haritada ara :   km  
Samandağı'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
Çevlik mah - Samandağı - Hatay
1911hk 📖: Çaycik [ Tr "çevrilmiş yer, bostan?" ]
■ Kısmen Arap Alevi yerleşimi
Kapısuyu mah - Samandağı - Hatay
1910hk : Habusiye
1526t 📖: Kebusiye
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Arap Alevi yerleşimi
■ Ermenilerin köyü terk edişinin ardından Yörük Türkmenler yerleşmiştir. metonio
Mağaracık mah - Samandağı - Hatay
F1935 📖: Mağaracık
1910hk : Muğayr [ Ar "mağaracık" ]
Arap Alevi yerleşimi
■ Antik Seleukia Pieria limanının arkeolojik kalıntıları Mağaracık mahallesinin yakınındadır. SN
Çamlıyayla mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: Metelik Obası
Sünni Türk yerleşimi
■ Büyükoba köyüne bağlı mahalle iken 1992'de ayrıldı. SN
Vakıflı mah - Samandağı - Hatay
F1935 📖: Vakıflı
1902a 📖: Hıdırbey Vakfı
Ermeni yerleşimi
■ Türkiye'de halen mevcut olan tek Hırisityan Ermeni köyüdür. Musadağı yöresindeki yedi Ermeni köyünde Hatay'ın 1938'de Türkiye'ye ilhakından sonra kalmayı seçen Ermeni aileler buraya iskân edilmiştir. SN
Samandağı ilçe - Samandağı - Hatay
1948g 📖: Samandağı [ Ar cebel samˁan "Aziz Simeon Dağı" ]
1946 📖: Yukarı Alevışık
A1154 📖: Es-Suweydiye [ Ar "karaca" ]
Y-146 📖: Seleukeía (Pieria) [ Yun "Selevkos (kral) kenti" ]
1910hk : Levşiye (köy)
1910hk 1946 : Süveydiye (liman)
Arap Alevi yerleşimi
■ İskender’in ardıllarından I. Selevkos’un kurduğu kent, Antakya’nın limanı olarak önem taşımıştır. Arap ve Osmanlı dönemlerinde Süveydiye adı kullanılır. Şimdiki kasaba, antik Seleukia limanından birkaç km. içeride olan Levşiye/Alevışık köyü çevresinde gelişmiştir. Levşiye adı Selevkía’dan evrilmiş olmalıdır. 2 Ocak 1948’de Samandağı adıyla ilçe yapıldı. • Samandağı ilçesi Türkiye’nin Nusayri (Arap Alevi) topluluğunun ana merkezidir. İlçe nüfusunun tamamına yakını Nusayri olup genellikle sol siyasi partileri destekler. Ayrıca Hıristiyan Arap ve Ermeni azınlıklar bulunur. SN
Hıdırbey mah - Samandağı - Hatay
F1935 📖: Hıdırbey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Ceylandere mah - Samandağı - Hatay
1990 📖: Seldiren Gömmece
1910hk : Gömmece
Sünni Türk yerleşimi
■ 1991'de Seldiren köyünden ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
Yoğunoluk mah - Samandağı - Hatay
1526t 📖: Yoğunoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Y. 1040 yılına ait anıtsal kilise harabesi köyün dışındadır. SN
Cumhuriyet mah Samandağı - Samandağı - Hatay
F1935 📖: Zizaniye
Arap Alevi yerleşimi
Zeytuniye mah Samandağ - Samandağı - Hatay
1910hk : Zeytuniye
Eski adı: Cırıri
■ Kısmen Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Bir bölümü Hıristiyan Arap mahallesidir. SN
Yeniköy mah - Samandağı - Hatay
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Seldiren köyüne bağlı Aşağı Çakıllı mahallesi iken 1990'da ayrılarak Yeniköy adını aldı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Çirkinoğlu kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
Meydan mah - Samandağı - Hatay
1915hb 📖: Miyadun [ Tr meyâdîn "alanlar" ]
Arap Alevi yerleşimi
Tekebaşı mah - Samandağı - Hatay
1940 📖: Çilli
1910hk : Cilliye [ Ar "aş." ]
Arap Alevi yerleşimi
Seldiren mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1910hk : Sandıran
■ Kısmen Arap Alevi yerleşimi
Batıayaz mah - Samandağı - Hatay
1968 📖: Teknepınar
1940 📖: Batıayaz
