haritada ara :   km  
Sağınlı'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
? köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Şenağpür
E1900~a 📖 Şénağpür [ Erm "köyçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pıvan
E1902 📖 Pvan [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Avilcin
E1912 📖 Yeğviçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Giranı İspayert
E1900~a 📖 Gran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 2 hane Ermeni nüfusu fakat Surp Arakelots kilisesi vardı. (DV). SN
Harmandöven köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pisyan [ Kr "oğullar (aş.)" ]
Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Girvis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'den önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. (VanV). SN
? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xulan
E1912 📖 Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Biricik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K 📖 Dirêşîk [ Kr "uzunca" ]
Beğendik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Nuh
Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pertak
E1900~a 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. (VanV). 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
Yenicik köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Hizmik
Özenli mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Masus
Erencik köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Küran [ Kr ]
Gedik mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Süre
E1912 📖 Sori
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Soro Surp Asdvadzadzin manastırı kalıntıları köyün yakınındadır. SN
Bölüklü köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1946 📖 Permiz
1928 📖 Permis [ Erm ]
? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Bazents [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Soğuksu köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Çemiurus [ Kr çêmê urus "Urus (köyü) gözesi" ]
Ayrancı mah Bölüklü - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Gövij
? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Tanzik
E1900~a 📖 Dantsik / Dantsés [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Topağacı mah Bölüklü - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kepesor [ Erm ]
? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Dıvağos / Tavağos
E1900~a 📖 Dıvakus
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Uzuntaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Küç
Selim mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Selim
Sağırkaya köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Reşan [ Kr "karalar" ]
Akçakonak mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Köşki Ampas [ Kr "Ampas köşkü" ]
Fıstıklı mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912 1928 📖 📖 Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Esenler mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Köşki Pazu [ Kr "Pazu köşkü" ]
Göktepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Tivas
Doğancı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sozan
E1900~a 📖 Sozants [ Erm "Sozo'lar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gönüllü köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kitars [ Erm ]
Oğlaklı mah Doğancı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Arincik
E1912 📖 Arınçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sağınlı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Simos [ Erm ]
1928 📖 Uçum (idari bölge)
■ Uçum nahiyesine adını veren asıl Uçum şimdiki Sürücüler köyüdür. SN
Çatakdeğirmen köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kiğıs
E1902 📖 Keğis / Geğis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyün güney yanında bir tepe üzerinde bulunan çok eski tarihli Surp Hovhannes manastırı 20. yy başında sağlam durumdaydı. SN
Çayırlı mah Çatakdeğirmen - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kâpars
Dayılar köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Şandis
Sürücüler köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Uçum
E1878 📖 Spargerd (idari bölge)
1665 1876a 📖 📖 İspayert (idari bölge)
Y17 📖 Hyspiritis (idari bölge) [ Yun "İspir/Hyspir ülkesi" ]
■ Antik adı Erzurum kuzeyindeki İspir ile ortak olup bir kavim veya aşiret adına işaret eder. İspayert/Uçum nahiye merkezi burada iken daha sonra Sağınlı/Simos kasabasına taşınmıştır. SN
Doğrular mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Üsbi İslam
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xut
E1900~a 📖 Xuyt / Xut [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karaduman mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Üsbi Hıristiyan
E1900~a 📖 Üsb / Hüsb [ Erm vosb? "mercimek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yenigün mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Nereşîn
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bayır mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K 📖 Berisıpi [ Kr berê sipî "akkaya" ]
Konaklar mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 İspendan [ Kr ]
Otluca mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Üre aş. + yk.
E1900~a 📖 Hürük yk. [ Erm ur'ik? "aşağı korucuk?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de yukarı ve aşağı mahallede toplam 410 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). SN
Hacımehmet mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Çemi Hacımehmed [ Kr "Hacı Mehmet gözesi" ]
Elmacık köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Talaris [ Erm talark/talarıs "yeşiller" ]
E1900~a 📖 Talars
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Elmalı mah Elmacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Tosuh
E1900~a 📖 Tosu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ortaca köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K 📖 Kêğes [ Erm kéğıs "köyler" ]
1928 📖 Mezrei End
Derince köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Punıs [ Erm punk gen. punits "yuvalar" ]
Kayaş mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Varas [ Erm ]
Bağarası mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Tırnasan [ Erm ]
Sarpkaya köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 İndis / Endis [ Erm ]
Meydan köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Meydan
Gümüşoluk mah Yenicik - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Hevindan
E1912 📖 Avındants / Havdants
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Öztoprak mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a 📖 Harad / Harat
1928 📖 Arat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 70 Ermeni nüfusu ve Surp Boğos Bedros kilisesi vardı. (VanV). SN
Akça köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Çurinan [ Erm ]
Besili mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Mıca
E1900~a 📖 Mişa [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 6 hanede 40 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. (VanV). SN
Nurs köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1960 📖 Kepirli
1928 📖 Nors / Nurs [ Erm nork akk. nors "yeniler" ]
■ Bediüzzaman Said Nursi'nin köyü uzun süre Kepirli olarak adlandırılmış iken 2012'de Nurs adı iade edildi. Doğrusu belki Nors olmalıdır. SN
■ 28.6.2012 tarih ve 3617 sayılı Bakan onayı ile resmi adı "Nurs" olarak değiştirilmiştir Abdullah
Aşağışenlik mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Livar
E1900~a 📖 Lvar [ Erm "çanak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Mut mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a 1928 📖 📖 Mut [ Erm "karanlık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yukarıgelincik mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pandıs [ Erm "setler" ]
Aşağıayvacık mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kötıs aş.
E1878 📖 Godents / Gıtants aş. [ Erm "Aşağı Koto'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yurtiçi mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Küncis
Kalkanlı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Çırçak [ Erm çırçax "sudeğirmeni" ]
Göze mah Kalkanlı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Mat
E1878 📖 Mad [ Erm "yakın" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarışenlik mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Nirpan
E1900~a 📖 Nırpan / Nerpan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Konak mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kânis
E1912 📖 Konis / Kones
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Döküktaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Ovıs
E1912 📖 Ov [ Erm hov "soğuk, serin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yoğurtlu mah Yukarıçalı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1878 📖 Oğant [ Erm "tepe ekinlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çavuşlar mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Arekin / Harkin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kardeşler mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Varnis [ Erm ]
Kayalı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Şinis
E1912 📖 Şirents [ Erm ]
Olgunlar mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Parkik
E1912 📖 Bargants [ Erm "Barkev'ler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dilek mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 End [ Erm ant "ekinlik" ]
Topluca mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K 📖 Çemi Hasan [ Kr "Hasan gözesi" ]
Ölçülü mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Aros [ Erm arôs "ekilmemiş toprak" ]
Kaleli mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Tağiki Hıristiyan [ Erm/Kr tağik "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yaylalı mah Yukarıayvacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sifkâr
E1878 📖 Sevkar [ Erm "karataş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Koyunlu mah Yukarıayvacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Çaçvan
E1900~a 📖 Cajvan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yukarıçalı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Ürex yk.
E1900~a 📖 Hürük yk. [ Erm ur'ek? "yukarı korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yukarıayvacık köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kütinis yk.
E1878 📖 Gotents / Gıtants yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.