Sarız'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  İmirzaağa mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Mirzaağa
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Değirmentaş mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Değirmentaş
■ Erzurum Oltu - İpekçayırı (93 harbi) kökenli Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Karakoyunlu mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Karakoyunlu
Ç1920~ 📖 Sımhahable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ © 26.09.1888 Sivas'ın Sarız nahiyesinin Çiftlik Divanı karyesindeki Karapapak taifesi verilen araziye Kangal Ağası tarafından edilen müdahalenin meni. deyar heyran
  Mollahüseyinler mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Mollahüseyinuşağı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Kurudere mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Kurudere
■ Erzurum Oltu (93 harbi) kökenli Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Oğlakkaya mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Oğlakkaya
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Fettahdere mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Fettahderesi
■ Nüfusu Erzurum muhaciridir. nurettin
  Kemer mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Kemer
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Gümüşali mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Gümüşali
1917h 📖 Gümüşlü
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Yeşilkent mah - Sarız - Kayseri
1902hb 📖 Yalak
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Yedioluk mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Yedioluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Karayurt mah - Sarız - Kayseri
1865 1918h 📖 📖 Karakilise
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Altısöğüt mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Altısöğüt
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  İncemağara mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 İncemağara
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi.
  Ayranlık mah - Sarız - Kayseri
hl 📖 Deliküçükler
1902hb 📖 Ayranlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Çörekdere mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Hacıveliler | Çörekdere
1902hb 📖 Çörekdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Dayoluk mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Dayoluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Kurdini mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Kurdini
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Kıskaçlı mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Kıskançlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Darıdere mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Darıdere [ Tr dardere? ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  İncedere mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 İncedere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Ördekli mah - Sarız - Kayseri
1946 📖 Kurucaördekli
1902hb 📖 Ördekli
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Sarız | Köyyeri
1902hb 📖 Sarız
1282 📖 Sarûs (neh)
Y17 📖 Sáros Σάρος (neh) [ Yun "sazlık" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy'da kuruldu, 1946'da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
  Sancakağıl mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Paşaoluğu
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Yaylacı mah - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖 Esirik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Tavla mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Tavla
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kuşçu mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Kuşçu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Tekneli mah - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖 Deştiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Çağşak mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Çağşak
1865 1917h 📖 📖 Şakşak
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza)/Türkmen yerleşimi.
■ Köy halkı Koçgiri kökenli Alevilerle 'Avşar' adı verilen İran kökenli Türkmenlerden oluşur. SN
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
  Kötüköy mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Kötüköy
  Karapınar mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Karapınar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  KüçükSöbeçimen mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Kürt Söbeçimen
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Dallıkavak mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Dallıkavak
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Osmanlı kayıtlarına göre Maraş'a bağlı (Elbistan) Dağlıkavak mezrasından gelip buraya yerleşmişlerdir. yalcin
  BüyükSöbeçimen mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Avşar Söbeçimen [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Şarlak mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Şarlak
  Kırkısrak mah - Sarız - Kayseri
K 📖 Xiniyan [ Kr "Hiniler (öz.)" ]
1902hb 📖 Kırkısrak
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Bundan 200 sene evvel Malatya- Kürecik, Harunuşağı köyünden kopup Sarız'a yerleşmişlerdir. Harun ve Xini kardeşmiş, kan davasından dolayı arabuluculuk yapan Sinemilli Alevi Dedeleri Xinilere Sarız'daki yeri belirleyip göçmelerini dayatmış... yalcin
  Çavdar mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Çavdari [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Damızlık mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Damızlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  BüyükÖrtülü mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Büyük | Yukarı Örtülü
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Halkı Elbistan muhaciridir. yalcin
  KüçükÖrtülü mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Küçük | Aşağı Örtülü
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Halkı Elbistan muhaciridir. yalcin
  Akoluk mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Çürük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Gerdekmağara mah - Sarız (Yazyurdu bucağı) - Kayseri
1917h 📖 Gerdekmağara [ Tr gerdek "yuvarlak" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km