haritada ara :   km  
Sarıçam'da 60 yerleşim bulundu.
sırala 
Ayvalı mah Sarıçam - Sarıçam - Adana
1928 📖: Hayvalı
Eski adı: Akgedik
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Aflak mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Eflak/Aflak
■ Köy halkı Kırşehir tarafından iskanla getirtilen Türkmenler'dir. Kırşehir'de Aflak isminde köyler ve Aflak Bey'in türbesi bulunmaktadır. Ahmet Savi
Çiçekli mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Çiçekli
Şarklı Karayusuflu mah - Sarıçam - Adana
1925h 📖: Şarklı
Bayramhacılı mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Bayramhacılı
Türkmen yerleşimi
Çaylı mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Çaylı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Kösefakılı mah - Sarıçam (Çatalan bucağı) - Adana
1925h 📖: Kösefakılı
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
Kılbaş mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Kılbaş
Balcalı mah Sarıçam - Sarıçam - Adana
1928 📖: Balcalı
Menekşe mah - Sarıçam - Adana
1925h 📖: Menekşe Çf.
Çarkıpare mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Çarxpare
Kargakekeç mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Kekeç
Çirişgediği mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Çirişgediği
Yörük yerleşimi
Çınarlı mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Çınarlı
Hocalı mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Xocallı
Sarıçam ilçe - Sarıçam - Adana
1928 📖: Sofulu
■ 2008'de Yüreğir'den ayrılarak Sarıçam ilçesi adı verilen idari birimin merkezi eski Sofulu köyü mevkiinde inşa edilmiştir. SN
Boynuyoğun mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Boynuyoğun [ Tr "aş." ]
■ Boynuyoğunlu Aşireti Kerkük'ten Anadolu'ya gelen bir Türkmen aşiretidir. Ahmet Savi
Beyceli mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Beyceli
Maltepe mah - Sarıçam - Adana
1917h 📖: Maltepe
Turunçlu mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Turunçlu
Dutluca mah - Sarıçam - Adana
1946 📖: Bocu
1928 📖: Boci/Böcülü
Buruk mah Yüreğir - Sarıçam - Adana
1928 📖: Buruk
Kılıçlı mah - Sarıçam - Adana
1925h 📖: Kılıçlı
Kızılkaş mah - Sarıçam - Adana
1925h 📖: Kızılkaş
Boztepe mah - Sarıçam - Adana
1925h 📖: Boztepe
Göztepe mah Sarıçam - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1928 📖: Abdülhadi [ Ar ]
Türkmen (Kürkçü) yerleşimi
Sarıçam mah - Sarıçam - Adana
1678z 📖: Sarıçam (idari bölge)
■ İlçeye adını veren asıl Sarıçam burasıdır. SN
■ © 29.07.1678 Adana sancağının Sarıçam nahiyesinde inhilal eden timarın Yusuf nam kimseye verilmesi hakkında... © 22.07.1742 Anadolu yörüklerinden Şeyhoğlu cemaati Adana'nın Sarıçam nahiyesinde Çakırhanı civarında yaz ve kış ikamet edip... deyar heyran
Yürekli mah Sarıçam - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1928 📖: Zıbıkçı
Türkmen (Kürkçü) yerleşimi
Müminli mah - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1928 📖: Müminli
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Cerit Türkmenleri ile Kürkçü Oymağına mensup Türkmenlerden oluşuyor. Ahmet Savi
Mustafalar mah - Sarıçam - Adana
1925h 📖: Garipçe
Kürkçüler mah Sarıçam - Sarıçam - Adana
Türkmen (Kürkçü) yerleşimi
■ Kürkçüler kasabası aynı isimde bir Türkmen oymağı tarafından kurulmuştur. Kasaba halkı ve etrafındaki köyler Türkmenler'den Kürkçü Oymağına mensuptur. Ahmet Savi
Dağcı mah - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1928 📖: Dağcı
Türkmen (Kürkçü) yerleşimi
Cerenli mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Ceranlı
Yağızlar mah - Sarıçam - Adana
1925h 📖: Bıcılkanlı
■ 20. yy başında Afrikalı yerleşimi. Afrikalı/Yörük yerleşimi
■ Köy halkı Osmanlı devrinde Sudan'dan gelen Afrikalılar ile Yörükler'den oluşuyor. Ahmet Savi
Aydınyurdu mah - Sarıçam - Adana
1925h 📖: -
Yörük yerleşimi
■ Aydın'dan gelen Yörüklerin kurduğu ve yaşadığı bir köydür. Ahmet Savi
Yeniyayla mah - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Balkanlar'dan gelen Muhacirlerin kurduğu bir köydür. Ahmet Savi
Gökbüğet mah - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1925h 📖: Gökbüğet [ Tr büğet "su birikintisi, gölet" ]
■ Köy halkı Yörükler ile Alevi Kürtler'den oluşuyor. Ahmet Savi
Cihadiye mah Sarıçam - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1968 📖: Dedeler
1928 📖: Cihadiye
■ Köyü kuranlar ve günümüzde nüfusun çoğunluğunu oluşturanlar Türkmenler'dir. Daha sonraları Bulgaristan Muhaciri Göçmen Türkmenlerin de gelmesiyle köyün sınırları genişlemiştir. En son köye birkaç hane yörük gelerek, köyün son durumu oluşmuştur. Ahmet Savi
Suluca mah Sarıçam - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1925h 📖: Suluca
Hakkıbeyli mah - Sarıçam - Adana
1928 📖: Hakkıbeyli
Eski adı: Hendere
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Artvin'in Aşağımaden ve Yukarımaden (Hod) köyünden göçenlerce meskûndur. SN
Niğdeliler Avcılar mah - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1925h 📖: -
Avcılar mah - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1925h 📖: Küçük Yarımca
Yörük yerleşimi
■ Köye bağlı iki mahalle vardır. Bunlar; Niğdeliler ve Tekeliler mahalleleridir. Niğdeliler mahallesinde Türkmenler, Tekeliler mahallesinde ise yörükler ikamet etmektedir. Ahmet Savi
Baklalı mah Sarıçam - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1925h 📖: Baklalı


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.