haritada ara :   km  
Salat'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Kumrulu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zengillü [ Kr/Tr zengil/zengül "çan" ]
Alibey mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Alaeddiniyan
1917h 📖: Alodinan [ Kr "Alaeddinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sazlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Las [ Kr "ekin yığını" ]
Yamaç mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Hogiran [ Kr "dostlar" ]
Kamışlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kamışlı
Kürt-Sünni yerleşimi
Uğrak mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Cadde
Kürt-Sünni yerleşimi
Uğurlu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Şerefikan [ Kr "Şerefoğulları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tilkilik mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1946 📖: Tirke
1917h 📖: Tirk / Tirkî [ Kr "Türkler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Başköy Köyüne bağı Tirke Mahallesi, Tirke adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. free
Çatalköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1912 1928 📖Çatal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Salat yk.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Başköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adı Başko. Eskiden Êzîdîlerin de yaşadığı söylenir. Köyde şimdi Dilxêrî aşiretine mensup Mala Hecîya ailesi ile Mala beg ailesi (Hakkari kökenli oldukları söylenir) bulunmaktadır. free
Güngeçti mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Perîşan [ Kr/Tr "dağınık" ]
E1912 📖: Perüşan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Hasanpınar mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Aşağısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Salat aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kopuzlu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kopuzi
E1912 📖: Kupzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt (Sünni) yerleşimi. Kürtçe adı Qopizî. Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. free
Ağıl mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Ancolini Xincikan [ Kr xincikan "bağevleri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sinan mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Sinan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kayı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Selmik
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Aliboçiyan Köyüne bağlı Selmik Mahallesi, Selmik adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
Mirzabey mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Mirzebegan [ Kr mîrzebegan "Mirzabeyler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Boyacı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Alibociyan [ Kr alîbonciyan "aş." ]
E1912 📖: Alibengi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Akbaş mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sergevran [ Kr sergewran "akbaşlar" ]
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
Diktepe mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Xincikan [ Kr "bağ evleri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.