haritada ara :   km  
Sakarya'da 633 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
Kemaliye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Kemaliye
1521t 1910h 📖 📖 Tirse [ Yun ]
Ahiler mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Axılar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Akçakaya mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 Akçakaya
Hüseyinli mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 Hüseyin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Çilekli mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Katırözü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Mekece mah - Pamukova - Sakarya
1333 📖 Mekece
■ 16. yy ortalarında 12 hane Müslüman, 37 hane kâfir nüfusu vardı. (Barkan I.488). SN
■ 1304'de Osmanlının fethettiği zikredilmiştir. Manav
Şeyhvarmaz mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Şeyhvarmaz
İsabalı mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 İsabalı [ Tr balı/bali "Bektaşi tarikinde bir rütbe" ]
Eğriçay mah - Pamukova - Sakarya
1573t 📖 Eğriçay
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı tahrirlerinde adı geçen Anaxor (Yun `yukarıköy`) köyü Eğriçay'ın batısında, Mekece yönünde olmalıdır. SN
■ Kısmen Dersim sürgünü yerleşimi. Mehmet Ali
Bacıköy mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 Bacıköy
Bakacak mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Bakacak
Pınarlı mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Sondul
1521t 📖 Sondullu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Hayrettin mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 Hayrüddin
■ I. Murad'ın başveziri Çandarlı Hayreddin Paşa (ö. 1387) tımarı imiş. Barkan I.479. SN
Bayat mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖 Bayad [ Tr "aş." ]
Paşalar mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Paşalar
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Mesruriye mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Mesruriye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Fevziye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Fevziye
1487a 📖 Despina / Tesbina [ Yun déspoina "hanımefendi, hatun" ]
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kısmen Dersim sürgünü yerleşimi. Mehmet Ali
Oruçlu mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 Oruşlu
Kadıköy mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Kadıköy
1521t 📖 Bednos / Betnaz Viranı
Özbek mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 Uzbeğ
■ Uzbeg veya Uzbey erken dönemde yaygın bir Türkçe kişi adıdır. Asya'daki Özbeklerle bir bağ kurulamaz. SN
Ağaççılar mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Ağaççılar
Eskiyayla mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Eskiyayla
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Karapınar mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Karapınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kozan mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Kozan
Taşoluk mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Taşoluk
Çardak mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 Çardak
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pamukova'da Eğriçay başta olmak üzere Cihâdiye, Çardak ve Fevziye köylerinde 1938 Dersim (Tunceli) sürgünleri iskân edilmiştir. Manav
■ Yerleşimde Dersim sürgünleri vardır. Mehmet Ali
Pamukova ilçe - Pamukova - Sakarya
1878 📖 Akhisar
1487a 📖 Karagöz | Akhisar
Y1207 📖 Melangeia [ Yun "karatoprak" ]
Y952 📖 Malagina [ AnaD ]
■ Bizans tarihinde Anadolu ordularının içtima yeri olarak anılan Malagina, Clive Foss'a göre Pamukova ile Mekece arasındaki alandır. Osmanlı döneminde 'Akhisar-ı Geyve' ve 'Sakarya Akhisarı' görülür. SN
■ H. İnalcık'ın "Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481)" eserinde (sayfa 38) Pamukova'nın önceki adının Metabole olduğundan bahsedilmektedir. Balkan
■ 1304'de Osmanlının fethettiği zikredilmiştir. Manav yerleşimi iken Rumeli muhâcirlerinin iskânıyla köy genişledi. Hisarın Bizans devrindeki ismi Midos olmalı. 17. yy'da Eğinli Ermeni göçmenlerden buraya yerleşenler olmuştur. Manav
Sekiharman mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Sekiharman
Hisarlık mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖 Hisarlık
Bozören mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Bozviran
Şahmelek mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Şahmelek
Laz yerleşimi
Yanık mah - Sapanca - Sakarya
Ç1920~ 📖 Hunca Hable
1910h 📖 Yanık + Şarkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Ubıx) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1870'li yıllarda Soçi havalisinden hicret eden Ubıhlar tarafından kuruldu. Kurucusu Hunca Mustafa Bey'dir. SN
Cihadiye mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Cihadiye
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kısmen Alevi Dersim sürgünü yerleşimi. Mehmet Ali
Hacılar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Hacılar
Kazımiye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Kazımiye
1910h 📖 Kirsa / Kirse
1487a 📖 Kirsiya / Kirasiya
