Sağınlı'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  ? köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Şenağpür
E1878: Şénağpür [ Erm "köyçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı harabesi mevcuttur. SN
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Pıvan
E1902: Pvan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Girvis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'den önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. (VanV). SN
  ? - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Xulan
E1912: Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912: Gran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 2 hane Ermeni nüfusu fakat Surp Arakelots kilisesi vardı. (DV). SN
  Biricik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Direşik [ Kürd dirijik "uzunca" ]
  Beğendik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Nuh
  Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Avilcin
E1912: Yeğviçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Pertak
E1914: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. (VanV). 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
  Özenli mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Masus
  Gedik mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Süre
E1912: Sori
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Soro Surp Asdvadzadzin manastırı kalıntıları köyün yakınındadır. SN
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912: Bazents
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı harabesi mevcuttur. SN
  Soğuksu köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Çemiurus [ Kürd çêmê urus "Urus (köyü) gözesi" ]
  Ayrancı mah Bölüklü - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Gövij
  Topağacı mah Bölüklü - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Kepesor [ Erm ]
  Sağırkaya köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Reşan [ Kürd "karalar" ]
  Akçakonak mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: KöşkiAmpas [ Kürd "Ampas köşkü" ]
  Fıstıklı mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912, 1928k: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Selim mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Selim
  Doğancı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Sozan
E1912: Sozants [ Erm "Sozo'lar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oğlaklı mah Doğancı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Arincik
E1912: Arınçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sağınlı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Simos [ Erm ]
1928k: Uçum (idari bölge)
■ Uçum nahiyesine adını veren asıl Uçum şimdiki Sürücüler köyüdür. SN
  Çatakdeğirmen köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Kiğıs
E1902, E1912: Keğis/Geğis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyün güney yanında bir tepe üzerinde bulunan çok eski tarihli Surp Hovhannes manastırı 20. yy başında sağlam durumdaydı. SN
  Çayırlı mah Çatakdeğirmen - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Kâpars
  Sürücüler köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Uçum
E1878: Spargerd (idari bölge)
1660eç, 1928k: İspaerd/İspayert (idari bölge)
Y17: Hyspiritis (idari bölge) [ Yun "İspir/Hyspir ülkesi" ]
■ Antik adı Erzurum kuzeyindeki İspir ile ortak olup bir kavim veya aşiret adına işaret eder. İspayert/Uçum nahiye merkezi burada iken daha sonra Sağınlı/Simos kasabasına taşınmıştır. SN
  Doğrular mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Üsbİslam
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karaduman mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912: Üsb/Hüsb [ Erm vosb? "mercimek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Esenler mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: KöşkiPazu [ Kürd "Pazu köşkü" ]
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Bedran
E1912: Betar/Bedrants [ Erm "Bedro'lar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı harabesi mevcuttur. SN
  Bayır mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Berisıpi [ Kürd berêsipî "aktaş" ]
  Konaklar mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: İspandan [ Kürd ]
  Otluca mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912: Hürük yk. [ Erm ur'ik? "aşağı korucuk?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de yukarı ve aşağı mahallede toplam 410 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). SN
  Hacımehmet mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: ÇemiHecimihmed [ Kürd "Hacı Mehmet gözesi" ]
  Elmacık köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Talarıs [ Erm talark/talarıs "yeşiller" ]
E1912, 1928k: Talars
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Elmalı mah Elmacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Tosuh
E1914: Tosu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortaca köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Kr: Kêğes [ Erm kéğıs "köyler" ]
1928k: MezreiEnd
  Derince köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Puns/Püns [ Erm punk, punıs "yuvalar" ]
  Bağarası mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Tırnasan [ Erm ]
  Gümüşoluk mah Yenicik - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Hevindan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Öztoprak mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Arat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 70 Ermeni nüfusu ve Surp Boğos Bedros kilisesi vardı. (VanV). SN
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912: Abarank Ապարանք [ Erm Ապարանք "konak, mülk" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tesbit edilemedi. SN
  Besili mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Mıce
E1912: Mişa [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 6 hanede 40 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. (VanV). SN
  Nurs köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: Kepirli
1928k: Nors/Nurs [ Erm nors "yeniler" ]
■ Bediüzzaman Said Nursi'nin köyüdür. Doğrusu belki Norsî olmalıdır. SN
■ 28.6.2012 tarih ve 3617 sayılı Bakan onayı ile resmi adı "Nurs" olarak değiştirilmiştir Abdullah
  Aşağışenlik mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Livar
E1912: Lvar [ Erm "çanak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mut mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912, 1928k: Mut [ Erm "karanlık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aşağıayvacık mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Kötıs aş.
E1878: Godents/Gıtants aş. [ Erm "Aşağı Koto'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yurtiçi mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Küncis
  Kalkanlı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Çırçak [ Erm çırçax "sudeğirmeni" ]
  Göze mah Kalkanlı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Mat
E1878: Mad [ Erm mad "yakın" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürt yerleşimi Hasan
  Yukarışenlik mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Nirpan
E1912: Nırpan/Nerpan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Konak mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Kânis
E1912: Konis/Kones
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Döküktaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Ovıs
E1912: Ov [ Erm hov "soğuk, serin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayaş mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Varas [ Erm ]
  Yoğurtlu mah Yukarıçalı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1878, E1912: Oğant [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çavuşlar mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1902, E1912: Arekin/Harkin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kardeşler mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Varnis [ Erm ]
  Kayalı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Şinıs
E1912: Şirinıs [ Erm ]
■ Eski Hizan nahiye ve kaza merkezi idi. Ermeni yerleşimi iken 1850 dolayında Şeyh Celadettin tarafından işgal ve tahrip edildi. Şeyh ailesi hemen yakındaki Gayda mülküne yerleşti. Kaza merkezi daha sonra şimdiki yerine taşındı. SN
  Olgunlar mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Parkik
E1912: Bargants [ Erm "Barkev'ler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dilek mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: End [ Erm ant "ekinlik" ]
  Yenigün mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Nereşin
E1900~: Noraşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Topluca mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Eski adı: ÇemiHasan [ Kürd "Hasan gözesi" ]
  Ölçülü mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Aros [ Erm arôs "ekilmemiş toprak" ]
  Kaleli mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: TağikiHıristiyan [ Erm/Kürd tağik "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaylalı mah Yukarıayvacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Sifkâr
E1878, E1912: Sevkar [ Erm "karataş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu mah Yukarıayvacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Çaçvan
E1912: Cajvan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarıçalı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Ürex yk.
E1912: Hürük yk. [ Erm ur'ek? "yukarı korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarıayvacık köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Kütinis yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Tanzik
E1912: Dantsik/Dantsés [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Xut
E1912: Xuyt/Xut [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912: Dıvakus
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km