Sarız'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
  İmirzaağa mah - Sarız - Kayseri
1928: Mirzaağa
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Değirmentaş mah - Sarız - Kayseri
■ Erzurum Oltu - İpekçayırı (93 harbi) kökenli Türk köyüdür. Mert Çakmak
  KüçükKabaktepe mah - Sarız - Kayseri
1928: K. Kabaktepe
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sarız'ın en küçük köyüdür sadece 4 hane yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Karakoyunlu mah - Sarız - Kayseri
1928: Karakoyunlu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 26.09.1888 Sivas'ın Sarız nahiyesinin Çiftlik Divanı karyesindeki Karapapak taifesi verilen araziye Kangal Ağası tarafından edilen müdahalenin meni. deyar heyran
  Kurudere mah - Sarız - Kayseri
1928: Kurudere
■ Erzurum Oltu (93 harbi) kökenli Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Oğlakkaya mah - Sarız - Kayseri
1928: Oğlakkaya
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Fettahdere mah - Sarız - Kayseri
1917h: Fettahderesi
■ Nüfusu Erzurum muhaciridir. nurettin
  Kemer mah - Sarız - Kayseri
1902hb: Kemer
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yeşilkent mah - Sarız - Kayseri
1902hb: Yalak
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yedioluk mah - Sarız - Kayseri
1917h: Yedioluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karayurt mah - Sarız - Kayseri
1902hb, 1918h: Karakilise
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Altısöğüt mah - Sarız - Kayseri
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ayranlık mah - Sarız - Kayseri
1902hb: Ayranlık
Eski adı: Deliküçükler
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Dayoluk mah - Sarız - Kayseri
1928: Dayoluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kurdini mah - Sarız - Kayseri
1917h: Kurdini
  Kıskaçlı mah - Sarız - Kayseri
1928: Kıskançlı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Darıdere mah - Sarız - Kayseri
1928: Darıdere [ Tr dardere? ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1902hb y: Sarız
1282: Sarûs (neh)
Y17: Sáros Σάρος (neh) [ Yun "sazlık" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy'da kuruldu, 1946'da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
  Yaylacı mah - Sarız - Kayseri
1917h: Esirik
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  İncedere mah - Sarız - Kayseri
1918h: İncedere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Tavla mah - Sarız - Kayseri
1902hb: Tavla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuşçu mah - Sarız - Kayseri
1917h: Kuşçu
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Tekneli mah - Sarız - Kayseri
1917h: Deştiye
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Çağşak mah - Sarız - Kayseri
1928: Çağşak
1917h: Şakşak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
  Karapınar mah - Sarız - Kayseri
1902hb: Karapınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Türkmen (Avşar) yerleşimidir, Kürt-Alevi nüfus yoktur. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 4, HDP 0, CHP 5, AKP 34 metonio
  Dallıkavak mah - Sarız - Kayseri
1917h: Dallıkavak
1902hb: Delikavak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı kayıtlarına göre Maraş'a bağlı (Elbistan) Dağlıkavak mezrasından gelip buraya yerleşmişlerdir. yalcin
  Şarlak mah - Sarız - Kayseri
1917h: Şarlak
  Kırkısrak mah - Sarız - Kayseri
K: Xiniyan [ Kürd "Hiniler (öz.)" ]
1902hb: Kırkısrak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bundan 200 sene evvel Malatya- Kürecik, Harunuşağı köyünden kopup Sarız'a yerleşmişlerdir. Harun ve Xini kardeşmiş, kan davasından dolayı arabuluculuk yapan Sinemilli Alevi Dedeleri Xinilere Sarız'daki yeri belirleyip göçmelerini dayatmış... yalcin
  Çavdar mah - Sarız - Kayseri
1928: Çavdar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Damızlık mah - Sarız - Kayseri
1917h: Damızlık
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  BüyükÖrtülü mah - Sarız - Kayseri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Halkı Elbistan muhaciridir. yalcin
  KüçükÖrtülü mah - Sarız - Kayseri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Halkı Elbistan muhaciridir. yalcin
  Akoluk mah - Sarız - Kayseri
1917h: Çürük
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Gerdekmağara mah - Sarız (Yazyurdu bucağı) - Kayseri
1917h: Gerdekmağara [ Tr gerdek "yuvarlak" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km