Sakarya'da 596 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Kemaliye mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Kemaliye
1521t, 1910ht: Tirse [ Yun ]
  Ahiler mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Ahiler
  Çilekli mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Katırözü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Mekece mah - Pamukova - Sakarya
1333b: Mekece
■ 16. yy ortalarında 12 hane Müslüman, 37 hane kâfir nüfusu vardı. (Barkan I.488). SN
  İsabalı mah - Pamukova - Sakarya
1487t: İsaBalı [ Tr balı/bali "Bektaşi tarikinde bir rütbe" ]
  Eğriçay mah - Pamukova - Sakarya
1573t: Eğriçay
■ Osmanlı tahrirlerinde adı geçen Anaxor (Yun `yukarıköy`) köyü Eğriçay'ın batısında, Mekece yönünde olmalıdır. SN
  Pınarlı mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Sondul
1521t: Sondullu
  Hayrettin mah - Pamukova - Sakarya
1521t: Hayrüddin
■ I. Murad'ın başveziri Çandarlı Hayreddin Paşa (ö. 1387) tımarı imiş. Barkan I.479. SN
  Bayat mah - Geyve - Sakarya
1487t: Bayad [ Tr "aş." ]
  Paşalar mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Paşalar
■ Laz yerleşimi Manav
  Mesruriye mah - Pamukova - Sakarya
1910ht: Mesruriye
■ Laz yerleşimi Manav
  Fevziye mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Fevziye
1487t: Despina/Tesbina [ Yun déspoina "hanımefendi, hatun" ]
  Özbek mah - Pamukova - Sakarya
1487t: Uzbeğ
■ Uzbeg veya Uzbey erken dönemde yaygın bir Türkçe kişi adıdır. Asya'daki Özbeklerle bir bağ kurulamaz. SN
  Eskiyayla mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Eskiyayla
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Kozan mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Kozan
  Taşoluk mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Taşoluk
  Pamukova ilçe - Pamukova - Sakarya
1878, 1928k: Akhisar
■ Osmanlı kayıtlarında 'Akhisar-ı Geyve' ve 'Sakarya Akhisarı' görülür. SN
■ H. İnalcık'ın "Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481)" eserinde (sayfa 38) Pamukova'nın önceki adının Metabole olduğundan bahsedilmektedir. Balkan
■ Manav yerleşimi iken Rumeli muhâcirlerinin iskânıyla köy genişledi. Midos, hisarın ismi olmalı. Manav
  Yanık mah - Sapanca - Sakarya
Çr: HuncaHable
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1870'li yıllarda Soçi havalisinden hicret eden Ubıhlar tarafından kuruldu. Kurucusu Hunca Mustafa Bey'dir. SN
■ Köyün ahalisinin büyük coğunluğunu "21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgünü"nde göç etmiş Çerkesler oluşturur. Daha sonra bir miktar Laz da köye göç etmiştir. Türk
  Kazımiye mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Kazımiye
1910ht: Kirsa/Kirse
■ ''İngirse'' olarak hâlen kullanımdadır. Burada Rum tekfurluğu bulunuyordu. Akhisarın (Pamukova) ardından buraya gelen Osmanlıya tekfurluk teslim oldu. Tekfur ihtida etmeyip Gölcük'e çekilmiştir. Helence yazılı asker kabartmalı taşlar yerinde durmaktadır. Ormancılıktan sonra üzüm ve kiraz daha kıymet verilir hâle gelmiştir. Manav
  Dibektaş mah Kurtköy - Sapanca - Sakarya
1890hk: Dibektaş
■ Laz yerleşimi Manav
  Şahmelek mah - Pamukova - Sakarya
1910ht: Şahmelek
■ Laz yerleşimi Manav
  Kurtköy mah - Sapanca - Sakarya
1890hk: Kurtköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Eski ismi: Kürtköy. Takriben 18. asrın başında buraya yerleşen Kürtler yabani hayvanlarla baş edemeyince 1750 senesinde Adapazar merkeze taşınmışlar. Sel vakası üzerine Hasanbey, Pazarköy ve Kuzuluk köylerine dağılmışlar. Çerkes çetecilerin gasplarından korunmak için meskenler yakınlaştırılmış 1912-1922 arasında. Kuzuluktaki Kürt mahallesine Kürt Kuzuluk deniyordu. Manav