■ ''İngirse'' olarak hâlen kullanımdadır. Burada Rum tekfurluğu bulunuyordu. Akhisarın (Pamukova) ardından buraya gelen Osmanlıya tekfurluk teslim oldu. Tekfur ihtida etmeyip Gölcük'e çekilmiştir. Helence yazılı asker kabartmalı taşlar yerinde durmaktadır. Ormancılıktan sonra üzüm ve kiraz daha kıymet verilir hâle gelmiştir. 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
Halidiye mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Gâvursındık / Kâfirsındık
Dibektaş mah Kurtköy - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Dibektaş
Laz yerleşimi
Kurtköy mah - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Kürtköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 18. yy’da Kürtlerin iskan edildiği köy daha sonra bir sel hadisesi üzerine dağılmış, 19. yy sonlarında ise köy, anlatılanlara göre, Çerkes `çeteciler` tarafından ele geçirilmiştir. SN
■ Köyün yüzde altmışı Laz, yüzde otuzu Manav, geri kalanı ise Gürcü, Çerkes ve Kürttür. metonio
Turgutlu mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Turgutlu
1910h 📖 Dana
1521t 📖 Danalar
Çengel mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Çengeller
Yaylak mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖 Yaylak
MelekşeOruç mah - Geyve - Sakarya
1928 📖 Melekşe Oruç
1478t 📖 Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gökgöz mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 Gökgöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün eski yeri KurtBelen mevkiindeydi ve büyük bir Ermeni köyü idi. Bu yerde 19. yüzyıl sonunda 3500 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi, Meryem Ana adına kubbeli büyük bir kilise, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları vardı. İpek fabrikasının kalıntıları ve kilise kalıntısı hâlen görülmektedir. Ancak define arayıcıları tarafından talan edildiğinden virân durumdadır. Gökgöz köyünün yerlisi Manavlar "Yukarı Mahalle" ve Rumlar'ın oturduğu "Küçük Mahalle" olmak üzere iki mahallesi vardı. 1924'te Rumlar ile Yunanistan'daki Müslimler mübâdele edilince Küçük Mahalle "Mâcur Mahallesi" oldu. Manav
Kurtbelen mv - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Kurtbelen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin göçmenlerince kurulmuş Ermeni köyü idi. 19. yy sonunda 3500 Ermeni nüfusu, Meryemana kilisesi, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları bulunmaktaydı. Halen definecilerin rağbet ettiği yerlerdendir. SN
■ Ermenice kaynaklarda Kayleplur (Kurttepe) adıyla geçer. Ancak resmi adı her zaman Türkçedir. Nezih Aytaçlar
Kırkpınar mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Kırkpınar
1910h 📖 Kırkpınar + Şadiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Ubıx) yerleşimi.
■ Çizemua ailesine binâen Çizemua köyü. Pınarları sebebiyle yeni isim olarak Kırkpınar Şadiye denip aslı terkedildi, daha sonra sadece Kırkpınar oldu. İzmid'in Sapanca Nahiyesi'ne bağlı Mahmudiye Karyesi'ndeki Gürcü muhacirlerle Şadiye Karyesi'ndeki Çerkes muhacirler arasındaki arazi anlaşmazlığı ve bu meyanda yapılan tahkikatler. H-24-06-1304 Manav
Mahmudiye mah - Sapanca - Sakarya
1910h 📖 Mahmudiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1864'de 10 hane Çerkes tarafından kurulan köye 1893'de Gürcü muhacirler eklendi. SN
■ İzmid'in Sapanca Nahiyesi'ne bağlı Mahmudiye Karyesi'ndeki Gürcü muhacirlerle Şadiye Karyesi'ndeki Çerkes muhacirler arasındaki arazi anlaşmazlığı ve bu meyanda yapılan tahkikatler. H-24-06-1304 Manav
Demirler mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Temürler
Çukur mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Çukur
İstanbuldere mah - Sapanca - Sakarya
1968 📖 Erdemli
1910h 📖 Ulviye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün adı resmen Erdemli olduğu halde derenin adı olan İstanbulderesi kullanılmaktadır. SN
Kızılcıklı mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Kızılcıklı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Muhaberat: Şumnu'nun Prevadi kazasının Toşe nahiyesinin Dere köyünden olup İzmid kazasına bağlı Kızılcıklı köyüne hicret etmiş olan Rüstem oğlu Hasan'ın hicretinin tahkiki. M-12-07-1899 Manav
Safibey mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Safi
Karacaören mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Cumalı
■ Beş köyden oluşan topluluğun merkez birimi Cumalı mahallesidir. SN
■ Cumalı, Duraklar, Durmuşlar, Göynüksuyu ve de Kadılar köylere buraya tâbiidir. Manav
Meşeli mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Meşeli
Kadılar mah Karacaören - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Kadılar
Beşevler mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 İnamiye [ Tr "nimetli" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Romanya ve Bulgaristan göçmenleri çoğunluktadır. SN
■ 26/12/1951 tarihinde Kocaeli'nin Akmeşe bucağına bağlı İnamiye köyü Adapazarı ilçesinin Kazımpaşa bucağına bağlanmıştır. (Devlet Arşivleri Sayı :24901) ekaragoz
MelekşeSolak mah - Geyve - Sakarya
1928 📖 Melekşe Solak [ Tr solak "aş." ]
1487a 📖 Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Eyüpler mah Şeyhtırmarı - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Eyüpler
Teşvikiye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Teşvikiye
1910h 📖 Urara
1521t 📖 Urağra
Muradiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Muradiye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Sapanca göl - Sapanca - Sakarya
