Sason'da 79 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Herib
Arap yerleşimi
  Acar köy - Sason - Batman
k1928 K: Herend
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur.` Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir. SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Hasanlar mz - Sason - Batman
hl : Hasanan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Tanzi [ Erm dantsi "armutlu" ]
Arap yerleşimi
  Kavaklı köy - Sason - Batman
hl : Helena
Arap yerleşimi
  Cevizlik köy - Sason - Batman
hl : Cevzik
k1928 K: Daraguzi [ Kürd "cevizağacı" ]
Arap yerleşimi
  Yücebağ bld - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Cacas
E1900- HSH: Cocents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Yeniköy köy - Sason - Batman
hl : Malamergi [ Kürd "çayırevleri" ]
  Koçak mz - Sason - Batman
hl : ÇemêBaranê [ "yağmurgöze" ]
  Yeniyurt mz - Sason - Batman
hl : Memikan [ Kürd "Memolar" ]
  Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Sinor [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Heştir [ Kürd hêştir "katır" ]
Kürd yerleşimi
  Kaşyayla köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1946 MYK: Gidorni
k1928 K: Gıdornik [ Erm "parçalı" ]
Kürd yerleşimi
  Günlüce köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
hl : Keğani [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Aydınlık köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Şeyxikan [ Kürd şêxikan "şeyhçikler" ]
Kürd yerleşimi
  Umurlu köy - Sason - Batman
k1928 K: Taraş
Arap yerleşimi
  Dereiçi köy - Sason - Batman
hl : ÇayêAlo [ Kürd "Ali çayı" ]
hl: Bilakşe
Kürd yerleşimi
  Karameşe köy - Sason - Batman
k1928 K: Sebane [ Kürd sêbanê "üçdam" ]
Kürd yerleşimi
  Uluağaç mz - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
E1900- HSH, : Hosner
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göçbeyli mz - Sason - Batman
Kr İA: Silok/Silek
k1928 K: Solak
  Bozdoğan mz - Sason - Batman
k1928 K: Zendüz/Zindoz
E1900- HSH: Zındus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kilimli köy - Sason - Batman
k1928 K: Belav [ Kürd "dağınık" ]
E1900- HSH: Belav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kelhasan köy - Sason - Batman
k1928 K: Gelhasan
E1900-: Gelhasanan [ Kürd "Hasanlar boğazı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Topluca mz - Sason - Batman
k1928 K: Mitink
E1900- HSH: Mıktink [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tekevler köy - Sason - Batman
k1928 K: Gundenü [ Kürd gundê nû "yeniköy" ]
Kürd yerleşimi
  Yağlıca mz - Sason - Batman
E1900- HSH, K: Gistağ [ Erm "yarımmahalle" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gürgenli köy - Sason - Batman
k1928 K: Kaçirenk
E1900- HSH: Xoçarenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dereköy köy - Sason - Batman
E1900- HSH, K: Marısto/Maristo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Erdemli köy - Sason - Batman
k1928 K: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ziyaret mz - Sason - Batman
hl : Ağakünüt [ Erm ]
  Dörtbölük köy - Sason - Batman
k1946 MYK: Cemalan [ Kürd "Cemaller" ]
E1900- HSH: Cımalenk [ Erm "Cemaller" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dibek mz - Sason - Batman
E1900- K&P: Tılatang
k1928 HSH, K: Tatang [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güvercinlik köy - Sason - Batman
E1900- HSH: Korınges [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Dağçatı köy - Sason - Batman
E1900- HSH: Çıtnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Çağlı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
hl : Helis
k1928 K: Helkis [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Sason ilçe - Sason - Batman
k1928 K: Kabilcevz/Kabilcoz [ Ar ]
E1900- HSH: Xabılcoz
E390 Pav: Sanasunk/Sasunk (idari bölge) [ Erm "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olarak 4. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason'a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar'dan alır. ■ Kabilcevz veya Kabilcoz köyü 1925'te ilçe merkezi oldu. SN
  Soğanlı köy - Sason - Batman
k928 K: Xınzorik [ Erm "elmacık" ]
E1900- HSH: Xıntsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yakabağı köy - Sason - Batman
k1928 K: Xerguk
E1900- Hew 82: Xargurk
Kürd yerleşimi
  Yiğitler köy - Sason - Batman
hl : Geliyan [ Kürd "vadiler?" ]
k1928 K: Xalilan [ Kürd xelîlan "Haliller" ]
Arap yerleşimi
  Kulaksız mz - Sason - Batman
k1928 K, : Mişkex/Mışkeğ
E1900- HSH: Miçkeğ [ Erm "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Geçitli köy - Sason - Batman
k1928 HSH, K: Tarok/Tarux
E1900- K&P: Tarung
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1914'te 16 hanede 175 Ermeni nüfus ve 2 kilise kaydedilmiştir. SN
