Sarız'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mirzaağa mah - Sarız - Kayseri
1928k: Mirzaağa
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Değirmentaş mah - Sarız - Kayseri
1928k: Değirmentaş
■ Erzurum Oltu - İpekçayırı (93 harbi) kökenli Türk köyüdür. Mert Çakmak
  KüçükKabaktepe mah - Sarız - Kayseri
1928k: K. Kabaktepe
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sarız'ın en küçük köyüdür sadece 4 hane yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Karakoyunlu mah - Sarız - Kayseri
1928k: Karakoyunlu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 26.09.1888 Sivas'ın Sarız nahiyesinin Çiftlik Divanı karyesindeki Karapapak taifesi verilen araziye Kangal Ağası tarafından edilen müdahalenin meni. deyar heyran
  Kurudere mah - Sarız - Kayseri
1928k: Kurudere
■ Erzurum Oltu (93 harbi) kökenli Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Oğlakkaya mah - Sarız - Kayseri
1928k: Oğlakkaya
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Fettahdere mah - Sarız - Kayseri
1928k: Fettahdere
■ Nüfusu Erzurum muhaciridir. nurettin
  Kemer mah - Sarız - Kayseri
1928k: Kemer
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yeşilkent mah - Sarız - Kayseri
1928k: Yalak
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yedioluk mah - Sarız - Kayseri
1928k: Yedioluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karayurt mah - Sarız - Kayseri
1928k: Karayurt
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Altısöğüt mah - Sarız - Kayseri
1928k: Altısöğüt
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ayranlık mah - Sarız - Kayseri
1928k: Ayranlık
Eski adı: Deliküçükler
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Çörekdere mah - Sarız - Kayseri
Eski adı: Hacıveliler
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Dayoluk mah - Sarız - Kayseri
1928k: Dayoluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kıskaçlı mah - Sarız - Kayseri
1928k: Kıskançlı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1928k: Köyyeri
1928k: Sarız (idari bölge)
1282b: Sarûs (neh)
Y17: Sáros Σάρος (neh) [ Yun "sazlık" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy'da kuruldu, 1946'da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
  Yaylacı mah - Sarız - Kayseri
1946k: Esirik
1928k: Esirek
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  İncedere mah - Sarız - Kayseri
1928k: İncedere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Tavla mah - Sarız - Kayseri
1928k: Tavla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuşçu mah - Sarız - Kayseri
1928k: Kuşçu
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Tekneli mah - Sarız - Kayseri
1928k: Deştiye [ Kürd deşt "ova" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Çağşak mah - Sarız - Kayseri
1928k: Çağşak
Eski adı: Aziziye [ Tr "Abdülaziz yeri" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
  Dallıkavak mah - Sarız - Kayseri
1928k: Dallıkavak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı kayıtlarına göre Maraş'a bağlı (Elbistan) Dağlıkavak mezrasından gelip buraya yerleşmişlerdir. yalcin
  Kırkısrak mah - Sarız - Kayseri
Kr: Xiniyan [ Kürd "Hiniler (öz.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bundan 200 sene evvel Malatya- Kürecik, Harunuşağı köyünden kopup Sarız'a yerleşmişlerdir. Harun ve Xini kardeşmiş, kan davasından dolayı arabuluculuk yapan Sinemilli Alevi Dedeleri Xinilere Sarız'daki yeri belirleyip göçmelerini dayatmış... yalcin
  Çavdar mah - Sarız - Kayseri
1928k: Çavdar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Damızlık mah - Sarız - Kayseri
1928k: Damızlık
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  BüyükÖrtülü mah - Sarız - Kayseri
1928k: B. Örtülü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Halkı Elbistan muhaciridir. yalcin
  KüçükÖrtülü mah - Sarız - Kayseri
1928k: K. Örtülü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Halkı Elbistan muhaciridir. yalcin
  Akoluk mah - Sarız - Kayseri
Eski adı: Çürük
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Gerdekmağara mah - Sarız (Yazyurdu bucağı) - Kayseri
1928k: Gerdekmağara [ Tr gerdek "yuvarlak" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km