1665 📖 Sabanca
Y1057 Y1308 📖 📖 Sophon / Siphonês
Lt378 📖 Siphonensis Lacus [ Lat "Siphon/Sophon gölü" ]
■ İlçe merkezi adını gölden alır. Yöredeki yerleşimlerin çoğunluğu 1877-78 Rus harbinden sonra gelen Kafkasyalı ve Gürcü muhacirlerin iskânı için kurulmuştur. SN
Güldibi mah Sapanca - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Güldibi
Yeniçam mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖 -
Muharremler mah Şeyhtımarı - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Muharremler
Mahmudiye mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Mahmudiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Elçiliğe Gelen Muharrerat: Ruscuk'a bağlı Kostaniçe köyü ahalisinden müteveffa Derviş Ahmed'in hanımı olup oğlu ile birlikte hicretle İzmid'in Mahmudiye Mahallesi'ne yerleşen Fatma bint-i Osman'ın Ruscuk'ta bulunan emval ve mallarının satılarak bedelinin İzmid Sancağı Eytam Sandığı'na gönderilmesi talebini havi verdiği dilekçenin gereği yapılmak üzere gönderildiği. M-24-08-1903 Manav
Kızılelma mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖 Kızılelma
BayırAkçaşehir mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Bayır Akçaşehir
Kadıköy mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖 Kadıköy
Balkaya mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Balkaya
Laz yerleşimi
Kayaklar mah Bayramoğlu - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Kayaklar
Akdoğan mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Akdoğan
Umurbey mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Umurbey
1521t 📖 Tekvürpınarı
■ Sultan I. Murad devrinde köy Umur Beğ, Oruc Beğ ve Ali Çelebi adlı kişilere mülk olarak tahsis edilmiştir. (Barkan 404). SN
Uğurlu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Tekke Yadeş
1915h 📖 Asarlı
Durmuşlar mah Karacaören - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Durmuşlar
Dağyoncalı mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dağyoncalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bu köye ilk yerleşenler 1890 yılında Balkanlardan göçen insanlardır. Sonraki yıllardan Doğu Karadeniz ve Orta Karadenizden göçenlerle beraber köy şu anki durumuna gelmiştir.
Ceceler mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Çerceler
Gaziler mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖 -
Karadavutlu mah - Adapazarı - Sakarya
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Karadavutlar olarak geçtiği de olduğu gibi aslen Gardaflı olarak bilir eskiler. Manav
Uzunköy mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1960 📖 Yeşildere
1928 📖 Eceldere
Yukarıdere mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dere yk.
Şeyhtımarı mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖 Şeyhpınarı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Dedeler mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖 Dedeler
İkramiye mah - Sapanca - Sakarya
L LOrç'i [ Lz ]
1910h 📖 İkramiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı ağırlıkla Artvin ve Gümüşhane kökenlidir. metonio
Bayramoğlu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Bayramoğlu
Sapanca ilçe - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Sabanca
■ Türkçe isim Yunanca Sophon biçiminden uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'nin anlattığı `Sabancı Koca` hikayesi masaldır. SN
Nevrin mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖 Nevrin aş. + yk.
Hacıköy mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Hacıköy
DüzAkçaşehir mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Düz Akçaşehir
Yakupkalfalar mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Yakupkalfalar
AşağıDereköy mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dere aş.
1890hk 📖 Dereköy
Nailiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Nailiye
G1900~ 📖 Xeba
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Harbinden sonra Artvin'den gelen Gürcü muhacirlerce kurulmuştur. Borçka yakınındaki Xeba köyünün adı verilmiştir. SN
Aşırlar mah - Adapazarı (Akmeşe bucağı) - Sakarya
1928 📖 Aşırlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi Manav
Zadeler mah Şeyhtımarı - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Zadeler
Kalburcu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Kalburcu
Kuruçeşme mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Kuruçeşme
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Memnuniye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Memnuniye
1900~ 📖 Karagöl
Laz yerleşimi
Şemenler mah Kertil - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖 Şemenler
Alandüzü mah - Adapazarı (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1890hk 📖 Alandüzü
Akıncı mah - Geyve - Sakarya
1928 📖 Şükre
1910h 📖 Kıncılar [ Tr "çingeneler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin'den (Kemaliye) göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Buradaki derenin adı olan Şükre/Şükrü adı bir süre kullanıldı. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Manav
Günhoşlar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Güğoşlar
■ Arpaşlar ve Gündüzler köyleri buraya tâbiidir. Manav
Çine mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Çine


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.