■ Köyün yüzde altmışı Laz, yüzde otuzu Manav, geri kalanı ise Gürcü, Çerkes ve Kürttür. metonio
  Turgutlu mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Turgutlu
1910ht: Dana
1521t: Danalar
  Yaylak mah - Geyve - Sakarya
1487t: Yaylak
  MelekşeOruç mah - Geyve - Sakarya
1928k: MelekşeOruç
1478t: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gökgöz mah - Pamukova - Sakarya
1521t: Gökgöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün eski yeri KurtBelen mevkiindeydi ve büyük bir Ermeni köyü idi. Bu yerde 19. yüzyıl sonunda 3500 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi, Meryem Ana adına kubbeli büyük bir kilise, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları vardı. İpek fabrikasının kalıntıları ve kilise kalıntısı hâlen görülmektedir. Ancak define arayıcıları tarafından talan edildiğinden virân durumdadır. Gökgöz köyünün yerlisi Manavlar "Yukarı Mahalle" ve Rumlar'ın oturduğu "Küçük Mahalle" olmak üzere iki mahallesi vardı. 1924'te Rumlar ile Yunanistan'daki Müslimler mübâdele edilince Küçük Mahalle "Mâcur Mahallesi" oldu. Kısmen Laz yerleşimi. Manav
  Kurtbelen mv - Pamukova - Sakarya
1910ht: Kurtbelen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin göçmenlerince kurulmuş Ermeni köyü idi. 19. yy sonunda 3500 Ermeni nüfusu, Meryemana kilisesi, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları bulunmaktaydı. Halen definecilerin rağbet ettiği yerlerdendir. SN
■ Ermenice kaynaklarda Kayleplur (Kurttepe) adıyla geçer. Ancak resmi adı her zaman Türkçedir. Nezih Aytaçlar
  Kırkpınar mah - Sapanca - Sakarya
1928k: Kırkpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çizemua ailesine binâen Çizemua köyü. Pınarları sebebiyle yeni isim olarak Kırkpınar Şadiye denip aslı terkedildi, daha sonra sadece Kırkpınar oldu. Manav
  Mahmudiye mah - Sapanca - Sakarya
1910ht: Mahmudiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1864'de 10 hane Çerkes kurdu. 1893'de Gürcüler eklendi. Manav
■ Köy halkı 93 Harbi muhaciri Gürcüler'dır Türk
  Çukur mah - Geyve - Sakarya
1928k: Çukur
  Kızılcıklı mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Safibey mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Safi
  Karacaören mah - Geyve - Sakarya
■ Cumalı, Duraklar, Durmuşlar, Göynüksuyu ve de Kadılar köylere buraya tâbiidir. Manav
  Meşeli mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928k: Meşeli
■ Türk Yerleşimi Türk
  Beşevler mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928k: İnamiye [ Tr "nimetli" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Romanya göçmeni yerleşimi Manav
■ 26/12/1951 tarihinde Kocaeli'nin Akmeşe bucağına bağlı İnamiye köyü Adapazarı ilçesinin Kazımpaşa bucağına bağlanmıştır. (Devlet Arşivleri Sayı :24901) ekaragoz
■ Bulgaristan göçmeni Yerleşimi Türk
  MelekşeSolak mah - Geyve - Sakarya
1928k: MelekşeSolak
1487t: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eyüpler mah Şeyhtırmarı - Kaynarca - Sakarya
1928k: Eyüpler
  Teşvikiye mah - Pamukova - Sakarya
1928k: Teşvikiye
1910ht: Urara
1521t: Urağra
  Sapanca göl - Sapanca - Sakarya
Y1057, Y1308: Sophon/Siphonês
Lt378: Siphonensis Lacus [ Lat "Siphon/Sophon gölü" ]
