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Hosnîr
E1912 📖 Hosner [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Göçbeyli mz - Sason - Batman
1917h 📖 Silok
Kilimli köy - Sason - Batman
1917h 📖 Belavî [ Kr "dağınık" ]
E1912 📖 Belav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Ambarlı mz - Sason - Batman
1928 📖 Kirdamük / Girdamok [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Şahinli mz - Sason - Batman
1917h 📖 Bekes
Bozdoğan mz - Sason - Batman
1928 📖 Zendüz / Zindoz
E1912 📖 Zındus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kelhasan köy - Sason - Batman
1928 📖 Gelihasan [ Kr "Hasanlar boğazı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Topluca mz - Sason - Batman
1917h 📖 Miting
E1912 📖 Mıktink [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tekevler köy - Sason - Batman
1917h 📖 Gundenû [ Kr gundê nû "yeniköy" ]
E1912 📖 Norküğ [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Dörtbölük köy - Sason - Batman
1946 📖 Cemalan [ Kr "Cemaller" ]
E1912 📖 Cımalenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
Yağlıca mz - Sason - Batman
E1912 1928 📖 📖 Gistağ [ Erm "yarım mahalle" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yakabağı köy - Sason - Batman
1941ha 📖 Hergürk
E1900~c 📖 Xargurk
Kürt (Sünni) yerleşimi
Gürgenli köy - Sason - Batman
1917h 📖 Kâçireng
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Dereköy köy - Sason - Batman
E1912 1917h 📖 📖 Marısto / Maristo [ Sür ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Ziyaret mz - Sason - Batman
K2014 📖 Ağakünüt [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Erdemli köy - Sason - Batman
1928 📖 Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Dibek mz - Sason - Batman
1928 📖 Tatang [ Erm ]
E1900~a 📖 Tılatang
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Güvercinlik köy - Sason - Batman
1917h 📖 Koringez
E1912 📖 Korınges [ Erm karinges? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Dağçatı köy - Sason - Batman
1928 📖 Çırtinik / Çırtınik [ Erm ]
E1912 📖 Çıtnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Sason ilçe - Sason - Batman
1928 📖 Kabilcevz / Kabilcoz [ Ar ]
E1912 📖 Xabılcoz
E630 📖 Sanasunk / Sasunk (idari bölge) [ Erm "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olarak 7. yy’dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason’a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar’dan alır. Sanasar oğlu Mher ile torunu Tavit’in serüvenlerini anlatan Sasunlu Tavit destanı, Ermeni halk edebiyatının en ünlü eserlerindendir. • 1891 ve 1904’teki iki isyandan sonra yerle bir edilen ilçe, 1925’te yeniden devlet güçlerinin saldırısına uğramış ve nüfusun büyük bölümü Türkiye’nin çeşitli yerlerine sürülmüştür. Kabilcoz köyü 1925’te ilçe merkezi olmuştur. SN
Soğanlı köy - Sason - Batman
K2014 📖 Xınzorik [ Erm "elmacık" ]
E1912 📖 Xıntsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
? mz - Sason - Batman
1928 📖 Xınzorta / Xınzorte
E1912 📖 Xıntsorda [ Erm "elmaveren" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yiğitler köy - Sason - Batman
1917h 📖 Xalilan [ Kr "Haliller" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Kulaksız mz - Sason - Batman
1928 📖 Mişkex / Mışkeğ
E1912 📖 Miçkeğ [ Erm "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Geçitli köy - Sason - Batman
1917h 📖 Taruk
E1900~a 📖 Tarung [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 1912'de 16 hanede 175 Ermeni nüfus ve 2 kilise kaydedilmiştir. (VanV). SN
Dikbayır köy - Sason - Batman
1917h 📖 Kâvesik
Müslüman Arap yerleşimi
Boğazkapı mz - Sason - Batman
1917h 📖 Dağana
Müslüman Arap yerleşimi
Kayabaşı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Natopan
Müslüman Arap yerleşimi
Gençler mz - Sason - Batman
1928 📖 Pıvi / Pivi [ Erm "baykuş" ]
1917h 📖 Püvi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ergünü köy - Sason - Batman
1917h 📖 Sorik
E1912 📖 Tsorik [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Kaleyolu köy - Sason - Batman
1928 📖 Bozikan
E1912 📖 Bozıkank [ Erm/Kr "Bozık'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Sasun kalesinin bulunduğu yerdir. SN
Erikli köy - Sason - Batman
1928 📖 Pışud / Puşud