  İncesu mz - Sason - Batman
k1928 K: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
  Çayönü mz - Sason - Batman
hl : Çemêşevkî [ Kürd "Şevki pınarı" ]
  Gençler mz - Sason - Batman
k1928 HSH, K: Pıvi/Pivi [ Erm "baykuş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ergünü köy - Sason - Batman
k1928 K: Sorik
E1900- HSH: Tsorik [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Turnalı köy - Sason - Batman
k1928 K: Komik (mz) [ Erm "ağıllar" ]
■ Meşeli köyüne bağlı Turnalı (Komek) mezrası 2016'da Taşburun (Pıvenk) ve Kilis mezralarıyla birleştirilerek köy statüsü kazandı. SN
  Kaleyolu köy - Sason - Batman
k1928 K: Bozikan
E1900- HSH: Bozıkank [ Erm/Kürd "Bozık'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Sasun kalesinin bulunduğu yerdir. SN
  Erikli köy - Sason - Batman
k1928 K&P, K: Pışud/Puşud
E1900- HSH: Pırşud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çayırlı köy - Sason - Batman
hl: ÇemeMane [ Kürd ]
Arap yerleşimi
  Kayadüzü köy - Sason - Batman
k1928 K: Çağud
E1900- HSH: Cagud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dikbayır köy - Sason - Batman
hl : Kevasik
k1928 K: Gavestik
Arap yerleşimi
  Sarıgan mz - Sason - Batman
k1928 Hew 82, K: Saregan
E1900- HSH: Tsarekank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yamanlar mz - Sason - Batman
k1928 K: Mitriban [ Kürd "çalgıcılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolüstü köy - Sason - Batman
k1928 K: Kedir
E1900- HSH: Keder [ Erm "dereler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kınalı köy - Sason - Batman
k1928 K: Ağdi [ Erm "tuzla" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Gâlaşar ve Harkur/Harkork adlı mezraları vardır. SN
  Derince köy - Sason - Batman
k1928 K&P, K: Kağkig/Kaxkik
E1900- HSH: Kağkığik [ Erm քաղգղիկ "tekeköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Taşyuva köy - Sason - Batman
hl : Badırmut
k1928 K&P, K: Badramud/Badramut [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Özlüce mz - Sason - Batman
k1928 K: Hörsank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalışlar köy - Sason - Batman
k1928 K: Komik
E1900- K&P: Komk [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Ortaçağda Sasun bölgesinin dini merkezi olan Surp Bedros veya Madnavank manastırı bu köyün yakınındaydı. SN
  Yürekli köy - Sason - Batman
hl : Harut
k1928 K: Herut maa Hitni
E1900- HSH: Hrut + Hıtni [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Meşeli köy - Sason - Batman
k1928 K: Arutenk
E1902 Epr, Hew: Hrut [ Erm "ateşli?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Hrtavank adı verilen Meryemana manastırı bu köyün hemen kuzeydoğusunda bulunmakta idi. Vankın adından hareketle köyün adının aslının Hrut olduğu söylenebilir. SN
  Kayadibi mz - Sason - Batman
k1928 K: Pışenk
E1900- HSH: Pırşank [ Erm "kırıntı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sason'a bağlı Purşeng Köyü yakınlarındaki Mereto Dağı üzerinde bulunan metruk Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Kilisesi 2012'de bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. SN
  Örenağıl köy - Sason - Batman
Kr : Versengê
k1928 K: İrsenk
E1902 Epr: İrtsank [ Erm "papazlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Keçiler mz - Sason - Batman
hl : Ağvo [ Erm "tuzlu" ]
  Taşlıca mz - Sason - Batman
hl : Goşek
E1900- Hew 82: Goşig [ Erm ]
  Yuvalar köy - Sason - Batman
k1928 K: Soraxpi
E1900- HSH: Tsoraxpi [ Erm tsorağpür? "derepınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Altıdere köy - Sason - Batman
hl : Tızze
E1900- HSH: Tızi [ Erm tızi թզի "incirköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Çakırpınar köy - Sason - Batman
k1928 K: Talisor
Kürd yerleşimi
  Üçdirek mz - Sason - Batman
hl : Artura/Ertura
k1928 K: Ature
  Bayramlar mz - Sason - Batman
k1928 K: Menişküt
E1900- HSH: Manışgud [ Erm "menekşeli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dikmetaş mz - Sason - Batman
1928 K: Arzüvink [ Erm ardzivenk "kartallar" ]
E1900- HSH: Arzivik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarıyayla köy - Sason - Batman
k1928 K&P, K: Avirdos
E1900- HSH: Arvıdots [ Erm arvıdanots/aravidots "yoncalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Karayün köy - Sason - Batman
k1928 K: Tınkit
E1900- HSH: Tınked [ Erm "Tın deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sarıyayla köyüne bağlı mezra iken 2016'da köy statüsü kazandı. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Sason - Batman
E1900- HSH: Xıntsorta [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Kakşîn
E1900- HSH: Kaşkışenk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Vartanos
E1900- HSH: Vartnots [ Erm "güllük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km