■ İlçe merkezi adını gölden alır. Yöredeki yerleşimlerin çoğunluğu 1877-78 Rus harbinden sonra gelen Kafkasyalı ve Gürcü muhacirlerin iskânı için kurulmuştur. SN
  Güldibi mah Sapanca - Sapanca - Sakarya
1928k: Güldibi
  Muharremler mah Şeyhtımarı - Kaynarca - Sakarya
1928k: Muharremler
  İstanbuldere mah - Sapanca - Sakarya
1968k: Erdemli
1910ht: Ulviye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün adı resmen Erdemli olduğu halde derenin adı olan İstanbulderesi kullanılmaktadır. SN
  Muradiye mah - Sapanca - Sakarya
1928k: Muradiye
■ Laz yerleşimi Manav
  Balkaya mah - Sapanca - Sakarya
1928k: Balkaya
■ Laz yerleşimi Manav
■ Kanıt? metonio
  Kayaklar mah Bayramoğlu - Kaynarca - Sakarya
1928k: Kayaklar
  Umurbey mah - Geyve - Sakarya
1928k: Umurbey
■ Sultan I. Murad devrinde köy Umur Beğ, Oruc Beğ ve Ali Çelebi adlı kişilere mülk olarak tahsis edilmiştir. (Barkan 404). SN
  Dağyoncalı mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928k: Dağyoncalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bu köye ilk yerleşenler 1890 yılında Balkanlardan göçen insanlardır. Sonraki yıllardan Doğu Karadeniz ve Orta Karadenizden göçenlerle beraber köy şu anki durumuna gelmiştir. Türk
  Ceceler mah - Geyve - Sakarya
1928k: Ceceler
  Uzunköy mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1960k: Yeşildere
1928k: Eceldere
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  İkramiye mah - Sapanca - Sakarya
1910ht: İkramiye
■ Orç'i (Lazca ismi) Laz yerleşimi Manav
■ Köy halkı ağırlıkla Artvin ve Gümüşhane kökenlidir. metonio
  Nevrin mah - Kaynarca - Sakarya
1928k: Nevrin
  Nailiye mah - Sapanca - Sakarya
1928k: Nailiye
G1900~: Xeba
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1877-78 Osmanli-Rus Harbinden sonra Artvin'den gelen Gürcü muhacirlerce kurulmuştur. Borçka yakınındaki Xeba köyünün adı verilmiştir. SN
  Aşırlar mah - Adapazarı (Akmeşe bucağı) - Sakarya
1928k: Aşırlar
■ Türk Yerleşimi Türk
  Sapanca ilçe - Sapanca - Sakarya
1890hk: Sabanca
■ Türkçe isim Yunanca Sophon biçiminden uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'nin anlattığı `Sabancı Koca` hikayesi masaldır. SN
  Zadeler mah Şeyhtımarı - Kaynarca - Sakarya
1928k: Zadeler
  Kuruçeşme mah - Sapanca - Sakarya
1928k: Kuruçeşme
■ Laz yerleşimi Manav
  Memnuniye mah - Sapanca - Sakarya
1928k: Memnuniye
Laz yerleşimi
■ Karagöl (Diğer ismi) Manav
  Şemenler mah Kertil - Kaynarca - Sakarya
1928k: Şemenler
  Akıncı mah - Geyve - Sakarya
1928k: Şükre
1910ht: Kıncılar [ Erm kınçu? "çingene" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Buradaki derenin adı olan Şükre/Şükrü adı bir süre kullanıldı. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Manav
  Günhoşlar mah - Geyve - Sakarya
1928k: Günhoşlar
■ Arpaşlar ve Gündüzler köyleri buraya tâbiidir. Manav
  Çine mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Çine
  İlmiye mah - Sapanca - Sakarya
1928k: İlmiye
■ Laz yerleşimi Manav
  Köprübaşı mah - Geyve - Sakarya
1521t: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1521 tarihli Hüdavendigâr Livası tahrir defterinde `Karye-i Köprübaşı ki zimmîlerdir, Sakarya köprüsü maslahatı için sürgün gelmişlerdir` (Barkan I.473.) şeklinde sözü edilen yerleşim bugünkü Alifuatpaşa beldesi veya ona 2 km mesafede olan Köprübaşı köyü olabilir. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  İstiklal mah Ferizli - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk: Papazköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km