1910hk : Bitiyas [ Yun pédias "ova" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Pédias Samandağı (Seleukia Pieria) ovasının adıdır. Tepelik yerde olan bu kasaba bir dönem Pédias ilçesinin idari merkezi görevini üstlenmiş ve bu nedenle anlamca yabancı bu adı üstlenmiş olmalıdır. 5. ve 19. yy'a ait kilise kalıntıları mevcuttur. ■ 1938'de Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra Batıayaz, 1960'ta Teknepınar adı verildi; 2005'te Batıayaz adı iade edildi. SN
Eriklikuyu mah - Samandağı - Hatay
1940 📖: Hacıhabibli
1915hb 📖: Hababliye
1526t 📖: Hacıhabib
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Mızraklı mah - Samandağı - Hatay
1940 📖: Mızraklı
1526t 📖: Mişrakiye [ Ar "doğu" ]
Arap Alevi yerleşimi
Çöğürlü mah - Samandağı - Hatay
1940 📖: Sabuncilli
Arap Alevi yerleşimi
■ Sabuniye (Sabunlu) köyünün Cilli yakasındaki mahallesi iken ayrı köy oldu. SN
Sutaşı mah - Samandağı - Hatay
1946 📖: Sabunlu
1910hk : Sabuniye
Arap Alevi yerleşimi
Kuşalanı mah - Samandağı - Hatay
1940 📖: Mutayran [ Ar "kuşalanı" ]
1910hk : Muğayrun? [ Ar "mağaracıklar" ]
Arap Alevi yerleşimi
Yaylıca mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935 📖: Saylıca
Arap Alevi yerleşimi
Koyunoğlu mah - Samandağı - Hatay
1940 📖: Cerepderesi
F1935 📖: Vadi Cereb [ Ar wâdi'l-cereb "uyuzderesi" ]
1911hk 📖: ˁAyn Cereb [ Ar "uyuz pınarı" ]
Arap Alevi yerleşimi
Fidanlı mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: Çapar (mah)
Arap Alevi yerleşimi
■ Uzunbağ köyüne bağlı Çapar mahallesi iken 1992'de ayrıldı, Fidanlı adını aldı. SN
Yeşilköy mah - Samandağı - Hatay
Arap Alevi yerleşimi
■ 1990'da Koyunoğlu/Cerepderesi köyünden ayrıldı. SN
Uzunbağ mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935 📖: By. Nehr [ Ar "büyüknehir" ]
Arap Alevi yerleşimi
Çubuklu mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1915hb 📖: Çubuklu
Sünni Türk yerleşimi
Yeşilyazı mah - Samandağı - Hatay
1910hk : Zeriye [ Ar ]
Arap Alevi yerleşimi
Değirmenbaşı mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935 📖: By. Nehr [ Ar "büyüknehir" ]
Arap Alevi yerleşimi
Tomruksuyu mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1946 📖: Karamanlı
F1935 📖: Karamaniye
Arap Alevi yerleşimi
Avcılar mah - Samandağı - Hatay
Arap Alevi yerleşimi
■ Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 2000'de ayrı köy oldu. SN
Huzurlu mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: Kabaharnub
Arap Alevi yerleşimi
■ Suriye'de Baas hareketinin kurucusu Zeki el-Arsuzi'nin doğum yeridir. Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 1991'de ayrı köy oldu, Huzurlu adı verildi. SN
Çanakoluk mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1940 📖: Kabaharnup
F1935 📖: Karaxarnub
Arap Alevi yerleşimi
Pınarbaşı mah Aknehir - Samandağı - Hatay
1940 📖: Nahırlı
1910hk : Nağayriye / Nağayri [ Ar el-nuhayriyye "ırmakçık" ]
Arap Alevi yerleşimi
Ataköy mah - Samandağı - Hatay
1946 📖: Hamdunlu
F1935 📖: Hamduniye
Arap Alevi yerleşimi
■ Hamdunlu ve Karamanlı tek köy iken, Hamdunlu mahallesi ayrılarak Ataköy adını aldı. Köyün geri kalan kısmı Tomruksuyu adıyla belediye oldu. SN
Karaçay mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935 📖: Kç. Nehir [ Ar ]
Arap Alevi yerleşimi
Samandağı dağ - Samandağı - Hatay
1910hk : Cebel Samˁan [ Ar "(Aziz) Simeon Dağı" ]
■ Suriye’de Halep yakınında bulunan asıl Cebel Sam’an, adını 4. yy’da yaşamını bir sütun üzerinde ibadetle geçiren Aziz Simeon Stylites’ten alır. Seleukia/Samandağı yakınındaki bu dağda bulunan ‘Küçük Aziz Simeon’ manastırı 6. yy’a aittir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.