Sarayönü'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyükzengi mah - Sarayönü - Konya
1926h: Zengi [ Tr "çingene" ]
1912hk: Zengipınar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karabıyık mah - Sarayönü - Konya
1928: Karabıyık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1887 yılında Sarıkeçili Yörükler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
  Boyalı mah - Sarayönü (Sülüklü bucağı) - Konya
1918h: Boyalı
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği... deyar heyran
  Sarayönü ilçe - Sarayönü - Konya
1926h: Sarayönü | Sarayini [ Tr saray ini "barınak mağarası" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Saray sözcüğü burada `barınak, mağara` anlamındadır. SN
  Ladik mah - Sarayönü - Konya
1968: Halıcı
1926h y: Yorganladik
1282: Ladik
Y17: Laodikea Katakekaumene [ Yun "yanık Laodikea" ]
■ Selevkoslar Devleti kurucusu 1. Seleukos Nikator'un annesi Laodikê adına kurduğu beş kentten biridir. Strabon 1. yy'da `Yanık Laodikeia` adıyla anıldığını bildirir. İslam kaynaklarında Lâdiqîya el-muhteriqa ve Ladik-i suxte `yanık Ladik` görülür. 19. yy gezginleri çok geniş bir ören alanı tarif ederler. Ancak günümüzde antik kentin izi kalmamıştır. SN
  Kurşunlu mah - Sarayönü - Konya
1899z: Kurşunlu
■ 13.12.1899 Konya'nın Saidili nahiyesine tabi Ladik karyesinden Kurşunlu Yaylası'na nakl-i hane ile karye teşkil olunan mahallin Kurşunlu karyesi namıyla yad olunması. deyar heyran
  Ertuğrul mah - Sarayönü - Konya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Bahçesaray mah - Sarayönü - Konya
1946: Bahçesaray
■ Eski adı okunamadı. SN
  Konar mah - Sarayönü - Konya
1928: Kirlikuyu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Başhöyük mah - Sarayönü - Konya
1928: Umranıhamidî [ Tr "Abdülhamid bayındırlığı" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Özkent mah - Sarayönü - Konya
1926h: Zengân [ Tr "çingeneler" ]
■ 30/4/1955 Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Karabağ Köyü İle, Kadınhan Kazası Sarayönü Nahiyesine bağlı Zengen Köyü bölgesindeki iki kaza arası sınır... deyar heyran
  Kuyulusebil mah - Sarayönü - Konya
1894z: Koyul Zîr [ Tr Aşağı Koyul ]
yerleşimi
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (=Saideli [Kadınhan]) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çoğunluğu Sarıkeçili Yörük’ü olan köyde ayrıca Akkoyunlu, Honamlı ve Tekeli Yörükleri bulunur. Sarıkeçili soyadları; Ünsallar, Öcallar, Bakırcılar, Güreller ve Güçlüler iken Akkoyunlu olanlar; Yükseller ve Konya soyadlılar, Honamlı Yörükleri ise Ataoğlu ve Gelinayşalar ve Tekeliler, Koçak ve Yavuz soyadlarını taşıyorlar. Mert Çakmak
  Çeşmelisebil mah - Sarayönü - Konya
1894z: Çeşmeli
Y150, Y535: Gdanmaa / Gdammaua [ Luw ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Ptolemaios'ta Ekdawmawa, Peutinger Tablosunda Ekdaua, Hierokles'te Gdanmaa olarak kaydedilmiş olan antik yerleşimdir. Bugünkü köy 19. yy sonlarında Yörük aşiretlerince teşkil edilmiştir. SN
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (Kadınhanı) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çeşmelisebil üç Yörük boyundan oluşmakta; bunlar Sarıkeçili, Tekeli ve Karakoyunlu Yörükleridir. Mert Çakmak


Grafik harita göster     haritada ara : km