Sakçagözü'de 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gedikli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: Gedikli
1917ht: Karahöyük
Kürd (Celikan) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
  Çakmak mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: MuhacirinCedit [ Tr "yeni muhacirler" ]
1917ht: Çakmak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Nogaylar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: MuhacirinAtik [ Tr "eski muhacirler" ]
1917ht: Noğaylar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Nogay) yerleşimi
  Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk: Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
1928k: Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
■ Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ © »»» 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), Bir kısmı Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  İncirli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917ht: Havran + Havranpınarı [ Ar Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Arap yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
  Şatırhöyük mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917ht: Şatırhöyük [ Tr şatır "şen, neşeli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında Gülüşlüöyük adıyla geçen yer burası olmalıdır. SN
  Terken mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: Terken [ Kürd têrkan/tîrkan "aş." ]
Türkmen (Tirkânlı) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Kürd olan Têrkan değil, Türkmen asıllı olan Tirkan aşiretinden Türk yerleşimi. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km