Sarıyer'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşdere mah - Sarıyer - İstanbul
1890hk: Domuzdere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Selanikten Fuştanlı Pomaklar iskân edildi. Helence konuşmayı bilen mübâdiller Grevena tarafından gelmiş olmalı kendi aralarında birbirlerini patriyot ''hemşehri'' diye çağırırlar. Manav
  Bahçeköy mah - Sarıyer - İstanbul
Y1900~a: Beligrádion | Belgradáki [ Yun "Belgradçık" ]
1521t: Belgrad [ Sırp "akkent" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ I. Süleyman tarafından 1521'de Sırbistan'daki Belgrad'ın fethi münasebetiyle kurulmuştur. Sırpça olan isim `akşehir` anlamına gelir. SN
■ 1924 Yunanistan mübadil yerlesimi. Konstantia ve Fustan köylerinden. Manav
  Zekeriya mah - Sarıyer - İstanbul
1890hk: Zekeriyaköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kumköy mah - Sarıyer - İstanbul
1917h: Kilyos
1897h y: Kilya | Kilyos [ Yun kyllaios? ]
■ Herkesçe bilinen adı Kilyos'tur. SN
  Büyükdere mah - Sarıyer - İstanbul
Y199: Kalos Ágros [ Yun "iyi tarla" ]
  İstinye mah - Sarıyer - İstanbul
1665 y: İstinya
Y199: Sôsthénion [ Yun Leôsthénion? ]
■ 2. yy sonlarında yazan Byzantion'lu Dionysos Boğaziçi'ndeki koyun adının Megaralı Leosthénes (`aslan güçlü`) adlı kişiden türediğini anlatırsa da bu öykü mitolojiktir. SN
  Emirgan mah - Sarıyer - İstanbul
■ Revan Han'ı olup 17. yy'da IV. Murat'a iltica eden Acem soylularından Emir Gune'nin dillere destan olan Acem tarzı sarayından ötürü. SN
  Tarabya mah - Sarıyer - İstanbul
1665 y: Tarabya
Y1057: Therapeía [ Yun "derman" ]
Y199: Pharmakía [ Yun "zehir" ]
■ Skylitzes vekayinamesinin (11. yy) aktardığı öyküye göre antik çağda `zehir` olan adını 5. yy başlarında patrik Attikos `tedavi, derman` anlamında Therapía'ya çevirdi. SN
  Rumelikavağı mah - Sarıyer - İstanbul
1890hk: Rumelikavak
Y199: Hierón [ Yun "tapınak, adak yeri" ]
■ Kavak köyü Anadolu yakasındadır. Rumelikavağı adı ona nispetle daha yakın dönemde verilmiştir. ■ Şimdi Tellibaba/Tellitabya adı verilen yerde antik çağda Sarapeíon tapınağı vardı. SN
  Garipçe mah - Sarıyer - İstanbul
1890hk y: Ğaribce Kale [ Yun xárybdês? ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Garibçe adının Yunanca Xarybdis'ten türediğine dair yaygın kanının dayanağı anlaşılamadı. SN
■ 19. asir sonu ve 20. asir basinda Trabzonlular ile Rizeliler iskân edildi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km