Saray'da 49 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sofular mah - Saray (Beyazköy bucağı) - Tekirdağ
1928k: Sofular
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Servi mah - Saray (Beyazköy bucağı) - Tekirdağ
1928k: Servi
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1878'de Bulgaristan'da Servi köyü muhacirleri tarafından kurulmuştur. SN
  Yuvalı mah - Saray - Tekirdağ
Y1922tb: Kalimérion [ Yun "günaydınlı" ]
1900ht: Yuvalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Edirköy mah - Saray - Tekirdağ
1900ht: Edri
  Çayla mah - Saray - Tekirdağ
1928k: Çayla
  Kavacık mah - Saray - Tekirdağ
Y1922tb: Lévki [ Yun "kavak" ]
1909hb: Kavacık
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
  Saray ilçe - Saray - Tekirdağ
1660eç: Saray [ Tr "saray" ]
■ I. veya II. Murat'ın yaptırdığı av sarayından ötürü bu adı aldığı belirtilir. SN
  Büyükyoncalı mah - Saray - Tekirdağ
1928k: B. Manika
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kırım Tatarı yerleşimi.
  Ayvacık mah - Saray - Tekirdağ
1928k: Ayvacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küçükyoncalı mah - Saray - Tekirdağ
1928k: K. Manika
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ "İlk adı Osmanlı beyitlerinde Kocatarla olarak geçer. Köyü kuranlarca istenmeyen bu ad, Demirbaş olarak değişir. Köyün yerleşim alanı ve çevresindeki Manika kalesiyle anıldığından, çevre halkınca bu isimle anılır ve söylenir. 1879 yılında Tatar çiftliğinde mandıra yerleşim birimi (Büyükyoncalı) ile birleştirilerek Manika adıyla Osmanlı kayıtlarına geçer. Aralarında 4 km mesafe bulunan aynı köyün iki mahallesi, 1908 yılında idari bakımdan ikiye ayrılarak Küçükmanika ismini alır. Yunan işgalinde kayıtla Küçük Marika olarak geçse de, kurucuları Manika adını kullanır. 1922 yılında, Saray İlçesinin, Kırklareli’nden ayrılıp Tekirdağ Nire bağlanır. 1961 yılında Köyün yeni adı Küçükyoncalı olarak değişir." Pomaknews.com Manav
■ 1876 Yılında Bulgaristan Selviova, Kruşevo ve Tırnova'dan gelen göçmenlerin kurduğu köy. İlk zamanlar mevki olarak Kocatarla adıyla bilinse de, daha sonra yanına kurulduğu Manika deresinin adını almıştır. Kısmen de olsa Pomak köyü değildir. Demirbaş adı ise hiçbir zaman kullanılmamıştır. Köyün 3 km. kuzey-doğu yönünde kalan Geç Bizans dönemi kalesi bulunmaktadır ve yerel ahali tarafından Demirkapı olarak bilinmektedir. AkıBurak
  Bahçe mah - Saray - Tekirdağ
1900ht: Sultanbahçe
■ Türk köyüdür, sürgünde bulunan Kırım Hanlarına tahsis edilmiştir. Bulgar yerleşimi olarak bilinen yer köyün doğusunda bulunan Ortaköy'dür. AkıBurak
  Safaalan mah - Saray - Tekirdağ
1928k: Safaalan
Eski adı: Fevziye
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
  Yeşilalıç mah - Saray - Van
1928k: Pagan [ Kürd "ağıllar" ]
  Yünkuşak mah - Saray - Van
1928k: Yusufhaydar [ Kürd ]
  Çakmak mah - Saray - Van
1928k: Çakmak
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çardak mah - Saray - Van
1928k: Çardak
  Kargalı mah - Saray - Van
1928k: Zağ
1916hb: Zax [ Kürd zax "yarık" ]
  Kepir mah - Saray - Van
1916hb: Kapir
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kekikdüzü mah - Saray - Van
Eski adı: Gembol
  Zincirkıran mah - Saray - Van
1928k: Gurcevik [ Kürd gurcewik "ikizoğlan" ]
  Dolutaş mah - Saray - Van
Kr: Çavsere
1928k: Çarikser [ Kürd "dörtpınar" ]
  Baltepe mah - Saray - Van
1928k: Tumik [ Kürd tumik "tümsek" ]
  Karahisar mah - Saray - Van
1916hb: Karahisar
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Çaybağı mah - Saray - Van
1928k: Runexar aş. + yk. [ Kürd "durak, oturma yeri" ]
  Değirmigöl mah - Saray - Van
1946k: Milanengiz
1928k: EngiziMilan [ Kürd Milan/Milli "aş." ]
1916hb: Engiz [ Erm ınguz "ceviz" ]
■ 1943'te 33 Kürt köylünün Orgeneral Mustafa Muğlalı emriyle kurşuna dizildiği köydür. SN
■ © İran'a gelip dehalet eden Milli Aşireti'nden üç yüz hanenin Van'ın Sağanıs nahiyesinde iskanıyla vergi ve müdür tayini, ... deyar heyran
  Örenburç mah - Saray - Van
1928k: Setmanıs [ Erm ]
1916hb: Satmanis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Saray ilçe - Saray - Van
1946k: Kâzımpaşa
1928k: Saray
1916hb: Saray | Mahmudiye (idari bölge) [ Tr "Mahmut yeri" ]
■ Saray köyü Mahmudî hanedanından Kürt beylerinin makamı idi; 1869'da Mahmudiye kaza merkezi oldu. Cumhuriyetten sonra General Kâzım Özalp onuruna Kâzımpaşa adı verildi. 1946'da ilçe merkezi şimdiki Özalp kasabasına taşındı. 1990'da Saray yeniden ilçe oldu. SN
  Bakışık mah - Saray - Van
1946k: Avzerik [ Kürd avzerik "sarısu" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Sırımlı mah - Saray - Van
1928k: Xarabsorik [ Kürd xirabsorik "kızılcaören" ]
1916hb: Sorik
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kazlıgöl mah - Saray - Van
1928k: Xocik [ Kürd xocîk "hocacık" ]
  Turan mah - Saray - Van
1916hb: Panamerik [ Kürd panemêrg "çayırdüzü" ]
■ İran'a ait iken 1928'den sonraki bir tarihte Türkiye'ye dahil olmuştur. SN
  Keçikayası mah - Saray - Van
1928k: Kavlik [ Kürd "yıkıntı" ]
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Koçbaşı mah - Saray - Van
1928k: Cilik aş. + yk. [ Kürd "serçe" ]
■ 20. yy başında İran'a ait iken Türkiye'ye devredilen dört köyden biridir SN
  Beyarslan mah - Saray - Van
1928k: Şerefxan [ Kürd "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kurucan mah - Saray - Van
1916hb, 1928k: Kurcan
  Davdana mz - Saray - Van
1916hb: Dawdana
  Yamanyurt mah - Saray - Van
1928k: Yamanyurt
  Kapıköy mah - Saray - Van
1928k: Heretil [ Erm ]
Kürd (Şemski) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km