E1912 📖 Pırşud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Turnalı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Komek (mz) [ Erm "ağıllar" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Meşeli köyüne bağlı Turnalı (Komek) mezrası 2016'da Taşburun (Pıvenk) ve Kilis mezralarıyla birleştirilerek köy statüsü kazandı. SN
Çayırlı köy - Sason - Batman
K 📖 Çemê Mane [ Kr ]
Müslüman Arap yerleşimi
Kayadüzü köy - Sason - Batman
1917h 📖 Cagut
E1912 📖 Cagud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Sarıgan mz - Sason - Batman
1928 📖 Saregan
E1900~c 📖 Tsarekank [ Erm tsorag vank "derecik manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Özlüce mz - Sason - Batman
1928 📖 Hörsank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Yolüstü köy - Sason - Batman
1928 📖 Kedir
E1912 📖 Keder [ Erm "dereler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Kınalı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Ağdi [ Erm "tuzla" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Gâlaşar ve Harkur/Harkork adlı mezraları vardır. SN
Taşburun mz - Sason - Batman
Eski adı: Pıvenk [ Erm pılvank "harap manastır" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Derince köy - Sason - Batman
1917h 📖 Kaxkik
E1912 📖 Kağkığik [ Erm քաղգղիկ "tekeköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Çınarlı köy - Sason - Batman
1968 📖 Taşyuva
1917h 📖 Badramut
E1900~a 📖 Badırmud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Yamanlar mz - Sason - Batman
1917h 📖 Mutrıban [ Kr "çingeneler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Meşeli köy - Sason - Batman
1928 📖 Arutenk [ Erm hrudvank "alevlimanastır" ]
E1902 E1900~c 📖 📖 Hrut [ Erm hrud "alevli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Hrtavank adı verilen Meryemana manastırı bu köyün hemen kuzeydoğusunda bulunmakta idi. Vankın adından hareketle köyün adının aslının Hrut olduğu söylenebilir. SN
Çalışlar köy - Sason - Batman
1928 📖 Komik
E1900~a 📖 Komk [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Ortaçağ'da Sasun bölgesinin dini merkezi olan Surp Bedros veya Madnavank manastırı bu köyün yakınındaydı. SN
Yürekli köy - Sason - Batman
K2014 📖 Harut
1928 📖 Herut + Hitni
E1912 📖 Hrut + Hıtni [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Kayadibi mz - Sason - Batman
1928 📖 Pışenk
E1912 📖 Pırşank [ Erm paşxavank "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Sason'a bağlı Purşeng Köyü yakınlarındaki Mereto Dağı üzerinde bulunan metruk Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Kilisesi 2012'de bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. SN
Keçiler mz - Sason - Batman
1917h 📖 Ağvo [ Erm "tuzlu" ]
Üçdirek mz - Sason - Batman
K2014 📖 Artura / Ertura
1928 📖 Atura
Örenağıl köy - Sason - Batman
K2014 📖 Versengê
1917h 📖 İrisenk
E1902 📖 İrtsenk [ Erm "papazlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bir Müslüman Ermeni aile hariç köyün geri kalanı Araptır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 1, HDP 22, SAADET 2, CHP 26, AKP 39, AYDIN GÖK (HÜDA-PAR) 5 metonio
Taşlıca mz - Sason - Batman
1917h 📖 Koşek
E1900~c 📖 Goşig / Koşag [ Erm ]
Çakırpınar köy - Sason - Batman
1917h 📖 Talisor
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yuvalar köy - Sason - Batman
1917h 📖 Soraxpi
E1912 📖 Tsoraxpi [ Erm tsorağpür? "derepınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Altıdere köy - Sason - Batman
1917h 📖 Tizi
E1912 📖 Tızi թզի [ Erm "incirköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Dağdelen mz - Sason - Batman
1917h 📖 Kürdikan
Göztepe mz - Sason - Batman
1917h 📖 Kâkşeng
E1912 📖 Kaşkışenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karayün köy - Sason - Batman
1917h 📖 Tınket
E1912 📖 Tınked [ Erm "Tın deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Sarıyayla köyüne bağlı mezra iken 2016'da köy statüsü kazandı. SN
Bayramlar mz - Sason - Batman
1917h 📖 Manişküt
E1912 📖 Manışgud [ Erm "menekşeli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Sarıyayla köy - Sason - Batman
1917h 📖 Avirdos
E1912 📖 Arvıdots [ Erm arvıdanots/aravidots "yoncalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Dikmetaş mz - Sason - Batman
1917h 📖 Arzüvik
E1912 📖 Ardzıvik [ Erm "kartalcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Manastırı bu mezranın doğusunda, Ardzıvik deresinin kaynağına yakın bir noktadadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.